You are on page 1of 1

LICENȚĂ FEBRUARIE 2018

Absolvenţii vor depune la înscriere următoarele acte:


– cerere de înscriere (Formularul se descarcă de pe Internet);
– diploma de bacalaureat – copie xerox ;
– 2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografică;
– certificat de naştere – copie xerox;
– declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea de
licență este rezultatul muncii sale (Formularul se descarcă de pe
Internet. Acesta se prinde în lucrare după pagina de titlu);
– lucrarea de licență şi referatul conducătorului;
– un exemplar al lucrării în format electronic (CD ataşat la sfârşitul
lucrării);
– fișă de lichidare (Formularul se descarcă de pe Internet);
– dosar plic nescris.