You are on page 1of 2

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG EDINBURGH, KEPONG

MINIT CURAI
2017

NAMA GURU UMAMAGESWARAN A/L KRISHNAN

TAJUK KURSUS PENGAMBILAN INSTRUMEN (SARINGAN 2)

BIDANG KURIKULUM

TARIKH KURSUS 25 SEPTEMBER 2017

TEMPAT PPD

TEMPOH 12.00-1.30
PERKARA
DISAMPAIKAN GURU LINUS
KEPADA

1. Bilangan murid sekolah diambil kira dari data APDM pada 1


September 2017.

2. Sekolah perlu simpan satu salinan Borang Akuan Penerimaan


untuk rujukan sekolah.

3. Penulisan RPH
 Tulis di bahagian aktiviti.
Literasi = Saringan Menulis
Numerasi = Saringan Bertulis
LBI = Writing Screening

 Masa dan konstruk tidak boleh tulis di bahagian


KANDUNGAN aktiviti.Guru linus boleh tulis masa dan konstruk yang
telah dijalankan di bahagian refleksi (tidak wajib).

4. Penyelaras Linus perlu merekod mengenai taklimat yang


diberikan kepada guru-guru Linus.

5. Guru linus mesti menanda dulu konstruk yang telah dijalankan


sebelum meneruskan konstruk yang seterusnya.

6. Pengulangan dilarang dijalankan selepas kutip instrumen.

7. Borang BPPI mesti ditanda selepas instrumen ditanda.

8. Tandakan bahagian Penguasaan Keseluruhan selepas saringan


bertulis berakhir.
9. Borang Kawal Mutu perlu dilengkapkan oleh guru besar .Guru
Besar boleh memeriksa semua intrumen ataupun boleh pilih
beberapa intrumen dan memeriksa pada bila-bila masa
sahajaTidak boleh menggunakan ‘liquid’ pada borang kawal
mutu.

10. Jika nama murid baru tiada dalam portal,guru perlu update APDM
dan tunggu satu hari.Jika nama murid masih tiada dalam
portal,perlu memberitahu kepada pegawai LINUS.

11. Pemantauan akan dijalankan sehingga portal LINUS tutup.

12. Penggunaan ( ” @ } ) boleh digunakan dalam borang BPPI.

13. Guru Linus perlu membawa manual semasa saringan dijalankan.

DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………………………… …………………………….
UMAMAGESWRAN KRISHNAN