You are on page 1of 2

Adım adım sıhhi tesisat...

http://www.bilisimboard.com/adim-adim-sihhi-tesisat-t610.html

--------------------------------------------------------------------------------

Sıhhi tesisatın ana maddesi sudur. Su olmadığı zaman sıhhi tesisat yapılamaz. Su vazifesini
yaptıktan sonra pislenecektir. Bu pis su kanunlara uygun olarak bina dışına aktarılmalıdır.
Temiz su tesisatları binalarda temiz suyu kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına TEMİZ
SU TESİSATI denir. Bu tesisat besleme borusu ve iç tesisat olmak üzere iki bölüme ayrılır. İç
tesisatta dağıtım boruları kolonlar ve bağlantı boruları olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Besleme Borusu ( Priz Hattı)


Besleme borusu bina temiz su tesisatının şehir su şebeke borusu ile su sayacı arasındaki
bölümdür. Besleme borusu galvanizli demir boru veya plastik su borusu ile toprağa gömülü
olarak döşenir ve su sayacında son bulur. Besleme borusunun döşenmesi sırasında don
korozyon ve üstten gelecek aşırı yüklere karşı korunmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyden 1-2
metre derine gömülerek don ve üstten gelecek aşırı basınçtan kum veya temiz toprağa
gömülerek de korozyondan korunur. Besleme borusu şehir su tesisatının bir bölümü
sayıldığından döşeme işini belediye su işlerinin elemanı yapar.

Su Sayacı
Harcanan suyun miktarını ölçen su sayaçları bina girişinde kolayca okunabileceği aydınlık
dondan korunan kolay ulaşılabilen bir yere konur. Su sayacı iki ucuna rekor konularak
bağlanır. Su sayacından önce bir vana sayaçtan sonra da bir musluk konulur. Eğer iç tesisatta
depo ve hidrofor kullanılıyorsa sayaç çıkışına bir cek valf konulur. Vana gerektiğinde gelen
suyu kesmekte musluk bir arıza durumunda vanayı kapattıktan sonra tesisatın suyunu
boşaltmakta çek valf ise şehir suyunun kesilmesi durumunda iç tesisattaki depoda bulunan
suyun şehir şebekesine geri akmaması için kullanılır.

İç Tesisat
İç tesisat suyu binaya dağıtan dağıtım boruları ile suyu katlara dağıtan kolonlar ve
kolonlardan su kullanma yerlerine giden bağlantı borularından oluşur. Su sayacından sonraki
iç tesisat döşenmesi su tesisatçıları tarafından yapılır. Dağıtım boruları bodrum katta tavandan
asılı olarak duvardan veya bodrum tabanından döşenir. Kolonlar binanın iç duvarları üzerine
veya sıva altına döşenir. Açıkta döşenenler wc lavabo gibi görünmesinde sakınca bulunmayan
yerlerden geçer.
Bağlantı borularının mümkün olduğu kadar kısa ve düz olması istenir. Genellikle sıva altına
veya zeminine döşenir ve bir muslukta son bulur. İç tesisat boruları döşenirken şu hususlar
göz önünde bulundurulur.:

Erişilebilirlik
Estetik
Donma
Koç vuruşu (Ani kapanan musluk basıncının 15-20 misli artmasına neden olur ve vuruntu
şeklinde ses meydana gelir.)
Eğitim
Gürültü (Su hızının fazlalığı ve içinde hava bulunan suyun hızla akması boruda hışıltılı ses
oluşmasına neden olur.)
Terleme (nemli ve sıcak yerlerdeki su borularında görünür.)
Boruların tespiti
Binanın oturması
Su dağıtımının denetlenmesi

Şehir su şebekesindeki su basıncı 5-6 katlı binalar için yeterli olabilir. Ancak daha yüksek
yapılarda üst katlara su çıkmaz. Bu nedenle basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Bodrum
katta bulunan su deposunabesleme hattı bağlanır. Depo çıkışına bağlanan hidrofor ile su
basıncıkat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak bütün katlarda ve dairelerde basınçlı su
akması sağlanır.

Yapılan Tesisatın Denenmesi


Tesisat döşenip bütün işler bittikten sonra su verilir. Kolonlardaki en üst muslukların açılması
ile tesisatın havası alınır ve borular su ile doldurulur .Daha sonra tesisat tulumba ile
kullanılacağı basıncın 15 katı bir basınca tabi tutularak en az 10 dakika kadar basınç tecrübesi
yapılır. Sızıntılar varsa giderilir.