You are on page 1of 2

GR A

SUKSESE !

Detyre kontrolli Klasa IV –A 8- Shuma eshte 80 .Mbledhori i pare eshte


Unë jam __________________ 20 .Gjej mbledhorin e dyte . (2 pike )

1-Shkruaj me shifra numrin :dyqind e


tridhjete mije e treqind e kater…..(1 pike )
9- Heresi i numrave 625 dhe 5 , i
2- Qarko numrin me te madh : (1 pike ) zmadhuar me prodhimin e tyre jep
8970 , 10114 , 10096 numrin ? (3 pike )

3- Gjej shumen shkurt ne shtylle . (2 pike )


597 + 1308 , 12789 + 23467

10- 12 lapsa kushtojne 240 leke .Sa


kushtojne 7 lapsa ? (3 pike )
4- Gjej ndryshesen . (2 pike ) -
3120 – 512 = , 23 500 -13478=

11-Beni kishte 120 molle. Ai i dha motres


gjysmen e gjithe molleve dhe 3 molle te
5-Gjej prodhimin : (4 pike ) tjera .Sa molle i mbeten Benit ? (3 pike )
-Ne rresht 240 •2=……..
120 •40 =………
Ne shtylle : 609 •6= , 2367 •34 =

12- Nese Megi cdo dite ha nga 3 koasane


dhe nese cdo kroasan kushton 8 leke ,
6-Gjej heresin . (4 pike ) atehere sa leke do te shpenzoje ajo per 36
Ne rresht :3600 : 40= …… dite ? ( Bej skemen ) (5 pike )
1200 :200 = ……
Ne shtylle : ( bej proven )
9864 : 4= 20480 : 32 =

7-Gjej vleren e shprehjes. (3 pike )

570 + 300 •60 : 100 =


= ………………………………….
GR B
= .………………………………... SUKSESE !
=…………………………
Notat 4 5 6 7 8 9 10
Piket 0-8 9-13 14-18 19-22 23-26 27-30 31-33
Detyre kontrolli Klasa IV –A 8-Prodhimi eshte 2400 .Njeri faktor eshte
Unë jam __________________ 60 .Gjej faktorin tjeter . (2 pike )

1-Shkruaj me shifra numrin :treqind e


tetedhjete mije e kater …………. (1 pike )

2- Qarko numrin me te madh :


5970 , 20114 , 20096 (1 pike ) 9-Shumen e 240 me 440 pjesetoje me
ndryshesen e 180 me 120 . (3 pike )
3- Gjej shumen shkurt ne shtylle . (2 pike )
657 + 3408 , 34589 + 12767
10- 12 biskota kushtojne 480 leke .Sa
4- Gjej ndryshesen . (2 pike ) leke kushtojne 8 biskota ? (3 pike )
4580 – 512 = , 23 500 -14778=

11-Per nje fletore Bena pagoi 10 Leke dhe


5-Gjej prodhimin : (4 pike ) gjysmen e cmimit .Sa leke ka kushtuar
-Ne rresht 130 •2=…….. fletorja ? (3 pike )
120 •30 =………
Ne shtylle : 609 •7= , 2367 • 46 =

12-Pakot e vogla te gjalpit peshojne 350 g,


6-Gjej heresin . (4 pike ) ndersa pakot e medha jane sa trefishi i
Ne rresht :4200 : 60= ……
tyre .Shitesja shiti gjate dites 8 pako te
2400 :200 = ……
Ne shtylle : ( bej proven ) vogla dhe 4 te medha .Sa gjalpe shiti ajo
9864 : 3= 20480 : 24 = gjithsej ? (5 pike )

7-Gjej vleren e shprehjes. (3 pike )

590 + 400 •60 : 100 =


=
………………………………….
= .………………………………...
=…………………………………..
Notat 4 5 6 7 8 9 10
Piket 0-8 9-13 14-18 19-22 23-26 27-30 31-33