You are on page 1of 2

HS-25

X0 ≔ 0 ft = 0 m P0 ≔ 40000 lb = 20 ton

X1 ≔ 14 ft = 4.267 m P1 ≔ 40000 lb = 20 ton

X2 ≔ X1 + 14 ft = 8.534 m P2 ≔ 10000 lb = 5 ton

X3 ≔ X2 + 2 m = 10.534 m P3 ≔ P2 = 5 ton

X4 ≔ X3 + 14 ft = 14.802 m P4 ≔ P1 = 20 ton

X5 ≔ X4 + 14 ft = 19.069 m P5 ≔ P0 = 20 ton

((X0 ⋅ P0 + X1 ⋅ P1 + X2 ⋅ P2 + X3 ⋅ P3 + X4 ⋅ P4 + X5 ⋅ P5))
x ≔ ―――――――――――――――――= 9.534 m
P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5

| ((X2 - x)) | | ((X3 - x)) |
eCAMION_IZQ ≔ |―――| = 0.5 m eCAMION_DER ≔ |―――| = 0.5 m
| 2 | | 2 |

Rb = 45 ton . Ma ≔ 0 20 ton ((0. Ra ≔ P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 .50 m)) + 20 ton ((14.04 m)) Rb ≔ ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 20 m Rb = 45 ton sumatoria de fuerzas en Y.77 m)) + 20 ton ((19.23 m)) + 5 ton ((9.96 m)) + 20 ton ((5.50 m)) + 5 ton ((10.