You are on page 1of 1

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie die volgens de wet gepubliceerd dient te

worden, voor de ANBI.

Officiële Stichting Servisch Orthodoxe Kerk Servisch-orthodoxe parochie
(statutaire) in Nederland St Nicolaas
naam KvK-nummer : 41211741
RSIN-nummer 801747119 824155294
Rekeningnummer Rabobank: NL77 RABO 0313 5994 75
Postadres Stationsstraat 13-17, 1506 DA, Zaandam
Telefoon 06-15648977
Email sokerknl@gmail.com parohija.amsterdam@gmail.com
Website: www.pravoslavna-crkva-nl.com
Samenstelling/ Bischop • Rector • Voorzitter • Priester • Secretaris •
Kerkbestuur Secretaris • Penningmeester Penningmeester • 5 algemene
bestuurders
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. beloning voor hun
werkzaamheden. Wel worden
In de herfst van 2018 zal de Kerk een gedeclareerde reis- en onkosten
voltijdse priester in dienst nemen ten behoeve van de liturgische
vieringen ten behoeve van de
Parochie vergoed.
Doelstelling De stichting heeft tot doel de Liturgische diensten te
orthodoxe Serviërs die in Nederland verzorgen volgens de Servisch-
wonen geestelijke bijstand te Orthodoxe traditie; het
verteilen en tot dit doel parochies op toedienen van de Sacramenten;
te richten, alsmede te voorzien het het geven van pastorale hulp
houden van godsdienstoefeningen aan orthodoxe gelovigen.
en bewoning van de pastorale
werkers.
Financiële De inkomsten over 2017 bedroegen ca € 65.000 (€40.000 donatie; €20.000
gegevens deelname in gebouwkosten – Parochie H.Nicolaas; Filipijnse
gemeenschap, €5.000 opbrengst van verkoop artikelen en diversen)

De uitgaven over 2017 bedroegen ca € 65.000 (€16.000 hypotheek;
€25.000 kosten gebouw; € 4.000 overige kosten, €13.000 vergood
onkosten, €7.000 levering kaarsen en artikelen)