CALENDARIO DE SETEMBRO CURSO 2018

SESIÓNS DE AVALIACIÓN

Datas Actividades
3e4
Exames da convocatoria extraordinaria de setembro
(Bacharelato, FPB e ESA)

5
09.00 Sesións de avaliación
11.30 Entrega de notas
11.30-13.00 Atención ao alumnado- Revisión das
cualificacións
13.00 Asinar actas

5e6 Reclamacións. Prazo oficial para as reclamacións de 2º de
Bacharelato no centro. Remata o prazo o dia 6 ás 14 horas
EXAMES BACHARELATO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2018
(Asignación de aulas)
LUNS 3 MARTES 4
HORA
AULAS MATERIAS AULAS MATERIAS
A. 01 Lingua Galega I
Lingua Galega II
9:00- Inglés I (1º BAC)
10:30 A. 01 Pendentes Inglés I
A. Debuxo II
Debuxo
A.
Lingua Castelá I(1º BAC) Debuxo Técnico I (1º BAC)
A.01 Debuxo
11:00- Pendentes L. Castelá I
12:30
A.01 Literatura Galega s XX
A.11 Grego I

Matemáticas I (1º BAC)
Matemáticas Aplicadas (1 BAC) Física e Química (1º BAC)
A. 01 Matemáticas II A. 01 Física II (2º BAC A)
12:45- Pendentes Mates Aplicadas. I TIC (1º BAC)
14:20

A.11
Latín I

Economía e Organización de
A.01 Empresas (2º BAC)
Historia do mundo
16:00- contemporáneo(1º BAC B)
A. 01
17:15 Historia de España (2º Bach)

Lingua Castelá II
A. 01
17:15- A.01 Matemáticas aplicadas II
18:30
A. 11 Filosofía e Cidadanía

A.01 CCTMA
18:30-
A. 01 Inglés II
19:45
A. 11 Anatomía Aplicada
19:45 Aula
A. 01 Xeografía TIC2
21:00 Infor.
EXAMES FPB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2018
LUNS 3 MARTES4
HORA HORA
aula módulo aula módulo
A. Mecanizado e
9:00-10:30 Amovibles 9:00-12:30 A.GRUPO
GRUPO Soldadura
A. Preparación de
11:00-12:30 13:00-14:30 A.GRUPO A. Comunicación
GRUPO Superficies
16:00-17:15 A.01 A. Científico
ç

EXAMES FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2018

LUNS 3 MARTES 4
HORA HORA
aula módulo aula módulo
Técnicas
9:00-10:30 A.18 A. Comunicación 9:00-10:30 A.18 Administrativas
básicas
Tratamento
11:00-12:30 A.18 Ciencias Aplicadas I 11:00-12:30 A.18
informático de datos
Arquivamento e
13:00-14:30 A.18
documentación

EXAMES ESA I e II
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2018
(OS EXAMES REALIZARANSE NA AULA POLIVALENTE DE
ENFERMERÍA)

HORA LUNS 3 MARTES 4
17:15-19:00 CCSS ESA 2 A.Comunicación ESA 1 e 2
19:15-20:45 A. Ciencias ESA 2