You are on page 1of 2

Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?

ID=tjne3ol5i4

Tündérvár Óvoda - Kunsziget

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Tündérvár Óvoda Kunsziget
óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodás korú gyermekek nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű szakmai felkészültség,gyermekszeretet,kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz,büntetlen előélet igazolása, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Ferencné nyújt, a 06/20 2650075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tündérvár Óvoda - Kunsziget címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József

1/2 2018. 06. 25. 8:00
Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tjne3ol5i4

Attila utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Farkas Ferencné, Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kunsziget.hu - 2018. június 23.
• Tündérvár Óvoda honlapja - 2018. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás

2/2 2018. 06. 25. 8:00