You are on page 1of 2

Asist. univ. dr.

Mădălina Opriș Contabilitatea instituțiilor de credit

Contabilitatea decontărilor interbancare


Aplicații recapitulative

Prezentaţi contabilitatea decontărilor intrabancare pentru situațiile de mai jos (identificare sedii, tip de
aviz, natura operaţiei, formule contabile).

1. O companie a deschis cont curent pentru derularea tranzacțiilor comerciale la Idea Bank - Sucursala
Piața Unirii. Compania depune un ordin de plată de 7.000 lei pentru un partener care are cont curent
deschis la Idea Bank - Agenția Piața Romană. Sediul controlor transmite valoarea din jurnalul contabil
suplimentar 7.000 lei.

2. Libra Bank – Agenția Băneasa primește de la clientul său cecuri în valoare de 30.000 lei. Acestea
sunt adresate unui client cu cont curent deschis la Libra Bank – Agenția Piața Presei. Sediul A transmite
sediului controlor suma de 30.000 lei pentru decontarea cecurilor.

3. Clientul Băncii Transilvania – Agenția Constanța, S.C. ASM S.A., depune un ordin de plată în valoare
de 17.000 lei. Documentul se adresează unui client al Băncii Transilvania – Agenția Iași, S.C. ROEM
S.R.L. La verificarea sediului B cu centrala băncii, jurnalul contabil suplimentar are valoarea de 21.000
lei. Diferența reprezintă un OP care se adresează unui client al băncii ING – Agenția Iași.

4. Unicredit – Sucursala Târgoviște primește un set de ordine de plată, de la clientul său, S.C. Aeros
S.A., prin intermediul aplicației de Internet Banking. Acestea însumează valoarea de 6.000 lei. Aeros
intenționează să achite mai multe facturi restante către partenerul său, S.C. FoodStory S.R.L., cu cont
curent deschis la Unicredit – Agenția Ploiești. Jurnalul contabil suplimentar transmite pentru verificare
valoarea de 6.200 lei. Diferența reprezintă un aviz de creditare rectificativ, transmis ulterior sediului B.

5. Banca Românească – Agentia Timpuri Noi emite avize de creditare pentru Agenția Titan, în valoare
de 800 lei. În jurnalul contabil suplimentar se regăsește valoarea de 900 lei. Diferența reprezintă un OP
omis la momentul transmiterii inițiale.

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 1
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorului.
Asist. univ. dr. Mădălina Opriș Contabilitatea instituțiilor de credit

6. La CEC Bank – Agenția Ghencea, se prezintă clientul S.C. VESS S.R.L. în vederea efectuării de plăți
către furnizorul unui autoturism, S.C. AutoG S.R.L., pentru suma de 120.000 lei. Furnizorul are cont
deschis la CEC Bank – Sucursala Târgu Mureș. În evidențele centralei, tranzacția figurează la valoarea
de 119.900 lei.

7. Piraeus Bank – Sucursala Bacău emite avize de creditare către Piraeus Bank – Sucursala Alba Iulia,
în sumă de 8.500 lei. Sediul B confirmă documente în valoare de 7.800 lei și face verificarea cu sediul
controlor, care în jurnal are suma de 8.500 lei. De asemenea, se constată că din pachetul inițial de
documente lipsesc OP-uri de 700 lei.

8. Leumi Bank – Agenția Militari primește de la clienții săi cecuri în valoare de 12.000 lei. Documentele
se adresează unor clienți cu conturi deschise la Leumi Bank – Agenția Victoriei, agenție care confirmă
suma. În centrală, jurnalul arată valoarea de 12.500 lei. La momentul verificării, se constată că s-a omis
o filă de cec.

9. Alpha Bank – Craiova primește file de cec de la posesorii de drept, în valoare de 3.000 lei. Acestea
se adresează clienților Alpha Bank – București. Jurnalul centralei Alpha Bank are valoarea de 4.200 lei.
Diferența reprezintă o filă de cec fără acoperire.

10. Banca Comercială Feroviară – Popa Tatu primește de la clienții săi cecuri în valoare de 28.000 lei,
documente care se adresează clienților Băncii Comerciale Feroviare – Berceni. Sediul controlor are în
jurnalul contabil suplimentar suma de 30.000 lei. În etapa de verificare se constată că o filă de cec se
adresează unui client al BCR – Lipscani.

11. Garanti Bank - Eroilor primește de la posesorii de drept cecuri în valoare de 11.000 lei, Acestea se
trimit spre verificare sucursalei Tineretului. Garanti Bank – Tineretului confirmă cecuri doar pentru
10.600 lei. Jurnalul din centrală are valoarea de 11.000 lei. La data primirii pachetului de documente, s-
au omis două file de cec.

12. S.C. Best S.A. are cont curent deschis la BRD – Agenția Moghioroș. Best S.A. a semnat file de cec
în valoare de 6.000 lei, pentru Dominius S.R.L., care are cont deschis la BRD – Agenția Izvor. Dominius
S.R.L. se prezintă cu filele de cec la BRD – Agenția Moghioroș. Centrala are în jurnalul contabil
supliment valoarea de 6.000 lei.

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 2
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorului.