You are on page 1of 3

კამპანია ქალი ამომრჩევლების პრიორიტეტების გამოსავლენად

მედიაანონსი

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს რეგიონებში გამოკითხვას ჩაატარებენ

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN), რომელიც საქართველოს მასშტაბით, 60-ზე


მეტ რეგიონულ ორგანიზაციას აერთიანებს, 27-დან 29 სექტემბერის ჩათვლით წინასაარჩევნოდ
გამოკითხვას ჩაატარებს. გამოკითხვა, საარჩევნო დღის წესრიგში ქალი ამომრჩევლების პრიორიტეტების
გამოვლენის მიზნით, 10 რეგიონში ჩატარდება. მისი შედეგების პრეზენტაცია კი მოგვიანებით
გაიმართება პოლიტიკური პარტიებისთვის და კანდიდატებისთვის, რომლებიც თავის მხრივ, უკეთ
გაეცნობიან ამომრჩეველი მოსახლეობის უმრავლესობის საჭიროებებს და შესთავაზებენ მათი გადაჭრის
გზებს.
გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაციის შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
დააკვირდება თუ რამდენად აისახება კანდიდატებისა და პარტიების პროგრამებში წარდგენილი
შედეგები და რამდენად იქნება გათვალისწინებული ქალი ამომრჩევლების პრიორიტეტები.
რატომ ვსაუბრობთ ქალი ამომრჩევლის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე?

საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა (52%) ქალია, თუმცა კვლევები აჩვენებს, რომ ქალების
მონაწილეობა თვითმართველობის არჩევნებში დაბალია და 2014 წლის არჩევნებში მხოლოდ 40%
შეადგინა. არჩევნებში ქალების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო
სუბიექტებმა იცოდნენ მათი პრიორიტეტები და საჭიროებები, რომლებიც საქართველოში
რეგისტრირებული ამომრჩევლის უმრავლესობას შეადგენენ.

კამპანია ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R-CSN) მიერ, რომლის


ფასილიტაციას ახორციელებს არასამთავერობო ორგანიზაცია “სიდა”. R-CSN საქმიანობის ფინანსურ
მხარდაჭერას ახორციელებენ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS პროგრამა და
ევროკავშირი.

,,სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN)“ არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში


მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და აქტიური მოქალაქეების არაფორმალური გაერთიანება.
ქსელი შეიქმნა 2012 წელს „სიდას“ ფასილიტაციით და მასში გაერთიანებულია 64 რეგიონული
ორგანიზაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ეთუნა ცოტნიაშვილი
,,სიდას“ კომუნიკაციის მენეჯერი
599 512215; pr@cida.ge
კამპანიის ჩატარების ადგილი, თარიღი და დრო

რეგიონი მუნიციპალ ორგანიზაციის სახელი საკონტაქტო პირი თარიღი ადგილი


იტეტი
ქვემო ქართლი რუსთავი 1. სამოქალაქო ნინო ჩიტორელიძე, 27 იუსტიციის სახლის
განვითრები რუსუდან მეტრეველი სექტ მიმდებარე
ს სააგენტო - 595 337 055 ემბე ტერიტორია
სიდა რი,
12:00
მარნეული 2. მარნეულის ოლგა ენდელაძე 27 რუსთაველის ქუჩა,
დემოკრატ 599 457960 სექტემბე ათა ჰოლდინგის
ქალთა რი, 11:00 პარკის მიდებარე
საზოგადოე ტერიტორია
ბა
ბოლნისი 3. ქვემო გიორგი დემურაშვილი 27 სულხან საბას 108,
ქართლის 599 21 92 11 სექტემბე კულტურის სახლის
საზოგადოე რი, 11:00 წინ
ბრივ-
საინფორმაც
იო ცენტრი
ბოლნისი 4. ბოლნისის სალომე უგრეხელიძე 27 სულხან საბა
ენის სახლი 591 34 32 37 სექტემბე ორბელიანის ქუჩა,
რი, 11:00 პარკის შესასვლელთან
მცხეთა- მცხეთა 5. ძალადობის თამარ მაისურაძე 27 მცხეთა, აღმაშენებლის
მთაინეთი გან დაცვის 593 266151 სექტემბე ქუჩა, ცენტრალური
ეროვნული რი, 11:00 სკვერი (ყოფილი
ქსელი - მუზეუმის შენობის
მცხეთა– გვერდზე)
მთიანეთის
რეგიონულ
ი კომიტეტი
დუშეთი 6. დუშეთის ეკატერინე 27 ცენტრალური პარკის
განვითარებ როსტიაშვილი სექტემბე შესასვლელი
ის ფონდი 5 55 23 57 27 რი, 12:00
სტეფანწმინ 7. მთის შოთა ბუჩუკური 27 ალ. ყაზბეგის ქუჩა,
და განვითრები 995 599 321 170 სექტემბე ცენტრალური მოედანი
ს ცენტრი რი 12:00
შიდა ქართლი გორი 8. მეგობრობი ანა ჯებისაშვილი 27 სკრის დევნილთა
ს ხიდი (+995)591 01 65 84 სექტემბე დასახლება
“ქართლოსი რი, 12:00

გორი 9. საზოგადოე ლია გორელიშვილი 27 ჭავჭავაძის ქ. თეატრის
ბა 599226910 სექტემბე შენობის წინ.
''ბილიკი'' რი, 12:00
კახეთი ლაგოდეხი 10. საქართველ თამარ მუმლაძე 29 მერაბ კოსტავასა და
ოს 599 85 62 45 სექტემბე ქიზიყის ქუჩების
სამოქალაქო რს, 11:00 გადაკვეთა (თიბისი
განვითარებ ბანკის მიმდებარე
ის ტერიტორიაზე)
ასოციაცია
თელავი 11. რეგიონის ნინო ლოლაძე 29 ერეკლე მეფის ქუჩა,
განვითარებ 5 95 42 38 25 სექტემბე თელავის თეატრის
ის ცენტრი რს, 11:00 მიმდებარე
ტერიტორია
საგარეჯო 12. ასოციაცია სოფიო მანძულაშვილი 28 აღმაშენებლის ქუჩა,
„სპექტრი“ - ხარებავა სექტემბე კულტურის სახლის
599 17 24 33 რი, 11:00 მიმდებარე
ტერიტორია
სამცხე ახალციხე 13. ახალციხის მარინე სუდაძე 27 თამარ მეფის ქუჩა,
ჯავახეთი ახალგაზრდ 599 265 263 სექტემბე ფოსტის მიმდებარე
ული რი, 10:00 ტერიტორია
ცენტრი
ნინოწმინდა 14. მშვიდობის ბადრი ჭელიძე 27 თავისუფლების 11
, გორლოვკა ქარტია 595 015098; სექტემბე (პოლიციის შენობის
574 92 29 06 რი, 11:00 მოპირდაპირე მხარეს)
ახალციხე 15. დემოკრატ ჯაბა ნათენაძე 27 თამარაშვილის ქუჩა,
მესხთა 593152434 სექტემბე იუსტიციის სახლის
კავშირი რი, 10:00 მიდებარე ტერიტორია
იმერეთი ხარაგაული 16. საზოგადოე ინგა მაღრაძე 28 ხარაგაული, 9 მაისის ქ.
ბრივი 595 851753 სექტენბე სავაჭრო ცენტრის
მონიტორინ რი, 12:00 მიმდებარე
გისა და ტერიტორია
კვლევის
ცენტრი
ქუთაისი 17. ნაბიჯი რუსუდან გურგენიძე 28 ქუთაისი, გელათის ქ.
ხარაგაული 599852600 სექტემბე ლადო მესხიშვილის
რი, 12:00 თეატრის წინ
ჭიათურა 18. ჭიათურელ შოთა გაფრინდაშივილი 28 ნინოშვილის ქ.
თა კავშირი 579199 199 სექტებერ (ქორწინების სახლის
ი, 11:00 მიმდებარე
ტერიტორია)
სამეგრელო- ხობი 19. ასოციაცია აკაკი კოროშინაძე 28 ავტოსადგურის
ზემო სვანეთი „ათინათი“ 571 31 53 98 სექტემბე მიმდებარე
რი, 11:00 ტერიტორია
ზუგდიდი 20. ასოციაცია მადონა ხარებავა 28 ზ. გამსახურდიას ქ. 30,
„დეა“ 577 45 45 88 სექტემბე ყოფილი კინოთეატრი
რი, 12:00 „ატრიუმი“
რაჭა ლეჩხუმი ამბროლაურ 21. რაჭა ნანა სოხაძე 27 კოსატავას 36,
ქვემო სვანეთი ი ლეჩხუმისა 551 58 62 07 სექტემბე მიმდებარე
და ქვემო რი, 11:00 ტერიტორია
სვანეთის
თვითმმართ
ველობის
რესურს
ცენტრი
გურია ლანჩხუთი 22. ლანჩხუთის დავით გოგიჩაიშვილი 27 ჟორდანიას და
საინფორმაც 599 564877 სექტემბე თავისუფლების
იო ცენტრი რი, 12:00 ქუჩების ცენტრალური
პარკის
შესასვლელთან.

აჭარა ბათუმი 23. დემოკრატი არჩილ ხახუტაიშვილი 27 ბათუმი, პიონერთა


ის 577210410 სექტემბე პარკი
ინსტიტუტი რი, 12:00