You are on page 1of 7

B1 Badayos, Aren Brylle R.

11 – Del Mundo

Pananaliksik sa Cyber Education


I. PANIMULA
A. Panukalang pahayag

Ang pag-alam at pagkatuto ng edukasyon sa pamamagitan ng internet ay walang bisa sa


pag-aaral ng mga estudyante.

B. Introduksyon o Paglalahad ng Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa kawalan ng bisa sa pagkatuto at pagbibigay-edukasyon


ng internet.

Dumaan na rin sa maraming proseso ng pagbabago ang edukasyon ngunit isang bagay ang
hindi nagbabago – ang layunin nitong magbigay kaalaman sa tao para ihanda siya sa
hinaharap. Ang edukasyon ay tinuturing isa sa mga pinakamahalagang bagay sa mundo.
Kayamanan nito hindi lang ng isang tao ngunit ng isang bansa rin. Sinasabi maunlad ang
isang bansa kapag mataas ang literacy rate nito. Kapag mataas ang literacy rate ng isang
bansa, mataas din ang kalidad ng trabaho na ginagawa ng mga mamamayan nito. Kaya isa
sa mga pangunahing layunin ng mga pamahalaan ngayon ay mapabuti ang antas ng
edukasyon sa kani-kanilang mga bansa.

Edukasyon rin ang isa sa mga suliranin na kinakaharap ng ilang bansa ngayon. Maraming
kabataan ang hindi nakapagtatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. May mga kabataan
namang walang interes sa pag-aaral kaya maagang umaalis sa paaralan. Ang kakulangan sa
edukasyon ng isang mamamayan ay may malaking epekto sa bansa. Dahil dito, hindi
makakahanap ng magandang trabaho ang taong kulang sa edukasyon para mas maayos na
masuportahan ang kaniyang pamilya. Ngunit hindi lang iyan ang hamon ng edukasyon sa
mga bansa. May mga isyu din tungkol sa kakayahan ng mga guro na magturo sa mga
edukasyon, kakulangan ng mga silid-aralanm kaangkupan at kawastuhan ng mga aklat sa
bawat baiting, at sapat na kagamitan. Kung paano mabibigyang solusyon ang mga
problemang ito, ay masusi pa ring pinag-iisipan ng mga sektor ng edukasyon sa iba’t-ibang
bansa.

Ang pag-aaral na ito ay layuning masagot ang mga sumusunod na tanong:

1. Paano ito makakaapekto sa kasalukuyang antas ng edukasyon sa bansa?


2. Magiging makatotohanan at makabuluhan ba ang programang ito ng DepEd sa Pilipinas?
Makabubuti ba ito sa mga mag-aaral?
3. Sagot ba ito sa lumalalang problema sa edukasyon?

C. Rebyu o Pag-aaral

Ang cyber education ay isa sa mga kasalukuyang isyu sa ating lipunan ngayon. May iba’t-ibang
artikulo at libro ang mga nailathala, isa na rito ay ang “Lacking a Backbone” ni Raul V. Fabella at ni
Emmanuel S. De Dios na mga taga School of Economics ng Unibersidad ng Pilipinas. Ang librong ito
ay tumutukoy sa kontrobersyal na National Broadband Network at Cyber Education projects. Mayroon
ding mga artikulo sa Inquirer Newspaper tungkol sa mga opisyales na di sumasang-ayon sa cyber
education tulad na lamang ni Senador Loren Legarda. Sinasabi niya dito na “Cyber education could
wreck havoc on the country’s deteriorating quality of education if implemented improperly. “
Ito ang mga iba’t-ibang batayan na may kaugnayan sa aming pananaliksik.

D. Layunin

Ang pananaliksik na ito ay nag lalayon na magbigay ng mga kongkretong impormasyon hinggil
sa cyber education at ang relasyon nito sa mga kabataang gumagamit nito. Naglalayon itong talakayin
ang mga nakakabuti at nakakasamang epekto nito sa kabataan. Ang pananaliksik na ito ay
makapagpapakita at makapagpapatunay na hindi sapat at tiyak na impormasyon ang nakukuha sa
internet. Makapagpapatibay ang pananaliksik na ito na hindi epektibong paraan ng pagkakatuto ng
mga kabataan ang paggamit ng internet. Naglalayon itong patunayan na mas mabisang paraan ang
mga libro at iba pang mga nakagawiang kagamitan sa pagkuha ng impormasyon.

E. Halaga

Marami ang naniniwala na ang paggamit ng internet ay epektibo at ito raw aay naglalaman ng mga
tiyak na impormasyon tungkol sa mga bagay bagay ngunit sa pananaliksik na ito ay pagtutunayan na
hindi maaaring ituring na isang mabisang paraan ang cyber education.

F. Konseptual o Teoretikal na Balangkas


Ang Cyber Education o pag-aaral gamit ang internet ay madalas gamitin sa panahong ito. Karamihan sa
mga gumagamit ng “CyberEd” ay ang mga kabataan. Ang pananaliksik namin tungkol sa Cyber Education
o “CyberEd” ay nagsasaad ng mga masasamang epekto.
Una, sa internet, mabilis nakakahanap ng impormasyon ang mga estudyante kaya’t nagiging tamad
gumawa ng proyekto o asignatura dahil alam nilang mayroon silang pagkukunan ng impormasyon kahit
sa huling minuto ng araw. Dahil tamad ang estudyante, wala silang effort sa paggawa ng kani-kanilang
mga asignatura o proyekto at hindi rin nila nagagamit ang pag-iisip.
Ang mga impormasyon sa internet ay hindi rin lahat tama dahil hindi tulad ng mga libro na matagal nang
nailimbag at napatunayan na ng mga dalubhasa. Hindi tama ang mga impormasyon kaya namamali ang
impormasyon o kaalaman ng mga mag-aaral at bumababa ang kanilang mga grado.
Sa makatuwid, ang pag-aaral gamit ang internet ay hindi makakabuti dahil hindi nagkakaroon ng sipag at
tiyaga sa pag-aaral at ito ay humahantong lamang sa madalian at kung minsan ay hindi pa tama o tugma
ang mga datos na nakuha sa internet.

G. METODOLOHIYA

Ang mga mananaliksik ay naglalayong gumawa ng mga interbyu tungkol sa opinyon ng iba’t-ibang
taong apektado ng “CyberEd”. Kabilang sa mga taong ito ay ang mga sumusunod:
a. Mga guro sa mga piling kurso sa Unibersidad ng Santo Tomas
b. Mga estudyante sa kolehiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas na gumagamit ng internet
c. Mga magulang / mamamayan

Maghahanap din ang mga mananaliksik ng iba’t-ibang artikulo at libro na tumatalakay sa “CyberEd” at
ibang halimbawa ( CD, tapes, DVD, etc. ) ng “Cyber Education”. At aalamin ng mga mananaliksik kung
epektibo ba ito sa mga mag-aaral.

H. Saklaw at Delimitasyon

Ang pananaliksik na ito ay naglalaman ng mga opinyon ng mga estudyante ukol sa ‘cyber education’
at kung sang-ayon ba tayo sa pagpapatupad ng ganitong sistema ng pag-aaral. Nilalayon din ng mga
mananaliksik na alamin ang mga bagay-bagay na nag-iiwan ng mga katanungang hindi masagot. At
makakatulong ang pananaliksik na ito di lamang sa mga mananaliksik, kundi pati na rin sa mga tao.
Ngunit, mayroon ding hangganan sa pananaliksik ang mga mananaliksik. Ginagawa ang pag-aaral na
ito hanggang sa abot lamang ng makakaya ng mga mananaliksik. Ang mga opinyon lamang at mga
bagay na magpapatunay kung ang ‘cyber education’ ba ay makatutulong sa atin ayon sa ilalahad ng
mga mananaliksik. Hindi ninanais ng mga mananaliksik na magkaroon ng kahit na anong bagay na
magsisimula sa anumang kaguluhan sa ating pamahalaan. Ang mga mananaliksik ay maglalahad
lamang ng mga impormasyong makakasagot sa mga katanungan. Ang tanging layunin ng pangkat ay
makatulong, at madagdagan ang kanilang kaalaman.
I. Daloy ng pag-aaral

Tinatalakay ng mga mananaliksik sa unang kabanata kung gaano kaepektibo at konkreto ang mga impormasyon
na nakukuha ng mga estudyante sa internet. Ipinapaliwanag na ang internet ay hindi magandang pamamaraan
sa pag-aaral sapagkat kulang-kulang ang mga impormasyong binibigay nito. Ipinapakita naman sa ikalawang
kabanata ang mga datos na nakalap mula sa pagkakaroon ng isang survey patungkol sa paggamit ng cyber
education ng mga estudyante. Ipinapaliwanag ng manananaliksik kung ito ba ay epektibo at kung pabor ang
mga estudyante sa ganitong pag-aaral. Inihahambing din kung ano ang mas magandang pamamaraan sa pag-
aaral tulad ng libro at internet. Sa ikatlong kabanata ay ipapakita na ang paggamit ng cyber education ay hindi
mabisang pamamaraan at ito ay dapat talikdan at iwasan. Ang internet ay hindi dapat pagkatiwalaan dahil hindi
ito sapat sa pag-aaral.

II. KATAWAN
A. Panimula

Maraming bagay ang nalilikha, mga imbensyong nagpapadali sa mga gawain, nagpapahaba ng
buhay, nagbibigay kasiyahan, nagpapalapit sa mga bagay na malayo at nagdudulot ng
kaginhawaan. Tunay na malayo na ang nararating ng mundo. Malayo na ang pamamaraan ng
buhay ng tao ngayon sa pamamaraan ng buhay dati. Ang dahilan sa likod nito ay teknolohiya –
isang napakalaking hakbang para ito sa lahat ng aspeto sa buhay. Isang parte na ng ating araw-
araw na gawain ang teknolohiya. Higit na mas komportable na nga ang buhay ngayon dahil sa
pagbabagong ito na dulot ng panahon. Ngunit, para sa ilan, tila may mga bagay na mas
mabuting di na binabago.
Dahil sa patuloy na pagpasok ng teknolohiya sa ating bansa, ang gobyerno ay naniniwala na
mkakatulong sa mga kabataang Pilipino ang “Cyber Education” o ang tinatawag na
“CyberEd”.Naniniwala sila na mas magiging interesado ang mga mag-aaral kung napapanood o
nababasa nila sa computer ang kanilang mga asignatura. Ang pananaliksik na ito ay nagmula sa
mga artikulong nabasa naming mula sa DepEd. Ngunit, may mga opisyal at mananaliksik ang
tumututol sa “CyberEd” dahil sa ito’y magastos at maaaring maging sanhi ng korapsyon sa ating
bansa.

B. Small Katawan
Datos ng mga estudyanteng kumukuha ng impormasyon madalas sa internet.

Datos ng mga estudyanteng madalas magcopy at paste galing sa internet.


Datos kung saan komportable kumuha ng impormasyon ang estudyante.

Datos kung lahat ng impormasyon ay makikita ba sa internet.


Datos kung epektibo ba ang cyber education para sa mga estudyante.

III. PANGWAKAS
A.l Pangwakas

Sa datos o survey na nakalap ng mga mananaliksik, maraming kabataan ang madalas kumuha ng
impormasyon sa internet bilang pamamaraan ng kanilang pag-aaral. Napag-alaman na
marami pa ring mga estudyante ang komportable gumamit ng internet at ayon sa kanila ito
ay epektibong pamamaraan sa pag-aaral. Ang Cyber Education ay nakasanayang gawin na ng
mga mag-aaral at maaring hindi na ito maiiwasan. Bagamat marami-rami din ang
sumasalungat dito dahil ito ay isang paraan kung saan magiging tamad ang mga estudyante,
mas marami pa rin ang sumasangayon dito. Hindi nga ito maasahan subalit mapapadali ang
pagkuha ng impormasyon at pag-aaral dahil dito. Ang paggamit ng libro ay mas kakaunti
kaysa sa paggamit ng internet. Ibig sabihin lamang nito na kaunti na rin ang mga
estudyanteng umaasa at kumukuha ng impormasyon sa libro na mas kompleto, mas konreto
at mas totoo kaysa sa internet. Bagamat hindi lahat ng impormasyon ay nasa internet, ito pa
rin ang ginagamit ng halos lahat ng estudyante sa panahon ngayon. Ang kabataan ngayon ay
naghahanap ng madaling paraan upang makagawa ng mabilis sa kanilang pag-aaral at
kanilang naging solusyon ay internet na minsan ay nagbibigay ng maling impormasyon. Ayon
sa datos na nakalap, hindi madali sa isang kabataan ang kumuha ng impormasyon sa libro.
Bagmat mas madali kung sa internet kumuha ng impormasyon, ito pa rin ay nagiging daan
upang maging tamad ang mga kabataan. Sa Cyber Education bababa ang bilang ng mga taong
nagbabasa ng libro atang resulta, mawawalan ng halaga ang libro. Ito ay hindi nararapat at
dapat iwasan ng karamihan.

B. Konklusyon

Ang internet ay nakakatulong sa paggawa ng mga asignatura o mga proyekto ng mga


kabataan dahil ito ay mabilis, at may malawakan at sari-saring impormasyon makukuha
ngunit ang paggamit ng mga libro ay mas makakatulong dahil sa ito ay mas tama kaysa sa
impormasyong binigay ng internet, matagal nang nailimbag at napatunayan na ng mga
dalubhasa.

C. Rekomendasyon

Inirerekomenda ng pananaliksik na ito na huwag umasa sa mga impormasyon na ibinibigay


ng internet. Ito ay dahil sa karamihan ng mga nakukuha ditto ay hindi tiyak at nagmula
lamang sa iba’t ibang opinyon ng mga tao. Maaari rin namang makatulong ang teknolohiya,
lalo na ang “internet” sa ating pag-aaral, ngunit dapat lamang isa-alang alang na ang pag-asa
sa teknolohiya ay hindi makakabuti para sa atin.

Source: http://pananaliksiksacybereducation.blogspot.com/2009/02/pananaliksik-sa-cyber-
education.html