You are on page 1of 2

ŠTO NAM JE DONIJELA PRIVATIZACIJA

Privatizacija je proces prevođenje vlasništva iz javnog u privatno vlasništvo.
U Hrvatskoj je do 1945. godine vladalo privatno vlasništvo odnosno kapitalistički
način uređenja tržišta. Nasljeđe koje je datiralo iz Austro-ugarske u čijem su sastavu
bili i Hrvatski teritoriji. Završetkom 2. Svjetskog rata dolazi do korjenitih političkih i
gospodarskih promjena na području Hrvatske odnosno tadašnje Jugoslavije. Nakon
1945. godine započinje nacionalizacija privatnog vlasništva. Privatno vlasništvo kao
kategorija slobodnog tržišta nije bilo zakonski dopuštena pa se sva imovina građana
tada morala nacionalizirati odnosno transformirati u društveno vlasništvo. Građanima
nikada nije bio izvršen povrat njihove privatne imovine.
Nakon raspada Jugoslavije i proglašenja neovisnosti Hrvatske 90.- ih godina,
ulaskom u proces tranzicije s težnjom približavanja europskom i svjetskom tržištu
nastala je potreba prelaska iz planskog gospodarstva u slobodno tržišno gospodarstvo.
Kako bi se to i ostvarilo bilo je potrebno provesti postupak pretvorbe i privatizacije
poduzeća u društvenom vlasništvu u državno vlasništvo odnosno izvršiti pretvorbu
poduzeća s društvenim kapitalom kojemu je točno određen vlasnik (država).
Cilj procesa pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj bio je postizanje
bržeg gospodarskog rasta u uvjetima tržišnog gospodarstva, tehnološke modernizacije
hrvatskog gospodarstva, te unošenja novih modernih i učinkovitih metoda i vještina
menagementa u hrvatsko gospodarstvo.

Pozitivni učinci privatizacije i pretvorbenih procesa u Republici Hrvatskoj bili
su: definiranje vlasnika, formalno-pravna odgovornosti Istih, te preuzimanja
gospodarskog rizika, formiranje makroekonomskog sustava, te usklađenje s europskim
standardima i međunarodna usporedivost. Pozitivni učinci bili su uglavnom
normativnog karaktera a manje izvedbenog ponajviše zbog nedostatka stručnosti
sudionika procesa, te ne shvaćanja ozbiljnosti samog procesa.
Negativni učinci privatizacije brojniji su i nadvladavaju pozitivne. Neki od
negativnih učinaka procesa hrvatske pretvorbe i privatizacije bili su: nastanak novih
vlasnika bez razvojnog koncepta preuzetog poduzeća, najčešće su došli u posjed Istih za
1 kunu ili čak ni to, prevladavala je logika trgovine, a ne proizvodnje, po principu
rasprodaj što se rasprodati može, jeftin način stjecanja vlasništva smanjuje odgovornost
vlasnika a time i nemar prema poduzeću, neracionalan raspad velikih poslovnih sustava,
nedostatak transparentne strategije privatizacije, nelegalna zapošljavanja, smanjenje
sigurnosti i niske plaće, otpuštanja radnika, gubitak visokostručnih kadrova, te u
konačnici pogoršana gospodarska aktivnost.
Proces pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj bio nužan za uključivanje
na europsko i svjetsko gospodarsko tržište. No, način na koji se provodio nije bio
najispravniji ponajviše zbog ljudi i njihovog pristupa procesu. Državne tvrtke poput
INE, HEP-a, HŽ-a, HP-e, HRT-e, Hrvatskih šuma, Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda i sl.)
od državnog su odnosno javnog interesa, te bi trebale biti izuzete od eventualne
privatizacije u budućnosti. Dok svima ostalim treba dati mogućnost pristupa tržištu.
Mada tvrtke u privatnom sektoru u Republici Hrvatskoj danas egzistiraju u vrlo teškim

Nedostaje im novih tržišta. nedovoljno su konkurentni. . te gotovo svakodnevno otpuštaju radnike.ekonomskim uvjetima. ne isplaćuju plaće radnicima.