MATERIAL NECESSARI PER A 1r D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS 18-19

★ Una maquineta amb dipòsit per a la punta.

★ Dues barres de cola d'aferrar grossa.

★ Una capsa de 12 pintures de plastidecor o de fusta.

★ Una capsa de 12 retoladors.

★ Vuit llapis.

★ Sis gomes

★ Una capsa de 12 ceres Manley.

★ Una carpeta mida foli.

★ Tisores.

★ Una capsa de sabates mitjancera per tenir tot el material.

★ Estoig on hi càpiga la maquineta, goma, llapis i pintures.

★ Deu cartolines blanques mida A-4 (de mida foli).

★ Deu cartolines de colors diversos mida A-4 (de mida foli)

★ Una bata o camiseta o camisa per fer plàstica

Tot el material ha de dur el nom​(a les cartolines no importa).
MATERIAL ESCOLAR
CURS 2018-2019
2N CURS DE PRIMÀRIA

AMB NOM SENSE NOM
1 maquineta amb dipòsit per a les 1 capsa de 12 retoladors
restes de punta
1 capsa de pintures de fusta
2 barres de cola d'aferrar
1 capsa de plastidecor de 12 colors
1 carpeta mida foli (carpeta viatgera)
6 llapis
1 tisores
6 gomes
1 estoig amb departaments on hi
càpiga la maquineta, goma, llapis, 1 capsa de 12 ceres o més MANLEY
unes pintures i retoladors o DACS

1 bata o camiseta o camisa per fer 10 cartolines blanques mida A-4 (de
plàstica i que li vagi bé mida foli)

10 cartolines de colors diversos mida
A-4 (de mida foli)
MATERIAL ESCOLAR
CURS 2018-2019
3R CURS DE PRIMÀRIA

- 3 llapis, 3 gomes, 2 bolígrafs vermells, 2 bolígrafs blaus, maquineta
amb dipòsit per a la punta.
- Estoig ( com el de 2n ).
- Tisores.
- 1 barra de cola.
- Pintures de fusta.
- Plastidecor
- Ceres.
- Retoladors.
- Cartabó, semicercle graduat, escaire, regle de 20 cm.
- Compàs.
- Carpeta mida foli ( per dur deures, controls, circulars...)
- Bata (camiseta o camisa grossa).
- 2 quaderns de quadrets grossos (tamany DIN A-4 o foli, no quartilla).
Han de tenir grapes, no espiral.
- 3 quaderns d'una ratlla (tamany DIN A-4 o foli, no quartilla).Han de
tenir grapes, no espiral.
- 10 fundes de plàstic amb forats.
- 1 carpeta d'anelles
MATERIAL 4RT PRIMÀRIA
CURS 2018/2019

- 2 llapis, 2 gomes, 1 maquineta, 1 bolígraf vermell, 1 bolígraf
blau, - 1 bolígraf negre. Un portallapis amb cremallera per
guardar-ho.
- Tisores.
- Barra adhesiva de cola sòlida.
- Capsa de pintures de fusta.
- Capsa de plastidecor.
- Capsa de ceres Dacs.
- Capsa de retoladors prims i gruixats.
- Regle de 20 cm, escaire, cartabó, semicercle, compàs.
- 3 quaderns de quadrets (2 amb les tapes verdes i 1 amb
tapes blaves).
- 3 quaderns d'una línea (2 amb tapes vermelles i 1 amb
tapes grogues).
- 10 fundes de plàstic amb forats.
- 1 carpeta d'anelles.
- 10 cartolines de colors mida DIN A4.
- Memòria USB.
MATERIAL ESCOLAR DELS ALUMNES DE 6è

curs 18-19

● 2 Llapis
● Bolígrafs blau, negre i vermell. 2 de cada.
● Goma
● Maquineta
● Tisores
● Tub de cola adhesiva
● Cola blanca
● Pintures plastidecor
● Ceres
● Pintures de fusta
● Retoladors
● Regle
● Escaire
● Semicercle
● Compàs
● Capsa transferència de cartró folrat de roba mida foli.
● 4 llibretes quadriculats grossos amb marge
● 4 llibretes d'una ratlla grossos amb marge
● 1 carpeta amb elàstics grossa que tengui separadors
● Calculadora
● 1 quadern de música amb pentagrames, mida foli
● 10 cartolines de colors mida foli
● Memòria USB
● Bata (camiseta o camisa grossa).