You are on page 1of 3

Prof. univ. dr. Cornelia Dascălu Asist. univ. dr.

Mădălina Opriș
Suport seminar Contabilitatea Instituţiilor de Credit

Metode cantitative de formare a capitalului bancar

A. METODE DE RAMBURSARE A CREDITELOR

În funcţie de clauzele prevăzute în contractul de creditare rambursarea se poate face potrivit


uneia dintre următoarele metode:
 Rate constante ceea ce presupune:
 Determinarea cuantumului ratelor prin împărţirea valorii totale a creditului (C)
la numărul de scadenţe
 Determinarea dobânzii (D) aferente fiecărei rate prin aplicarea ratei de
dobândă (rd) la valoarea rămasă de rambursat şi ponderarea cu prorata de timp,
conform formulei:
C  rd  Nr .zile
D
360  100
 Anuităţile constante ceea ce presupune rambursarea aceleiaşi sume la fiecare perioadă
scadentă. Păstrând notaţiile de mai sus, determinarea anuităţii (A), depinde de
numărul scadenţelor (n) şi se realizează după formula:
rd
AC
1  1  rd 
n

În continuare se determină cât din valoarea anuităţii reprezintă rată scadentă şi cât
dobândă.
 Integral la scadenţă cu plata dobânzii la fiecare scadenţă anuală ceea ce implică plata
dobânzii la fiecare scadenţă intermediară, cu rambursarea întregii valorii împrumutate
la scadenţa finală. În acestă situaţie se utilizează principiul dobânzii simple.
 Integral la scadenţă cu plata dobânzii la scadenţa finală. În acest caz atât creditul cât
şi dobânda se achită la ultima scadenţă. Situaţia impune utilizarea principiului
dobânzii compuse, datorită prelungirii perioadei susceptibile de risc de credit şi de
dobândă. Relaţia de calcul a dobânzii compuse este:
D  C 1  rd   C
n

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.
Dascălu, C., Ştefănescu, A., Botea, E.M. (2011) Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. ASE, Bucureşti
1
Prof. univ. dr. Cornelia Dascălu Asist. univ. dr. Mădălina Opriș
Suport seminar Contabilitatea Instituţiilor de Credit

I. Banca X a acordat un credit în următoarele condiţii:


 Valoarea creditului este de 300.000 lei, rambursabil în trei ani;
 Creditul s-a acordat pe 15 martie 2015;
 Rata dobânzii 20%/an;
 Rambursarea se face corespunzător următoarelor ipoteze:
1. în trei rate constante scadente pe 15 martie 2016, 15 martie 2017 şi 15 martie
2018;
2. în anuităţi constante cu aceleaşi scadenţe ca la pct.1;
3. integral la scadenţă cu plata dobânzii la fiecare scadenţă anuală;
4. integral la scadenţă cu plata dobânzii la scadenţa finală (15 martie 2018).

Întocmiţi tablourile de rambursare şi comparaţi dobânda generată în fiecare dintre cele patru
ipoteze.

Rezolvare

IPOTEZA 1 – Rate constante

Valoare de Valoare rămasă


Scadenţă Rată Dobândă
rambursat de rambursat

IPOTEZA 2 – Anuităţi constante

Anuitate Valoare
Valoare de
Scadenţă rămasă de
rambursat Total Rată Dobândă
rambursat

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.
Dascălu, C., Ştefănescu, A., Botea, E.M. (2011) Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. ASE, Bucureşti
2
Prof. univ. dr. Cornelia Dascălu Asist. univ. dr. Mădălina Opriș
Suport seminar Contabilitatea Instituţiilor de Credit

IPOTEZA 3 – Rambursare integral la scadenţă cu plata dobânzii la fiecare scadenţă anuală

Valoare de Valoare rămasă


Scadenţă Rată Dobândă
rambursat de rambursat

IPOTEZA 4 – Rambursare integral la scadenţă cu plata dobânzii la scadenţa finală

Valoare de Valoare rămasă


Scadenţă Rată Dobândă
rambursat de rambursat

Copyright © 2018 Toate drepturile sunt rezervate autorilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Citările din acest material se vor face doar cu acordul scris al autorilor.
Dascălu, C., Ştefănescu, A., Botea, E.M. (2011) Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. ASE, Bucureşti
3