You are on page 1of 1

Ante Vranković Općinski kazneni sud u Zagrebu

Domjanićeva 15 Posl. br. 33 K : K-20/2017


10380 Sveti Ivan Zelina
21. lipnja 2018. Na znanje: Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa Veronika Vere

2*
Poštovani,
na ročištu u ovom predmetu, održanom dana 11. lipnja 2018.1 predmetni sudac Blažeković me upitao imam li ja svoju obranu u pisanoj
formi. Odgovorio sam da nemam, već da imam samo natuknice za govor, na što mi je predmetni sudac kazao da je donesem na sljedeće
ročište, kako ne bi ispalo da on nešto nije unio u zapisnik. S tim sam se složio, i to je uneseno i u zapisnik. Htio sam naime nakon usmenog
iznošenja glavnih činjenica obrane, istu, koja je već iznesena po rasutim podnescima, dati i u pisanoj formi.
Odvjetnik protustranke, Marko Sinovčić je tada međutim od suca Blažekovića zatražio da bi on moju pisanu obranu pregledao prije
mog iskaza (!) kako bi mi on temeljem nje mogao postavljati pitanja (sic!).
Ja sam na to kazao da dobro, ali da njegova stranka meni nije unaprijed dostavila što će (lažno) iskazivati na ročištima, te da mi na
moja pitanja koja sam joj uputio tužiteljica nije odgovarala, a niti su ona, i to da mi na njih nije odgovorila unesena u zapisnik, što sam
iznio i u svojoj primjedbi na zapisnik od 23. studenog 2017. koju sam iznio u mojem podnesku od 20. travnja 2018., str. 9, zadnji odlomak.2
Sudac Blažeković se s takvim stanjem složio, no nikakvo rješenje o tom nije uneseno u zapisnik.
Po povratku kući, pregledao sam međutim ZKP i ustanovio da za takvo traženje odvjetnika Sinovčića nema zakonske podloge. To mi
je potvrdila i moja odvjetnica gđa Ivka Dropučić, pa stoga ovdje žalim što to nije kazao sudac Blažeković, iako zna da se ovdje zastupam
sam, kao neuka stranka protiv dvoje profesionalnih odvjetnika. Sličnih kolegijalnih pogodovanja tužiteljici bilo je i prije, ali je ona te
postupke ipak izgubila: suci su joj često „kolegijalno“ pomagali, no na kraju su se ipak odbili politi benzinom i zapaliti – slikovito rečeno.
Svakako, naglašavam da za predaju moje pisane obrane unaprijed ne samo da nema zakonske podloge, nego niti stvarne potrebe, jer
sam sve što sam kanio iznijeti u svoju obranu već vrlo detaljno i pedantno, temeljem 330 priloženih dokaza, iznio u dosadašnjem tijeku
postupka, čiji je dokazni dio završen, te ja neću prilagati nove dokaze. Pisanu obranu ću dakle podnijeti na preporuku suda, isključivo zato
da predmetnom sucu olakšam posao, da ne mora listati nekoliko stotina stranica spisa, već da sve glavno, poput sažetka ima na 1 mjestu.
Ukoliko je odvjetnik Sinovčić lijen da lista spis, to je njegov problem i ja nisam dužan pomagati mu sažecima u nastojanju njegove
stranka koju on zastupa da me kao i pokojnu majku navede na suicid, a što je jedini pravi cilj ovog postupka, što tvrdim od njegova
početka tj. od samog odgovora na 1. tužbu3 i što tužiteljica Dijana Zoričić i odvjetnik Marko Sinovčić nikada nisu ni negirali(!).
Dakle, ja ni dalje ne pristajem na traženje tužiteljice i njezinog punomoćnika po principu: „odi po nož da te njime zakoljem“, što mi
je tužiteljica rekla vičući, držeći me za gušu i tresući me u lipnju 1996. i što sam opisao u knjizi „Pravosudna i policijska mafija“ na str. 63,
temeljem koje knjige me tužiteljica u 2. tužbi tužila, no ne za tu moju tvrdnju, koju očito implicite smatra istinitom i nespornom, a ja sam
dokazao tijekom postupka da su to i sve ostale tvrdnje u tom mom tekstu koji je prošao recenzije, također istinite tj. činjenično točne!
Zato pisanu obranu neću priložiti sada, jer to po zakonu i logici stvari nisam niti dužan, već nakon mog usmenog iznošenja obrane.
Nadalje, ukoliko mi protustranka ili njezin odvjetnik budu postavljali pitanja, kako je najavljeno, odgovarat ću rado na ona u vezi s 3
tužbe, ali ću tražiti da se prvo u zapisnik unese činjenica nejednakosti pravnih oružja, jer protustranka na moja pitanja nije odgovarala.

IZVOR: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212513190818373&set=a.4034844803094.153238.1640917153&type=3&theater (objavljeno: 10. list. 2017.)

1 Link: https://www.scribd.com/document/381872629/Zapisnik-11-6-18
2 Link: https://www.scribd.com/document/379040573/Podnesak-20-4-18
3 Link: https://www.scribd.com/document/340902564/Odgovor-na-kaznenu-tu%C5%BEbu-1-3-2017