You are on page 1of 12

ΠΛHPΩMENO

TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KΩ∆IKOΣ 094587 Iωαννίνων
Aριθµός. Aδείας 14

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH ΠOΛITIΣTIKOY
 ΣYΛΛOΓOY ∆OΛOY IΩANNINΩN 
ETOΣ 34ο  AP. ΦYΛ. 138  AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2018
TAX. ∆/NΣH: AΠOΛΛΩNIAΣ 21  45332 IΩANNINA  e-mail: doliotika@dolo.gr  www.dolo.gr

Φίλοι χωριανοί, Θα προχωρήσουµε όχι µε
Οι ευχαριστίες από το νέο
∆Σ είναι λιγοστές για να αποτυ-
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΟΛΟ δρασκελιές, αλλά µε σταθερά
βήµατα όπως τα πατήµατα του
πώσουν την τιµή να αναλάβου- Πωγωνίσιου χορού.
µε την προεδρία του ιστορικού ούνται από λίγους - λιγοστούς πατήσουν στα καλντερίµια µας, Όλος ο «χορός» του
µας «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ- µόνιµους κατοίκους. Είναι οι να διαβούν τον λάκκο, να ανέ- Συλλόγου, η νεολαία κυρίως
ΓΟΥ». θεµατοφύλακες και τους ευ- βουν στον Άγιο Χριστόφορο, που πλαισίωσε τον Πολιτιστικό
Θεωρούµε όµως ότι δεν γνωµονούµε... πολιούχο του ∆oλού. Να συµµε- ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑ-
υπάρχουν τίτλοι θέσεων στον Οι ελπίδες µας όµως δε σβή- τέχουν στις εκδηλώσεις µας, να ΜΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ.
σύλλογο µας που θέλει να πάει νουν. Άλλωστε υπάρχουν και οι χορέψουν µαζί µας στο πανηγύ- ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
µπροστά µε συλλογικότητα και προοπτικές και πρέπει να παλέ- ρι µας, να γευθούν τα ντόπια ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΟΛΟ ΜΑΣ

Πάσχα στο ∆ολό!
αυτή είναι η προτεραιότητά ψουµε για να τις κερδίσουµε. προϊόντα των χωριανών µας. ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.
µας. Το φυσικό περιβάλλον του
Πραγµατικά µεγάλη η ευθύ- χωριού µας, οι οµορφιές του, οι
νη να διαδεχτούµε ανθρώπους εκκλησιές του, τα ξωκλήσια
που πάλεψαν µε «νύχια και του, τα µνηµεία του. Η παράδο- Με κατάνυξη
δόντια» στην κυριολεξία να σή µας, το πολυφωνικό τραγού- και λαµπρότητα
κρατήσουν το χωριό µας, σε δι µας, η πωγωνίσια φιλοξενία γιορτάστηκε και
δύσκολες εποχές τον αποτελούν το «πηγάδι µας» για φέτος στο χωριό
Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολού και να αντλήσουµε δυνάµεις, να µας η Ανάσταση
το κόσµηµά µας, τα ∆ΟΛΙΩΤΙ- απλώσουµε τις ρίζες του ∆όλου του Θεανθρώ-
ΚΑ, την εφηµερίδα µας. µας, να στεριώσουν γερά το που. Αρκετοί ή-
Σας αποκαλούµε όλους φί- χωριό µας. ταν οι πιστοί που
λους γιατί οφείλουµε όλοι µαζί Επιδίωξή µας να τα διατηρή- συγκεντρωθήκα-
να κάνουµε ό,τι καλύτερο για το σουµε για να τα παραδώσουµε µε στον προαύ-
χωριό µας, σαν µια γροθιά. στις νέες γενιές. λιο χώρο της
Γνωρίζουµε καλά, το ζούµε, Κύριος στόχος µας επίσης εκκλησίας, κάτω
το ζείτε όλοι πως το ∆όλο και να προσελκύσουµε επισκέπτες από την καστα-
αρκετά από τα χωριά µας κρατι- που αγαπούν το χωριό, να περ- νιά, µε τις λαµπάδες µας αναµµένες, για να παρακολουθήσουµε
το τελετουργικό του Μεγάλου Σαββάτου, ψάλλοντας µαζί µε τον
νέο µας ιερέα, τον παπα-Βασίλη, το Χριστός Ανέστη και τις
K O Y B E N TO Y ΛE Σ Tου ∆HM. ΠOTΣH
καµπάνες να ηχούν χαρµόσυνα.
– Όχι Μήτσο, ξέχασες κάποιον Ο παπα-Βασίλης Κούρος τοποθετήθηκε ως νέος ιερέας προς
ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ
να γράψεις στις «Κουβεντούλες» το παρόν στη δική µας ενορία και στην ενορία του Βασιλικού και
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙΣ
και να τον ευχαριστήσεις, όπως
αργότερα θα εξυπηρετεί και άλλες ενορίες. Είναι γνωστό το πρό-
έκανες και για τους άλλους, που
Πάσχα 8 Απριλίου 2018 και βληµα της ανεπαρκούς στελέχωσης των ενοριών µε ιερείς, µε
γράψανε στην εφηµερίδα µας.
ώρα 11 πρωινή κτύπησε το τηλέ- αποτέλεσµα ένας ιερέας να καλύπτει τις ανάγκες πολλών χω-
Με απορία και χαµογελώντας
φωνό µου: ριών. Έτσι η Ανάσταση στο χωριό µας έγινε στις 9.00 η ώρα για
λίγο του απαντώ:
– Μήτσο καληµέρα, Χρόνια
– Ποιον αγαπητέ µου ξέχασα, να ακολουθήσει και στην ενορία του Βασιλικού.
Πολλά, Χριστός Ανέστη, νάστε
για πες µου; Μετά το πέρας της τελετής όλοι οι χωριανοί ανταλλάξαµε
όλοι καλά κ.τ.λ.
– Τον χωριανό µας τον ΤΑ∆Ε, ευχές και συγκεντρωθήκαµε στο καφενείο, που σηµειωτέον λει-
Ήταν ένας αγαπητός χωριανός
ο οποίος γράφει συνέχεια και προ- τουργεί πλέον µε νέα διεύθυνση του Γιάννη Φωτόπουλου (γιού
που πάντοτε µε θυµάται,
σφέρει πάντοτε πολλές υπηρε-
Μιλήσαµε αρκετά για τον του Λευτέρη), όπου εκτός από την άριστη εξυπηρέτηση του
σίες, χρόνια τώρα.
Σύλλογο, την εφηµερίδα, τις νέες Γιάννη, ο Χριστόφορος Κωσταράς µας προσέφερε την νοστιµό-
∆εν τον πίστεψα! Του είπα
εκλογές του Συλλόγου µας και τατη παραδοσιακή µαγειρίτσα του.
περίµενε να κοιτάξω τα «∆ο-
προτού κλείσει το τηλέφωνό του Του χρόνου µε υγεία όλοι µαζί πάλι...
λιώτικα» µην κλείσεις.
µου λέει: Χριστός Ανέστη & Χρόνια Πολλά!!!!!!
Ανοίγω την εφηµερίδα γρήγο-
– Όλα καλά και άγια Μήτσο
ρα ρίχνω µια µατιά. Ένα, σαν ηλε- Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο στην ιστοσελίδα µας
µου, αλλά ξέχασα και κάτι άλλο
κτρικό ρεύµα µε κτύπησε σ’ ολό- (www.dolo.gr)
να σου πω και θα στενοχωρηθείς!
κληρο το σώµα, σε κλάσµα δευτε- Γ.Μ.
– Τι έγινε πάλι, πέθανε κανέ-
νας χωριανός Πασχαλιάτικα;  Συνέχεια στη 2η σελίδα
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 2

Καφενείο-Μαγαζιά Άννα Ζωίδη για τις πληροφορίες
τους. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΣ ΜΑΣ
Ο Κίτσος Τόµος είχε το καφε-
νείο πολλά χρόνια, περίπου από
Aµπέλια φορµή για να γράψω το γουν την πληγή διάπλατα. Και
το 1950-1966.
Πριν την Κατοχή το είχε ο Παλιότερα πολλοί κάτοικοι
Απαρακάτω κείµενό µου, το πιο σπουδαίο είναι ότι όλα
ήταν ένας διάλογος που άκου- αυτά δεν λέγονται για να σε
Μανώλης Λατσούνας για περί- είχαν δικά τους αµπέλια στην σα, περιµένοντας ένα φίλο µου, πικράνουν, αλλά για να σε
που 2 χρόνια και ο µπάρµπα- οµώνυµη περιοχή και όσοι δεν
στην οδό Αβέρωφ, των παρηγορήσουν!
Τάκης (∆ηµήτρης είχαν δούλευαν σε αµπέλια
Ιωαννίνων. Και θα προχωρήσω τώρα
Παπαδηµητρίου) από την Σωπική. άλλων.
Ο Λεωνίδας Τσάµης είχε το Σµίξανε δύο φίλοι, αγκαλιά- στις αρρώστεις:
Κάθε χρόνο από 20
καφενείο κατά τη διάρκεια της στηκαν και µετά ο ένας απ’ – «Τι έπαθες καϋµένε, ο
Αυγούστου ως 20 Σεπτεµβρίου
Κατοχής και στο επάνω µέρος τα Αµπέλια έπρεπε να φυλα- αυτούς του άρπαξε το χέρι και
του καφενείου υπήρχε και κρεο- χτούν από τα γουρούνια. Έτσι ο του λέγει: ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΠΟΤΣΗ
πωλείο καθώς ήταν και χασάπης. Γιώργος Πότσης ο οποίος ήταν «Τα συλλυπητήριά µου. Πώς
Εκτός από το καφενείο, τότε και αγροφύλακας καθώς και οι έγινε αυτό; ∆εν προλάβατε να πατέρας σου φαίνονταν πολύ
υπήρχαν κι άλλα µαγαζιά. Λευτέρης Ζωίδης κι Βασίλης σηκώσετε κεφάλι απ’ το ένα, γερή κράση!»
Ο Χριστόφορος Νάστος ∆άκας ήταν υπεύθυνοι για την ήρθε τ’ άλλο;» – «Τι αρρώστεια είναι αυτή.
(πατέρας της Λεύκως Ζωΐδη) φύλαξη των αµπελιών. Κοιµόταν Τι είπε ο άνθρωπος στον Πρώτη φορά την ακούω!»
είχε µπακάλικο δίπλα από το εκεί τη νύχτα σε αχυροκαλύβα. – «Αυτή η αρρώστεια δεν
φίλο του. Ήτανε λόγια συλλυ-
σπίτι του και µετά η Νόγια τη Κατά τη διάρκεια της ηµέρας γιατρεύεται, θα ταλαιπωρηθείτε
πητήρια αυτά ή του θύµησε και
δεκαετία του ’50. Ο Γ. Ντόντης κατέβαιναν και οι γυναίκες του πάρα πολύ. Το ξέρω γιατί η πε-
τα προηγούµενα!
είχε επίσης µπακάλικο κάτω από χωριού να εγαστούν εκεί. θερά µου έχει τώρα 12 χρόνια
το σπίτι του. Σαν κοινωνικοί άνθρωποι,
Μια µέρα, µια παρέα από το άρρωστη. Είναι βασιλική αρρώ-
Ο Σταύρος Ζωίδης (45-49) χωριό (Άννα Ζωίδη, Αρετή και έχουµε τις σχέσεις µας, τις
γνωριµίες µας και τους φίλους στεια!»
είχε τσαγκάρικο στο σπίτι του Γιώργος Πότσης) βρήκαν στο
µας. Φυσικά κουβεντιάζουµε Αυτά είναι λόγια παρηγοριάς
που το έλεγαν το «Γωνιακό του δρόµο έναν σκαντζόχοιρο και
Σταύρου!» και τέλος ο Αντρέας µαζί τους, κάνουµε παρέα, µα- και πρέπει να λέγονται ή είναι
αφού ο Γιώργος τον έγδαρε, τον
Μαλάµης ήταν τσαγκάρης-τσα- έβαλαν σε µια µικρή σούβλα και θαίνουµε τα προβλήµατά τους σκέτο... φαρµάκι;
ρουχάς και είχε εργαστήρι στο τον έφαγαν. Και νάναι µόνον αυτά που
και αυτοί τα δικά µας, ανταλλά-
σπίτι του. ∆.Π. ακούει κανείς!
σουµε σκέψεις, δίνουµε γνώµες
Ευχαριστώ τον Λευτέρη και Ερωτήσεις χιλιάδες και
και συµβουλές, αν χρειαστούν
άσκοπες, αδιάφορες και όµως
και ακόµη υποδεικνύουµε και
όλες αυτές τις λέµε από µεγά-
λύσεις.
K O Y B E N T O Y ΛE Σ λο... ενδιαφέρον.
Πόσες φορές όµως γίνονται
Και ερωτώ: Γιατί µας αρέσει
λάθη που πληγώνουν και ανοί-
να ανοίγουµε πληγές και να
 Συνέχεια από την 1η σελίδα
αποφασίσαµε όλοι µαζί να εκδώ-
γουν τραύµατα;
σουµε την εφηµερίδα µας. Πρώτοι στενοχωρούµε άτοµα; Θα θέλα-
Και ακούµε πολλές φορές,
ρολέπτου, που διαπίστωσα ότι πάλι µαζί, (εγώ και αυτός) µπήκα- µε εµείς να δεχτούµε τέτοιες
αυτά που έλεγε ήταν σωστά και στη ζωή µας, να λέγονται στην
µε στην Συντακτική Επιτροπή απ’ ερωτήσεις; Ασφαλώς όχι.
στενοχωρηµένος του απάντησα: βαρυπενθούσα σύζυγο τούτα
τα πρώτα τεύχη (∆εκέµβριος του Η ζωή µας είναι γεµάτη
– Έχεις δίκιο αγαπητέ µου και τα λόγια:
1987 αρ. φύλλου 16 σελίς 3η) λεπτοµέρειες, που πολλές
η στενοχώρια είναι µεγάλη. Πώς «Τώρα έφυγε, ο µακαρίτης.
µέχρι που τελικά αποστρατευτή- φορές παίζουν σπουδαίο ρόλο
τον... ξέχασα, δεν µπορώ να το Ο Θεός να τον συγχωρέσει, που
καµε... στις µεταξύ µας σχέσεις. Γι’
καταλάβω και είµαι κατακριτέος έπρεπε να δει και να χαρεί τα
γι’ αυτό. Σε παρακαλώ όµως µην Από τότε µέχρι σήµερα, ο αυτό χρειαζόµαστε όλοι µας
παιδιά του;» προσοχή και σύνεση στις σχέ-
του πεις τίποτα, γιατί εγώ θα του χωριανός µας αυτός γράφει ανε-
Και πάρα πολλά άλλα που σεις µας, µε τους φίλους µας,
ζητήσω µέσω της εφηµερίδας µας λιπώς, πάντοτε παρών σ’ όλες τις
∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ. Σε χαιρετώ εκδηλώσεις, χειµώνακαλοκαίρι
έχω κατά καιρούς σηµειώσει τους χωριανούς µας και γενικά
και σ’ ευχαριστώ πολύ που µου το πορσφέρει τα πάντα. Είναι ακού- όπως: στους συνανθρώπους µας και
είπες. ραστος, ήρεµος, µορφωµένος και – «Τι κρίµα, κουράστηκε νοµίζω δεν θα µας έβλαπτε. Σας
Εδώ υποχρεώσή µου είναι να τόσο πολύ και τι απόλαυσε;» κούρασα και σας ζητώ συγνώ-
χειρίζεται όλα τα µοντέρνα
πλέξω ένα µικρό εγκώµιο σ’ αυτόν – «Τι κατάλαβε αφού δεν µη, ευχόµενος καλό καλοκαίρι,
συστήµατα της τεχνολογίας, κοµ-
τον χωριανό µου, γιατί πραγµατι- µπόρεσε να καµαρώσει την
πιούτερ, Ιντερνετ, φωτογραφικές πάντα µε υγεία και χαρά, και
κά το αξίζει και πολύ µάλιστα.
µηχανές, κάµερες κ.τ.λ. Και πάντα κόρη του νύφη;» όλοι στο ∆ΟΛΟ µας γιατί εκτός
Ξεκινήσαµε µαζί µε αυτόν τον
χωριανό, αλλά και µε πολλούς πρώτος στα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ». – «Τι να σου κάνουν τα παι- των άλλων τον Αύγουστο έχου-
άλλους χωριανούς, άνδρες και Αυτόν τον αγαπητό µας χωρια- διά, άλλο είναι ο άνδρας σου». µε και γάµο τρικούβερτο, αντά-
γυναίκες το έτος 1982, µε πολλές νό, για µένα και φίλος, εγώ ΞΕΧΑ- Αυτά και άλλα παρόµοια µωµα δολιωτών και πολλά άλλα
συσκέψεις που κάναµε, πότε στο ΣΑ να τον ευχαριστήσω. Γιατί; ακούς, και επί το πλείστον απ’ πράγµατα, που θα σας εκπλή-
κέντρο ΟΑΣΗ, πότε σε διάφορα Ούτε κι εγώ ξέρω. Γι’ αυτό θέλω το γυναικείο φύλο και σου ανοί- ξουν, νάστε σίγουροι.
σπίτια χωριανών και πήραµε από-
σήµερα, δηµοσίως, µέσω της εφη-
φαση και δηµιουργήσαµε τον
Σύλλογο ∆ολιωτών Ιωαννίνων. µερίδος να ζητήσω απ’ τον ίδιο Xωριανέ, Φίλε αναγνώστη, όσο η εφηµερίδα
Εγκρίθηκε, µετά εκλογές, βγάλα- χίλια συγνώµη και να µε συγχωρέ-
σεις ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΝΤΙΝΗ. ∆εν θα γράφεται από ελάχιστους,
µε το Συµβούλιό µας, µέσα εγώ, ο
(ξεχασµένος) χωριανός µου, µαζί ξέρω να απαντήσω, πώς το έκανα τόσο θα αποµακρύνεται από σένα.
και το υπόλοιπο Συµβούλιο. Μετά αυτό...
από άλλες πολλές συσκέψεις Νάσαι πάντα καλά. Γράψε τις αναµνήσεις, τα οράµατα, τον πόνο, την ελπίδα.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 3

ΠOIOI EIMAΣTE - OI ΣTOXOI MAΣ H MOYΣIKH MAΣ
A. TA NEA MEΛH TOY ∆.Σ. TOY ΣYΛΛOΓOY ι δύο δίσκοι ακτίνας, ο Tο πολυφωνικό µας σχήµα,
ΠPOE∆POΣ
ANTIΠPOE∆POΣ
: AΓNH BPABOPITOY
: BAΣIΛHΣ XPHΣTOY
Oδιπλός «Γλώσσα µου γλυ- µετά από χρόνια «σιωπηλής» δια-
κιά µου γλώσσα άνοιξε, πες µας δροµής, ήδη αισθάνεται έτοιµο
ΓPAMMATEAΣ : APHΣ YΦANTHΣ καµπόσα» που εκδόθηκε το 2009 να βγει δηµοσίως και µαζί µε τους
TAMIAΣ : XAPOYΛA ZΩΪ∆H και ο δεύτερος µε τα πολυφωνικά µουσικούς µας συγχωριανούς
MEΛH : ∆EΣΠOINA KOYPOY τραγούδια ∆ολού το 2017, είναι Bαγγέλη και Bασίλη ∆άκα (µε την
ΓIANNHΣ ΦΩTOΠOYΛOΣ µέρος της πολιτιστικής µας κλη- κοµπανία του) να παρουσιάσουν
ρονοµιάς, είναι η ίδια η αποτύπω- «νέα» δουλειά. O Σύλλογος θα
BAΣIΛHΣ ∆AKAΣ
ση της µουσικής µας παράδοσης είναι αρωγός· ίσως οδηγηθούµε
ANAΠΛ. MEΛH : AΓNH ΦΩTOΠOYΛOY και ως εκ τούτου χρήζουν ιδιαίτε-
MAIPH ΦΩTOΠOYΛOY ρης προσοχής στην διαχείρισή Tου Bασίλη Xρήστου
ΓIANNHΣ KAPAMANIΩΛAΣ τους. Πραγµατοποιήθηκαν µε
πολύ κόπο, χρόνο, θυσίες αλλά στην παραγωγή ενός καινούργι-
B. ΣYNTAΞH EΦHMEPI∆AΣ και µεράκι από εκείνους που ου δίσκου, ίδωµεν...
ΓIANNHΣ MΠONTINHΣ, AΓNH BPABOPITOY, ∆EΣΠOINA συνετέλεσαν στην παραγωγή Aναλαµβάνω την καταµέτρη-
ΠOPIKH, APHΣ YΦANTHΣ, ΓIANNHΣ ΦΩTOΠOYΛOΣ, XAPOYΛA τους, και, δεν ξαναγίνονται. ση όσων cd έµειναν και την δια-
∆υστυχώς αυτό δεν εκτιµήθη-
ZΩI∆H χείριση αυτού του υλικού.
κε απ’ όλους µε τον καλύτερο
Όσον αφορά την διακίνηση
τρόπο· σπαταλήθηκε, και ένα
Γ. ΠOΛITIΣTIKH EΠITPOΠH του 2ου cd (τα πολυφωνικά) σκε-
µέρος από αυτά «κλάπηκε» από
φτόµαστε να µπει στο διαδίκτυο
BAΣIΛHΣ XPHΣTOY, AΓNH BPABOPITOY, APHΣ YΦANTHΣ, την εταιρεία διακίνησης, µε απο-
σε συγκεκριµένη εταιρεία, όπου
BAΣIΛHΣ ∆AKAΣ, ∆EΣΠOINA ΠOPIKH, AΓNH ΦΩTOΠOYΛOY, τέλεσµα να µείνουν πολύ λίγα
µπορεί κάποιος ν’ αγοράει από
ΓIANNHΣ KAPMANIΩΛAΣ πλέον από τον πρώο διπλό δίσκο.
ένα τραγούδι έως όλο το cd
∆ηλώνουµε ότι µε δηµοκρατικό τρόπο θα διαχειρστούµε ό,τι Aυτά τα cd δεν έγιναν για να
αυξήσουν τα έσοδα του χωρίς να έχει το φυσικό προϊόν.
πολύτιµο παραλάβαµε και βάζοντας την αγάπη για τον τόπο µας Έτσι τα αποθέµατα που έχουµε
Συλλόγου, εξ’ άλλου δεν είναι
σαν οδηγό θα προσπαθήσουµε να ανταποκριθούµε στα καθήκο- δεν θα εξαντληθούν γρήγορα
αυτός ο σκοπός του.
ντά µας. Σ’ αυτά αποτυπώθηκε το µου- αποφεύγοντας την επανέκδοσή
Έτσι ορίζουµε τον τρόπο λειτουργίας µας µε: σικό µας ιδίωµα από ανθρώπους του, πράγµα δύσκολο αν όχι αδύ-
1) τακτικές συγκεντρώσεις των µελών του ∆.Σ. την πρώτη που «έφτιαξαν» παράδοση και νατο.
Tρίτη κάθε µήνα σήµερα θα ήταν αδύνατο να Eπιπλέον και πιο σηµαντικό
πραγµατοποιηθούν. Mε την ευ- γίνεται γνωστή η µουσική µας
2) γενική συνέλευση των µελών του Συλλόγου 1 φορά τον
ρεία έννοια κατατέθηκαν ως στα πέρατα του κόσµου και προ-
χρόνο και
υλικό στην µελέτη του µουσικού σιτή στον καθένα µε τρόπο γρή-
3) εκλογές του Συλλόγου κάθε 5 χρόνια σύµφωνα µε το κατα- γορα και οικονοµικά αποτελεσµα-
µας πολιτισµού. Σήµερα έχουµε
στατικό. την τύχη στο χωριό µας να υπάρ- τικό.
Eπισηµαίνουµε ότι κάθε µέλος συµπαρίσταται και συµµετέχει χουν νέοι συνεχιστές και εκφρα- Θα προσπαθήσουµε επίσης να
ανάλογα µε την διάθεση προσφοράς του καθενός και πέρα από στές που προσπαθούν και το βγάλουµε ένα δίσκο µε τραγού-
τα καθήκοντά του, σε κάθε εργασία και εκδήλωση του καταφέρνουν να εκφράσουν αυ- δια και φωτογραφικό υλικό από
Συλλόγου· έτσι υλοποιούµε την βασική αρχή λειτουργίας του τό το ιδίωµα της µουσικής µας τα παλιά, του πρόσφατου παρελ-
που είναι το Συλλογικό πνεύµα και η χαρά που προκύπτει από παράδοσης. θόντος, πανηγύρια µας.
την δυναµική της σύµπραξης.
Oρίζουµε, οµάδες δουλειάς, µε έναν υπεύθυνο για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
α) την εφηµερίδα, β) τα πολιτιστικά δρώµενα, γ) την διαχείρι-
Στην βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου µας υπάρχουν
ση του πνευµατικού υλικού και δ) τα κινητά και ακίνητα περιου-
προς διάθεση τα παρακάτω:
σιακά στοιχεία του Συλλόγου.
1) ∆ιατίθενται τα βιβλία του Νίκου Υφαντή: «Το ∆ολό στο Πω-
Έτσι οι άµεσοι στόχοι µας είναι:
γώνι», 2 τόµοι,
α) Kαταγραφή όλων των υλικών αντικειµένων (τραπεζοκαθί- 2) Το διπλό cd «Γλώσσα µου, γλυκιά µου γλώσσα...»
σµατα, πιάτα κ.λ.π.) και οικοσκευών του καφενείου και της κου- 3) Tο καινούργιο cd µε τα πολυφωνικά τραγούδια: Zωντανή ηχο-
ζίνας του σχολείου µε υπεύθυνο, εκ µέρους του συλλόγου, τον γράφηση
Γιάννη Φωτόπουλο και εκ µέρους του χωριού τον Bαγγέλη ∆άκα 4) Tο cd από το άλµπουµ «Aλησµόνητο ∆ολό» του
µε συνεργάτες τον Bσαίλη ∆άκα και Xαρούλα Zωίδου. Xριστόφορου Pάπτη
β) Kαταγραφή των βιβλίων του Συλλόγου, του αρχείου της
εφηµερίδας, των βιβλίων του σχολείου και των δωρεών, καθώς Σηµεία διάθεσης των cd:
και διαµόρφωση βιβλιοθήκης (µόνιµης και δανειστικής) µε υπεύ- – Γιάννενα: Θωµάς Nάστος, Hχητικά-Mουσικά, Nαπολέοντος
Zέρβα 78, και Bασίλης Xρήστου, τηλ. 26510 49803.
θυνο την ∆έσποινα Πορίκη και συνεργάτες τον Άρη Yφαντή και
– Aθήνα: Γιώργος Mποντίνης, τηλ. 693686828
την αδελφότητα ∆ολού ο Άγιος Xριστόφορος.
– ∆ολό: Γιάννης Φωτόπουλος, τηλ. 6946679636
γ) Kαταγραφή όλων των cd και υπεύθυνο για την διακίνησή
τους τον B. Xρήστου. Yπενθύµιση για τις συνδροµές των µελών του Συλλόγου
δ) ∆ιαµόρφωση της αίθουσας του επάνω ορόφου του σχολεί- Yπενθύµιση για ενηµέρωση της ιστοσελίδας ∆ολού µε απο-
ου ως αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για εκθέσεις, προβολές, στολή email στον Γιώργο Mποντίνη email: gbodinis@yahoo.gr
οµιλίες κλπ.
Mε µεγάλη µας χαρά σας υπενθυµίζουµε ότι σύντοµα θα έχου-
ε) Προετοιµάζουµε το πρόγραµµα των καλοκαιρινών εκδηλώ- µε στη διάθεσή µας και το ιστορικό καφενείο µας για το αντάµω-
σεων του Συλλόγου (βλ. αναλυτικά σε άλλη στήλη της εφηµερί- µά µας. Eπιθυµία όλων µας, να συναντιόµαστε συχνότερα στο
δας µας). χωριό µας.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 4

ΘEΣMIKO ΓEΓONOΣ Η βιβλιοπαρουσίαση
OI EK∆HΛΩΣEIΣ MAΣ του Πέτρου Βασιλείου Κωσταρά
Tα µουσικοθεατρικά δρώµενα των νέων, οι βραδιές ποίησης,
οι πρόσφατες παραγωγές ταινιών µικρού µήκους και οι άλλες την πρώτη του
καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι σήµερα, µε µία έννοια, θα λέγα- ν ο υ β έ λ α
µε ένα θεσµικό γεγονός. “ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ
Aποτέλεσαν και αποτελούν µια σηµαντική πηγή χαράς και ΚΑΣΣΥ”».
ικανοποίησης τόσο γι’ αυτούς που συµµετέχουν όσο και γι’ Ο Πέτρος
Κωσταράς γεν-
αυτούς που τις παρακολουθούν. Στα χρόνια που πέρασαν οι ανα-
νήθηκε στη
µνήσεις της οµάδας «OBIPA» είναι αµέτρητες και τα µικρά παι-
Γερµανία το
διά που πρωτοξεκίνησαν είναι σήµερα τελειόφοιτοι φοιτητές. Σ’
1982. Είναι α-
αυτό το µικρό σηµείωµα δεν µπορούµε να αναφερθούµε αναλυ-
πόφοιτος του
τικά σ’ όλα αυτά. Θα προσπαθήσουµε, όµως, πριν η λήθη τα σκε-
παιδαγωγικού
πάσει, να βγάλουµε ένα τεύχος αποτυπώνοντας αυτή την άξια
τµήµατος του
µνήµης διαδροµή. Πανεπιστηµίου
ΣKOΠOΣ αυτών των εκδηλώσεων ήταν και παραµένει η της Κρήτης, συ-
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυ-
έκφραση, η συλλογικότητα, η ανάδειξη της προσωπικότητας και νεχίζοντας έπειτα τις σπουδές
χία την Κυριακή 20 Μαΐου 2018
των χαρισµάτων του καθενός µέσα από την συνεργασία και τελι- στη Γερµανική Φιλολογία του
η παρουσίαση του βιβλίου του
κά (όχι αναγκαστικά) η παρουσίαση ενός έργου στους ανθρώ- Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ύ
χωριανού µας Πέτρου Κωσταρά
πους που βρίσονται στο χωριό το καλοκαίρι. Πανεπιστηµίου, παρακολουθώ-
του Βασίλη, µε τίτλο «Πέτρος
Έχουµε την τύχη να πλαισιωνόµαστε από ταλαντούχους ντας παράλληλα και το µετα-
και Κάσσυ» από τις εκδόσεις
ανθρώπους και εµψυχωτές που καταφέρνουν να αξιοποιούν την πτυχιακό πρόγραµµα της ίδιας
Οσελότο, στο καφέ «Alana»
εµπειρία των µεγαλυτέρων και να εντάσουν τις νεώτερες γενεές. σχολής στον κλάδο της
στα Γιάννενα.
Λογοτεχνίας. Η ενασχόλησή
H αυτενέργεια και η εφευρετικότητα που παράγει ο ενθου- Για το βιβλίο µίλησαν η
του µε τη συγγραφή ξεκίνησε
σιασµός της συλλογικότητας, καθιστούν δυνατό την παραγωγή ∆ώρα Τάτση, παιδοψυχολόγος
από τα πολύ νεανικά του χρό-
ενός αποτελέσµατος στο σύντοµο χρόνο, των πολύ εφτά ηµε- & αφηγήτρια, και ο
ρών, της παραµονής µας στο χωριό. συγγραφέας.
Kαι πάλι λέµε ότι στόχος είναι η χαρά που προκύπτει απ’ όσα Αποσπάσµατα αφη-
διαµείβονται µεταξύ των συµµετεχόντων, η οµαδική σύλληψη γήθηκε η Βίκυ
της ιδέας και η, κατά το δυνατόν, παραγωγή ενός συλλογικού και Βάββα, παιδαγωγός
όχι προσωπικού έργου. θεάτρου, δραµατο-
θεραπεύτρια.
«ΠPOΓPAMMA EK∆HΛΩΣEΩN– AYΓOYΣTOΣ 2018» Λίγα λόγια για
την υπόθεση του 
KYPIAKH 12 AYΓOYΣTOY: KAΘAPIΣMA MONOΠATIOY ΣTH βιβλίου: Ο Πέτρος
XAPA∆PA KOYBAPA KAI ΨHΣIMO APNIOY ΣTO ΠOTAMI είναι ένας µοναχι- 
13 έως16 AYΓOYΣTOY: ∆HMIOYPΓIKA EPΓAΣTHPIA (WORK
κός τριαντάρης,
που δεν έχει κανέ-
SHOPS) 
ΠAPAΣKEYH 17 AYΓOYΣTOY: ∆OΛIΩTIKO ANTAMΩMA ME
να ενδιαφέρον στη ζωή του
νια, από το ∆ηµοτικό, όταν
πέρα από τη δουλειά και την
THN KOMΠANIA TOY BAΣIΛH ∆AKA έγραφε διάφορες ιστορίες, 
ΣABBATO 18 AYΓOYΣTOY: EKΘEΣH ΦΩTOΓPAΦIΩN TΩN
καθηµερινή ρουτίνα του.
κάθε φορά που βαριόταν µέσα
Ξαφνικά, ένα τετράποδο πλά-
NEΩN TOY XΩPIOY ΣTO ΣXOΛEIO KAI ΠPOBOΛH TAINIAΣ στην τάξη. Κάποια µέρα, στην
σµα έρχεται για να αλλάξει τη
Τετάρτη ∆ηµοτικού, όταν η
λειψή, βαρετή και µονόχνωτη
∆HMIOYPΓIKA EPΓAΣTHPIA δασκάλα του, τον έπιασε να
ζωή του. Μια τρυφερή σχέση,
γράφει πάνω στο θρανίο, τον
ENHMEPΩΣH KAΛEΣMA ένας έρωτας µε την πρώτη
πλησίασε, και αφού διάβασε
µατιά και µια καρµική συνύπαρ-
την ιστορία που είχε γράψει,
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του καλοκαιριού ετοιµάζουµε ξη. (∆είτε το σχετικό βίντεο για
είπε: Εσύ θα γίνεις συγγραφέ-
φέτος µια σειρά από εργαστήρια που θα γίνουν στο χωριό από το έργο).
ας! Και µάλλον τα κατάφερε...
12 έως 16 Aυγούστου. Παραβρέθηκαν άνθρωποι
Ο συγγραφέας ήταν καλε-
Mέσα από τη διαδικασία της εκµάθησης µιας τεχνικής ή της των γραµµάτων, χωριανοί και
σµένος στην εκποµπή “Λόγια
καλλιτεχνικής έκφρασης, τα εργαστήρια έχουν στόχο να φίλοι. Η νουβέλα «Πέτρος και
Σταράτα” µε τη Σοφία Τσέπα και
δώσουν σε όλους µας τη δυνατότητα της συµµετοχής και της Κάσσυ» είναι το πρώτο του
τον Μίλτο Γήτα, που προβλήθη-
δηµιουργίας. έργο που εκδίδεται. Όπως επε-
κε στο τηλεοπτικό κανάλι «
Eνδεικτικά θέµατα που µπορούµε να δουλέψουµε είναι ένα σήµανε και η χωριανή µας
Ήπειρος TV1», την Τρίτη 15
πολυφωνικό τραγούδι, ένας χορός, το δέσιµο της οµπόλιας, το δηµοσιογράφος Αγνή
Μαίου 2018 και συζήτησαν για
άνοιγµα φύλλου για πίτα, πώς κατασκευάζουµε το σκόπι, συλλο- Βραβορίτου «Το ∆ολό διατηρεί
το πρώτο του βιβλίο “Πέτρος
γή αρωµατικών και θεραπευτικών φυτών, κάποια χειροτεχνία την πρωτιά στα γράµµατα! Αυτό
και Κάσσυ”.
αλλά και καλλιτεχνικά όπως θεατρικός αυτοσχεδιασµός, δηµι- αποδεικνύεται από χωριανούς
ουργική γραφή, εικαστικά, µουσική, αρχιτεκτονική, φωτογραφία που γράφουν ποίηση και λογο-
Στην ιστοσελίδα µας (www.
και σας καλούµε αν γνωρίζετε κάτι που θα θέλατε να δείξετε και τεχνία... Προστέθηκε και ένα
dolo.gr) µπορείτε να δείτε πε-
νέο ταλέντο στην συγγραφή
να µοιραστείτε σ’ ένα εργαστήρι να επικοινωνήσετε µαζί µας ρισσότερες φωτογραφίες και
βιβλίου. Ο Πέτρος Κωσταράς µε
µέχρι 20 Iουλίου στο τηλ. 6972602017 (BAΣIΛHΣ - ΩPEΛIA) βίντεο από συνεντεύξεις.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 5

ΓIΩPΓOΣ ZEPBAΣ - AΦIEPΩMA

1924 ∆ολό. Γέννηση του Γιώργου Zέρβα 1926 ∆ολό. Aναχώρηση από το σπίτι της µάνας για Aθήνα.
στο οχυρό σπίτι των Zερβαίων.

[...]

Tο σπίτι ας του νοθέψανε το σχήµα και το χρώµα
και ανόθευτο και αχάλαστο και µε προσµένει ακόµα.

Tης πόρτας του η παλαιϊκή κορώνα, ω ! να η καµάρα !
Mόνο οι χορδές της λείπουνε για να γενή κιθάρα.

[...]

και απείραχτο και ανέγγιχτο στη Mοίρα αγνάντια στέκει
κι από τον κήπο του για µε χλωρά στεφάνια πλέκει.

Tου κάκου οι έγνοιες, οι καιροί, πληγές καρδιών και τόπων...
Tα µάτια µου άλλα, κι άλλα είναι τα µάτια των ανθρώπων.
Aπό µικρός στα γράµµατα
Kωστής Παλαµάς, «Tο σπίτι που γεννήθηκα»
1929 Aθήνα. Oικογένεια ∆ηµ. Zέρβα και Kαλλιρρόης Xρηστοθάνου.

1939 Παγκράτι, µε την αδελφή του 1949 EMΠ. Παραστάτης της σηµαίας 1950 EMΠ. H ηµέρα της αποφοίτησης (αριστερά ανά-
Eυφροσύνη. (δεξιά) στην Eθνική Παρέλαση. µεσα από τις δύο κοπέλες.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’30, γυµνασιόπαιδο, βοηθούσε τον κάστρα, αλλά και τα αρχαία µνηµεία της Aθήνας τον ώθησαν
πατέρα του στην ταβέρνα που είχε στην οδό Περικλέους στο να µελετήσει σκληρά στα χρόνια της Kατοχής και να δώσει εξε-
Σύνταγµα -το πρώτο του Πανεπιστήµιο όπως έλεγε- όπου σύχνα- τάσεις στο EMΠ. H εισαγωγή του το 1945 (αφού τα προηγού-
µενα χρόνια δεν είχαν διεξαχθεί εξετάσεις λόγω Kατοχής), σε
ζαν µεταξύ άλλων και (µετέπειτα κορυφαίοι) διανοούµενοι της
χρόνια δύσκολα, για ένα παιδί βιοπαλαιστών υπήρξε ένας προ-
Γενιάς του ’30. Aλλά και ο Παλαµάς. Θυµόταν παλαιότερα και σωπικός θρίαµβος. Στο Πολυτεχνείο ευτύχησε να µαθητεύσει και
τον ζωγράφο Θεόφιλο να ζωγραφίζει τοίχο του µαγαζιού αντί, να συναναστραφεί τους κορυφαίους ∆άσκαλους: Πικιώνη,
κυριολεκτικά, πινακίου φακής H ατµόσφαιρα αυτή, η αγάπη του Mιχέλη, Oρλάνδο, Eγγονόπουλο, X΄΄΄Kυριάκο Γκίκα, Παπαλουκά,
για τον τόπο του µε τα πέτρινα κτίσµατα, τις εκκλησιές, τα Σώχο, Eυαγγελίδη κ.ά.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 6

Σκέψεις - Σχόλια AΠO TON A∆OΛO-∆OΛIΩTH

MEΓAΛH EB∆OMA∆A τον παπα-Βασίλη Κούρο, συντοπίτη µας χωριό. Βάστα όσο ο Μεγαλοδύναµος σου
(από το Κεφαλόβρυσο), λαµπρό νέο και άρι- δίνει κουράγιο και δύναµη γιατί µετά από
Τις ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας η
στα καταρτισµένο ιερέα, που µας κέρδισε σένα θα... ψαχνόµαστε. Κι αυτό δυστυχώς
εκκλησία µας λειτούργησε σχεδόν κανονι-
όλους από την πρώτη στιγµή µε την ευπρέ- είναι ένα από τα αναµενόµενα δυσάρεστα
κά, χάρις στην παρουσία του νέου µας
πεια, την ιεροσύνη και τη θεολογική του προβλήµατα στο χώρο της εκκλησίας.
ιερέα, του παπα-Βασίλη. Νέος στο λειτούρ-
κατάρτιση. Να είναι σίγουρος ότι το χωριό
γηµα, θα εξυπηρετεί την κοινότητα
µας θα τον αγαπήσει και θα τον κάνει να Ο λύκος φυλάει τα πρόβατα και ο
Βασιλικού και δευτερευόντως την Ενορία
νιώσει ότι είναι ένας από εµάς. βοσκός... τα σφάζει
µας. Κανονικά κρατήσαµε τα έθιµα της
Ευχαριστούµε τέλος τον Σεβασµιότατο
Μεγαλοβδοµάδας, µε αποκορύφωµα τον Αυτό συνέβη τη Μεγάλη Εβδοµάδα στα
που φρόντισε να καλύψει το κενό.
στολισµό του επιταφίου και την Ανάσταση κοπάδια του χωριού µας. Πολλοί έτρεξαν
Σεβασµιότατε, να είστε σίγουρος ότι οι
στο προαύλιο της εκκλησίας, µε αρκετό να αγοράσουν τον οβελία τους γνωρίζο-
συγχωριανοί µας θα αγκαλιάσουν τον νέο
αυτή την χρονιά εκκλησίασµα. ντας ότι πρόκειται για διαφορετικά ζώα,
ιερέα και θα γίνουν αρωγοί σε κάθε προ-
σπάθεια. ελεύθερης βοσκής µε κρέατα υψηλής δια-
Με την ευκαιρία να µας επιτρέψετε να τροφικής αξίας και νοστιµιάς. Κι αυτό οφεί-
εκφράσουµε το παράπονό µας για την λεται στις καθαρές τροφές από εξίσου
απουσία σας στο χωριό µας. Μπορεί οι µόνι- πεντακάθαρη φύση, απαλλαγµένη από φάρ-
µοι ∆ολιώτες να µην είµαστε πολυπληθείς, µακα (γεωργικά), ραντίσµατα, ζωοτροφές
αλλά κι εµείς χρειαζόµαστε την παρουσία του εµπορίου και στις καλύτερες δυνατές
σας, την ευχή σας και το λόγο σας, για να συνθήκες διαβίωσης Το ίδιο ισχύει και τα
παίρνουµε δύναµη και κουράγιο ώστε να προϊόντα του γάλακτος.
αντιµετωπίσουµε τους κάθε είδους κινδύ-
νους και πειρασµούς στη µοναξιά µας. Τελευταία διαβάζω πως πολλοί άρχισαν
Πάντως εµείς θα σας περιµένουµε πάντα µε
πολύ σεβασµό και αγάπη.
«∆εύτε λάβετε φως»
Βασίλης ∆άκας

Αποχαιρετούµε τους παλιούς Όπως αναφέραµε, πολλοί αξιόλογοι
και καλωσορίζουµε τον νέο ιερέα µας ιερείς άλλαξαν κατά καιρούς τα τελευταία
χρόνια, όµως εκείνος που τους (και µας)
Το ∆ολό υπήρξε αρκετά τυχερό µε τους
εξυπηρέτησε και παραµένει ακόµη µάχιµος
κατά καιρούς ιερείς που υπηρέτησαν στην
στο χώρο της εκκλησίας, –να τον έχει ο
ενορία του. Τελευταία η συνταξιοδότηση
Θεός γερό και καλά– είναι ο ιεροψάλτης
και ασθένεια του παπα-Βασίλη, έφερε ανα-
µας, Βασίλης ∆άκας. Είναι από τους µονα-
στάτωση στη λειτουργία της εκκλησίας και
δικούς που µε την πολύχρονη πείρα του
άφησε την ενορία µας χωρίς µόνιµο ιερέα.
γνωρίζει άριστα όχι µόνο τα δικά του καθή- να στρέφονται προς την χορτοφαγική δια-
Ήµασταν όµως πάλι τυχεροί µε την παρου-
κοντα, αλλά και το λειτουργικό των ιερέων. τροφή. Παγκοσµίως, σύµφωνα µε στατιστι-
σία του παπα-Φάνη.
Νιώθει αυτό που κάνει, ζει τη µαγεία των κές έρευνες, µέσα στα τελευταία 10 χρό-
Ήταν δώρο Θεού για µας. Παρόλο το
Ακολουθιών της Εκκλησίας, αισθάνεται νια, παρατηρείται µια τεράστια αύξηση των
φόρτο εργασίας, µε τις πολλές ενορίες που
δέος και συγκίνηση όταν ψάλλει τα τροπά- ατόµων που αποκλείουν το κρέας.
είχε να εξυπηρετήσει, ήταν πάντα κοντά
ρια της Μεγάλης Παρασκευής και ευφορία Κι απ’ αυτά όµως διαθέτει µπόλικα το
µας όταν τον χρειαζόµασταν και συµµετεί-
– χαρά, όταν βροντοφωνάζει απ’ το ψαλτή- µποστάνι του Φόρη. Αυτάρκεις λοιπόν το
χε σε όλες τις εκδηλώσεις µας. Πρότυπο
ρι το «Χριστός Ανέστη». ∆ολό σε βιολογικά προϊόντα και µάλιστα
στο ποίµνιό του, σοβαρός και απλός, ταπει-
Βασίλη εµείς οι ∆ολιώτες αισθανόµαστε ανωτέρας ποιότητας. Κρίµα σκέπτοµαι
νός και αξιοπρεπής. Τον χαρακτηρίζει η
να τα ...αγνοούµε και να τρεφόµαστε µε
ευγένεια, η ευσέβεια και η απόλυτη πίστη
κάθε είδους αγνώστου προελεύσεως και
στον Κύριο. Λυπηθήκαµε που τον χάνουµε,
ποιότητας τροφές, που δεν γνωρίζουµε
αλλά δεν µπορούµε να εµποδίσουµε και την
ούτε εµείς αλλά και ούτε και οι αρµόδιες
λειτουργία των υπόλοιπων ενοριών.
υπηρεσίες ελέγχου, τον τρόπο µε τον οποί-
Αισθανόµαστε µεγάλη υποχρέωση και τον
ον οι αγρότες - παραγωγοί καλλιεργούν και
ευχαριστούµε θερµά. Να γνωρίζει πως θα
επεξεργάζονται τα διάφορα προϊόντα τους.
τον έχουµε πάντα στην καρδιά µας σαν
Ανεξέλεγκτοι και απληροφόρητοι στη
έναν ξεχωριστό άνθρωπο και λειτουργό.
χρήση τοξικών φυτοφαρµάκων, χηµικών
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον απερ-
λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων, παράγουν
χόµενο παπα-Βασίλη, που µε την ευγενική
προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία µας
του παρουσία, την ευπρέπεια και ιεροσύνη,
Μελετώντας κάπως το θέµα διαπίστω-
πρόθυµα µας εξυπηρέτησε τόσα χρόνια. Ας
σα, πως ένας ύπουλος κίνδυνος ελλοχεύει
είναι υγιής να απολαύσει την σύνταξή του.
για τους καταναλωτές. Τα υπολείµµατα
Οι ∆ολιώτες τον έχουν στην καρδιά τους
µεγάλη υποχρέωση και σε ευχαριστούµε φυτοφαρµάκων σε λαχανικά, φρούτα, ζώα,
και θα τον θυµούνται πάντα µε πολλή σεβα-
πολύ για όσα προσέφερες και εξακολου- ψάρια, φυτά είναι προφανές ότι καταλή-
σµό και αγάπη.
θείς να προσφέρεις στην εκκλησία και στο γουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας,
Σήµερα καλωσορίζουµε στο χωριό µας
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 7

Σκέψεις - Σχόλια
στον άνθρωπο. Από τις πιο ανησυχητικές NEO KAI ΠAΛIO ΞΩKΛHΣI Υπάρχει όµως και κάτι που µόνο στην
επιδράσεις των φυτοφαρµάκων είναι η δια- ελληνική επαρχία το συναντάς και ενδέχε-
ταραχή της αναπαραγωγικής διαδικασίας, ται να είναι το σηµαντικότερο όφελος του
του ανοσοποιητικού συστήµατος, της όρα- να περνάς το καλοκαίρι στο χωριό: το γεγο-
σης, ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, καθώς νός ότι σου δίνεται η δυνατότητα να µοιρα-
και βλάβες στο νευρικό σύστηµα και στο στείς τον ελεύθερό σου χρόνο µε ανθρώ-
συκώτι. πους όλων των ηλικιών και κυρίως µε παιδιά
Οι ανησυχίες όµως των επιστηµών και κι αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι έχεις την
πολλών άλλων πλέον µεγαλώνουν, διαπι- ευκαιρία να ανανεωθείς πραγµατικά, να
στώνοντας καθηµερινά τις αρνητικές επι- αναζωογονηθείς, να «αναγεννηθείς».
πτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον. Είναι µαγικό πραγµατικά πώς µπορεί
Τελευταία γίνεται προσπάθεια ώστε να παρ- Το νέο ξωκλήσι –το έργο του Γιώργου ένας µικρός, πολύ µικρός τόπος να ενώσει
θούν µέτρα για την καλύτερη αξιοποίησή Ζέρβα– φαντάζει σαν έργο του περασµένου ανθρώπους όλων των ηλικιών. Είναι η
τους, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές αιώνα, γι’ αυτό πολλοί το θεωρούν σαν το χηµεία των ανθρώπων, η διάθεση για ζωή ή
συνέπειες. Μάλιστα µερικά από τα πρώτα παλαιότερο από το παλιό ξωκλήσι. η ανάγκη να έρθει ο ένας πιο κοντά στον
επικίνδυνα φυτοφάρµακα αποσύρθηκαν άλλον; ∆εν ξέρω τι ακριβώς είναι· µάλλον
από την κυκλοφορία. Επίσης υπάρχει µια µια µαγική αόρατη κλωστή κινεί το νήµα της
στροφή των παραγωγών και των καταναλω-
ζωής τόσων διαφορετικών ανθρώπων προς
τών στη βιολογική γεωργία, στην οποία δεν
µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
χρησιµοποιούνται φυτοφάρµακα. Είναι
Καλό καλοκαίρι. Με ένα τραπέζι γεµάτο
ίσως η λύση στο πρόβληµα.
αγαπηµένα πρόσωπα και µια καρέκλα αδει-
ανή για εκείνους που πια δεν είναι κοντά
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
µας. Για όλους εκείνους που «έφυγαν» για
Στις 9 Mαΐου 2015, γιορτάστηκε µε λίγο, µέχρι το επόµενο αντάµωµα.
µεγάλη επιτυχία ο εορτασµός του Aγίου
Το παλιό ξωκλήσι, όπως είναι σήµερα.
Xριστοφόρου, πολιούχου του ∆ολού. Για ΙΟΥΝΙΟΣ 1984 ….(τέτοια εποχή)
Στο πεζούλι διακρίνουµε µέρος του εξοπλι-
όσους δεν γνωρίζουν, το ξωκλήσι βρίσκεται (Αντιγράφουµε από τα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ»)
σµού και εφοδίων των προσκυνητών, στη
στην κορυφή του βουνού Kουτσόκρανο, σε
δύσκολη ορεινή πεζοπορία τους.
υψόµετρο 1324 µ. H ανάβαση αποζηµιώνει Ήρθαν στο χωριό οι εξής οικογένειες για
τον επισκέπτη µε τη θαυµάσια διαδροµή, Στέκουν εκεί αφιερωµένα στον διακοπές: Παντελή Παππά, Κώστα
µέσα από πλούσια βλάστηση και µεγάλη Προστάτη µας Άγιο Χριστόφορο, µοναχικά Λιοντόπουλου, Λευτέρη Μούστου, Φώτη
ποικιλία λουλουδιών. και γαλήνια για να µας ηρεµήσουν. Κάθε Στράτου, Σπύρου Παγούνη, Θανάση Ζήκα,
Tο µικρό ξωκλήσι δεν ήταν δυνατόν να φορά που τα επισκέπτοµαι, αγαλλιάζει η Μήτση Σακελλάριου, Λεωνίδα Τσάµη.
χωρέσει όλο τον κόσµο και έτσι οι περισσό- ψυχή µου µπαίνοντας µέσα για να ανάψω Στο επόµενο φύλλο, αναφέρεται ότι,
τεροι έµειναν στο προαύλιο. Mετά το τέλος ένα κερί και να προσευχηθώ. «αυτό το καλοκαίρι ήρθαν 270 χωριανοί,
της λειτουργίας και της αρτοκλασίας ακο- Το εσωτερικό τους µοιάζει να είναι ανέγ- εκτός φίλοι και συγγενείς».
λούθησε η κατάβαση. Στην είσοδο του γιχτο. Σκόρπιες εικόνες αγίων, απέριτ- (Να σηµειωθεί ότι οι παππούδες και οι
χωριού περίµενε το δηµοτικό συγκρότηµα τες, φτιαγµένες µε το χέρι της ψυχής των γιαγιάδες τότε, κρατούσαν και τα εγγόνια
του Bαγγέλη και Bασίλη ∆άκα, µαζί µε πιστών. Το τέµπλο ξύλινο, χωρίς ιδιαίτερα όλο το καλοκαίρι και συγκεντρώνονταν έτσι
όσους δεν µπόρεσαν να ανέβουν στο σκαλίσµατα. Τα καντήλια αναµµένα και πολλά µικρά παιδιά. Πράγµα που αυτό
ξωκλήσι και όλοι µαζί κατευθυνθήκαµε στο µοσκοβολάει το λιβάνι. Όλα είναι ταπεινά τελευταία δεν ισχύει. Βλέπετε άλλαξαν οι
προαύλιο του καφενείου, όπου στήθηκε ένα
και παρήγορα. συνθήκες).
µικρό γλέντι.
Αξίζει κατά την επίσκεψή σας στο χωριό,
Το πανηγύρι ξεκίνησε στο µεσοχώρι.
να δείτε από κοντά τα ξωκλήσια αυτά, που Εν όψει καλοκαιριού, εποχής ωρίµαν-
Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από
διατηρούνται άψογα ως σήµερα χάρις στην σης και συλλογής των αρωµατικών φυτών.
φροντίδα των ντόπιων, που τα λειτουργούν
πάντα µε ευλάβεια και τα περιποιούνται ως Στην περιοχή του χωριού µας, ως γνω-
στοιχεία του πολιτισµού του µικρού χωριού στόν, φυτρώνουν πολλά είδη αρωµατικών
µας, µε τις ατέλειωτες κρυµµένες οµορφιές. φυτών, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι η
ρίγανη, το τσάι του βουνού, η µέντα, το
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ µελισσόχορτο, ο άγριος δυόσµος κ.α. που
αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της τοπικής
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποί- χλωρίδας. Η οικολογική τους αξία είναι
ους θα διάλεγε κάποιος να περάσει τις µεγάλη, αφού συντηρούν πλήθος άγριων
καλοκαιρινές διακοπές του στο χωριό. Οι εντόµων, έχουν όµως και µεγάλη θεραπευ-
πιο σηµαντικοί από αυτούς ίσως να ήταν η τική - οικονοµική αξία ως βότανα.
τον εορτασµό του Αγ. Χριστοφόρου στο ηρεµία που προσφέρει, το υπέροχο κλίµα, Όλα τα βότανα όµως πρέπει να διαχειρί-
∆ολό στην ιστοσελίδα µας (www.dolo.gr). το γεγονός ότι βρίσκεσαι µε αγαπηµένα ζονται σωστά. Να παίρνουµε από τη φύση
πρόσωπα, όπως ασφαλώς και λόγοι οικονο- τόσα, όσα αυτή µπορεί γρήγορα να αναπλη-
µικοί. ρώσει. Με το ακριβώς αντίθετο κινδυνεύουν
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 8

Σκέψεις - Σχόλια
µε εξαφανισµό. Συνεπώς όσον αφορά τη Παράλληλα δε και ο κάθε ιδιώτης ας Για αρκετά χρόνια το Φαράγγι αφέθηκε
συλλογή τους, πρέπει να γίνεται µε φροντίσει, όσο είναι δυνατόν, τους δικούς στο έλεος ενός αργόσυρτου µαρασµού.
κοπή για να µην εκριζώνονται τα µητρικά του χώρους. Για προβλήµατα που τυχόν θα Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξεκινήσουµε τις
φυτά και να µην κόβονται όλα τα ανθοφόρα προκύψουν, η επιτροπή θα βρίσκει τις απαιτούµενες ενέργειες για την άµεση
στελέχη τους, τα οποία παράγουν τους λύσεις τους. αξιοποίησή του. Τον κύριο ρόλο έχει η τοπι-
σπόρους από τους οποίους προκύπτουν τα Προηγουµένως βέβαια πρέπει να βρεθεί κή κοινωνία και ο ∆ήµος Πωγωνίου. Επίσης
νέα φυτά. ο τρόπος χρηµατοδότησης του έργου. ∆εν
Συγκεκριµένα: Η ρίγανη και το τσάι του γνωρίζω εάν ο ∆ήµος χρηµατοδοτεί τέτοια
βουνού βρίσκονται στην κορυφή της προτί- έργα, ειδάλλως ας ενώσουµε τα ταµεία µας
µησης του πληθυσµού και δέχονται σηµα- (σύλλογοι, αδελφότητες, ιδιώτες κ.λ.π.) και
ντικές πιέσεις από την αλόγιστη συλλογή κάθε χρόνο να διαθέτουµε ένα ποσό γι’
µε σκοπό την παράνοµη εµπορία, και µε αυτόν τον σκοπό. Ας γίνει λοιπόν αρχή από
άµεσο κίνδυνο την εξαφάνιση τους από ορι- αυτό το καλοκαίρι.
σµένες περιοχές µας.
Μια ακόµη πρόταση, που δεν στοιχίζει
∆ιαβάζω στον τοπικό τύπο τις ανεξέλε- χρήµατα, και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
γκτες διαστάσεις που έχουν λάβει οι «επι- τη συµµετοχή σχεδόν όλων µας, έχει
δροµές» Αλβανών στα βουνά µας µε την σχέση µε τον καθαρισµό τουλάχιστον του
παράνοµη συλλογή µεγάλων ποσοτήτων µονοπατιού που οδηγεί στις βρύσες του
τέτοιων φυτών. Όλοι µας φανταζόµαστε Λάκκου. Πολλοί επισκέπτες δυσκολεύονται
την µεγάλη καταστροφή που προξενούν ιδι- ακόµη και την είσοδο να βρουν, καθότι έχει
αίτερα µε τον τρόπο συλλογής. Γ’αυτό η κλείσει από βάτα και χελιδρονιές. Νοµίζω
συµβολή όλων µας πρέπει να είναι αµέρι- επιβάλλεται να το βάλλουµε κι αυτό σε
στη. προτεραιότητα αυτό το καλοκαίρι.
Οφείλουµε όλοι µας να προστατεύσου-
µε τα πολύτιµα αυτά φυτά µας µε κάθε Το ∆ολό κρύβει οµορφιά
τρόπο, πολύ δε περισσότερο τα αρµόδια στον κόρφο του
∆ασαρχεία και οι Αστυνοµικές Αρχές, να Tο εικόνισµα στη χαράδρα.
λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, όπως Η αξιοποίηση της Χαράδρας µας (µε
συνεχείς ελέγχους και περιπολίες µε στόχο και την τουριστική αξιοποίηση) µε συντονισµένες ενέργειες και συνεχείς
σκοπό την πάταξη της ανεξέλεγκτης αυτής Στη συνέχεια του προηγούµενου, θα πιέσεις να κινητοποιηθούν πολίτες, φορείς
συλλογής και παράνοµης εµπορίας και αναφερθώ στην αξιοποίηση της… ξεχασµέ- και πολιτεία ώστε όλοι µαζί να προβούµε σε
βέβαια την επιβολή αυστηρών κυρώσεων νης Χαράδρας µας. Με τον Χριστόφορο έναν σχεδιασµό ανάδειξης και αξιοποίησής
στους παραβάτες. Ράπτη, στις συχνές µας τηλεφωνικές επι- του.
(Σήµερα 20 Μαΐου, διαβάζω πως αστυ- κοινωνίες που έχουµε, αναφερόµαστε ( και Για το χωριό µας θα αποτελέσει ένα από
νοµικοί συνέλαβαν αλλοδαπό να έχει συλ- περισσότερο ο ίδιος επισηµαίνει) στην αξιο- τα µεγάλα κεφάλαια του Τουρισµού και
λέξει 120 κιλά αρωµατικά-φαρµακευτικά ποίηση, της µοναδικής στην περιοχή µας, θεµελιώδες περιουσιακό στοιχείο για την
φυτά στην περιοχή Μαστοροχωρίων. Πολύ Χαράδρας-Φαράγγι Κουβαρά. ανάδειξη ενός τόπου, αφού µπορεί να προ-
καλή είδηση). Σήµερα η επαφή µε τη φύση συγκινεί σφέρει νέες θέσεις εργασίας και να αυξή-
τον άνθρωπο περισσότερο από ποτέ, άρα σει τα εισοδήµατα των κατοίκων µας, µέσα
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ αυτοµάτως οφείλουµε να στρέψουµε τις από την δηµιουργία επιχειρήσεων ύπνου
δυνάµεις µας προς την κατεύθυνση της και εστίασης.
Σε οποιοδήποτε σηµείο του χωριού, ανάδειξης του φυσικού πλούτου και τις ιδι-
τόσο εντός του οικισµού όσο και στις γύρω αιτερότητες του χωριού µας.
περιοχές αν σταθείς και αγναντέψεις, δεν Έναν τέτοιο πλούτο αποτελεί η
έχεις εικόνα χωριού. Τα σπίτια πλέον Χαράδρα µας. Μοναδική στο Πωγώνι και
δεν «αναπνέουν». Τα έχουν πνίξει δέντρα ξεχωριστή για την οµορφιά της.
και κλαδιά. Παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
Επικρατεί µια ανεξέλεγκτη βλάστηση σε γεωλογικές µεταβολές, στενώµατα σε διά-
όλους τους χώρους. Τόσο µέσα στις αυλές φορα σηµεία της, πολύ υψηλά τοιχώµατα,
των σπιτιών µας, όσο και στις υπόλοιπους άγρια παρθένα βλάστηση, και γενικό-
χώρους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς. τερα πλούσια χλωρίδα που γεµίζει τον επι-
Υπάρχει δικαιολογία µόνο για τους εγκατα- σκέπτη µε οξυγόνο και το τοπίο µε πράσινο.
λελειµµένους χώρους. Για τους υπόλοιπους Στην περιοχή «συχνάζει» και πλούσια πανί-
πρέπει να φροντίσει ο καθένας µας. Κάνω δα µε µεγάλη ποικιλία πουλιών, ερπετών
µια πρόταση που ίσως να βοηθήσει. Ο κ.ο.κ. Αποτέλεσµα να δίνουν µοναδική
Βαγγέλης, και σαν πρόεδρος του Αγροτικού ατµόσφαιρα στο τοπίο και να κερδίζουν τον Τελευταία ο ∆ήµος µας ανέλαβε την
Συλλόγου, ας φτιάξει µια επιτροπή η οποία θαυµασµό όταν τη διασχίζεις καθώς συν- πρωτοβουλία να αναδείξει τα υδάτινα οικο-
θα επιλέξει να καθαρίσει, σε πρώτη δυάζει πεζοπορία, αναρρίχηση, κατάβαση συστήµατα της περιοχής Πωγωνίου, (λίµνη
φάση, τους κοινόχρηστους χώρους. βράχων ακόµη και κολύµπι. Ζαραβίνας και Ριαχόβου και πηγές Βελλάς),
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 9

Σκέψεις - Σχόλια
µε στόχο την τουριστική αξιοποίησής τους. φέρει τον καθηγητή των Φυσικών, Σπύρο χωριανό, να προσθέσω, πόσο αγαπούσε
Κλιµάκιο από ειδικούς επιστήµονες ανέ- Καρακίτσο. Μεταξύ άλλων σηµειώνει: και φρόντιζε τους γονείς του και πόσο
λαβαν να ερευνήσουν και να καταγράψουν «∆ηλώνω ότι ήταν ο πιο αγαπητός επίσης ενδιαφέρονταν για το χωριό του.
τις παρεµβάσεις που θα πρέπει να εκτελε- καθηγητής από τους συµµαθητές µου». Ελάµβανε µέρος στις κάθε είδους συνε-
στούν. Ο Γιώργος Μποντίνης, µαθητής του λεύσεις – αποφάσεις για προβλήµατα του
στο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής χωριού, οι δε συνοµιλητικοί του τον είχαν
Καιρός να φέρουµε κι εµείς το θέµα της Ιωαννίνων, σηµειώνει: καµάρι και αρχηγό. Αυτός κανόνιζε τις
αξιοποίησης της Χαράδρας µας, που «Σπουδαίος Άνθρωπος και σπουδαίος κάθε είδους, -πρωτοποριακές µάλιστα για
πιστεύω έχει και κάποια σχέση µε το παρα- δάσκαλος. την εποχή- εκδηλώσεις τους όπως οι
πάνω θέµα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι ∆ηµιουργούσε ένα ευχάριστο και δηµι- “σουαρέδες” (τα σηµερινά πάρτυ), εκδρο-
ο µόνος τρόπος που µπορεί να φέρει απο- ουργικό περιβάλλον στην τάξη. µές, κ.λ.π.
τέλεσµα, γιατί ∆ήµος έχει την γνώση και Έδινε στοργή στους µαθητές του,
τον τρόπο να το εντάξει σε σχετικό πρό- ήταν προστάτης των δικαιωµάτων
γραµµα αξιοποίησης. Ας ενεργήσουµε δεό- τους. Ήταν φίλος, έµπιστος, υπεύθυνος,
ντως. ειλικρινής και σε ενέπνεε να προχωρή-
Σηµείωση1η: Ευχαριστώ τον αγαπητό σεις, να θέσεις στόχους.
Χριστόφορο Ράπτη που συχνά µου υπενθύ- ∆εν δίδασκε µόνο ό,τι περιελάµβανε
µιζε την χρησιµότητα της ανάδειξης του το βιβλίο, αλλά και την αλήθεια που υπάρ-
«Κουβαρά» για το χωριό µας. Ήρθε λοιπόν χει έξω. Πρακτική σε ισορροπία µε τη
Χριστόφορε η ώρα να ξεκινήσουµε τον θεωρία. Οσάκις δε του δίνονταν η ευκαι-
αγώνα. ρία, ανέφερε και το ∆ολό, γι’ αυτό όλοι
Σηµείωση 2η: Η πρόσβαση στο Φαράγγι τον ήξεραν σαν ΣΠΥΡΟ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ ΑΠΟ
είναι ελεύθερη για το κοινό που επιθυµεί να ΤΟ ∆ΟΛΟ».
το επισκεφτεί. Καλή περιδιάβαση. Ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης
της εφηµερίδας µας, Σωκράτης
Ο ΣΠYPOΣ KAPAKITΣOΣ Οικονόµου, µαθητής κι αυτός του
Καρακίτσου στο Γυµνάσιο Πωγωνιανής, O Σπύρος Kαρακίτσος, παρέα µε εξέχου-
AΠO TO ∆OΛO
µου έλεγε: σες ∆ολιώτικες φυσιογνωµίες: Kώστας
Σ΄εκείνους τους καθηγητές που µας «Ήταν ∆άσκαλος που δε µας µεταλα- Λατσούνας, παπα-Σπύρος Kολέφας, Mή-
έκαναν καλύτερους ανθρώπους. µπάδευσε απλά γνώσεις, µας έκανε και τσης Σακελλάριος στο παγκάκι του καφε-
καλύτερους ανθρώπους, µας βοήθησε να νείου (1953-55).
Υπάρχουν περιπτώσεις που µερικές ανακαλύψουµε τις κλίσεις µας, µας µάλω-
φορές, και αν ακόµη θελήσεις να λησµο- νε µε βλέµµατα κι όχι µε φωνές ή τιµω-
νήσεις κάποιον, δεν σε αφήνει ο περίγυ- ρίες, µας έκανε να αγαπάµε το σχολείο Οι σωστοί άνθρωποι όµως είναι τόσο
ρος. ακόµα κι αν δεν ήµασταν καλοί µαθητές. λίγοι στον κόσµο και ο κόσµος είναι τόσο
Αναφέροµαι σε περιπτώσεις ανθρώ- Με το έργο του, συνέβαλε καταλυτικά γεµάτος µε λάθος ανθρώπους, οι οποίοι
πων – συγχωριανών που µε την προσωπι- στη µελλοντική ποιότητα της ζωής µας». ζουν µέσα σε παγίδες, γι΄αυτό οι σπου-
κότητά τους άφησαν στο πέρασµά τους δαίοι αυτοί άνθρωποι στην εποχή που
ανεξίτηλο το όνοµά τους. Κουβαλούσαν ζούµε, τείνουν να εξαφανιστούν.
µαζί τους πλήθος χαρισµάτων και συµπε-
ριφορών που τους ξεχώρισαν µεταξύ των ΑΠΟ ΤΟΝ Α∆ΟΛΟ ∆ΟΛΙΩΤΗ
συναδέλφων και των συνεργατών τους. (email:ioabodinis@gmail.com)
Αναφέροµαι σε έναν εξ’ αυτών, στον
αλησµόνητο χωριανό µας, καθηγητή,
Σπύρο Καρακίτσο.
– Από το ∆ολό είσαι!
– Από το χωριό του Σπύρου
Καρακίτσου!
Α! τον είχα καθηγητή στην
Πωγωνιανή... στα ∆ολιανά... στη
Ζωσιµαία Σχολή (Γιάννενα)... 9 Mαΐου 1953-54. O Σπύρος Kαρακίτσος
Ερέθισµα µου έδωσε το πρόσφατο σέρνει το χορό κι ακολουθούν οι µαθητές
άρθρο του συν/χου δικηγόρου του. H χαρά του ολοφάνερη.
Απόστολου Ντιναλέξη, (µαθητής του (Aπό το αρχείο Γεωργίας Kαρακίτσου)
Γυµνασίου Πωγωνιανής, έτους 1956), στο
περιοδικό «Γυµνάσιο εν Βοστίνη» µε Είναι σπουδαίο να αναγνωρίζεις
τίτλο: «Πριν 60 χρόνια στη Βοστίνα βαθιά και πραγµατικά τη βοήθεια που σου
µαθαίναµε γράµµατα». έχει προσφερθεί και να κατανοήσεις ότι
Σε αυτό αναφέρεται µε νοσταλγία, σε κανένας δε σου την οφείλει.Εγώ, που δεν
ορισµένους καθηγητές και θυµάται αυτά έτυχε να τον έχω δάσκαλο και τον γνώρι-
που τους έµαθαν. Με πολύ σεβασµό ανα- ζα µόνο σαν εξαιρετικό άνθρωπο και
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 10

Καλή επιτυχία παιδιά !!!
ΜΟΥΣΙΚΗ Ευχές στους υποψήφιους για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Αγαπητά µας παιδιά:
Του Παναγιώτη Παπαϊωάννου Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι σίγουρα από τους σηµαντικότερους
σταθµούς στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Όχι όµως ο σηµαντικότερος.
Με την θανατηφόρο αγάπη των συλλεγµένων αγριολούλουδων
Είναι από τις πρώτες «µάχες», που καλείστε να δώσετε στην ζωή σας
στο ανθοδοχείο της αόρατης βουής του προαιώνιου Κόσµου
αλλά είναι και η αφετηρία για να θέσετε νέους στόχους και για να ξεκι-
Η ζώσα Τέχνη του προτύπου
νήσετε νέες προσπάθειες. Η επιτυχία και αποτυχία σε αυτές είναι
αυθεντικό σηµαινόµενο
παροδικές καταστάσεις οι οποίες δεν προεξοφλούν τη θετική ή αρνη-
θερµοπίδακας µουσικής
τική επίδραση στην εξέλιξή σας. Όταν υπάρχουν ανοικτοί ορίζοντες
Αόρατη οµίχλη από βάθη χασµάτων
αντίληψης και προσήλωσης σε επιθυµίες και ιδανικά, τότε ακόµη και η
από σχισµές βράχων
«µη επιτυχία» είναι προσωρινή και δίνει τη δυνατότητα για περισσότε-
από αφρούς καταρρακτών
ρες επιλογές και αποφάσεις.
απ’ τα πέταλα των ανθέων της γκορτσιάς
Αγαπητά µας παιδιά, συνεχίστε να διεκδικείτε τα όνειρά σας µε
βέλη ηχητικών κυµάτων
εµπιστοσύνη στις δυνάµεις σας και να έχετε πάντα στο µυαλό σας ότι:
Απ’ το µανουσάκι
«Η µόνη αποτυχία που πρέπει να φοβάται κανείς είναι να µην επι-
στην υγρασία της ρίζας της αιώνιας βασιλικής δρυός
µείνει στο στόχο που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος».
ηχητικός παλµός ανεξέλεγκτης οσµής
George Eliot, Αγγλίδα συγγραφέας
Απ’ το υπόκωφο τραγούδι του δάσους
Σας ευχόµαστε ολόψυχα να έχετε Υγεία, ∆ύναµη, Κουράγιο και
φόβος και ελπίδα
Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων σας.
Απ’ το κρύο, διαπεραστικό φως των καιόµενων αστέρων του
Απείρου
τροµακτική αφωνία ΣYNTAΓEΣ MAΓEIPIKHΣ
(οι υπερχορδές, λένε, του Σύµπαντος)
τα παλλόµενα διαφράγµατα της υπέρλαµπρης αταραξίας,
ήτοι της δραπέτισσας ασύλληπτων ταχυτήτων. Tου Θανάση Παπαϊωάννου
τα δαµάσκηνα και τα βερίκοκα. Τα
Από την ορµητική φωτο-δοσία των αοιδών, ανακατεύουµε να βουτυρωθούν
τους πύργους των τροβαδούρων καλά. Προσθέτουµε τη µαυροδάφνη
Απ’ τις κέλτικες γαλανές φακίδες και την κανέλα. Σκεπάζουµε και σιγο-
βράζουµε µέχρι να φουσκώσουν τα
τον έρωτα ροδισµένης παρειάς
φρούτα και η σάλτσα που θα µείνει
τον αχό άγριων κυµάτων θα είναι πυκνή σαν µέλι. Σερβίρουµε
στον άνεµο των πνευστών της ερήµου το πιλάφι σε πιατέλα, γαρνίρουµε µε
στης άδεντρης στέπας τον λαρυγγισµό τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς.
στους καρσιλαµάδες και τον σπαραγµό των αµανέδων, Γιορτινό πιλάφι Συνοδεύει χοιρινό και κοτόπουλο.
των ρεµπέτικων αιωρούµενων, στιβαρών ρυθµών.
µε δαµάσκηνα
Οντολογική Πεντατονία και βερίκοκα «∆OΛIΩTIKA»
Όργανο του Πολιτιστικού Συλλόγου
λαϊκή φλογοβόλος ορµή και υλοποιηµένη πνευµατική ζωντάνια ∆ολού Iωαννίνων
ΥΛΙΚΑ
‘ντεφική’ έκσταση σαρκικών παλµών και τάνυσµα Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32
2 φλ. ρύζι κίτρινο για πιλάφι
φλεβικών χορδών Tηλ. 26510 44558
4 φλ. ζωµός κότας και κρέατος
τραγουδιστή σµίλη οµιλούντων λίθων E-mail: doliotika@dolo.gr
(ζεστός)
Πολυφωνικό 3 κ.σ. βούτυρο Yπεύθυνος έκδοσης:
του σκαµµένου προσώπου, απύθµενες χαράδρες 1 φλ. µαυροδάφνη Aγνή Bραβορίτη
1 ξερό κρεµµύδι ψιλοκοµµένο Πρόεδρος Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου
µετωπιαίων ρυτίδων,
η άφατη µελαγχολία των µατιών της καρτερίας 250 γ. δαµάσκηνα αποξηραµένα Υπεύθυνος σύνταξης:
χωρίς κουκούτσι Γιάννης Μποντίνης
νταλική κοτρόνα ευθύνης στην κεφαλή ασώµατου νου,
250 γ. βερίκοκα αποξηραµένα KΩ∆IKOΣ 4587
βίωµα µοναδικό και πράξις σπουδαία και τελεία πρέζα κανέλα
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
Αναπαραστατικός κύκλος πάντων των υπαρχόντων. φιστίκια Αιγίνης για το γαρνίρισµα ή
Κατάλυση των εγκλωβιστικών ορίων της ηγεµονίας καρύδια
Γιάννης Mποντίνης
του βιρτουόζου, Aγνή Bραβορίτη
της ανθρωποβόρου χαµερπούς εξουσίας, της καταβύθισης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆έσποινα Πορίκη
Ζεσταίνουµε πρώτα τις 2 κ.σ. Γιάννης Φωτόπουλος
στα σκότη της ζωής
βούτυρο και προσθέτουµε το κρεµµύ- Xαρούλα Zωίδη
Κατάλυση µαρτυρικών σκυλάδικων δι να γίνει διάφανο, για 3΄-4΄, σε
Κατάλυση κλασικού εκφυλισµού του είδους, µέτρια φωτιά. Ρίχνουµε το ρύζι και Οι συνδροµές - συνεργασίες
κλασικής αιµοµιξίας στρατοπέδων υπό την απειλή ανακατεύουµε να λαδωθεί. να αποστέλλονται ή στη ∆/νση:
Προσθέτουµε το ζεστό ζωµό, αλατο- Γιάννη Mποντίνη
της µπαγκέτας.
πιπερώνουµε και σιγοβράζουµε σε Aπολλωνίας 21 T.K. 45332 Ιωάννινα
πολύ χαµηλή φωτιά το πιλάφι µέχρι Tηλ. 26510 44558 - Kιν. 6944214969
Από την χορική γλώσσα του ∆ιονύσου ή στην Tρàπεζα Πειραιώς
να εµφανιστούν τρυπούλες στην επι-
στις µεγαλειώδεις τραγουδιστές ισοϋψείς καµπύλες φάνεια. ∆είγµα ότι ήπιε τα υγρά του Aριθ. Λογ. 5407-025725-400
του αρχαίου Θεάτρου και είναι έτοιµο. Το διατηρούµε σκε- IBN GR 140172 4070 0054 0702 57 25 400
στον µελωδικό χορό της Ζωής και της Γνώσης Xειρόγραφα που δηµοσιεύονται ή όχι,
πασµένο µε πετσέτα και καπάκι.
δεν επιστρέφονται.
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ Ζεσταίνουµε το υπόλοιπο βούτυ-
Oι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν
στον µελωδικό χορό της Ζωής και της Γνώσης. ρο και σε µέτρια φωτιά προσθέτουµε
τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 11

ΡΙΞΑΝΕ ΛΑ∆Ι
Kοινωνικά Eυχαριστίες και ευχές ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΓΑΜΟΙ
– Στις 2 Ιουνίου 2018 στα
από τα απερχόµενα µέλη
– Ελένη Μέξη-Παπακώστα 50
Γιάννενα, έγινε ο γάµος του Γιάννη
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού µας ευρώ
Λώλη (γιος του Παύλου και της
Ευαγγελίας), και της Λαµπρινής Συλλόγου, εκλέχτηκε ως γνωστόν νέο ∆.Σ. Εµείς, τα απερχόµε-
Μπαντέτση. να παλιά µέλη του, αισθανόµενοι πως ήρθε ο καιρός για ενίσχυ- Ενηµέρωση
– Στις 9 Ιουνίου 2018 στα Για καλύτερη εξυπηρέτηση
ση-ανανέωση µε νέο αίµα, παραχωρήσαµε τη θέση µας.
Γιάννενα, έγινε ο γάµος του παρακαλούµε τα εµβάσµατά σας,
∆ηµήτρη Αναστασίου (γιος του Ενόψει λοιπόν της αποχώρησής µας, αισθανόµαστε την ανά-
να τα στέλνετε:
Κώστα και της Ήβης), και της γκη να ευχαριστήσουµε από καρδιάς τους κατά καιρούς συνερ- 1) Mέσω της Τράπεζας
Ράνιας Λέκκα. γάτες µας καθώς και όλους τους ∆ολιώτες, για την εξαιρετικά
– Στις 17 Ιουνίου 2018 στο Πειραιώς στο λογαριασµό του
Αγρίνιο, έγινε ο γάµος της γόνιµη, δηµιουργική και αποτελεσµατική συνεργασία µας όλα τα Πολιτιστικού Συλλόγου, Αριθ.
Αναστασίας Πέγιου (κόρη του χρόνια, σε όλα τα επίπεδα δράσης του Συλλόγου, µέσα σε κλίµα Λογ. ΙBAN:
Σπύρου και Αλέκας Κωσταρά) και εµπιστοσύνης και πίστης στο όραµα και στην αποστολή του. GR 1401724070005407025725400
του Aλέξανδρου Mπόκα. 2) Στον Ιωάννη Μποντίνη
– Στις 23 Ιουνίου 2018 στη Νέα Θέλουµε να πιστεύουµε πως βάλαµε κι εµείς µια πέτρα στην
Απολλωνίας 21 Τ.Κ. 45332
Μάκρη, έγινε ο γάµος του Γιώργου ξερολιθιά. Χρειάζονται όµως πολλές ακόµα και αυτό ξέρουµε
Φωτόπουλου (γιος του Μήτσου και Ιωάννινα: α) Με ταχυδροµική επι-
και πιστεύουµε ότι θα συνεχίσει να το κάνει το νεοεκλεγέν
της Κατερίνας), και της Αριστέας ταγή ή β) µέσω του δικτύου
Ρουφογάλα.
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε υποµονή και συλλογικότητα.
Western Union
Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχι- Τους ευχόµαστε καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο δύσκο-
σµένοι λο έργο τους. Εµείς, οι παλιότεροι, θα είµαστε δίπλα τους όταν
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗ-
ΘANATOI µας χρειαστούν.
ΣΙΑ
– Στις 22 Iουνίου 2018 απεβίω- Τα απερχόµενα µέλη:
σε και αναπαύτηκε στο ∆ολό ο Γιάννης Μποντίνης, Κώστας Μέξης, Γιώργος Μποντίνης,
Λευτέρης Zωίδης. – Αδελφότητα Αµερικής (Για
Aς είναι αιωνία η µνήµη του. Άκης Φωτόπουλος, Χάρης Παπακώστας
αρτοκλασία Αγίου
Χριστοφόρου) 200 δολ.
Aυτοί που έφυγαν Ο εορτασµός – Κουτσουµπίνα Ντίνα για Ά-
γιο Χριστόφορο 20 ευρώ

Λευτέρης Zωίδης του Αγ. Χριστοφόρου
Στη µνήµη Λευτέρη Ζωίδη
Για µια ακόµη φορά η καµπάνα του Αγίου
από την Αδελφότητα πρόσφεραν οι:
Νικολάου ∆ολού, την Παρασκευή 23 Ιουνίου,
µετέδωσε δυσάρεστα νέα. Χάσαµε τον Λευτέρη
Αθηνών – Γεώργιος και Αικατερίνη
Κωσταρά 100 ευρώ
Ζωίδη. Τα θλιβερά γεγονότα µε την καµπάνα – Οικογ. Στάµου Αθανασίου
του χωριού και µέσω αυτής, ειδοποιούν όλους
50,00 ευρώ
τους χωριανούς, όπου γης.
Η αγάπη µας για το πρόσωπό του, µας – Οικογ. Συράκου Παναγιώ-
έφερε όλους στον Αη Γιάννη, συγγενείς και τη 50 ευρώ
φίλους, χωριανούς και µη για τον αποχαιρετι- – Οικογ. Σούρλα Αθανασίου
σµό στο αναπόφευκτο και ανεπίστρεπτο ταξίδι 20 ευρώ
του. Συγκεντρωθήκαµε γιατί και ο ίδιος θα το
ήθελε, γιατί και ο ίδιος συµµετείχε και πήγαινε
– Οικογ. Κωσταρά Κων/τί-
παντού. Εκδηλώθηκε, έτσι, ένα πένθιµο, βουβό νου 20,00 ευρώ
συλλαλητήριο, που ήταν απόδειξη της γενικής αποδοχής και εκτίµησης που έχαι- Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 η – Οικογ. Παπαζώη ∆ηµητρί-
ρε ο Λευτέρης. Χάσαµε άλλον έναν αγαπηµένο χωριανό, τον ευγενικό, τον γεµά- Αδελφότητα ∆ολού της Αθήνας,
ου 20,00 ευρώ
το από προσφορά, φιλοξενία, και ντοµπροσύνη, αλησµόνητο Λευτέρη. Έφυγε για στα πλαίσια του εορτασµού του
Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου
– Οικογ. Γκότση Αθανασίου
πάντα από το ∆ολό που τόσα χρόνια έζησε κοντά του και το αγαπούσε, και τώρα
θα είναι πια έρηµο, και θα λείπει η καλοσυνάτη παρουσία του. του χωριού µας, πραγµατοποίη- 20,00 ευρώ
Ματώνει η καρδιά σου όταν γράφεις για ανθρώπους αγαπηµένους που φεύ- σε εκδήλωση που περιελάµβανε: – Μούστου Χριστίνα 100 ευρώ
γουν. Σήµερα που αποχαιρετήσαµε τον Λευτέρη η ψυχή µας κλαίει γιατί ήταν Αρτοκλασία στον ιερό ναό του
ένας συµπαθείς και σεµνός χωριανός που απολάµβανε την αγάπη και την εκτίµη- Αγίου Αθανασίου στο Θησείο,
ση όλων µας. Ένας αγαπητός άνθρωπος που είχε µόνο φίλους, πάντα συνεργά- µετά το πέρας της οποίας προ- EMBAΣMATA
σιµος, φρόντιζε για το καλό του τόπου και τις ανάγκες του χωριού, και υπηρέτη- σφέρθηκαν από την Αδελφότητα ΓIA THN EKKΛHΣIA
σε επί σειρά ετών την εκκλησία από την θέση του εκκλησιαστικού επιτρόπου.
καφέδες. Ακολούθησε αντάµω-
Θεωρώντας ως κύριο εφόδιό του την αγάπη του κόσµου, ποτέ δε µας λύπησε.
µα σε παρακείµενο ταβερνάκι TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ:
Μια και µοναδική λύπη µας δίνει τώρα µε τον Θάνατό του.
Από µικρός µπήκε στο στίβο της ζωής. Είχε την ευτυχία να δηµιουργήσει µία στο “στέκι του Ηλία”, όπου Aριθ. Λογ/σµού GR
αξιοζήλευτη οικογένεια, , γιατί ο Θεός του χάρισε, όπως το άξιζε, εργατική και παρευρεθήκαµε αρκετοί χωρια-
5101713000006300010064720
ικανή σύζυγο, δύο εξαίρετα κορίτσια που θα συνεχίσουν να τιµούν το όνοµά του, νοί, καθώς επίσης και ο
εκλεκτό γαµπρό και χαριτωµένη εγγονή. Πρόεδρος της Αδελφότητας (∆άκας Eυάγγελος
Αγαπητέ µας Λευτέρη, όλοι εµείς που σε γνωρίσαµε και σε αγαπήσαµε, θα σε Πωγωνιανής Μάνος Κιτσώνας. & Kούρος Παναγιώτης)
θυµόµαστε πάντα. Η φυσιογνωµία σου θα µείνει ζωντανή µεταξύ των ∆ολιωτών. Ήταν πράγµατι µια όµορφη ή ταχ. επιταγή
Αφήνεις µνήµη αγαθή. Ήσουν ο «καλός καγαθός» άνθρωπος. Το ∆ολό πολύ σε και ζεστή συνάντηση, αναπολώ- στον Iωάννη Mποντίνη
αγάπησε, όπως κι εσύ. Παρακαλούµε το Θεό να αναπαύσει την ψυχή σου. ντας το αγαπηµένο µας χωριό
Ας είναι αιωνία η µνήµη σου και ελαφρύ το χώµα του αγαπηµένου σου ∆ολού. Aπολλωνίας 21
και ανανεώσαµε το ραντεβού
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙ∆Ι ΑΓΑΠΗΤΕ ΛΕΥΤΕΡΗ. 45332 Iωάννινα
µας για το καλοκαίρι στο ∆ολό!
Ι. Μ. ή Western Union
Γ.Μ.
IOYNIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 12

OΛH H ZΩH ME THN όλους τους χωριανούς, να...
KAMΠANA KYΛOYΣE τρέχει και να... φθάνει, για
την εφηµερίδα και το Σύλλο-
Eυχής έργο η τοποθέτηση
γο.
ιερέα στο χωριό µας, που θα
Σ’ ευχαριστούµε Γιάννη,
το εξυπηρετεί πληρέστερα
γιατί µε την αγάπη σου για το
και τακτικότερα και θα διευ-
χωριό και το Σύλλογο και την
κολύνει τον σεβαστό µας πα-
προσφορά σου µε το συνδετι-
πα-Φάνη που µέχρι τώρα,
κό κρίκο των απανταχού ∆ο-
υπερέβαλε εαυτόν για να
λιωτών, τα ∆OΛIΩTIKA, απο-
εξυπηρετεί τόσα χωριά.
ΤΟΥ KΩΣTA ∆. ANAΣTAΣIOY τελούν για τη νεότερη γενιά,
Έτσι η καµπάνα του χωρι-
που παίρνει στα χέρια της το
ού, θα γεµίζει µε τους ήχους
Όµως αν και... κλειστό το ΓIA NA... ΠAPKAPOYME µέλλον του Συλλόγου, σπου-
της, τακτικότερα, και όλη τη
Σχολείο, παραµένει.... κλει- δαίο παράδειγµα µίµησης.
χαράδρα του Kουβαρά.
σµένο στις καρδιές όλων Eπειδή άκουσα κάποιες Nάσαι πάντα καλά.
Aυτή η καµπάνα, που για
εκείνων, που σ’ αυτό έµαθαν κριτικές για λάθη που έγιναν
µας όλους, ιδιαίτερα τους πα- τα πρώτα γράµµατα. O TEΛEYTAIOΣ KPIKOΣ
παλιότερα στο χωριό, καλό
λιότερους, ήταν κάτι το συµ- ΠOY MAΣ ΣYN∆EEI
είναι να µη µένουµε µόνο
βολικό. Όλη η ζωή µε την κα- MONAΞIA KAI ... ANTIO! ME TIΣ PIZEΣ MAΣ
στην κριτική αλλά να προτεί-
µπάνα κυλούσε.
Θα ξαναζωντανέψει, έστω νουµε και λύσεις. Mε κάθε µέσο και τρόπο ας
Θες χαρά, θες λύπη, θες
και για λίγο, το χωριό µας µε Ύστερα ας κοιτάξουµε κρατήσουµε τα ∆OΛIΩTIKA
γάµο, θες πανηγύρι, θλίψη,
τον ερχοµό του καλοκαιρού. µπροστά µε αισιοδοξία, ευερ- ... ζωντανά και ...δυνατά!
πένθος, φωτιά, κίνδυνος, µά-
Kαι οι λιγοστοί, µόνιµοι κάτοι- γετικότητα και καλοπροαίρε- Mέσα απ’ αυτά ήθη και έθι-
ζωξη του χωριού στην πλα-
κοι θα... πληθύνουν µε τους τη πάθηση, κι’ ας µη µένουµε µα αναβιώνουν. Ξαναζωντα-
τεία, όλα µε την καµπάνα....
παραθεριστές και η µάζωξη στο ... πίσω... νεύουν πρόσωπα και ...ξε-
σηµαίνονταν.
τις µέρες του 15Aύγουστου Eξάλλου, πίσω κοιτάµε σκαλίζονται µνήµες.
Aυτός ο ήχος της καµπά-
θα ξαναθυµίσει παλιές καλές µόνο για να... παρκάρουµε! Kι’ ας µη ξεχνάµε ότι τα
νας µε τον ερχοµό του παπα-
εποχές. ∆OΛIΩTIKA αποτελούν ... πα-
Bασίλη ας είναι η αρχή για να
Mέχρι να έλθει και πάλι το O KAΛYTEPOΣ ΓIATPOΣ... ρηγοριά των ξενιτεµένων.
ξαναζωντανέψει το χωριό,
φθινόπωρο, για να ξαναπού- Tο ...αποκούµπι των γηρα-
την ώρα που και το ανοιχτό µε... Aντίο και στους µόνι- Φίλος συγχωριανός παρα-
καφενείο, δίνει άλλη προο- τειών. Tο τελευταίο Aντίο, σε
µους συγχωριανούς στους πονιούνταν σε οµήγυρη, ότι
πτική. αγαπηµένα µας πρόσωπα.
φίλους µε τους οποίους θα για εγχείριση, όχι σοβαρή ευ-
Aς προσπαθήσουµε λοι-
ανταµώσουµε. τυχώς, του έκλεισαν στο Nο-
ΦAΣOYΛI TO ΦAΣOYΛI πόν να κρατήσουµε ανοιχτό
Όµως αν οι άνθρωποι ήξε- σοκοµείο ραντεβού ύστερα
το δρόµο επικοινωνίας µε
Eυρουλάκι-ευρουλάκι, κα- ραν τι θα πει... µοναξιά, δεν από... έξι µήνες!
τους συγχωριανούς µας,
τά το... «φασούλι το φασού- θα έλεγαν ποτέ και σε κανέ- Mη παραπονιέσαι φίλε.
όπου γης, για να µη χάσουµε
λι» µαζεύει τις συνδροµές ο ναν... Aντίο! Kάτι ξέρουν αυτοί. ∆εν έχεις
τον τελευταίο κρίκο, που µας
φίλτατος Γιάννης, µπας και... ακούσει, ότι ο... χρόνος είναι
ΞAΦNIKOI... EPΩTEΣ... συνδέει µε τις ρίζες µας.
καλύψει τις ανάγκες της εφη- ο καλύτερος γιατρός;
Στο χέρι µας είναι.
µερίδας και περισσέψει και ∆ιαβουλεύσεις µυστικές Kαι µε τη συνδροµή µας
κάτι για το Σύλλογο! και ...υπόγειες, ενόψει των ...ATIΘAΣO AΛOΓO!
και µε το να πλουτίσουµε την
Όµως Γιάννη, φασούλι το επερχόµενων ∆ηµοτικών Eπικίνδυνο και ...ατίθασο ύλη τους.
φασούλι πλέον δεν γίνεται ... εκλογών, ... χτυπήµατα... πί- άλογο το ...καλάµι!
κοµπόδεµα. σω από την πλάτη, ...χαϊδέ-
Όταν το ...καβαλικεύουν ∆IAKOΠEΣ!
...Φασολάδα... γίνεται! µατα µπροστά από την πλάτη
ρίχνει ακόµα και αυτούς που
και ...όλα τα σχετικά. Άντε και καλό καλοκαίρι!
KΛEIΣTO το παίζουν ...υποψήφιοι ∆ή-
Kαι οι ...έρωτες οι ξαφνικοί Aς ... γεµίσουµε καλά τις
AΛΛA ... KΛEIΣMENO µαρχοι!
που δεν κρύβονται που δεν ... µπαταρίες µας, τις διακο-
ΣTIΣ KAP∆IEΣ MAΣ... Συµφωνείς Xρήστο;
ξέρουµε αν και πότε θα κατα- πές, γιατί µας περιµένει –πά-
Kλειστό το Σχολείο, εδώ λήξουν σε ...αρραβώνα. λι– ένα ανηφορικό φθινόπω-
Γιατί για ...γάµο, έστω και ΣΠOY∆AIO ΠAPA∆EIΓMA
και τόσα χρόνια. ρο κι’ ένας δύσκολος χειµώ-
πολιτικό, δεν το βλέπω! MIMHΣHΣ
Σ’ αυτό, όπου γαλουχήθη- νας!
καν σε δύσκολες εποχές γε- Έχω άδικο Γιώργο και Πα-
Συνεχίζει και ...έξω από το
νιές και γενιές από ∆ολιωτό- ναγιώτη;
∆.Σ. του Συλλόγου ο Γιάννης
πουλα και ∆ολιωτοπούλες! ΠIΣΩ KOITAME MONO
Mποτίνης, αγαπητότατος σ’