You are on page 1of 3

DAFTAR HADIR

UPACARA 02 MEI 2018


SDN NO.115462 LOHSARI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

Hari : JUM’AT
Tanggal : 11 Mei 2018

No NAMA GURU / NIP T.Tangan Ket

1 SAGINEM,S.Pd
NIP.19650305 198712 2 001
2 PAINAM,S.Pd
NIP.19660813 201212 2 001
3 TUGIRAH,S.Pd I
NIP.19710503 200604 2 010
4 MIATUN
NIP.19650305 201212 2 003

Lohsari II, 11 Mei 2018


Plh. Kepala Sekolah

TUGIRAH,S.Pd.I
NIP.1971 0503 2006 04 2 010
DAFTAR HADIR
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
SDN NO.115462 LOHSARI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

Hari : KAMIS
Tanggal : 21 JUNI 2018

No NAMA GURU / NIP T.Tangan Ket

1 SAGINEM,S.Pd
NIP.19650305 198712 2 001
2 PAINAM,S.Pd
NIP.19660813 201212 2 001
3 TUGIRAH,S.Pd I
NIP.19710503 200604 2 010
4 MIATUN
NIP.19650305 201212 2 003
5 MAHARANI SIREGAR,A.Ma

6 LILIS WIDIAWATI,S.E

7 EVA SRI SUNDARI,S.Pd

8 HESTI

Lohsari II, 21 Juni 2018


Kepala Sekolah

TUGIRAH,S.Pd I
NIP. 19710503 200604 2 010
DAFTAR HADIR
HARI KETIGA MASUK SEKOLAH
SDN NO.115462 LOHSARI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

Hari : SABTU
Tanggal : 06 Januari 2018

No NAMA GURU / NIP T.Tangan Ket

1 RAMLAN,S.Pd
NIP.19611108 198304 1 001
2 SAGINEM,S.Pd
NIP.19650305 198712 2 001
3 PAINAM,S.Pd
NIP.19660813 201212 2 001
4 TUGIRAH,S.Pd I
NIP.19710503 200604 2 010
5 MIATUN
NIP.19650305 201212 2 003
6 MAHARANI SIREGAR,A.Ma

7 LILIS WIDIAWATI,S.E

8 EVA SRI SUNDARI,S.Pd

Lohsari II, 06 Januari 2018


Kepala Sekolah

RAMLAN,S.Pd
NIP.19611108 198304 1 001