You are on page 1of 4

PROIECT

DIDACTIC
Nivel: II
Grupa : mare (pregãtitoare)
Denumirea activităţii : Activitãţi alese, jocuri şi alte activitãţi desfãşurate
de copii
Tema:”De-a familia”
Tipul de activitate: verificare/ sistematizare a cunoştinţelor şi perfecţionarea
deprinderilor;
Forma de realizare:joc de rol (cu subiecte din viaţa cotidianã);
Scopul activităţii:
Verificarea, sistematizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor
de a transpune experienţa cognitivã în ipostaze ale vieţii sociale;
Obiective operaţionale:
O1- să participe activ la joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de
auditor;
O2- să sesizeze situaţiile sociabile de joc create, adaptându-se
corespunzãtor;
O3- să coopereze pentru realizarea unui proiect-comun;
O4- să respecte reguli de comportare civilizatã în societate şi în
familie;
O5- să manifeste spontaneitate şi creativitate în interpretarea rolului
asumat;
Metode şi procedee:
Jocul de rol, conversaţia, dialogul, exerciţiul, brainstorming-ul,
negocierea;
Material didactic:
Ghicitoarea, planşã cu familia, costume pentru fiecare personaj şi
accesoriile potrivite, jucãrii pentru jocul „De-a gospodina”, brad mic, foi de
bloc, creioane colorate, instrumente de scris, casetofon, casetã, scrisoare de
la Moş Crãciun;
Material bibliografic:
-M.Ed.C.,”Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii”, Editura V&Integral, Bucuresti, 2005;
-„Grãdiniţa altfel”, Editura V&Integral, Bucuresti, 2003;
-Ezechil, Liliana, Paisi, Lazareanu,M., ”Laboratorul preşcolar”-ghid
metodologic, Editura V&Integral, Bucureşti, 2001
- Mitu , Florica, Antonovici Ştefania, „Metodica activitãţilor de
educare a limbajului în învãţãmântul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuitã,
Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005;
- „Documentar metodic”, Editura V&Integral, Bucureşti, 2001
Durata: 45 minute
Strategii didactice Evaluare
(instrumente
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Resurse Metode si şi indicatori)
didactic materiale procedee
Captarea atenţiei Se va realiza prin ghicitoarea al cãrei ghicitoarea
rãspuns va fi „ familia”, prin „citirea” planşei cu planşã cu conversaţia
membrii unei familii şi prin recitarea poeziei familia
„Familia mea”. dialogul conversaţia
de verificare
Enunţarea temei si Se va alege tema în mod indirect prin
a intermediul costumelor şi materialelor puse la dialogul
dispoziţie. chestionare oralã
obiectivelor
Se va selecta materialul necesar şi
operaţionale împreunã cu educatoarea se va amenaja
corespunzãtor sala de grupã pentru desfãşurarea
jocului „De-a familia”.
Organizarea Se vor purta discuţii de grup despre tema
jocului jocului, stabilindu-se rolurile şi apreciindu-se Observare
sarcinile specifice fiecãrui rol. Rolurile vor fi costume pentru negocierea directã
alese de cãtre copii. Educatoarea îi va fiecare personaj
supraveghea şi direcţiona în alegerea şi şi accesoriile dialogul
repartizarea rolurilor („mama”, „tata”, „bunica”, potrivite
„bunicul”, „copiii”, „mãtuşa”, „unchiul”, „naşa”,
„vecina”, „copiii vecinei”, „doctoriţa”,
„poştaşul”, „vânzãtoarea”, „cãţelul”, „pisica”,
„colindãtorii”).
Desfãş urarea Se va urmãri modul în care preşcolarii jucãrii pentru Capacitatea de
îşi modeleazã comportamentul în funcţie de rolul jocul „De-a jocul de rol relaţionare şi
propriu-zisã a
ales şi se vor corecta, eventual, comportamentele gospodina”, exerciţiul comunicare în
jocului neadecvate. brad mic, foi de brainstorming-ul joc
Se va îndruma jocul din interior (prin bloc, creioane Elaborarea unei
intermediul cuvântului, jucãriei, acţiunilor sau a colorate, dialogul scrisori
altor materiale) sau din exterior (ca spectator, instrumente de
regizor). scris negocierea
Se va urmãri capacitatea empaticã a conversaţia
fiecãrui copil de a se transpune în rolul ales,
interrelaţionarea şi comunicarea dintre ei, Completarea
corectitudinea comportamentelor aplicate în joc, unui rebus
capacitatea de a rezolva situaţii conflictuale sau
neprevãzute.
Încheierea Se va realiza prin întreruperea integratã a
jocului jocului, de genul: „Peste puţin timp se însereazã casetofon,
şi mergem la culcare” pe melodia lentã a casetã, conversaţia autoevaluare
cântecului „Iarna vine Moş Crãciun”. scrisoare de la
Se va face analiza jocului, aprecieri Moş Crãciun
verbale şi se vor împãrţi „surprizele” din partea
lui Moş Crãciun.