JUTUTUNSKA JUHAHAHA

U kraljevstvu Jutututu Kralj trinajsti Balakaha Obećao svom narodu Da će dati juhahaha. Samo neka budu verni, Nek vojuju o svom kruhu, Neka ćute i nek žmure, Nek plaćaju juhuhuhu. Poslušni su Jututunci, Plaćali su juhuhuhu, Ćutali su, žmurili su, Vojevali o svom kruhu. A prolećem svakog goda Popne s' na breg Balakaha, Pa poviče gromoglasno: Dobićete juhahaha! U kralja su jake prsi, Grlat li je Balakaha, Kad poviče, brda s' ore Juhahaha, haha, haha! Svi se grotom smejat stanu, Sve se trese brat do brata, A od smeha, teška smeha, Za trbuh se i kralj hvata. A šta im je tako smešno? Il' je smešan Balakaha? Il' su smešni Jututunci? Il' je smešno "juhahaha"? Sve troje je dosta smešno, Ponajviše Balakaha, Kad ozbiljno, milostivo, Progovori: Juhahaha! Srećni su ti Jututunci, Srećan li je Balakaha, Kad ih tako razveseli Prazna rečca: Juhahaha!

Jovan Jovanović Zmaj (1865)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful