You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTER: CONTABILITATEA SI AUDITUL ENTITATILOR ECONOMICE
ANUL I

DISCIPLINA:
SISTEME INFORMATICE INTEGRATE
REFERAT:
ATRIBUTELE UNEI ENTITATI

STUDENT:
AMUZA ANGELA CRISTINA

GRUPA 1
ANUL 2017-2018
Fiecare tip de entitate are un set de atribute asociate lui. Un atribut este o proprietate sau o
caracteristică a unei entităţi care prezintă interes pentru organizaţie. Atributele sunt percepute,
din punct de vedere informatic, ca variabile ale datelor, caracterizate prin natura valorilor pe
care le pot lua acestea la un moment dat. Fiecare atribut are asociat un domeniu de valori.
Domeniul de valori al unui atribut poate să impună restricţii cu privire la valorile valide pe
care le poate lua un atribut.
Deşi definiţia noţiunilor de entitate, atribute, asociere este destul de simplă in practica
modelării apar dificultăţi in clasificarea diverselor informaţii in una dintre aceste categorii.
O entitate este de fapt o clasă de obiecte şi pentru orice entitate există mai multe instanţe
ale sale. O instanţă a unei entităţi este un obiect, persoană, eveniment, particular din clasa de
obiecte care formează entitatea.

Entitatea reprezinta colectia de date de sine statatoare identificata intr-un sistem, subsistem
sau proces.
Exemplu :
Pentru sistemul contabilitatii financiare, entitatile pot fi :
- entitatea plan de conturi ;
- entitatea jurnale ;
- entitatea documente justificative etc.
Pentru sistemul sau subsistemul de desfacere :
- entitatea produse ;
- entitatea facturi sau documente de incasare ;
- entitatea contracte etc.
Pentru sistemul de evidenta, entitatile pot fi :
- entitatea student ;
- materii, discipline;
- facultati.
Fiecare entitate are un nume care sugereaza continutul acesteia si o lista de caracteristici
denumite si atribute .
Unul sau mai multe atribute care caracterizeaza o entitate pot sa aiba rol de identificator
( cheia primara ).

Asocierea : reprezinta legatura dintre doua sau mai multe entitati, legatura generata de
dependentele functionale dintre date.
Asocierile pot fi :
- fara atribute proprii
- cu atribute proprii
Obs : Atributele proprii unei asocieri sunt determinate dpdv functional de entitatile care
au generat asocierea ( x→ y ) x il determina functional pe y.
Entitatea se reprezinta sub forma urmatoare :
Asocierea se reprezinta sub forma urmatoare :

Asocierea se prezinta ca o elipsa :


- in prima jumatate a elipsei de specifica denumirea
- in a doua jumatate se specifica atributele proprii
Modalitatea in care inregistrarile entitatii participa la asociere se
numeste cardinalitate si se specifica pe modelul conceptual al datelor prin numarul de
inregistrari din entitate care pot participa la asociere.
Fiecare entitate poate sa aiba cardinalitate minima si cardinalitate maxima.
Cardinalitate minima : [ 0,1]
- cardinalitate minima zero : exista inregistrari din entitate care nu participa la
realizarile asocierii ;
Exemplu: pentru sistemul de desfacere : exista clienti care nu incheie contracte.
- cardinalitate minima unu : fiecare inregistrare din entitate participa la realizarile
asocierii ;
Exemplu : fiecare contract e incheiat cu un client.
Cardinalitate maxima : [ 1,n ]
- cardinalitate maxima unu : inregistrarile entitatii participa cel mult o singura data
la realizarea asocierii ;
Exemplu : un contract e incheiat cu un singur client.
- cardinalitate maxima n : inregistrarile entitati pot sa participe de mai multe ori la
realizarile asocierii ;
Exemplu : acelasi client poate sa incheie mai multe contracte.
Modalitatile de combinare a cardinalitatii sunt : [ 0,1 ] ; [ 0,n ] ; [1,1 ] ; [1,n] .

Exercitii :

1) Stabiliti asocierile dintre carti si autori din sistemul de evidenta a cartilor si abonatilor
intr-o biblioteca.

- un autor scrie mai multe carti [1,n]


- o carte poate fi scrisa de mai multi autori [1,n]
2) Stabiliti asocierea dintre entitatile fise de imprumut si carti din acelasi sistem .
- cartile pot fi imprumutate 0
- aceasi carte poate fi imprumutata de mai multe ori n
3) Sa se construiasca modelul conceptual al datelor pentru subsistemul de contractare, livrare,
incasare produse.
Caracteristicile si restrictiile acestui model sunt :
- fiecare client poate sa incheie contracte daca clauzele contractuale si calitatea
produselor sunt corespunzatoare.
Datele stocate despre clienti :
CLINTI(Codcl, Dencl, Adresa, Telefon, Contbancar)
- clientii pot solicita prin contract livrarea produselor cunoscandu-se pentru fiecare
produs contractat cantitatea livrata si termenul de livrare .
Produsele oferite pentru desfacere se caracterizeaza prin :
PRODUSE( codp, denp, um, pretmediu)
- se poate negocia cu clientul un pret pentru produsele contractate in functie de
cantitatea contractata .
Pe baza contractelor incheiate cu clientii se fac livrarile produselor contractate
intocmind ca document facturile ;
- cantitatea livrata trebuie sa fie in concordanta cu cantitatea contractata din fiecare
produs ;
- facturile corespund contractelor incheiate.
Conform cu facturile se intocmesc documentele de incasare caracterizate prin :
DOCINCASARE (nrdoc, tipdoc, sumaincasata, clientul de la care s-a incasat,
dataincasarii).
Restrictii :
- acelasi client poate sa incheie unul sau mai multe contracte ;
- un contract poate sa contina unul sau mai multe produse ;
- acelasi produs poate fi contractat de mai multe ori ;
- pentru acelasi contract se pot intocmi mai multe facturi ;
- o factura corespunde unui singur contract ;
- pentru aceiasi factura se pot intocmi mai multe documente de incasare ;
- un document de incasare corespunde unei singure facturi ;
- o factura poate sa contina unul sau mai multe produse livrate ;
- termenul de livrare este diferit in functie de produsul contractat ;
1) Identificarea entitatilor :
- clienti
- contracte
- produse
- facturi
- documente de incasare
2) Asocierile :
1. Intre clienti si contracte :
Clientii Contracte

2. Intre contracte si produse :


produsele contractate

3. Intre contracte si facturi


Facturile Contractelor

4. Intre facturi si produse


produse livrate
Facturile

5. Intre facturi si documentele de incasare


Facturile

in conformitate cu
Doc.de
incasare

6. Intre documente de incasare si clienti


unui

Client Doc.de incasare

7. Intre factura si clienti

unui
Client Facturile

Restrictie :
- termenul de livrare este diferit in functie de produsul contractat.
2. MODELUL RELATIONAL AL DATELOR (M.R.D.)
Modelul relational al datelor presupune reprezentarea datelor folosind tablourile
bidimensionale ( vezi SGBD teorie + practica ).
Reguli de transformare a modelului conceptual al datelor in modelul relational al datelor
denumit si model logica al datelor MDL;
1. Entitatile se transforma in tabele, numele entitatii devenind numele tabelei iar
caracteristicile entitatii devin atributele tabelei, schema tabelei
- identificatorul entitaiti este cheia primara a datelor
- clientii incheie contracte
- exists clienti care nu incheie contracte
- acelasi client poate incheia mai multe contracte
- contractile contin porduse contractate
FN3
2. Asocierile fara atribute proprii :
- nu se transforma in tabele ( nu se pierde legatura)
- legatura se va realize respectand principiul redudantei minime si controlate a datelor
( cheia externa(
3. Asocierile cu atribute proprii se transforma in tabele
Se preiau atributele proprii asocierii in tabela, insotite de identificatorii entitatilor care
au generat asocierea.

Bibliografie:
1. http://webserv.lgrcat.ro/2010-
2011/Catedre/Informatica/12/Proiectarea%20bazelor%20de%20date.pdf
2. http://www.creeaza.com/referate/informatica/ANALIZA-SI-PROIECTAREA-
SISTEME828.php
3. https://www.scribd.com/doc/129902622/Atributele-Unei-Entitati