You are on page 1of 3

Kompletterande seglingsföreskrifter

Tävling: Riddarfjärdsregattan på Riddarfjärden

Riddarvarvet
Öppen kappsegling för klassiska kölbåtar med två delseglingar, lördagen den
1september 2018.

The Scandal Beauty Trophy Race
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar med minst 40 kvm segelyta,
spinnaker är inte tillåten, söndagen den 2 september 2018.

Svensk Lösen
Klassiska båtar med mindre än 40 kvm segelyta, söndagen den 2 september
2018.

Datum: 1-2 september 2018

Arrangör: Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

1. Tidsprogram
1.1 Program

Fredag 31 augusti
16:00 Hamnen öppen för förtöjning

Lördag 1 september
08:00-09:30 Registreringen öppen
09:30 Skepparmöte för Riddarvarvet
10:55 Planerad tid för första varningssignal
18:00 Regattamåltid

Söndag 2 september
08:15-09:30 Registreringen öppen
09:30 Skepparmöte för the Scandal Beauty Trophy Race och Svensk Lösen
10:55 Planerad tid för första varningssignal

Sista dagen kommer ingen varningssignal ges efter kl. 14:00.

Prisutdelning planeras ske så snart som möjligt efter tävlingarnas slut på söndagen.
Skepparmöte och prisutdelning äger rum i SSS hamn under Västerbron.

1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja
kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före
varningssignalen.

1.3 För Riddarvarvet är två kappseglingar planerade och för The Scandal Beauty Trophy
Race och Svensk Lösen är vardera en segling planerade att genomföras under regattan.

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling under lörda-
gen tar ca 80 minuter och under söndagen tar ca 120 minuter att segla.

1
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i SSS Klubbhus i hamnen under Västerbron.

2.2 Samtliga signaler kommer att visas från startfartyget, som ligger vid
startlinjen. Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad på piren i
SSS hamn.

3. Märken
3.1 Rundningsmärkena är gula cylindrar.
Startmärken är mellan en orange flagga på starfartyget och en orange flaggprick.
Målmärken är mellan en orange flagga på målfartyget och en orange flaggprick.

4 Tidsbegränsning
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitid för Riddarvarvet är 120 minuter.
Maximitid för The Scandal Beauty Trophy Race och Svensk Lösen är 165 minuter.
Detta ändrar AppS 12

4.2 Båtar som inte gått i mål inom maximitiden ges resultat som om de inte gått i mål, utan
förhandling. Detta ändrar KSR 35 och A4.

5. Ändringar och tillägg till KSR Appendix S
5.1 Banan
Bilden visar ungefärlig placering av start- och målområdet samt rundningsmärkenas
(A; B; C; D) placering på Riddarfjärden. Samtliga rundningsmärken tas om babord.
Sista rundningsmärke före målgång är märke C.

Antal varv banan ska seglas anges med siffervimplar från starfartyget, siffervimpel 1=1
varv, siffervimpel 2= 2 varv osv.

2
5.2 Klassflaggor:
Lördag
Riddarvarvet, lågt SRS-tal Flagga ”G” (Randig blå-gul)
Riddarvarvet, högt SRS-tal Flagga ”H” (2 fält vit-röd)
Söndag
The Scandal Beauty Trophy Race Flagga “G” (randig blå-gul)
Svensk Lösen Flagga ”H” (2 fält vit-röd)
Detta ändrar AppSF 6.1

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
Detta ändrar AppSF 7.1

5.4 En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande.

5.5 Mållinjen är mellan en orange flagga på start/målfartyget och en orange flaggprick.
Detta ändrar AppSF 11.1

5.6 Protesterande båt måste vid målgång meddela seglingsledningen att den tänker prote-
stera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR61.1a

5.7 Protesttiden är 30 minuter efter det att startfartyget kommit i hamn. Detta ändrar
AppSF13.2

5.8 KSR Appendix T1 gäller. Straff enligt T1.b kommer dock att vara 5% tidstillägg istället
för ett poängstraff. Detta ändrar App T1.b.

5.9 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 77.

Lycka till!

Stockholm 2018-05-28

Tävlingsledningen

3