You are on page 1of 1

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Intézményi azonosító: FI58544


Természettudományi Kar

Igazolás BSc szakmai gyakorlat teljesítéséről

Hallgató neve
EHA kód
Szak / munkarend
Szakmai gyakorlat ideje 20……………………………………....... -
20……………………………………......
Szakmai gyakorlat helye
Külső konzulens neve

A hallgató szakmai gyakorlatának értékelése:


A szakmai gyakorlatot teljesítette (a megfelelő aláhúzandó): Igen Nem
A hallgató által végzett munka rövid leírása:

A hallgató feladatvégzésének és munkafegyelmének szöveges értékelése:

Amennyiben a gyakorlatot a hallgató nem teljesítette, annak oka:

A szakmai gyakorlatban eltöltött hetek száma:…………………

hiányzás ideje: ......................... hiányzás oka: .........................................................................................

Dátum:……………………………………
P.H.

………………………………… ………………………………
munkahelyi vezető aláírása konzulens aláírása
A szakmai gyakorlat teljesítését jelen igazolás, valamint a leadott beszámoló alapján elfogadom:

P.H.
…………………………………
szakfelelős / intézetigazgató
(A PTE tölti ki!)
H-7624 Pécs  Ifjúság út 6.
Telefon: +36(72)503-600  Fax: +36(72)501-527  Internet: ttk.pte.hu