You are on page 1of 2

Egipat: uvod u arheologiju dinastičkog perioda 2017/2018. (20.11.

2017)

Ime, prezim i broj indeksa kolokvijum Ispit Ispit Ukupno Ocena


Test I Test II
1. Agatonović Aleksandar AR160020 18
2. Bojić Nemanja AR160028 18
3. Brčarević Nikola AR160047 11
4. Đorđević Jelena AR160034 18
5. Gagić Miloš AR160031 18
6. Gajić Mihajlo AR160041 23
7. Gajić Stefan AR160046 18
8. Gajin Jana AR160030 27
9. Glamočlija Stevan AR160006 20
10. Grgurović Miodrag AR160018 18
11. Grujić Danica AR160007 21
12. Janković Miloš AR160056 13
13. Jevtić Vukašin AR160009 7
14. Lopandić Ognjen AR160063 13
15. Marinković Dušan AR160037 9
16. Marković Nikola AR160026 22
17. Marković Stefan AR160036 -
18. Martinović Mirko AR160001 11
19. Milisavljević Miloš AR160014 10
20. Milovanović Vojin AR160033 -
21. Milutinović Sanja AR160011 12
22. Miljković Milena AR160019 4
23. Mirčevski Jasna AR160038 26
24. Mišić Tijana AR160059 18
25. Nešić Nataša AR160022 26
26. Nikolić Đurđija AR160021 20
27. Nikšić Tanja AR160062 22
28. Obradović Bogdan AR160025 23
29. Pajović Anđa AR160053 -
30. Pajović Danilo AR160002 12
31. Pecarski Teodora AR160008 27
32. Perić Ivana AR160054 25
33. Perić Uroš AR160052 23
34. Popović Jovana AR160061 15
35. Protić Ivana AR160044 15
36. Radosavljević Stefan AR160024 21
37. Rašeta Jovana AR160015 -
38. Sedlić Aleksandar AR160058 24
39. Stojković Ivan AR160057 10
40. Svirčević Uroš AR160042 25
41. Šterić Milica AR160060 13
42. Tanasić Stefan AR160039 18
43. Todorović Miloš AR160013 19
44. Ven Laura AR160017 13
45. Višnjički Jelena AR160050 10
46. Vuletić Lana AR160016 28
47. Vuruna Milica AR160004 21