C"I> llj!l OJ< C mlF1j. UXl .....

'"

Il)_2_5 51:5 :1: IIQI '15
1!I.z;. 1iOlJ· 21i1ll' ,wI
!II .• ]!;l' S15 .i!Q:5' ~I 9:5
iII.IIl 5L!; :l:!l5, 25, !!2
1!I_11J .us lrol 2.5, ~
51:5 '!!:(f5, 1Cl'I' ~
~151 2m <lI:l1 '1.5
~,!:!;, 20;; 4.!!D1 g~
a.tIl '~!5 2([; 2:':, ~
O.l.<l ;;as 111J' :l!.!I, ss Calde] !ia5l, IIJ!Jead'!:!'El!'!, de Icarolre ,cDllKlellSIl,dores :s,ul'! eel :a ~l!E!(;~!)fB~-

Calde i r"CIS, ~ Uj,sItlElIlkD res, 1r(l~oore!>d'E!' ~Iorr

tI, ~Ptd!i!rfHl~QtH.

SakIs eulomaoca: po r 'fUlsBcJ SA:! m a:df~ de metall.

Lamina!(li:o, ifl\emaii;l.a e~ld'a.

Decapad'o" IMe de r13barllJ.ElIll9 5L!p.Bnii~E! If5~

Tfiabalho lam 8IJIbi~li1'tf!;!i OOIT(!::;.i,,",CtS e em eHas I;:! !i!~fx~, 113 m !)BI'''''tuI''a.s

!old,al autJ:lrm;3ljcB pOll filS<iIlJl3etn adilfii@,dE! metBJ

Dacapaoo. li'o'N !d'S! ,re~b arlila5 e ~l'!ertT!;J,e fif><!_

A270

TulllJls 'senit:alllos tlestinel!:ios afnaL]5tlia d!i!II;lidni!;i!!!, :ali!iT1ernt,r~ !II 'farmalilButica.

Selda Blllomiillica por Irusee. s;em ooi~l'l'e m:eta'L

l:amin.a~a:.o irn'bBlfiii d'a :so lEla,

Pi'J{id'Oi f file 1m ~~exba~l.

lO)o;.11Q'1J61'1lm 0, (rmm~ IO .. 19mm

!:!:> 10'1,6niVTII + 0,-4_ m- 1,19ifim

La fi'IIBIId Q 5 frio

IllS.4 - :l1l.11ii"11'1'11 jinell +1- O.15rnm

olB, -, 51), 'rom o{excl~.I- 1O • .2~1m1

~ 5O,a . 63,.5mml l~~d) .. ,il,,2!imm

" 63,5 -, ;l'I;;,,2mm (iE':tC~11 J(!J,3{lnvn

cN.2 • 101 "ii.mm til) ~f· 1lI,.lBnYIli

~ ;.1101.6rnm ~ O,3Smllllll' 1lI.64mm

thlandD metiicianacla ~5151Jfra mt ilnl'lC!! -I[] 8.21!1%.

Quand~ n8:O merntt(IIl009i esp,EI!!EllUra muli:lia "*'1- 1ID'!i~.,

,(jj '< 2.5 .. 4mm ... O.Smm. 0)0 :25.4

(2% "" EllI . especiliGadaJI.

Razl!laWllnnente rems,.

~ <: :2$,4mM (e!li~j +/lD.tmm

g 26,. - 38" Hfiflill - - ) ... 1· Oi,15mrn

B :lI8,1 - 5O,!!Imm I elCd} .... JlJ.2nvn

11 SO. 8: ~ 63.5mm ,I El IdJ +/· IUSmro

I'l &3.5, - 76.2l1i1'lm 1(t'3l1:dJ +1·, l!'I.Jmm

a 16.2 - Hl UI'MI [illllcl) .4- D.JSmm

il 111,,6- 12i1.IClmm (in!;ll ., OI,Jamm • O,S4iI1l'lM

+1- 10%' da s!ipessura '1l1l,piB ci fkla cia.

01 < 25,.4nnm * 1l.5mm. 01 ,2!),,4mm

I(l% 19 axIL IBspecilic.aOOI).

1038, ••• SfI. ~(excll ;fl~ 1.2Smm

II 88,91 ~ 1~9,7n1m 1&1Ic1)1 +1 1.3Sfml

II 13'91.7- 20:t2mm le»;;l} , JL ~;7'mm

li)oom dal1l'sliat;B€) pel'Illitid III 00 pi '135pes'5UfB5 c: J,81

Ra"Z{]a;velme:nle re O:~"

o 38,11 + ltM ~ lfI.20mnnl

o §I),B T 0,65 .11'1.28

" 63.5 rJ,QS -1fI.211WBrrll

" N.2 0,03 -D.3Drum

'*f- 12,5% dBI B!I,pes!:>Llra espedficad'B ..

ICclrI!!lliI¢Q' 00 Illq w h~J], .,.d. J!!a~ qUimJ~, petfoquj mlw. '1.1 00 (Ie!

P@(i'!!, UJ 11tm!ii~@'~ (!~lie.r N5~UI,a, tgieNlmetle ~~'G1iai!l dleglA;! m!l!ml~&I!!! 1~!I!l'e',

S I:tl'd'al 8ubllmBtlm ~rllJs.iilGsem Eujlili IJI de me:IaL

!!iJecapa d'mllli iJvrrl!' de rellarill8!l, @Ii slJperlh:l@ 11"51111.,

Illi 10.19" i$8,,2:mm ~~)l 1II,4ff1f1i'11 • IO,&:lQI

II ~'i!t26 . U4.lIlmm (i rKilt .w...GJ!mm,

~11 ~~.3!) - :2119,MI"l'I~lliMlI'" lI.~lli'Iniil ·IO,B::rm

_.,219,1~ • 45,l.:21mlnl'ii'ld}" 2~.i!1't1l1'! • D).!nllm

,,'~S1,2[l1. EI6Q,<1,~ {il'ilt1Ijl. :5" t:tMJ '. IOI,ISrfifn

='6El1.UI·li'2,[I~ Qfill:II'It' 41,!IlmM • 11)"B:'Wn

'11" 12,S~ dB e9~oom 1~,PrE!~&adEI_

TI'B.!);9lho em Ilml:lleftte' cerlro:~I!lO e ltam~, E!~ ,!'!!tu;!s lle~L 39,

()~~BPaoo, Ie Ide 1'E!I:!IIIIbar!IIe 'SllI~enrJde I.

.'ill.iD% 1diCJ;

51 e:.lBfII!) ~~ ir~Il!I,

• O.Jll)r:lM"l d~1 e:!IW'1M $OfBI Ie specifl CIIi!fa

T,iCS'bslhPo"em ,!lMb el'1lti' IfOItOOtv!ll' e-'tamDrllm l",-mJ _ J,,~ '!Bmper;~'ru~s,

~'DI'I:fElI ,allJltom.atlca '!item adl~ If:!j~, mIelBJ.

11lK.pMD.II,we d'e' 1e.b:8dl:3S 8 -g U jleJtrtcle II EtEIi.

P;al:l!i 11!"Spi!~!!lJl'n 'I!! 4,,,~ .. 'i)I,2QIM, likII e!l1~M1I!) esp f:'d'1Ga1lI1!I.

"':wa,le :;~!$r.!~~ ,lK;iI'm,t lit.: ~,afl9l11ill(i.ndJ' cI (]i,40~ 'd'o, I~"~~M~ le~~~Il!;r.Il~-

-I;lI,A6n1m1ld'OI e~peg~ml e 9,pI!l 1).11 ~i!i'!!1_

1',!J008, lred!:l~. quUmdos., IffftMI~lill:ilrle!l, e(!i!!pa~~ s IPEII'8 ~,ee!J I~'tru~~~.

SOidal a!<lIOO1aUGai por'u~'Sem alltl iji9.1'J de me:1:Bl

IL~mni* !lite nal'~ !l.Q.lO'91,

'~,l!! ~ Ii\OOOOlI ~E! d'9,

lIJec!JJ)!Il!JO'. II Me, deral!I!"~, 19~,~e~,IB 11M eu IOIJilffl sa &(I(iIClt.ad'o.

P:Dt~ ItJ"9!eMI!I. cn;lilz~ 'D" m.!i 1Jill'S (iII'a r:MI.~ II LatiLoI I"i.~ I~'~ r!l:!~~~ ~I !lIl.lf!dt.!i~~, ~~Il!I,I!.II"aI,!tli;1I ~~ Ita blCl tr9, ae,. __ ran~l~

1" ~Mion ,._ A:STMA sse,

'* ., 0% do Ie rope S'9I!J~a eg,pecl&ili~!'I.

I.S~, 00 1& eJI.I:1!HlO e-:Ii,Ill'e.cll'llcado,

1'1lo, 00 0 le:tt~ !!35peclnc:ad:o.

1,,'$,% 1(!'OII'IlEmrJl1l.OI e !lIJEi ClfiIl:;;3 d !!II,

112 ,jI' •. 2:5.4

OJS1· l,2dl 1.'&1.1"SS

~ .!24 • ,2',11

~·IlJ,25rnm

I!oJ..o..28I1'11f1 &3,S - :aaI,9.IJA~ ClVfl11. ,4,,1'

1O/."tI,:JOPlfEI 1iiJ.,5· :a~',m~id~ ~i~ .!l',1'91

+!..().3(imm 88,9.t2'i',(]jn::l 0.89·4,,'14

11.2)1' • '2504 1 JEi.51 • ;,]:,otlll

,25..4·lJI,111ho:i) 0.64 • LEIS

"1.~I,25r'nm 31U • .5.1)',8:11-4.) 2,U - :l,~ 11.@1,~ sa,!- i83,S:"')

,21t6 .:U ,9

cleo :U,,!!' a 83,S lei!!!' &l,S, BI U.9,1

n&~slm.1 eml bellm, rei IifnOid e f,EI i:l115i IS Item~ 11'8 [I MS.

IS 1ti'~~lal ms - _ - I~I &lJI'Wm ~'IJC;SI GtIfflII OU 's:t'frlil ~'lll£ilel m.e~li.

De ..... -~c I FI.II"e

-.-~. -~

,d 8' rebam.s 15 18 _ _ _~el ~iS3_

!!ltO,28 .. '-B.~!Mimml ~illllfll} 'It, 11.4m iI11lI - Ill. mm

IS ,rHII.:l!61" 111 .3mDm (1N:;11~ ,,,I .. 1Il.&1I111'1li1

II 111,~ .nl .. :2119.QllmDil O!"l~II)1 't- '1.I&rrnml '" 1!Ji .. lilmm

"I 21 Q.liD 91, .. <451.21111 m 1~l!tc[ll~ +:!.41nn:m1- mt.Emn

111800111101 en11 a,lI_os mElliSlS enill mells Cirrfo::a

- &1 ,e~,~a Cil:Iellllen~e

1131"S ~eao

'is !lIb ~,~"s,g a Ilfmtufarnte.

a~l!Si laWl'tomat~ pm (u. &e<m B~i~ de, Ile'lBII.

tl)RaJlI S flI'l. II ~flB d'e IfIEI'6 lEI m aEll lie' S1!.IIJIBMUdeo ihsa,

lit ::liSE 1mlllflli .. i!il81.9n11'111!11 '110 1l}.~!3f1rVE1l

II ,S1S.ifimOOI .. 13191, JOm ml *1" IO.lS'1'N'IiI1

~ 1 ~,.l"lmml ~ :2£JG,.2Jm1li1 " O.'i!'ISmm.

81 ,~1S1.1[t- iiO'" -1M m I' I rtC~I)1 'f. J,'2:mn:m1 - !!lI..lEmm

(111"-0. 0' ~ 863 .,mlmi m (tl'l!d,~, .C~ ~ IGl,bml

19 :S ;,ZUN ~ 11 211 1'.,lC,1rIQi)1 ~ MJI~ 'f; ClI.S'i!N'I'll ~ (l1.SIMi!

'11',1.51% .. '1,2.51% da le:S,~I3&"sl1Iml 'f"ipeclrkaijlaL

11.5'i~, Ic!'(!I1 lal led a rUliI 01 espeClfi eB!i:I r:!1.

1(11 ~ U.l mrn 'lfl .. t51%, ",I :;. 't. 1 Imm of 11 ~

11Ijl.2~ t,24 0,.:282 ~1.7a 01,,37.2' 2,,41 0,477
1/'4'" 113,12 1,165, Ct:51J1 2,24- O,i4El1 3;102 10,81,2 3.3m 0.85:4
3/8" 117,.'5 '1",155, 0.643 2.31 Qi"etS2~ 3,20 11,'22 ,4,75 1,43Q
112'" 21 ,,341 1185 O~f11i1 2~111 1 ,-020 211 1<293; 373 11165,11 478 1 989 7' 47 2,6t14
~- - -I ,~- 1- -- ..
:3/~101 26.,131 ',,165 1,IQ3B, 2,111 1.3'02 2.81 1,7"111 3Jn 2,231 5,,5'5 2,9S0 7',,82 :3,,105
1" 33".' 1,,165 1 311' 2,r/' 2.132 3.38 2,550 ,4,55 '3,.299 13,3'6 4.3.2'2 9,109 5,554
1 .1/:4~ 42116 1'116!5 ',161801 ,2..17 ;2',742 3.56, 3,.;:154 ,4,85 4.!548 6,3'5 5~715 9;70 7\913
1.112- '8·,26 , ,,16!5 1 '933. ,2,,11' 3,.11167 3.68· 4,123 5,08, '5,513 1,114 1,319 '10,16 '9,,129
2'" 60,33 1 ,,16!5 2,433, 2~.,11 4).OQ7 3,91 5.544 5.54 'l,629 8,,74 '111.,'33,2 111..01 1 J.
2."12i1l 73,03 2'1,1'1 3,7,611 31105< 5',3'64 5.U3 8,802 7,()1 H)i31 91,5:2 15j'~ge 14,0,2 20 .. i''l9'3,
3,· 88,,90 2',,11 4,1602: 3,,11)5, 113..581 5.,4!3: 111,509 1.82 15,,5'6E: 11;13 2"~,1S4 15,.2'4 21.214
3.1.12" 1 (J"~1.6I!i1' il'..t1 6,'21,6, 3.,IQ5< 1.554 6,74 113,B29' ,S,OI 1,B',S!1 16.15 34.614
4- '114.3,0 2',,1'1 5,'9491 3;I@S 8',5:28 6.02 1116,383, ,8,58, 22,14!l: 13,491 3:4,'~'1ig 17,12 411.81,4
'S" 141·11.3Im' 2,.11 9,1644 3.,40 11.784 6,55 22,183 '9,53 31,5'61 15,B8, 50,O~ 19,05 55.531
8,"" 168 28 2/11 11,'522 3,,401 14;089 1,11 281800 UtS7 43,311 '18,26, eS,MI 21.95 8l!)~i'2S,
B· 219,08, z.n 151,.059 3,.1'6, :20,34.8 8.18 43,3,58 12',,110 65.Jll~1 :23,0'1 113,3BC .22,23 11]]9,,98
-'
'~iO!'! 273,05· 3,,40 23,,,Q4'2: 4,,'1.'91 :28,,:3113 9.21 6'1,45'6 12',1'11 83,110C :2S.51 11:5,541i 25,411 '1
~2M 323 85 3,'96 31,837' 4157 :35,612 9.53 15.285, 12',,"10 991,31;f :33~32' 24.3.297 25,4() 1'90,
~4!O 355,60 3.,'96 3:4,997' 4,,18, 42,146
~6!l 4t16.4I!i1' 4,,:20 42'",45'5 4.,1B, 4:8,,24i~
1.8" 4'57.20 4.,20 4'1',,81:a 4.,'15< :54),014
201" 5(13.00 4,.71 6:01,1454. $,,54 IS'il'.,gEilJ
22" :S58.:8I1), 4171 S;6',,557' 5,,54 '11'1034
24m ,'5( 14,,1101' S PRODUTO'S· "UBOS OD

1:1~" 3,t81'

'."" .. '" n

5/,8'" 314"" 71,8"1'

fti

1.'1/4'· 1_tf2.- 1.3/4,

~

,2~ 1112~~

3"'

4,M

sri

Iii 1110liii 11:~r

16 J!§,

-~I- -

IO~ 1'1:3, o, 15,' 01191 1011,23,3,

O~27'3 0:03113 1~)_393

~ -

D~4i:1,2 n 5:52

-~- --

01632

-:ili~ '--

O~1'9,2 D~1151 1 210 1 510

, ~---

11.'iUJI' 2,1,541

3- '1:86

-~- -

:3 8;2,41

35'63

~.III:-' .~-.~

,4'i,,456 5'13;50

1.24 1,5.0

,-- -- --

'DI '13:4" n 1,55

-.'-, -~,--

D,~21,4 O~2511

'0.29,4 (JI,t3;!!\1I,1 1',~31'4 (JI,,442 11I'~4!54 O!53:., IlJ!'j533 0,1634 11-613, 0,-130'

~.. _':I! _'-

1',~773 0 '1211 o 9:32 .~ !\tIl'll ' ..

-~--- II~,'IIIY

1 ~a92' 1 t3,04 1 ~2'~,2' 11 ,,49,5,

1 ~S711 1.,1:791 1-1,901 .2 ,2,5,2'

- !II'__, _' ,_' -t- _'_

2: 5:2S l [iI'2;,D

_~ __ 1!;!!1 _, __ g

,3 11101' 3] 1'94

-!Ii -- -'1--

3'.,1051 4,51'DI 51.,082' IS, III)'QI,2'

-rl'-- '='- '-~I----

6-31591 1 624

-1---'- !I'---

1 6!!1 '91 1 15'51

, ~ --- - J' - --

101115,9'

-It -~-

ICI~25'8 D,~3:5,7 0,,4156,

- ~ --

lOIS!!,!

- ~- --

D 6,54

-'~- - ,

0",7'53 D'~9151 1 ~ 1,.,9 1,3;41 1,S;4,5 1,94,0

II" ,

101" '1,83 10.21 9 0.2',2 [lI,253, '0 ~3,O'3 l~l~3,1e O~44,2' l)II,,4Q2 D~4,22 IO~531S O~64;,41 101.1311 '0.542 10,16'97 0,.8401 ~)Ii,'970 'O'j(U5,2 0.1'57 1 ,.OtlD'1 i,:21 0' 'O'-7"~',11 )D, 1 ~ l' 2391 11,449'

_~, Q, , U

0,,9'0'1 1 '~ '1 '76 1 ~43g11 t151,91 1 ~ 1140111,49!!), 1 ,a31, 2'1~1 lSI 1, 3BDI 11,8, ~ 5, 2.2:31 2 .. ,64161

~ . _ "!! _ '_ l!' ...,

1 ~61'9' 2i '1,342~1536i 3:~ ~251 1 ~15el ,2t4:53 J,~Oll!1 3,1104,

,2.331 3.091 ,3,.833, ,4,~f5612 2.1116 3~ 1:3fJ 4~16311 5,~5111'G I J 774 5006, 1e5,221' 7,41l41,

- ~ - 1- - - - 1-- , " -, I

,4 7'311 152,13, 7 8,23, 91 34'9

-" - '-~--- , ,----~- -

5,.61111 l'I,S'6CI '11.41111 111.283

1.604,11Illi,11113 '12,16110111,51 II

9.5191121166,1' 15'jl0211

111 . 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful