You are on page 1of 3

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Prof. univ. dr. Cornelia DASCĂLU Asist. univ. dr. Mădălina OPRIȘ

Tema 3. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR INTERSEDII


___________________________________________________________

1. SC X cu cont curent deschis la BP – Sucursala Sibiu depune un set de ordine de


plată, în valoare totală de 8.700 lei, pe numele SC Y, care are cont curent deschis la
BP – Sucursala Bucureşti. Centrala BP transmite jurnalul contabil suplimentar care
cuprinde valoarea de 9.000 lei. Diferenţa de 300 lei reprezintă un aviz rectificativ
înregistrat şi transmis ulterior sediului B.
Cerinţa: Înregistraţi la BP decontarea, verificarea şi soluţionarea diferenţei.

2. Între sediile BRD au loc în cursul lunii martie următoarele decontări în numele
clienţilor:
 sucursala Bucureşti emite
 avize de debitare în valoare de 80.000 lei şi avize de creditare în
valoare de 130.000 lei către sucursala Iaşi, şi
 avize de creditare în valoare de 50.000 lei către sucursala Oradea;
 sucursala Braşov emite avize de debitare în valoare de 90.000 lei către BRD
Iaşi şi avize de creditare în valoare de 150.000 lei către BRD Oradea.

Jurnalele contabile supliment ale centralei BRD sunt următoarele:


Jurnal contabil supliment
pentru BRD – Sucursala Iaşi
Fel aviz Sediu A Natura operaţiei Valoare
AC Sucursala Bucureşti Plată 130.000
AD Sucursala Bucureşti Încasare 70.000
AD Sucursala Braşov Încasare 90.000
Jurnal contabil supliment
pentru BRD – Sucursala Oradea
Fel aviz Sediu A Natura operaţiei Valoare
AC Sucursala Bucureşti Plată 40.000
AC Sucursala Braşov Plată 170.000

Cerinţa: Evidenţiaţi în contabilitatea BRD operaţiunile referitoare la decontări,


control şi soluţionarea diferenţelor (cu închiderea contului 341 la nivelul centralei
BRD).

3. În cartoteca OTP Bank – Sucursala Ploieşti sunt confirmate 34.000 um avize de


debitare (AD) şi 15.000 um avize de creditare (AC). Jurnalul de control cuprinde
33.000 um avize de debitare şi 18.000 avize de creditare emise pentru Sucursala
Ploieşti.
Cerinţa: Care sunt implicaţiile contabile ale verificării decontărilor intersedii?

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 1
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT
Prof. univ. dr. Cornelia DASCĂLU Asist. univ. dr. Mădălina OPRIȘ

4. În luna februarie N se primesc de la clienţi ai BRD – Sucursala Sibiu OP-uri, în


valoare totală de 15.000 lei şi cecuri, în sumă totală de 8.000 lei. Documentele se
adresează unor clienţi cu conturi curente deschise la:
 BRD – Agenţia Ghimbav, pentru OP-uri în valoare de 7.000 lei şi cecuri în
valoare de 3.000 lei;
 BCR – Agenţia Ploieşti Est, pentru cecuri în valoare de 1.500 lei;
 BRD – Sucursala Bucureşti, pentru OP-uri în valoare de 8.000 lei şi cecuri în
valoare de 3.500 lei.

Jurnalul contabil supliment al centralei conţine informaţii pe baza cărora unităţile


operative implicate constată următoarele:
 O diferenţă de 500 lei din operaţiune de plată, pe care Agenţia Ghimbav o
recunoaşte în contabilitate şi nici o diferenţă din operaţiuni de încasare;
 O diferenţă de 700 lei din operaţiune de încasare, recunoscută în contabilitate
şi o diferenţă de 300 lei din operaţiune de plată, rămasă în aşteptare pentru o
nouă verificare, ambele sesizate la Sucursala Bucureşti.

Cerinţe:
1) Pornind de la informaţiile disponibile organizaţi contabilitatea decontărilor
în interiorul BRD;
2) Construiţi jurnalele contabile supliment;
3) Prezentaţi pe scurt procedura de verificare şi finalizarea ei contabilă;
4) Construiţi diferite ipoteze de soluţionare a diferenţelor recunoscute;
5) La sfârşitul lunii închideţi contul de decontări intersedii.

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 2
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT
Prof. univ. dr. Cornelia DASCĂLU Asist. univ. dr. Mădălina OPRIȘ

5. BRD - Sucursala Moşilor gestionează contul clientului SC ABC SA; la 01.10.N,


clientul deţinea în cont 1.000 lei. În cursul lunii octombrie, banca a efectuat
următoarele tranzacţii în numele clientului şi în nume propriu:
 2.10 - Plăţi prin ordin de plată în valoare de 800 lei ordonate de SC ABC,
destinate unui client ce are cont la BRD - Sucursala Cluj;
 3.10 - Primeşte 7.000 lei numerar de la BRD - Sucursala Bucureşti;
 5.10 - Încasează un cec în valoare de 4.000 lei pentru SC ABC, emis de un
client al BRD Agenţia Orizont;
 7.10 - Conform foii de retragere, SC ABC retrage 300 lei numerar, comision 5
lei;
 10.10 - Transferă diverse materiale, în valoare de 800 lei, BRD - Agenţia
Magheru;
 11.10 – Alimentează cu 5.000 lei numerar casieria BRD - Agenţia ASE;
 12.10 – Acordă unui salariat un avans spre decontare în valoare de 2.200 lei
pentru deplasarea la o conferinţă desfăşurată la Arad;
 14.10 – Conform foii de depunere SC ABC depune 3.000 lei numerar;
 16. 10 – Confirmă operaţiunea de suplimentare a avansului 400 lei, solicitată de
angajatul aflat în delegaţie la Arad;
 20.10- Înregistrează justificarea avansului acordat: documente justificative
pentru transport, cazare, diurnă, 2.400 lei și restituie diferența în numerar 200 lei;
 30.10 – Încasează comisionul de gestionare a contului 4,2 lei;
 30.10 - Transferă centralei BRD, soldurile conturilor de venituri şi cheltuieli.

Cerinţe: Reflectaţi în contabilitatea BRD tranzacţiile menţionate, consultaţi tabloul


comisioanelor pentru conturi curente şi aplicaţi-le, unde este cazul, stabiliţi şi
analizaţi semnificaţia soldului contului curent al clientului SC ABC.

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 3
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.