You are on page 1of 3

Pertandingan Kawad Kaki

SJK(C) Chung Hua Mantin
Peringkat Sekolah
2013
Objektif : 1.Supaya murid-murid boleh menambahkan pengetahuan tentang kemahiran
kawad kaki.

2. Dapat melahirkan murid-murid yang berdisiplin dan mempunyai daya
kepimpinan.

3. Murid-murid mampu membina modal insan yang berkualiti, berakhlak
mulia, berketrampilan, berwawasan dan seterusnya mewujudkan
kesejahteraan diri dan kemakmuran Negara.

Tarikh : 04 September 2013

Tempat : Dewan SJKC Chung Hua Mantin

Penyertaan : 6 pasukan dari 3 Unit Beruniform iaitu Persatuan Pengakap,St. John dan
Tunas Puteri

Anggaran Perbelanjaan

Bil Perkara Jumlah
1 Hadiah untuk Johan 60X RM 4.00= RM240.00 RM 240.00
2 Hadiah untuk Naib Johan 60X RM3.00 RM 180.00
=RM60.00
3 Minuman untuk peserta pertandingan 200X RM 200.00
RM 1.00=RM 200.00

Jumlah RM 620.00

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

AJK Pelaksana Penasihat : Puan Goh Mui Ping ( Guru Besar ) Pengerusi : Cik Lim Mui Chen (GPKKK) Setiausaha Kokurikulum : Cik Hong Lay Teng Penyelaras : En Redzuan Rozle Jurulatih latih kawad : Cik Tan Shu Hon Cik Wong Pei Lim Cik Ling Yi Jung Juruacara : En Mushaqrei Pn Lau Sai Ping Hakim : Pn Chang Tuck Thai En Mushaqrei Pn Siti Minuman : Cik Ching Miin Erl Cik Tee Yong Ren Jurugambar : Pn Lau Sai Ping Dokumentasi : Cik Wong Yan Fang Cik Yee Pek Yunn .

Pertandingan ini telah disertai oleh 3 unit pasukan beruniform iaitu Pengakap. Tunas Puteri dan St John. John Naib Johan-Pasukan Pengakap Pemenang adalah seperti berikut:Tahun 5– Johan Tunas Puteri Naib Johan – Pasukan Pengakap Sekalung tahniah kepada semua pemenang dan guru-guru yang melatih pasukan berkenaan.Laporan. . Pemenang adalah seperti berikut:Tahun 4 –Johan St.