You are on page 1of 8

KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH

PERWAKILAN DATA

1 Jumlah 5 nombor ialah 780.
Hitung min bagi satu nombor tersebut.

2 Hitung min bagi 5, 12, 15 dan 20.

3 En. Hisham bekerja selama 96 jam dalam masa 8 hari.Hitung min masa dia
bekerja dalam sehari?

4 Jadual 1 menunjukkan jisim 4 bungkus tepung.

Jadual 1
Hitung min, dalam kg, jisim bungkusan tepung itu.

1

8. 6 Hitung min bagi 30.Berapakah jumlah kelima-lima nombor itu? 8 Hitung min. 9 Min hadiah wang tunai bagi seorang pemenang dalam suatu pertandingan pidato ialah RM73. hitungkan jumlah wang tunai yang dimenangi. 4.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 5 Hitung min 3 nombor jika jumlahnya ialah 300. 20 dan 10. 5.5 kg.7 kg. Jika terdapat 25 orang pemenang. 7 Diberi min bagi 5 nombor ialah 120. dalam kg.1 kg. bagi 3. 2 .3 kg.4 kg dan 10.

Bottom of Form 11 Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh sebuah kedai basikal. 3 . Jadual 2 Hitung min murid Tahun 6 dalam sebuah bilik darjah.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 10 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid Tahun 6 dalam 3 buah bilik darjah. Rajah 11 Cari jumlah basikal yang dapat dijual pada tahun 2004 dan 2005.

Rajah 12 Berapakah min simpanan Noreen ? 13 Rajah 13 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan di sebuah sekolah.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 12 Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan wang yang disimpan oleh Noreen dalam 4 bulan tertentu. Rajah 13 Hitungkan jumlah bilangan murid lelaki dan perempuan di sekolah itu? 4 .

Berapakah hasil jualan pada hari Khamis ? 5 . Rajah 14 Berapakah min oren budak itu? 15 Rajah 15 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan telur angsa yang dikutip oleh seorang penternak dalam 4 hari tertentu.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 14 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan oren yang dipunyai oleh dua orang budak. Rajah 15 Sebiji telur dijual dengan harga 20 sen.

Rajah 17 Harga sebatang pen RM2. Rajah 16 Setiap jawapan yang betul diberikan 2 markah.Berapakah hasil jualan pada minggu kedua? 18 Rajah 18 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kutipan cempedak di dalam dusun Pak Saad untuk empat hari tertentu.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 16 Rajah 16 ialah piktograf yang menunjukkan markah yang diperolehi oleh empat orang murid dalam satu ujian Matematik.Berapakah jawapan yang betul yang dijawab oleh Ainon? 17 Rajah 17 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pen yang dijual oleh seorang pekedai dalam 3 minggu tertentu. 6 .

Rajah 19 Kirakan jumlah jisim jualan gandum dalam ketiga-tiga bulan tersebut.KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH Rajah 18 Berapakah jumlah kutipan cempedak pada hari Isnin. Y dan Z. Selasa dan Rabu? 19 Rajah 19 ialah carta palang yang menunjukkan jualan gula dan gandum oleh sebuah syarikat pemborong dalam 3 bulan tertentu. Rajah 20 Berapakah jumlah pelajar perempuan di ketiga-tiga buah sekolah itu? 7 . 20 Rajah 20 ialah carta palang yang menunjukkan pengambilan pelajar tahun 1 di tiga buah sekolah X.

KOLEKSI SOALAN 1 MARKAH 8 .