You are on page 1of 5

XTUSLEB´ K´ANJEL

XK’AB’A’ LI TZOLEB’AAL: CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN DE PORRES .


XK’ABA’ LAJ K’UTUNEL: VICTOR MANUEL CAC YAXCAL. XK’AB’A’ LAJ TZOLONEL: LUIS ANIBAL JUCUB CHA. XB’EE PO: 15/06/2018
XCHIAB’ LI TZOLOM: __III_ XRAQAL: _III_ XJOMIL AATIN: Li Junkab´al.
XTEEPAL LI K’UTUM: K’utum re li xsutam li tenamit ut li k’iche’

AATIN RE LI XTEEPAL LI NAWOM. OXLOQ’. JONAL.


K’UTUM RE LI XSUTAM LI TENAMIT UT LI K’CHE’: K’ULUB’ANK: Xkeeb´aleb xsaahil sa´xch´ooleb´li kok´aleb
5.1.1. Xch’olob’ankil li nawom chirix li jun kab’al: Qa  Loq’al TIJ: Xyeeb´aleb´ re naq tex mutz´li rilob´aaleb´ ut tex
mama’, ikanbej.  Usilal laq´ab´ li ruq´eb´ sa komonil ka tijoni ru li qa jaw Dios
XSEEB’ALIL LI NAWOM: riquin lix tij kix k´ut chi ku.
1.2.5. Xnawb’al li q’aqreru li jalan se’ xyanq li jun BICH: Arin ti k’eheb’ chi b’chaan li kok’al rik’in li b’ich
ch’uut, rik’in b’ar wi’ na ilok ut li xkuankik. XB’EEN K’UTB’ESINK: Xk´utb´al chi ru lo kok´al eb´li
SEERAQ’ UT LI AATINOB’AAL: junkab´al chi ru jalam uuch. Ut xch´olob´ankil li
1.2.2. Xk’utb’esinkil li loq’al rik’in jayalink ut li tzolok xq´anjeleb´li jun jun li poyanam li na tawliman sa´li
aatin li nake’ roksi li poyonam sa’ jalanchik sutam. junkab´al
XKUTB’ESINKIL LI SAQ’IL NA’LEB’: JONAL LI B’ATZUNK RIK’IN LI KOK’ALEB’: Eb´li
1.5.9. Roksinkil li q’usb’il aatin sa’ li eek’ank b’araq, NA´LEB’. kok´al naru nake xsik´ ru li najej li nawulak chiru re
rik’in li wankik re poyonam ut li na’jej. b´atz´unenkil
TIJOB’AAL RE AJSIB’AAL U: JONAL RE LI KETOK TZEKEMQ: Xyeeb´aleb´re li
2.2.2. Na tusman li wankik sa’ na’aj re li sumwank rik’in  Komonil. kok´al re nak tex ch´aj li ruq´eb´ tojo naq tex ket li
li q’aqreru ut li poyonam.  Tustuukilal. ruq´uneb´.
TENQAHOM: JONAL LI BATZUKN LI KOK’AL XJONESEB: Arin li
POYONAM: kok’al nake’ xik chi b’aztz’unk xjoneseb’ ut jo’kan ajwin’
Ajk’utunel ut ajtzolonel. nake’ xloqchaq li xtzekemq.
K’ANJELOB’AAL: XKAB’ K’UTB’ESINK: Sa´jun chi perel hu li tin k´e´eb re
- Hu li kok´al tex b´on li junkab´al.
- Batz’uul NAWOM RE K’UTB’ESINK: Okenk sa komonil rink´in li
- Latz leb’ patz´om li tin ke´eb´re
- Che’ tz’iib’ YALB’AL IX: Tin k’e jun li hu b´arwi tex b´on.

F: ___________________________ F: ______________________________ F: ______________________________


Xjuch Re Laj Tzolonel Xjuch Re Laj K’utunel Xjuch Re Laj Jolomil Tzoleb’aal
K’ULUB’ANK: Xkeeb´aleb xsaahil sa´xch´ooleb´li kok´aleb

TIJ: Xyeeb´aleb´ re naq tex mutz´li rilob´aaleb´ ut tex laq´ab´ li ruq´eb´ sa komonil ka tijoni ru
li qa jaw Dios riquin lix tij kix k´ut chi ku.

at qayuwa'
"at qayuwa' wankat sa' choxa
usilatinambil ta laak'ab'a'
chi chaalq ta laanimajwal wankilal
chi 'uxq ta li nakaawaj arin sa'
kuchich'och, jo' sa' choxa.
chaack'e ta hoon li qawa' chi rajlal kutan
chaakuy, chaasach ta li qamaak, jo'
laa'o xqakuy xmaak li ani,
xmaako' chi qu, ut moo'aakanab'
chi t'ane'k sa' xiikilal,
choo' aakolaq b'an chi ru li maa'us
jo'ka'an taxaq. amen."

BICH: Arin ti k’eheb’ chi b’chaan li kok’al rik’in li b’ich .

Li Ch’ina’al ut li ch’ina’ixq’

Li ch’ina’al naxye ninaw, ninaw, ninaw.


Li ch’ina’ixq naxye ninaw, ninaw, ninaw.
Li ch’ina’al naxye ninaw, ninaw, ninaw.
Li ch’ina’ixq naxye ninaw, ninaw, ninaw.
Ut a’neb’ jwal saa eb’ sa’ xchooleb
Jwal nake’ xnaw, ninaw, ninaw, ninaw.

Ut a’neb nake’ hulak chi ru piskok’ ut b’atz’unk


Xb’aan naq aran nakextaw li xnawan.
Ut a’aneb’ nake sa’ho’ sa li xchooleb’ naq
Jwal nakex naw ninaw, ninaw, ninaw.

XB’EEN K’UTB’ESINK: Xk´utb´al chi ru lo kok´al eb´li junkab´al chi ru jalam uuch. Ut
xch´olob´ankil li xq´anjeleb´li jun jun li poyanam li na tawliman sa´li junkab´al

JONAL LI B’ATZUNK RIK’IN LI KOK’ALEB’: B´atz´unk rik ín li kok´al.

JONAL RE LI KETOK TZEKEMQ: Xyeeb´aleb´re li kok´al re nak tex ch´aj li ruq´eb´ tojo naq
tex ket li ruq´uneb´.
JONAL LI BATZUKN LI KOK’AL XJONESEB: Arin li kok’al nake’ xik chi b’aztz’unk
xjoneseb’ ut jo’kan ajwin’ nake’ xloqchaq li xtzekemq.

XKAB’ K’UTB’ESINK: Sa´jun chi perel hu li tin k´e´eb re li kok´al tex b´on li junkab´al.

Xyalb´al rix la nawom

Sa´perl hu a´in taa b´on li jalam uuch re li junkab´al

NAWOM RE K’UTB’ESINK: Okenk sa komonil rink´in li patz´om li tin ke´eb´re

YALB’AL IX: Tin k’e jun li hu b´arwi tex b´on.


Xyalb´al rix la nawom

Sa´perl hu a´in taa b´on li jalam uuch re li junkab´al