You are on page 1of 1

DATA KEHADIRAN BULANAN MURID

WILAYAH SENTUL, KUALA LUMPUR


2015
BULAN : JUN 2015

NAMA SEKOLAH : SJK(T) LADANG EDINBURGH, KEPONG

Hari (Tarikh) Jumlah murid Peratus Hadir Catatan

MINGGU 1
1 – 5 JUN 263 - Cuti SEKOLAH

MINGGU 2
263 - CUTI SEKOLAH
6 – 12 JUN

MINGGU 3
263 95.2%
15 - 19 JUN

MINGGU 4 95.3%
263
22- 26 JUN

29/6/15 CUTI
MINGGU 5 PERISTWA
263 93.2%
29 -30 JUN SEMPENA SUKAN
TAHUNAN

PURATA PERATUS KEHADIRAN 94.6%