You are on page 1of 2

Facultatea: Ştiinţe Economice

Specializarea: MCAEE, CAEE


Forma de invatamant: Master
Disciplina: Sisteme Informatice Integrate
Anul de studii: Master an 1
Semestrul: II
An scolar: 2017 - 2018
Coordonator: Conf. univ. dr. Creţan Adina

Tema referat

1) Atributele unei entităţi

Notă:

Referatul (3 sau 4 pagini) va fi trimis prin e-mail la adresa:


adinacretan@univnt.ro pana la data de 27 mai 2018.
Referatul trebuie sa fie însoţit de datele de identificare ale studentului
(nume, prenume, specializare, grupa) si se va considera primit daca
studentul receptioneaza un e-mail de confirmare. In cazul neprimirii e-
mailului de confirmare in maxim 4 zile, va rugam sa retransmiteti
referatul.
Termenul limita de predare a referatelor este 27 mai 2018.
Nota finala va fi calculata pe baza mediei ponderate a notelor obtinute
la referate si la examenul scris.
Ponderile sunt: 70% nota de la examenul scris si 30% nota de la
referate.
Examenul scris va fi de tip grila.
Grilele vor fi asemănătoare cu cele rezolvate în capitolul „Test de
autoevaluare a cunoştinţelor” din fiecare unitate de învăţare postată pe
site.
In cazul nepredarii referatelor se începe notarea examenului de la nota
7.

Nota finala= 30% nota referate + 70% nota examen scris