Anjuran: Dengan Kerjasama

:

SIQIC 5
SEMINAR INTEGRITI, KUALITI, INOVASI DAN KREATIVITI

3 - 5 OKTOBER 2018 (RABU - JUMAAT)
COPTHORNE HOTEL, CAMERON HIGHLAND, PAHANG

“INTEGRITI DALAM CABARAN IR 4.0”
PENCERAMAH Cabutan bertu
ah
!!
menanti anda
(INTEGRITI)
Dr. Mohd Nizam Mohd Ali | Pengarah Kanan
Institut Integriti Malaysia
(KUALITI)
En. Mokhzani Aris Mohd. Yusoff | Pengurus
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
(INOVASI)
En. Muhamed Ali Hajah Mydin | CEO
Penang Skills Development Centre
(PENGURUSAN RISIKO)
En. Kamal Ariffin Khamarudin | Perunding Utama
SIRIM Berhad
(KREATIVITI)
En. Sinan Ismail | Pengarah Urusan
Durian Digital

Tarikh Tutup Penyertaan:
Skop Persidangan :
• Inovasi dan kreativiti dalam tadbir urus sektor awam
dan swasta di Malaysia – isu, cabaran, dan strategi;
20 • Pengurusan kualiti dan persediaan organisasi menghadapi
September Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0)
2018 • Integriti dan akauntabiliti – realiti dan masa hadapan sektor
awam dan swasta di Malaysia; dan
• Pengurusan risiko dalam sektor awam dan swasta di Malaysia.
Ruang pameran disediakan kepada Jabatan /
Institusi yang berminat. Sila hubungi sekretariat
untuk keterangan lanjut
*Tertakluk kepada perubahan
GOV100014470
YURAN PENDAFTARAN

PAKEJ YURAN PROMOSI (Pendaftaran Sebelum 1 Julai 2018)

A RM1199.00/seorang (Bilik Seorang) RM1099.00/seorang
B RM999.00/seorang (Bilik Berdua) RM899.00/seorang
C RM599.00/seorang (Tanpa Penginapan) RM499.00/seorang

BORANG PENDAFTARAN

*PEMBAYAR AN
BIL. MAKLUMAT DIRI JAWATAN H/P / FAKS PAKEJ POTONGAN VOT/
CEK/KIRIMAN WANG/
LO
1. Nama:
E-mel:

2. Nama:
E-mel:

3. Nama:
E-mel:

4. Nama:
E-mel:

5. Nama:
E-mel: PERCUMA
(UNTUK PAKEJ B)

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Na ma : Al a mat:

Ja batan:

No.Tel ./HP: Fa ks: E-mel :

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Saya meluluskan kehadiran staf di atas dan yuran penyertaan SIQIC 5 adalah melalui pindahan vot/ cek/ LO kepada
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Tarikh: Tandatangan/Cop PTJ:

MAKLUMAT BAYARAN:
Bayaran Tunai/EFT/Cek/Wang Pos/LPO hendaklah dibuat atas nama: UNIVERSITI UTARA MALAYSIA sebelum 20 September 2018
dialamatkan kepada:
SEKRETARIAT SIQIC 5 No Akaun:
INSTITUT PENGURUSAN KUALITI, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 02-09-301-00000-10
06010, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

atau fakskan kepada: 04-9284660. Pihak sekretariat berhak melakukan perubahan penceramah, tarikh dan tempat jika diperlukan
MAKLUMAN PENTING:
Sekiranya pembatalan pendaftaran dibuat selepas 20 September 2018 dan tiada pengganti dinamakan, caj yuran penyertaan
akan tetap dikenakan.

Untuk maklumat lanjut berhubung seminar, sila hubungi:
Prof. Dr. K. Kuperan Tel: 012-4984972 e-mel: kuperan@uum.edu.my
Puan Shazwani Tel: 04-9284653/ 011-39477623 e-mel: shazwani@uum.edu.my
Puan Nur Hazlina Tel: 04-9284656/ 017-4337380 e-mel: nurhazlina@uum.edu.my