You are on page 1of 2

Ante Vranković Općinski sud u Sesvetama – Stalna služba u Sv.

Ivanu Zelini
Domjanićeva 15 Posl. Broj: 171 R1-278/15- Vatrogasna 1
10380 Sveti Ivan Zelina 10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, 22. veljače 2017.

PODNESAK
2X
I.
Ostajem pri primjedbi na nalaz vještaka od 26. kolovoza 2016. - primljenoj u
ovom sudu dana 30. kolovoza 2016., a iz razloga – kako je već navedeno – što protustranka u
ovom predmetu - odvjetnica Dijana Zoričić - nije izvršila svoj dio pravne obaveze iz ovog
postupka kojeg je sama tražila/pokrenula, a u smislu izvođenja dokaza i dokaznih sredstava,
tj. PODNOŠENJA TERETA DOKAZIVANJA, jer vještaku uopće nije omogućila vještačenje
unutrašnjosti niti kuće u Vinogradskoj 7, niti stana u Domjanićevoj 15. Nakon toga vještaku
je dostavila radikalno neistinite tj. posve lažne podatke o vještačenim nekretninama, što je
nepobitno dokazano preslicima iz sadržaja od strane moje pok. majke Anice Vranković
rukopisno vođenoga Dnevnika gradnje kuće u Vinogradskoj 7 (priloženi Dokazi 7-23).
Obzirom da je naočigled utemeljeno na pogrješnim podacima, (zlo)namjerno
dostavljenim od predlagateljice - odvjetnica Dijane Zoričić, navedeno vještačenje Tihomira
Orečića od 25 4. 2016. ne može od strane ovoga suda biti prihvaćeno, jer bi to bilo
NEZAKONITO!
II.
Prilažem u spis pravomoćnu presuda od 7. 11. 2016. (Prilog 1) od kojom je
odvjetnica Dijana Zoričić izgubila tužbu protiv moje svjedokinje Marice Gagić, a koja
presuda pravomoćno dokazuje da je ista odvjetnica izravno odgovorna za samoubojstvo
naše majke Anice Vranković - baš kao što je to podrobno obrazloženo u Zahtjevu za
odgodom ročišta ovome sudu od 4. rujna 2015. (link: https://www.scribd.com/doc/283410638/4-dopis-
sudu-u-Zelini-zahtjev-za-odgodom-ro%C4%8Di%C5%A1ta ) – što potvrđuje da je svrha pokretanja ovog
postupka od strane iste odvjetnice da „mene psihičkim pritiskom tj. na isti način kao i pok.
majku navede na samoubojstvo“, što je uostalom bilo jasno još iz dokazne dokumentacije
mojeg podneska ovome sudu od 28. travnja 2015. (link: https://www.scribd.com/document/263500646/2-
Dopis-sudu-u-Zelini-2nd-official-letter-to-the-court-in-Zelina) kao i onog od 23. siječnja 2015. (link:
https://www.scribd.com/doc/261924978/Dopis-sudu-u-Zelini-Delo%C5%BEacija-23-1-2015 ).

III.
Prilažem u spis preslik mog teksta iz knjige „PRAVOSUDNA MAFIJA“, Zagreb,
2016., (Prilog 2), u kojem se spominje sutkinja Jadranka Jeličić (na koju se odnose još 2 teksta
u istoj knjizi) koja mi je – „kolegijalno“ sudeći u korist kolegice odvjetnice Dijane Zoričić -
NEZAKONITO osporila pravo na život, što je potvrdio i HHO (knjiga, str. 60, 62, 64).
Preslik tog teksta izašlog pred točno 2 mjeseca, 22. 12. 2016. pokazuje da odvjetnica
Dijana Zoričić ima vrlo nisko mišljenje o našim sucima kada smatra da su svi oni glupi jer se
baš eto jedva čekaju javno sramotiti u stručnim knjigama (sebe i svoju obitelj) u nakladi 2000
komada, kako bi ona zahvaljujući njihovim nezakonitim postupcima članove svoje porodice
navodila na samoubojstvo, jednog po jednog, kao što je to učinila u slučaju naše majke Anice,
kako to dokazuje presuda od 7. 11. 2016. po tužbi koju je odvjetnica Zoričić time od strane
medicinske sestre Gagić, pravomoćno izgubila (Prilog 1).

____________________________
(Ante Vranković)
PRILOG 1