You are on page 1of 1

Nume: Data:

Clasa:

Lucrare scrisa la Matematica

pe semestrul al doilea
1) Stabiliti valoarea de adevar pentru urmatoarele propozitii: 8p

a) “Daca 4=5 atunci 7>8” b) “6 divide 3 sau 8 este divizibil cu 4”

2)Verificati daca urmatoarea expresie logica este tautologie: 𝑝 ∧ 𝑞 ↔ 𝑝 ∨ 𝑞 8p

3)Fie predicatul, p(x):”2𝑥 2 + 𝑥 − 1 = 0" , 𝑥𝜖 𝑍 9p

Stabiliti valoarea de adevar pentru urmatoarele propozitii:

a) p(3) ; b) p(−1); c)∃ 𝑥𝜖 𝑍 𝑝(𝑥);


2𝑛
4)Se considera functia 𝑠𝑖𝑟𝑢𝑙 (𝑎𝑛 )𝑛∈𝑁 definit prin formula termenului general 𝑎𝑛 = 2𝑛+1 9p

Stabiliti monotonia sirului (𝑎𝑛 )𝑛∈𝑁

5)Se considera sirul sumelor partiale (𝑆𝑛 )𝑛∈𝑁 asociat sirului (𝑎𝑛 )𝑛∈𝑁 definit prin: 9p
𝑆𝑛 = 𝑛2 − 3𝑛 + 2 .Calculati termenul general 𝑎𝑛 .

6).Se considera ecuatia de gradul al doilea 𝑥 2 − 2𝑥 + 4 = 0, 𝑥𝜖𝑅 cu radacinile 𝑥1 𝑠𝑖 𝑥2 12p

a)Scrieti relatiile lui Viete pentru ecuatia de mai sus.

b) Calculati (𝑥1 + 1) ∙ (𝑥2 + 1)


𝑥1 𝑥2
c)Calculati +
𝑥2 𝑥1

7).Se considera triunghiul ABC dreptunghic,cu m(∡𝐴) = 90°, 𝐴𝐶 = 4 𝑐𝑚 𝑠𝑖 𝐴𝐵 = 4√3 𝑐𝑚. 15p

a)Rezolvati triunghiul ABC.

b) Se considera AD⊥ 𝐵𝐶, 𝐷𝜖𝐵𝐶. Calculati AD.

c) Se considera M,mijlocul segmentului [BC]. Calculati AM.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 30p din oficiu.Timp de lucru 2 ore.