You are on page 1of 2

LAPORAN PROGRAM

1. NAMA PROGRAM : Bengkel Pembugaran V-le


2. TARIKH : 3/4/2017
3. HARI / MASA : Isnin (2.ooptg – 3.30 ptg)
4. TEMPAT : Bilik Frog
5. OBJEKTIF : Untuk meningkatkan peratus login sekolah
6. SASARAN : Murid-murid Tahun 1-6 dan guru-guru sekolah
7. BUTIRAN AKTIVITI : Murid dan guru diberi taklimat mengenai cara-cara login dan
penggunaan aplikasi baru dalam Frog Asia
8. PENILAIAN PROGRAM : Program berjalan dengan lancar.
8.1. KEKUATAN PROGRAM : Murid dan guru mendapat peluang untuk meningkatkan pretasi
login sekolah.
8.2. KELEMAHAN PROGRAM : Sambungan Wifi yang lemah.
8.3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : Sambungan Wifi perlu diperbaiki dan login warga sekolah
perlu diawas dari masa ke semasa.
9. PERBELANJAAN : Dana PIBG
10. DOKUMENTASI BERGAMBAR : Rujuk Lampiran.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,


______________________ ___________________ ___________________
(En. Amirul) (PN.K.Maladevi) (PN.A.Theresa )
Guru Admin FrogVle GPK Kurikulum GURU BESAR
LAPORAN DOKUMENTASI
BENGKEL PEMBUGARAN V-LE

TARIKH : 3.04.2017 (ISNIN)


MASA : 2.30 PETANG

TEMPAT : BILIK FROG-VLE

ANJURAN : SJK(T) LADANG EDINBURGH