You are on page 1of 1

Ostatnia Faktoria – Turniej Warheim FS, Katowice 06 październik 2018

– ŁEB WĘŻA – – WIADOMOŚĆ –


Aby zrealizować zadanie drużyna musi Wyłączyć z akcji! wrogi Aby zrealizować zadanie służący w kompanii model podlegający

OGÓLNA

OGÓLNA
model DOWÓDCY, MAGA, DUCHOWNEGO, KOWALA RUN lub MISTRZA zasadzie specjalnej DUCHOWNY, MAG, KOWAL RUN lub MISTRZ INŻYNIER
INŻYNIERA. musi dotrzeć do strefy rozstawienia przeciwnika.
– NAGRODA – – NAGRODA –
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty
DETERMINACJI. DETERMINACJI.

– TROFEUM – – DOMINACJA –

OGÓLNA

OGÓLNA
Aby zrealizować zadanie drużyna po zakończeniu rozgrywki musi
Aby zrealizować zadanie drużyna musi Wyłączyć z akcji! wrogi
kontrolować (zgodnie z zasadami scenariusza OKUPACJA z
model CHORĄŻEGO lub SYGNALISTY.
podręcznika głównego) więcej budynków niż przeciwnik.
– NAGRODA –
– NAGRODA –
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według
własnego uznania pomiędzy bohaterów.
własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty DETERMINACJI.

– HEROLD – – LAUR HONORU –

PRAWORZĄDNY
Aby zrealizować zadanie służący w drużynie bohater musi zaszarżować i
Aby zrealizować zadanie służący w kompanii model podlegający

OGÓLNA
Wyłączyć z akcji! bohatera wrogiej kompanii.
zasadzie specjalnej CHORĄŻY lub SYGNALISTA musi dotrzeć do strefy
Do pojedynku nie mogą dołączyć inne modele. Ponadto, walczący
rozstawienia przeciwnika.
bohaterowie nie mogą zostać obrani na cel zaklęć oraz ostrzelani (także
– NAGRODA – magicznymi pociskami) przez inne, nie biorące udziału w pojedynku modele.
Drużyna otrzymuje modyfikator +3 do jednego wybranego rzutu na
NAGRODA –
dostępność lub przerzut jednej wybranej kostki w rzucie na
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według
eksplorację.
własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty ODPORNOŚCI.

– STRAŻNICA –
– ROBIĘ TO DLA PIENIĘDZY –

NEUTRALNY
Aby zrealizować zadanie drużyna po zakończeniu rozgrywki musi
OGÓLNA

kontrolować (zgodnie z zasadami scenariusza OKUPACJA z Aby zrealizować zadanie służący w kompanii model bohatera musi
podręcznika głównego) budynek znajdujący się na środku pola Wyłączyć z akcji! i ograbić przynajmniej jeden model przeciwnika.
bitwy. – NAGRODA –
– NAGRODA – Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty ODPORNOŚCI.
własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty ODPORNOŚCI.

– CZEMPION MROCZNYCH BOGÓW –

CHAOTYCZNY
– KRWI DLA BOGA KRWI! – Aby zrealizować zadanie służący w kompanii model podlegający
OGÓLNA

zasadzie specjalnej MAG musi w trakcie rozgrywki co najmniej


Aby zrealizować zadanie drużyna musi Wyłączyć z akcji!
trzykrotnie rzucić zaklęcie lub model bohatera naznaczony Piętnem
przynajmniej 50% modeli przeciwnika.
Khorna lub Stygmatem Khorna musi zaszarżować i Wyłączyć z akcji!
– NAGRODA – bohatera wrogiej kompanii.
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
– NAGRODA –
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty GNIEWU.
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty GNIEWU.

– UDERZ Z GÓRY! – – HONOR JEST DLA GŁUPCÓW –


Aby zrealizować zadanie służący w kompanii model bohatera musi w
Aby zrealizować zadanie przynajmniej jeden model służący w
OGÓLNA

trakcie rozgrywki Wyłączyć z akcji! model bohatera wrogiej


drużynie musi trafić przeciwnika wykonując szarżę nurkującą lub
kompanii, który wcześniej został Oszołomiony! lub Powalony na
ZŁY

szarżując przy użyciu zasady WYSOKI LOT.


ziemię! przez sprzymierzonego stronnika.
– NAGRODA –
– NAGRODA –
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty
DETERMINACJI.
DETERMINACJI.

– SOKOLE OKO – – ŚWIAT UMARŁYCH WZYWA –


NIEUMARŁY
OGÓLNA

Aby zrealizować zadanie drużyna musi Wyłączyć z akcji! wrogi Aby zrealizować zadanie służący w drużynie model podlegający
model strzelając ze wzniesienia (zgodnie z zasadami podanymi w zasadzie ANIMACJA, musi Wyłączyć z akcji! wrogi model bohatera.
ROZDZIALE VI: STRZELANIE podręcznika głównego). – NAGRODA –
– NAGRODA – Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić
Drużyna otrzymuje 3 PD, które gracz powinien rozdzielić według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty
według własnego uznania pomiędzy bohaterów lub 2 punkty GNIEWU. ODPORNOŚCI.