You are on page 1of 2

N A P O N R A Z M I C A NJ A

Danka Mandić Trtović: Reljefi i crteži

Nema nedoumice pred vrtlozima cirkulisanja energije. Pogotovo


kad su strujanja zaustavljena i predata u nepomične tragove. Crtež
otpočet bleskom prati se u reskim konturama, a reljefi pod površinom
stežu neki dalek, skriveni stav. Raspoznavanje nam ne pomaže, jer su
sekvence vremena ispunjene instinktivnim tokovima. Tako se
oscilacije mogućih predmeta i figura spliću u decentrirane površine.
Ma koliko savremene u svom likovnom iskazu, pojave, oblici i prostori
upućuju na arhaičnost štita, autorske odbrane od društvene
temperature. Kao da se autorka upustila da likovnim jezikom ispolji
ritmove sveta u kojima neposredni prenos jasnoće vidljivog izostaje,
preplavljen medijumom psihičkog doživljaja. Sasvim je razumljivo da
se čini da nacrti ovakvih situacija nikada nisu postojali. Njihova
zasnovanost je podarena fizičnosti same umetničke izrade,
senzibilitetu koji ne skriva zahvat kompozicionog zadovoljstva i
zebnju koja natkriljuje opažanje. Zato svedeni, a snažni autorski
prizori naglašeno odstupaju od logike sistemskog predvidjanja. U
njima se prvobitni impuls predaju svetu koji pripada različitim
vrstama života, prevodeći nas u stvaralačku akciju svojstvenog
bekstva. Udaljenje nije odredjeno samo silama prepoznatim u opštem
stvaranju, već i kategorijama okružujućeg spektakla iskustva sredini
gde su nastali. Metež se tako savladava kompozicionim narušavanjem
običnog prizora ljudskih figura u enterijeru, prenesenih u forme
drugih, misterioznih oblika života. Isto tako, organske konture dve
povijene flaše izgubile su svoje funkcije ali ne i medjusobnu naklonost
jer dvojnosti su oduvek krišom povezane. Divlje oscilacije stvaraju
otud dva suprotna protoka gde i plava i zelena dubina nose isto tako
dve figure, pa i reljefi kriju dvostrukost napona razmicanja. Sindrom
kontrolisane izražajnosti istovremeno je poziv na direktnu razgradnju
racionalnog zaključivanja. Arhajska snaga je u polju izmeštenosti
stvaralačkog bekstva. Materijalnost upućuje na intenzitet primarnog
pogona a tematizacija prostora - bojama u crtanju, a formom u
vajarskim delima daje neprikosnovenu funkciju vlastitosti svesnog
umetničkog dodira i kreativne fantazije.

Nikola Šuica