You are on page 1of 39

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST – SISTEMATIKA

1. Kako se zove znanstvenik koji je uveo dvoimeno nazivlje (binarnu nomenklaturu) u
biologiju? [2015.1] [2.]
A. Linné
B. Leeuwenhoek
C. Schwann
D. Schleiden

2. Svaku sistematsku kategoriju povežite s njezinim opisom. [2013.2] [38.]
1. rod ____
2. red ____
3. razred ____

A. skupina organizama koja obuhvaća srodne vrste
B. skupina organizama koja obuhvaća srodne rodove
C. skupina organizama koja obuhvaća srodne razrede
D. skupina organizama koja obuhvaća srodne porodice
E. skupina organizama koja obuhvaća srodne redove

3. Svaku sistematsku kategoriju povežite s njezinim opisom. [2013.1] [38.]
1. porodica _____
2. koljeno _____
3. carstvo _____

A. skupina organizama koja obuhvaća srodne vrste
B. skupina organizama koja obuhvaća srodne rodove
C. skupina organizama koja obuhvaća srodne razrede
D. skupina organizama koja obuhvaća srodne porodice
E. skupina organizama koja obuhvaća srodna koljena

4. Što je od navedenog uzrok varijabilnosti živih bića? [2012.2] [28.]
A. mitoza
B. pupanje
C. mejoza
D. kloniranje

5. Kojim je pojmom označena velika različitost životnih oblika na Zemlji kojoj je posvećena i
međunarodna godina 2010.? [2011.2A] [9.]
A. biosferom
B. biocenozom
C. biološkom raznolikosti
D. biološkom evolucijom

1

6. Odaberite ispravan poredak sistematskih kategorija koji započinje od osnovne. [2011.2A]
[7.]
A. vrsta – rod – porodica – red
B. rod – red – razred – porodica
C. vrsta – red – porodica – rod
D. rod – red – porodica – razred

7. Koja je od navedenih sistematskih kategorija viša od reda? [2010.B] [9.]
A. vrsta
B. porodica
C. koljeno
D. rod

8. Kojoj sistematskoj kategoriji pripadaju biljke, životinje i gljive? [2009.1 ] [11.]
A. carstvu
B. redu
C. porodici
D. razredu

9. Koja je od navedenih sistematskih kategorija niža od roda? [2010.1] [8.]
A. vrsta
B. porodica
C. razred
D. red

PROTISTI
10. Slika prikazuje predstavnike carstva protista/protoktista. [2015.1] [47.]

47.1. Kako se naziva organizam prikazan na slici koji pripada isključivo heterotrofnim
protistima/protoktistima?
47.2. Kojim je slovom na slici označen organizam čiji su predci bili ishodišna skupina za razvoj i biljaka i
životinja?
47.3. U koju se skupinu protista/protoktista ubraja organizam koji je na slici označen slovom B.?
47.4. Koji tip stanice gradi organizme svih protista/protoktista?

2

11. Koji od navedenih hrvatskih endema pripada carstvu protista/protoktista? [2015.2] [14.]
A. velebitska degenija
B. dubrovačka zečina
C. hrvatska sibireja
D. jadranski bračić

12. *Koji je od navedenih organizama prokariotski? [2012.2] [14.]
A. cijanobakterija
B. papučica
C. ameba
D. euglena

13. Koji je od navedenih organizama prokariotski? [2013.1] [12.]
A. cijanobakterija
B. papučica
C. ameba
D. euglena

14. Slika prikazuje sedam predstavnika protista/protoktista[2012.2] [47.]

47.1. Navedite sve jednostanične protiste/protoktiste prikazane na slici.
47.2. Kako se naziva parazitski protist/protoktist prikazan na slici te navedite bolest koju uzrokuje?
Parazitski protist/protoktist naziva se____
On uzrokuje ___________________________________________________.
47.3. Navedite dva fotosintetska organizma prikazana na slici.
47.4. Navedite jedan organizam sa slike koji živi u bentosu mora.

15. Skupinama protista/protoktista pridružite odgovarajuće predstavnike. [2012.1A] [39.]
1. korjenonošci ____
2. bičaš ____
3. trepetljikaši ____
A. plazmodijum
B. papučica
C. ameba
D. euglena
E. peronospora

3

jadranski bračić B. kremenjašice B. smeđe alge _____ 3. kremenjašice C. cijanobakterija D.A][13. Caulerpa E.] A. Svaku navedenu skupinu autotrofnih protista/protoktista povežite s odgovarajućim predstavnikom. lišajevi 17. padina C. morska salata D.A ] [12. zelene alge C.] 1. Candida 20. gospin vlasak D.16.] A. litotamnij 4 . papučica D. morska salata B. algašice D. [2015. zelene alge _____ A. crvene alge _____ 2.] A. smeđe alge D. crvene alge 21.1 ][3] A.] A. Koji od navedenih protista mijenja način ishrane ovisno o prisutnosti svjetla? [2010. Koja alga u svojim stanicama sadržava rodoplaste? [2014. Koji od navedenih organizama ne pripada u carstvo Protoktista (Protista)? [2010. *Koje se alge rabe za dobivanje agara? [2009. plazmodij 18. cistozira B. volvoks C.1] [39. kišna alga C. Koji su od navedenih organizama autotrofni protoktisti s ljušturom? [2011. zeleni bičaš B. krednjaci B. kremenjašica ALGE 19. Ceramium rubrum C.1A] [13.2] [12.

U nepovoljnim uvjetima hrane se heterotrofno. zelena mekana krpasta steljka _____ 3. kaulerpa 23. crvenim algama D. B.] 1. E.1] [39.22. U stanicama sadrže feoplaste. mejoza – spore – sporofit – mitoza – gamete – oplodnja D. zelene alge _____ 3. smeđe alge _____ 2. Svaku skupinu autotrofnih protista/protoktista povežite s njezinom osobinom. padina D. smeđim algama C. [2014. [2013.2] [13. Imaju sposobnost kromatske adaptacije. mejoza – spore – gametofiti – mitoza – gamete – oplodnja B. 5 .] A. D. zelenim algama B. Ugljikohidrate pohranjuju u obliku škroba. mejoza – gamete – gametofiti – mitoza – spore – oplodnja 24. korjenčići (rizoidi).2] [14.] A. mejoza – gamete – sporofit – mitoza – spore – oplodnja C. Odaberite pravilan slijed faza životnoga ciklusa morske salate između mejoze i oplodnje. obična bobičarka B. Svaki opis steljke protista/protoktista povežite s njegovim predstavnikom. crvene alge _____ A. algama kremenjašicama 25. morska salata E. C.] 1. volvoks C. Kojoj skupini algi pripada jadranski bračić? [2013.1] [39. [2013. Mogu vezati atmosferski dušik. smeđa steljka s brojnim aerocistama _____ A. stabalce (kauloid) i listići (filoidi) _____ 2.

____________________ C. izmjena spolne i nespolne generacije D. ____________________ E. rodoplaste C.2. kloroplaste B. Algama pridružite odgovarajuće skupine. crvena alga iz priobalnoga područja B.26. različiti oblici kloroplasta 30.1] [18] A. Jednom rečenicom objasnite koje je značenje volvoksa za evoluciju. slatkovodna zelena alga F. morsku salatu i spirogiru. Slike prikazuju šest predstavnika jedne skupine algi: volvoks.] A.2A] [35. litotamnij _____ 4.2] [13. 45. višestanična crvena alga C. ____________________ F. zelena alga pridošlica iz tropskih mora 6 . jednostanična crvena alga B. klamidomonas. Što je kaulerpa? [2009. kaulerpa _____ 3.] 1. celulozna stanična stijenka B.4. nepokretne rasplodne stanice C. morska zelena alga E. ____________________ D. kaulerpu. Alge su značajne za život u vodenim ekosustavima. Koji tip plastida u svojim stanicama sadrži jadranski bračić? [2012.3. ____________________ B. alga kremenjašica D. Kojoj skupini algi pripadaju prikazane vrste? ____________________ 45. jadranski klobučić. spirogira _____ A. [2010.1. Na praznu crtu uz slova kojima su označene alge na slici upišite odgovarajuća imena algi. Što upućuje na srodnost crvenih algi s modrozelenim bakterijama? [2010. ____________________ 45. 29. jadranski bračić _____ 2.A – 15. amiloplaste D. smeđa alga 28.B] [] 45. feoplaste 27. Navedite dva razloga koja podupiru ovu tvrdnju. [2011. A.] A.

C. 33. euglena E. smeđe alge ______ 2. truskavci _____ 2. trihomonas C. crvene alge ______ 4.] 1.] A. osmozom C. srdoboljna ameba 34. Pokreću se lažnim nožicama (pseudopodijima). unesena u stanicu? [2015. [2015. plazmodijum malarije B. B.2] [13. Skupinama protoktista pridružite odgovarajuće predstavnike. zelena euglena D. trepetljikaši _____ A. Tijelo im je citoplazmatska masa sa staničnom stijenkom. Na koji je način hranjiva čestica F. kišna alga B.1] [38. jadranski bračić F. E. Koji od navedenih protista/protoktista nije parazit na čovjeku? [2015. zeleni bičaši ______ 3. difuzijom B. D. egzocitozom 7 . Slika prikazuje hranjenje amebe.] A.2] [39. korjenonošci _____ 3. papučica D. [2009. Svaku navedenu skupinu heterotrofnih protista/protoktista povežite s odgovarajućom osobinom.2] [14. planktonska zelena alga 31. endemična smeđa alga Jadranskoga mora D. litotamnij C. Žive isključivo parazitskim načinom života. zelene alge ______ A. Crvenom očnom pjegom registriraju svjetlost.] 1. Noctiluca miliaris PRAŽIVOTINJE 32. endocitozom D. C. I maju stanična usta i stanično ždrijelo.

Monera B. rjeđa ektoplazma i gušća endoplazma _____ 2.] A. papučica B. trepetljikaši ____ 3. papučica C. jednak broj genski promijenjenih jedinka u odnosu na početne jedinke D. [2014. ameba E. klamidomonas B. Koja vrsta praživotinja ima lažne nožice ili pseudopodije? [2013.] A. spirogira D.2] [39. plazmodijum D. Protisti/Protoktisti C.35. krednjak E. Svako obilježje stanične građe protista/protoktista povežite s njegovim predstavnikom. povećanje broja jedinka u odnosu na jedinke koje ulaze u konjugaciju B.] 1. stanična usta (citostom) _____ A. jednak broj genski nepromijenjenih jedinka u odnosu na početne jedinke 37. trihomonas B. jadranski bračić i dijatomeja? [2012. [2011. Slika prikazuje papučicu. Gljive 40.1] [13.1] [13. Što je posljedica konjugacije kod papučice? [2014. krednjak 39. Plasmodium C. spiralno savijen vrpčasti kloroplast _____ 3. zeleni bičaš.1B] [45. Svaku skupinu heterotrofnih protista/protoktista povežite s njezinim predstavnikom.2] [39. tripanosoma D. smanjenje broja jedinka u odnosu na jedinke koje ulaze u konjugaciju C. plazmodijum C. truskavci ____ A. Kojem carstvu pripadaju sljedeći organizmi: papučica. [2013. papučica 38. korjenonošci ____ 2.] 1. Biljke D.] A.1A] [13. kremenjašica 36.] 8 .

malarija C. papučica E.4. spirogira D.1. ameba C. spirogira 42.] 1.2. metiljavost D. 45. bakterije 2. Kako se naziva struktura koja ima ulogu izbacivanja suviška vode iz papučice i kojim je slovom označena na slici? Naziv strukture: __________________________________________ Slovo kojim je označena na slici: __________ 45.1A] [35. [2009. U koju skupinu praživotinja (Protozoa) pripadaju papučice? 45.] 1.] 1. Mikroorganizmima pridružite bolesti koje izazivaju. volvoks 43. klamidomonas B. Kako se naziva struktura koja obavija tijelo papučice i daje mu stalni oblik i čvrstoću? 45. praživotinje 4. ameba B. kandidijaza E.1] [37.1] [36. sifilis 44.] A. trepetljike _____ 4. [2011.3. Hook _____ 9 . kravlje ludilo B. truske _____ A. Leeuwenhoek _____ 2. Strukturama protoktista pridružite pripadajuće organizme. rak maternice F. Koji je od navedenih organizama heterotrofan? [2009. prioni A. Kako se zove „otac mikroskopa” koji je prvi promatrao jednostanične organizme? 41. lažne nožice _____ 2. Trichomonas C. očna pjega _____ 3.1] [4. [2009. Plasmodium F. Znanstvenicima pridružite zasluge u biologiji. Euglena D. virusi 3.

Kako se naziva dioba kojom nastaju askospore? 47. Robert Koch D. Kako se naziva skupina gljiva kojoj pripadaju pepelnice? 47. [2012.1] [12.2] [13.2. Pepelnice su nametnički organizmi koji parazitiraju na listovima i plodovima vinove loze.] 1. 47. Biljna ljekarna nudi sredstva za suzbijanje zaraze na vinovoj lozi: antibiotik. Koja od navedenih vrsta gljive ima plodište građeno od stručka i klobuka? [2013.4. otkrio strukturu DNA B. Navedenim carstvima pridružite odgovarajuće osobine.] 47.1] [14. Louis Pasteur B. Schleiden _____ A. prvi uporabio naziv stanica C. kompeticija D. Koje je sredstvo odabrao poljoprivrednik da zaštiti svoj vinograd od zaraze pepelnicom? 47. Kako se naziva odnos tih dvaju organizama? [2014. 3. Navedite još jedan primjer parazitske vrste gljiva na vinovoj lozi.] A. Robert Hook 46.2] [38. mimikrija B. Protisti/Protoktisti ____ 2. zelena pupavka B.1] [47. Koji je znanstvenik zaslužan za otkriće antibiotskoga djelovanja zelene plijesni iz roda Penicillium? [2014. sumporni prah i insekticid.1. zelena plijesan C. parazitizam C.] A. mikoriza 48. Alexander Fleming C. postavio staničnu teoriju D. Gljive ____ 10 . otac taksonomije ili sistematike GLJIVE 45. Linné _____ 4. ražova gljivica D. [2014.3. dokazao abiotički nastanak malih organskih molekula E. bijeli tartuf 49. prvi promatrao žive jednostanične organizme F. Orhideje se ne mogu razmnožavati iz sjemenki bez prisutnosti odgovarajućih gljiva.] A. a tijekom životnoga ciklusa razmnožavaju se i askosporama i konidiosporama.

Kokoška je primjer vrste orhideja bez klorofila. modrozelene alge C. Protoktistima pridružite odgovarajuće osobine. heterotrofni C. sadrži otrovne tvari koje oštećuju živčani sustav D. hitin D. heterotrofni D. uzrokuje octeno vrenje B. Monera ____ A. kvaščeva gljivica ____ 3.2A] [13. eukarioti.] 1. agar 52. [2012.] A. stanica bez stijenke. Koji se od navedenih spojeva nalazi u stijenci hifa gljiva? [2011. kolesterol C. murein B. zelene alge B. zelena pupavka ____ 4.B] [34. višestanični s tkivima.] Koji organizmi žive u simbiozi s ovom biljkom i dopremaju joj hranjive tvari? A. bakterije 51. uzrokuje alkoholno vrenje C. fotosintetski višestanični organizmi s tkivima i organima 50. [2010. Slika prikazuje gljivu. stručak D. 3.] A. Kako se naziva dio označen slovom A.1A] [12. stvara antibiotik penicilin F. stvara paučinaste prevlake s crnim „posipom” 11 . gljive D. jednostanični i višestanični bez razvijenih tkiva B. jednostanični prokariotski organizmi E. višestanični s tkivima. micelij C. sadrži stanične otrove koji oštećuju jetru E. [2011. velum B. siva plijesan ____ A.1A] [14. klobuk 53. stanica sa stijenkom. kistac ____ 2.

Što se može zaključiti o kvaliteti zraka u prigradskome naselju ako na drveću nema lišajeva? 47. morska salata ____ A. penicilijum ____ 3.] 1. plodišta se razvijaju pod zemljom D. Koji od navedenih organizama služi za proizvodnju sirupa za iskašljavanje? [2011.4.2] [39.1. Organizmima pridružite odgovarajuće uloge/osobine. Koja osobina povezuje gljive i biljke? [2010. smrčak ____ A. veže atmosferski dušik 59. vrganj ____ 4. stvara po osam spora na stapci D.2A] [12. islandski lišaj ____ 3. jestiva mješinarka 55.1] [19.A] [35. kvaščeva gljivica _____ 2. glikogen C. pokazatelj čistoće zraka C. stvara nositelje sporangija u obliku kista B. heterotrofnost B. kvasac ____ 2. [2012.A] [14. pokazatelj čistoće vode D. [2010.] 12 .] 47.] 1.] A. [2015. otrovna stapčarka F.54. izmjena generacija 56. hitinska stijenka D.2. Zbog čega se lišajevi nazivaju pionirima vegetacije? 58. Lišajevi su organizmi koji prevladavaju u tundrama. stvara po četiri spore na stapci C.2] [47.3. Koji organizmi izgrađuju lišaj? 47. Po čemu se tartufi razlikuju od većine ostalih gljiva? [2009. stvara penicilin B. micelij proizvodi antibiotike LIŠAJEVI 57. spore nastaju na stapkama B. Kako se naziva odnos organizama koji izgrađuju lišaj? 47. Gljivama pridružite odgovarajuće osobine.] A. stijenka hifa sadrži celulozu C. proizvodi etanol E. razmnožava se pupanjem E.

] A.1] [45. Koji od navedenih organizama sadržava klorofil u svojim stanicama? [2014. Slika prikazuje četiri vrste stanica. Kojim je slovom na slici označena prokariotska stanica? 45. A. Slika prikazuje izumrle biljke i „žive fosile”. zelena plijesan C. [2013. krednjak D. škrob C. glukoza 63.2] [5. jadranski bračić D. Koji je spoj izvor ugljika u zelenim biljkama? [2009.] A.3. islandski lišaj ZAJEDNIČKA PITANJA 60.] 13 . Kako se naziva jedna od prikazanih stanica koja hranu unosi fagocitozom? 45. Koja od prikazanih stanica sadrži i jezgru i staničnu stijenku? 45.? KOPNENE STABLAŠICE 62.1] [15. ugljikov(II) oksid B. zelena plijesan B. zelena pupavka B.] 45.1.[2012. ugljikov(IV) oksid D. Koja je uloga stanice označene slovom D. morska salata C.2.4.2] [53. cijanobakterija 61.

[2012. Golgijevo tijelo C. tvorno tkivo E.2.B] [4. Koju staničnu tvorbu ima biljna.3. Iz koje su se skupine organizama razvili? 53. u arhaiku 14 . vezanje svjetlosne energije 66.B] [5. ribosom MAHOVINE.4. Koja je uloga klorofila u fotosintezi? [2010. mehaničko tkivo 65.] A.] A. sklerenhim ____ 3. Biljnim tkivima pridružite pripadne opise. 64. kožno tkivo B. a nema životinjska stanica? [2010.] A. staničnu stijenku B. razgradnja organskih spojeva C. rinija i psilofiton. sinteza organskih spojeva D. Kojoj skupini današnjih biljaka pripadaju „živi fosili” cikas i ginko prikazani na slici? 53. Navedite jednu osobinu ginka koja ga povezuje s papratnjačama. centriol D. ksilem ____ A. Psilofitine prikazane na slici. spadaju u prve kopnene biljke. U kojemu se geološkome razdoblju pojavljuju papratnjače? [2015. provodno tkivo D.PAPRATNJAČE 67. žljezdano tkivo C.2] [29. 53.] 1.1. meristem ____ 2.1A] [40. Koje su se današnje stablašice vjerojatno razvile iz psilofitina? 53. proizvodnja kisika B.

stabljika 70. u mezozoiku D. E.3. B. [2010. cvijet C. plod ____ 3. 15 .] A. Slika prikazuje životni ciklus paprati. list ____ A. [2015. Svaki navedeni biljni organ povežite s odgovarajućom ulogom. list D. C.4. korijen B. Omogućuje oplodnju i privlači kukce.. U simbiozi s bakterijama veže dušik.1. B. haploidan ili diploidan broj kromosoma? ____________________ Jednom rečenicom obrazložite svoj odgovor. u paleozoiku C. Kako se naziva gametofit papratnjača? ____________________ 46.2.2] [40. Kako se naziva nespolna generacija paprati? ____________________ Kojim je slovom označena na slici? ____________________ 46. u kenozoiku 68.B] [] 46. Imaju li stanice tvorbe. cvijet ____ 2. SJEMENJAČE 69. Učvršćuje nadzemne dijelove biljke.1] [23. 46. Jednom rečenicom objasnite zašto je tijekom evolucije kopnenih biljaka došlo do redukcije spolne generacije. D. koja je na slici označena slovom B. Štiti sjemenku i pomaže u rasprostiranju. Obavlja asimilaciju i transpiraciju.] 1. Koji je generativni organ biljaka kritosjemenjača? [2009.

omogućuje nastanak adventivnoga korijenja? [2014.2] [14.] 1. Biljnim tkivima pridružite odgovarajuće uloge. floem _____ 3.4. grah D. Zbog čega jednosupnice ne mogu rasti u širinu? 72. nastalo na mjestu ozljede. Koja od navedenih vrsta biljaka ima nepravilno raspoređene zatvorene žile? [2013. [2014. ksilem _____ A. kalusno tkivo C. moguće utvrditi da se radi o stabljici jednosupnice? 48. kadulja 75.] A.2. maslačak C. tulipan B.71. žljezdano tkivo D. Slika prikazuje sjemenku graha. provodno tkivo B.] 16 .A] [36.2] [48. omogućuje izmjenu plinova F.3. kambij _____ 4. vidljive na presjeku. omogućuje skladištenje škroba D.2] [15. Na temelju koje je značajke. Koje je tkivo označeno na slici slovom A.] A.] 48. provodi vodu C.1. Slika prikazuje presjek stabljike jednosupnice. Otkinuti dio grančice krhke vrbe na tlu stvara adventivno korijenje. Koje tkivo.2] [48. [2012. potporno tkivo 74. omogućuje rast u širinu 73. provodi asimilate E.? 48. omogućuje rast u visinu B. epiderma _____ 2. [2010.? 48. Koji su dijelovi stabljike na slici označeni slovom B.

Kako se naziva tvorba označena na slici slovom A. triploidan D. cvijet B. 78. haploidan B.] A. diploidan C. Koji organ jednogodišnjih biljaka omogućuje preživljavanje u nepovoljnim uvjetima? [2009. Sjemena lupina ________ Supke (endosperm) ________ Klica (embrio) ________ 48.? 48.1.2. Koji se dio sjemenke razvije iz oplođene jajne stanice? 48. Slika prikazuje dvostruku oplodnju kritosjemenjača.] 48. Na slici strelicom označite peludno zrno.? 48. Stanice neke grahorice imaju 2n = 14.4.2] [15. Kako se naziva fitohormon koji potiče klijanje sjemenke? 76.] A. [2015. sjemenka C. Kakav će biti endosperm cvjetnice nakon oplodnje? [2015. list 77.1. Što će nakon oplodnje nastati iz stanica označenih na slici slovom B. Jednom rečenicom objasnite zbog čega se oplodnja kritosjemenjača naziva dvostruka oplodnja. tetraploidan 17 .4. korijen D. 48.3. Na crte upišite slova kojima su dijelovi sjemenke označeni na slici.2] [48.3. 48.1] [8. Koliko kromosoma imaju stanice endosperma sjemenke te biljke? 48.2.

2] [40. 81.1. golosjemenjačama 82.] 1.] 18 . [2015. za razliku od stanica koje ih okružuju? 48.4. C. Svaku navedenu vrstu biljaka povežite s pripadajućom osobinom. papratnjačama C. jednosupnicama B. E. bor ____ 2.Slike prikazuju plodove različitih predstavnika dvosupnica.? 48. [2014.3. Slika prikazuje zatvorenu puč. paprat ____ 3. Stvara prokličnicu. Što se događa s intenzitetom fotosinteze uslijed zatvaranja puči? 48. D. S koje strane lista se uglavnom nalaze puči većine kritosjemenjača? 80. Stvara soruse. Kako se nazivaju stanice puči označene na slici slovom A. dvosupnicama D.2.1] [40. [2015.79. Stvara cvat. Stvara rizoide. Svaki plod povežite s vrstom dvosupnice kojoj pripada.1] [48. ivančica ____ A.] A.1] [15. Stvara češer. Koje organele imaju stanice označene na slici slovom A. Kojoj sistematskoj kategoriji pripada biljka prikazana na slici? [2015. B.] 48.

ruže C. Svaki pojam povežite s njegovim opisom. dvodomna biljka ____ A.2] [48. cvijet koji nosi samo tučak D. hrast C. papratnjače ____ 3. ginko E. Kojim je slovom na slici označena njuška tučka? 48. jednodomna biljka ____ 3.] A. golosjemenjače ____ A.] 1. Koja je uloga tvorbe na slici označene slovom C.] 1. ljiljani D. maslačak 83. Slika prikazuje dvostruku oplodnju. [2014. A.? 48. [2013. cvijet koji nosi samo prašnike E. Što je na slici označeno slovom B. mrkva B. Kod koje se skupine biljaka zbiva dvostruka oplodnja? 85. kupus D. pečurka D. zdenčara C.1] [40. trave B. dvospolni cvijet ____ 2. Koja od navedenih skupina biljaka ne stvara pravi plod? [2013.4. Svaku skupinu biljaka povežite s vrstom koja joj pripada.] 48. mahovine ____ 2. biljka s muškim i ženskim cvjetovima C.3.1] [15. bujad 86.2] [40. jele 19 . [2013. cvijet koji nosi i tučak i prašnike 84. ruža B. biljka s muškim cvjetovima B.2.? 48.1. grašak E.

[2011.] 1. prema veličini cvijeta B. kukuruz ____ 2. bujad ____ A. Koja skupina biljaka stvara plod? [2012.87.3. Prema kojoj se fenotipskoj osobini cvjetovi ljekovite kadulje i majčine dušice mogu odmah svrstati u istu porodicu? [2012.] 1. Kako se naziva cvijet koji sadrži i tučak i prašnike? 46. paprati D. Koji od navedenih pojmova točno označuje stablo hrasta? [2010. [2011. Skupinama biljaka pridružite odgovarajuće osobine. kritosjemenjače ____ 20 .] .1B] [46.1A] [15. papratnjače C. golosjemenjače B. čempres ____ 3.B] [13. Slika prikazuje cvijet kritosjemenjače.2] [40.1A] [36.2. mahovine 88. U kojem se dijelu tučka događa oplodnja? 46. golosjemenjače D. mahovine B. diploidni sporofit C.[2011.] A. diploidni gametofit 91. haploidni gametofit D. prema građi cvijeta 89. kritosjemenjače 90. [2012. Biljkama pridružite skupine kojima pripadaju.2A] [14. prema boji cvijeta C. Kako se naziva dio cvijeta koji je na slici označen slovom A.? 46. haploidni sporofit B.]. prema mirisu cvijeta D.1A] [15. dvosupnice C.] 46.2] [15.4. golosjemenjače ____ 2. jednosupnice E.] A. [2011.] A. Preobrazbom kojih organa nastaju dijelovi cvijeta? 92.1.

selagina ____ 3. u uzgoju graška samooplodnjom 21 .2] [28. Vrstama biljaka pridružite odgovarajuće sistematske skupine. maslačak ____ 4. nemaju tvorna tkiva D. Gdje se nalazi zrela klica ili embrio biljaka sjemenjača? [2010. u sjemenci C. jednosupnica C.B] [35. zatvaranje puči C. u polenu D. U kojemu je od navedenih primjera načina uzgoja biljaka prisutno spolno razmnožavanje? [2014. smreka ____ A. Koji od navedenih pojmova točno označuje stablo hrasta? [2010. 3. porast turgora u zapornicama B.] 1.] A. paprat D. diploidni gametofit 96. [2010. u plodnici tučka 95. papratnjače ____ A. mahovina B. imaju soruse B. u uzgoju tulipana lukovicama B. nemaju provodne žile E. haploidni sporofit B.] A. smanjenje intenziteta transpiracije 97. dvosupnica 94. golosjemenjača E.B] [12. kukuruz ____ 2. pregrijavanje listova D. haploidni gametofit D.A] [17. u usplođu ploda B. diploidni sporofit C. imaju hitinsku stijenku 93. Što će se od navedenoga događati u biljci ako je dobro osvijetljena i ima dovoljno vode? [2010. imaju češer F. mahovine ____ 4.] A. crvotočina F.] A. imaju pravi plod C.A] [16.

] A. Odredite s pomoću podataka iz tablice koja biljka pripada kategoriji biljaka kratkoga dana. u zasićenoj 2. Kako se naziva proces izlaganja biljke niskim temperaturama koji ubrzava cvjetanje? 48. Sjemenkama žitarica koje nisu izložene hladnoći bit će potrebno od 14 do 18 tjedana da procvatu. [2013. Slika prikazuje listove pšenice s kapljicama vode. C. u hipertoničnoj B.1] [6. [2014. Tablica prikazuje dio peludnoga kalendara za kontinentalnu Hrvatsku. Žitarice koje su posijane u jesen ili ovlaženo sjeme koje se držalo na niskoj temperaturi u hladnjaku nekoliko tjedana pri normalnim će temperaturama proklijati i procvjetati u prosjeku za sedam tjedana.2. Stavljanjem sjemenka žitarica u povoljne uvjete dolazi do prekidanja dormancije (razdoblja mirovanja).4. Ivan je tvrdio kako je sigurno padala kiša. u prezasićenoj D. Kako se naziva postupak prekida dormancije? 48. Koja skupina tvari stimulira klijanje i prekid dormancije? 3. u uzgoju ukrasnih biljaka reznicama PROMET VODE U BILJKAMA 1.3. Tvrdila je da su kapljice 22 . Razdoblje cvjetanja biljaka ovisi o odnosu duljine dana i noći i za navedene je vrste u tablici označeno znakom X. u uzgoju jagoda vriježama D.1] [48. no Marija mu je rekla da zbog toga list ne bi bio mokar jer je natkriven terasom.] 48. 48. u hipotoničnoj C. Ugledali su kapljice vode na rubovima listova.1] [48. U kakvoj se otopini nalazi biljna stanica ako u njoj raste turgor? [2015.1.] Ivan i Marija pogledali su biljku na terasi u cik zore.

1] [26.3.] 1.] 1. golosjemenjače ____ 3. Što je gutacija? [2011. sporofit → mitoza → spore → gametofit → mejoza → gamete → zigota B.1] [40. volovod ____ A. upijanje kapljica vode kroz puči D. [2009. dvije supke 23 . isparavanje vode kroz lenticele C.2.1. [2009.Odaberite ispravan redoslijed u izmjeni generacija kritosjemenjača. kesten ____ 3. Zbog čega se kapljice nalaze na rubu lista? 48. Navedite jedan okolišni čimbenik zbog kojega se ova pojava javlja u zoru. halofit D. imela ____ 2. gametofit → mitoza → spore → sporofit → mejoza → gamete → zigota D.2A] [36.Stablašicama pridružite osobine. 48.1] [31. Kako se naziva pojava na listovima pšenice koju su uočili Ivan i Marija? 48. mrižica ____ 4.] A.] A. Koji od navedenih organizama ima najjače razvijen gametofit? [2009. gametofit → mejoza → gamete → sporofit → mitoza → spore → zigota 101.] A. primanje vode u korijenove dlačice B. obični vlasak 100. poluparazit 99. [2011.4. mesožderka E. izlučivanje kapljica vode kroz hidatode ZAJEDNIČKA PITANJA 98. jelenak C. bazofilna biljka C. mahovine ____ 4.2A] [15. jednosupnice ____ A. Kako se naziva proces kojim biljka otpušta suvišnu vodu kada na rubovima lista nisu vidljive kapljice? 4. parazit F. papratnjače ____ 2. sporofit → mejoza → spore → gametofit → mitoza → gamete → zigota C. tisa D.sigurno nastale zbog izlučivanja biljke. acidofilna biljka B. hrast lužnjak B. Vrstama biljaka pridružite odgovarajuće skupine. 48.

agava D. protista/protoktista D.Svako carstvo povežite s odgovarajućom vrstom. prokličnica C. bukva 104. carstvo biljaka (Plantae) ____ A. i stanice pokožice ljubičastoga luka u vodi označene na slici slovom G. [2014. Escherichia coli E. kserofiti (biljke suhih staništa) ____ 2. mezofiti (biljke umjerenih staništa) ____ A.] 24 .2] [44. Eubacteria C. papratnjače 105.[2014.Svaku autotrofnu vrstu povežite sa skupinom kojoj pripada. carstvo protista/protoktista ____ 2.] 1.Svaku skupinu biljaka povežite s njezinim predstavnikom. mah tresetar ____ A. carstvo gljiva (Fungi) ____ 3.] 1. gatalinka D. mahovine E. cijanobakterija ____ 2. klamidomonas B. prugasta nervatura lista 102.] 1. poljska preslica 103. protalij F.2] [38. [2015. Archaebacteria B.Slika prikazuje stanice pokožice ljubičastoga luka u koncentriranoj otopini šećera. pepelnica C. lokvanj C. lopoč E. češer D. B. morska salata ____ 3.1] [14. higrofiti (biljke vlažnih staništa) ____ 3. šaš B. označene na slici slovom F.2] [38. [2014. micelij E.

Na otvaranje i zatvaranje cvjetova tulipana utječe temperatura okoliša. Slika prikazuje gibanje biljke. amiloplasti 108.a čiji smjer ovisi o vanjskom podražaju? 48.? 48. dušik B.1] [34.] A.] A.1.4. vodik C. deplazmoliza D. 48. sumpor 107. pad turgora C. fosfor D. Koji vanjski podražaj uzrokuje rast korijena u smjeru strjelice B. Koji abiotički čimbenik djeluje na položaj lišća na stabljici? 48. centrioli B. Što se dogodilo sa stanicama nakon što su iz koncentrirane otopine šećera prebačene u vodu? A.3.2.Koji od navedenih kemijskih elemenata u svoj biogeokemijski ciklus kruženja uključuje proces transpiracije? [2013.1A] [6.. na slici prikazano strjelicom A.Koji stanični organeli sadrže ksantofile? [2012. plazmoliza B. lizosomi D. kromoplasti C. Kako se naziva opisana vrsta gibanja cvijeta tulipana? 25 . Kako se naziva gibanje izdanka. raspad stanica 106.

mišići D.A] [6. iz blastocela B. USTROJ ŽIVOTINJSKOG ORGANIZMA 109. probavni sustav B. krv SPUŽVE I ŽARNJACI 114. iz endoderma 113. Kako se nazivaju zametni listići koji su na slici označeni brojevima 2. morula – blastula – zigota – gastrula C.B] [7.B] [6. [2012. Kako se naziva taj proces? 111. _____________________________________________ Zametni listić broj 3.Slika prikazuje proces brazdanja.2. koža C.] A.]. živčani sustav D. iz ektoderma C. osjetila 110. [2010. osjetila B.] 45.] [2011. zigota – morula – gastrula – blastula B.2] [49.Što se razvija iz ektoderma? [2009. zigota – morula – blastula – gastrula 112.1] [25.1B] [45.Odaberite ispravno poredane faze razvoja nove jedinke nakon oplodnje. _____________________________________________ 45.? Zametni listić broj 2.] [2010.] A.] A.? 45. Iz kojeg se zametnog listića gastrule razvija koža i živčani sustav? 45. [2014. kosti C.3. morula – zigota – gastrula – blastula D. [2011.Koji od navedenih organa/organskih sustava kralježnjaka uglavnom nastaje iz endoderma? [2012. i 3.4.2A] [8.1.] A.2] [8. Kako se naziva struktura koja nastaje mitotičkom diobom zigote i označena je slovom A. iz mezoderma D.] 26 .1A] [7.Iz kojega se zametnoga listića razvijaju kosti i mišići? [2010.Slika prikazuje metagenezu uhatoga (ušatoga) klobuka. Stanice gastrule tijekom svojeg razvitka prolaze proces diferencijacije nakon kojeg se oblikuju tkiva i organi.

Označite vrhom strelice spolno zrelu jedinku uhatoga (ušatoga) klobuka. po ljestvičavome živčanome sustavu D.Po kojoj su osobini oblenjaci evolucijski napredniji od plošnjaka? [2009.2. mitohondrije i kloroplaste. 49. ušati klobuk 117.Koji od navedenih organizama pripada žarnjacima? [2010. kvrgavi volak C.Mekušci su evolucijski najrazvijenija skupina beskolutićavaca. eugleni B.] A. promjenjivoj sumporači 116. po sastavljenim očima B.4.2] [1.] Koji se organski sustavi prvi put javljaju u mekušaca? A. crveni koralj OBLENJACI 118.1] [6.B] [16. [2010.] A. Koji je oblik nespolnoga razmnožavanja specifičan za polipe? 49.] A. po prohodnome probavilu MEKUŠCI 119. ovčji metilj D. po otvorenome krvotoku C. 49.Promatranjem jednoga organizma uočeno je da njegove stanice sadržavaju jezgru.1] [5. morski ježinac C. Kako se naziva tip živčanoga sustava žarnjaka? 49. višeslojna koža i vanjski kostur B. Koja skupina žarnjaka ima samo nespolnu generaciju zadružnih polipa u podmorju otoka Zlarina? 115.3. bezupka D. sipa B. Kojemu od navedenih organizama odgovara taj opis? [2014.B] [19.1.Koja od navedenih životinja pripada žarnjacima? [2009. papučici C. optjecajni i dišni sustav 27 . gospinomu vlasku D. Istodobno na višim organizacijskim razinama toga organizma nisu prisutna ni tkiva ni organi.] A. dječja glista B.

1] [15. prohodno probavilo i živčani sustav D. tijelo je bilateralno (dvobočno) simetrično C. žarnjaci ____ 2. jastog B.1] [39. Koža ih štiti od isušenja tijela. [2009. D. tijelo prekriva kutikula ŽIROGLAVCI 122.] 28 . Imaju razvijene noge za kretanje po kopnu ČLANKONOŠCI 123. [2015.Skupinama beskralježnjaka pridružite odgovarajuće osobine. B. tijelo je bez oblikovanih tkiva F. virnjaci ____ A.Koji beskralježnjak ima zatvoreni krvotok? [2010. tijelo je zrakasto (radijalno) simetrično D. hobotnica 121. osjetila i endokrini sustav 120. Imaju živčanu vrpcu smještenu na leđima. C. pijavica C. C. Dišu plućima i dobro su opskrbljeni kisikom.] A.] A. tijelo je građeno od članaka ili proglotida B.] 1.Slika prikazuje preobrazbu vretenca.Koja značajka žiroglavaca ukazuje na njihovu evolucijsku vezu sa svitkovcima? [2014. spužve ____ 4. tijelo je građeno od mišićnoga stopala i plašta E. pčela D. puževi ____ 3.2] [49.B] [17.

[2013. Gdje živi ličinka vretenca? 49.U koju se najužu sistematsku kategoriju mogu svrstati svi organizmi prikazani na slici? [2015. 49.] 49.3. u uzdušnjake C.2.1.3. u rakove D. u člankonošce 125.4.2] [49. Koji se tjelesni privjesci nalaze na svakome prsnom kolutiću odrasle jedinke? 49. Koji je oblik preobrazbe značajan za leptira? 49. Koje vrste usnih organa imaju odrasli leptiri? 29 .2.1.Slika prikazuje preobrazbu leptira. Kako se naziva ličinka leptira? 49. Kojoj skupini heterotrofnih organizama pripadaju leptiri s obzirom na prehranu? 49. Kako se naziva oblik preobrazbe svojstven vretencima? 49. u klještare B.4.] A. Zbog čega su vretenca danas ugrožena? 124.1] [16.

leđna živčana vrpca ____ A. [2014. mrežasti živčani sustav ____ 2.Svaki tjelesni privjesak beskralježnjaka povežite sa životinjskom vrstom kojoj pripada.Slika prikazuje predstavnike različitih skupina beskralježnjaka. parapodiji ____ 2. hidra D. ticala ____ A.] 1. ljestvičav živčani sustav ____ 3. gujavica 129. kolutićavcima 127. ježinac B. kukcima B. pijavice B.2] [16. kopljača C.2] [41.Kojoj skupini životinja naizmjenično stezanje i opuštanje prstenastih i uzdužnih mišića omogućuje kretanje? [2015. ZAJEDNIČKA PITANJA – BESKRALJEŽNJACI 126. Razvrstajte životinje prikazane na slici u sljedeće sistematske skupine: člankonošci.1. rakovi E.2] [49.] A. prijanjalke ____ 3. [2014. kružnoustama D.Svaki oblik živčanoga sustava beskralježnjaka povežite sa životinjskom vrstom koja ga sadržava. spužve 128. koralji D. mnogočetinaši C. bodljikaši i mekušci. Člankonošci: ___________________________________________________ 30 . kolutićavci.1] [41. rakovima C. spužva E.] 49. [2012.] 1.

2A] [16. Kakav je raspored ribljih mišića? 49.Slika prikazuje životni ciklus žabe. Kojim je slovom na slici označen plivaći mjehur i koja je njegova uloga? Plivaći mjehur označen je slovom __________. Navedite jednu životinju prikazanu na slici koja ima zrakastu simetriju. šaran B. srdela D. jastreb → sljepić → gatalinka → pastrva B. Uloga plivaćeg mjehura je 132.1.2.Slika prikazuje unutrašnju građu pastrve. gatalinka → pastrva → jastreb → sljepić D.Odaberite ispravno poredane vrste kralježnjaka prema složenosti krvožilnoga[2009. Na crte uz unutrašnje organe ribe upišite slova kojima su ti organi označeni na slici. Koja životinja prikazana na slici ima plašt i stopalo? KRALJEŽNJACI 130. Srce __________ Crijevni otvor __________ 49.] 31 . [2014.Koja riba ima unutarnju oplodnju? [2011. 49.1B] [49. morski pas C.] 49. 49. [2012. Ispod kože vide se mišići.4.1] [49. potočna pastrva VODOZEMCI 133.2. Kolutićavci: ____________________________________________________ Bodljikaši: _____________________________________________________ Mekušci: ______________________________________________________ 49.3. sljepić → jastreb → pastrva → gatalinka C. pastrva → gatalinka → sljepić → jastreb RIBE 131. A.1] [32. Koja je uloga zavojitog zalistka u crijevu morskih pasa? 49.3.4.] A.] sustava započevši od one s najjednostavnijim. Navedite jednu životinju prikazanu na slici koja ima vanjsku oplodnju.

_________________________________________________________ 49.Koja bi od navedenih životinja najlakše preživjela sušu? [2010.Slika prikazuje kostur ptice. daždevnjak D. 49. čovječja ribica GMAZOVI 136. Kako se naziva skupina ili vrsta riba s kojom su vodozemci imali zajedničkoga pretka? 49.2] [30. Kako se naziva endem iz skupine vodozemaca specifičan za podzemna krška staništa? 134. 49.] A. nepropusna lupina jaja C. božja ovčica 135.] 32 .1B] [47.4.1A] [3. crvena moruzgva C. goveđa trakavica D. unutarnja oplodnja D. pjegavi daždevnjak B. Označite strelicom na slici jedan razvojni stadij u životnome ciklusu žabe koji diše samo škrgama.Koja od navedenih prilagodbi ne predstavlja opću prilagodbu na kopneni način života? [2012. Navedite stadije u životnome ciklusu žabe koji su na slici označeni slovima A. [2011.B] [20.] A.1. A.3.2.Koji organizam ima skup bjelančevina najsličniji skupu bjelančevina zelene žabe? [2011. riđovka C. suha i nepropusna koža B.] A. i B. _________________________________________________________ B. žuti mukač B. upozoravajuća obojenost PTICE 137.

47. 47. primati C. 139.1. Navedite primjer parazita iz skupine plošnjaka koji žive u probavilu goveda.Slika prikazuje unutarnje organe goveda.2.] 49. Kojoj skupini heterotrofnih organizama pripada govedo s obzirom na prehranu? 49. Kojim je slovom na slici označena bedrena kost? __________ 47.4. [2013. tobolčari ZAJEDNIČKA PITANJA 140. Zaokružite na slici želudac goveda.1] [49. [2015. 49. 47. glodavci B.3. Na temelju izgleda prsne kosti odredite skupinu ptica čiji je primjer kostura prikazan na slici.] 1.Svaku navedenu zaštićenu vrstu životinja povežite sa skupinom kojoj pripada. prstac ____ 33 . Navedite jednu prilagodbu za letenje u građi kostura ptica.4. Navedite dvije koristi za čovjeka od uzgoja goveda. Navedite jednu zajedničku osobinu ptica i gmazova.] A. kukcojedi D. 49.B] [18. šišmiš ____ 2.2.1.2] [41.3.Koji sisavci nemaju razvijenu posteljicu? [2010. SISAVCI 138. riđovka ____ 3.

eukariotska. bez stanične stijenke D. pastrva – daždevnjak – gušter B. kolutićavci B.Odaberite ispravno poredane životinje prema složenosti krvožilnoga sustava od najjednostavnijega prema najsloženijemu. daždevnjak – pastrva – gušter C. [2015. s hitinskom staničnom stijenkom B. mekušci E.2] [30.Svaku navedenu zaštićenu vrstu životinje povežite sa skupinom kojoj pripada. sisavci E.] 1. s tilakoidima u citoplazmi 144.1] [41. eukariotska. kloaka (nečisnica) C. vodozemci C.Promatranjem jednoga organizma uočeno je da njegovo tijelo sadržava sljedeće organizacijske razine: stanice. toplokrvnost D. tkiva i organe. sisavci ____ 2. Koji od navedenih organizama ima te organizacijske razine? [2014.] A.1] [38. ptice D. A. mekušci D.Koja od navedenih osobina ukazuje na zajedničko podrijetlo čudnovatoga kljunaša i gmazova? [2015. daždevnjak – gušter – pastrva 145.Svaku navedenu skupinu organizama povežite s odgovarajućim tipom stanice. s celuloznom staničnom stijenkom C. žličarka A. gmazovi C. ptice 141.2] [15. eukariotska.] A. ribe 143. trodijelno srce B. bez tilakoida u citoplazmi E. mliječne žlijezde 142. prokariotska. prokariotska.] 1. kolutićavci B. periska 3. čovječja ribica 2.1] [1. cijanobakterije ____ 3. [2015. euglena 34 . stapčarke ____ A. pastrva – gušter – daždevnjak D. [2014.] A.

dvodihalica ____ 2. pjegavi daždevnjak 151. ptice – sisavci 148. golosjemenjače – kritosjemenjače B. praptica ____ 3.1] [43. žarnjaci E.2] [41. gmazovi – ptice E. krpelj 2. steljnjače – stablašice C.Prijelaznim oblicima pridružite odgovarajuće parove. klokan D. [2012.1A] [43. praptica ____ 35 .2] [16. krokodil B. kolutićavci D. [2013. volvoks C. daždevnjak 149. B. psilofiti ____ A. trihinela A. šišmiš B.Koja od navedenih životinja ima četverodijelno srce? [2012.] A. pastrva C.] 1.] A. kos C. oblići C.2] [16. metilj 3. morski pas D. čančara C. gospin vlasak D. promjenjiva sumporača 146.Svaki prijelazni oblik povežite s parom organizama čije osobine sadrži.Parazitima pridružite sistematske skupine kojima pripadaju. mrav B. plošnjaci B. klještari 150. krtica 147.] A. [2012. krastača D. dvodihalica ____ 2.1] [16.] 1.] 1.Koji od navedenih organizama ima vanjsku oplodnju? [2013.Koji od navedenih organizama ima otvoreni optjecajni sustav? [2013. ribe – vodozemci D.

psilofiti ____ A. zatvoreni krvotok E. koralj – meduza C. dupin 153. mikoriza ____ 2. mrežasti živčani sustav C. hife gljiva – korijen hrasta D. predatorstvo ____ 4. [2012. gujavica C. tuna D. dvodijelno srce ____ 2. kravosas B.Tipovima životinjskih srca pridružite organizme kojima pripadaju. spužva _____ A. bogomoljka E. crijevne bakterije – biljojedi B. trodijelno srce ____ 3.1A] [41. gmazovi – ptice B. 3. 1. parazitizam ____ 3. asimetrično tijelo D. golosjemenjače – kritosjemenjače 152. simbioza ____ A. hidra _____ 3. leptir letilist – listovi drveća 154. metilj _____ 4. bjelouška – žaba E.Životinjama pridružite njihove osobine.2A] [37.2A] [40. plosnato tijelo 36 .Odnosima između jedinki različitih vrsta pridružite[2011. steljnjače – stablašice C. vodozemci – gmazovi E. otvoreni krvotok F. peronospora – vinova loza F. četverodijelno srce ____ A. gujavica _____ 2.] 1.] odgovarajuće primjere.] 1. [2011. ribe – vodozemci D. složene oči B.

protoktista _____ 4.155.1A] [17. cijanobakterija B.] 1. djetelina E.] A. zubatac 157.2A] [34.] A. bjelouška D. biljke _____ 2.Carstvima pridružite odgovarajuće predstavnike.Skupinama životinja pridružite odgovarajuće predstavnike. puževi C. srdoboljna ameba C. bodljikaši ____ 2.] 37 .Koji je od navedenih organizama homeoterman? [2011. [2011. žarnjaci ____ A. mekušci ____ 4.1A] [16. moruzgve D. žuti mukač C. crna roda B. salmonela 156. plošnjaci 160.Što je po kemijskome sastavu spoj od kojega je izgrađen oklop člankonožaca? [2011. krpelj D.] A. vodenjak E. [2011. monosaharid B. virnjak B. člankonošci ____ 3. crveni koralj F.Koja životinja ima četverodijelno srce? [2011.] 1. crni tartuf D. bezupka C. oligosaharid 158. gljive _____ 3.1A] [37. životinje _____ A. trp F.2A] [2. spužve B. disaharid C. koralj 159.2A] [17.Koji su od navedenih organizama zrakasto simetrični? [2011. polisaharid D.

plošnjaci F. virnjak – hrušt – krokodil – sokol D.Skupinama životinja pridružite odgovarajuće osobine. čančara D.] 1. disanje škrgama C. neprohodno probavilo D.A] [18.] 1. grinje _____ 3.Koji je organizam tijekom embrionalnoga razvoja zaštićen amnionom? [2010. hrušt – virnjak – sokol – krokodil B. stonoga ____ 3.Životinjama pridružite skupine kojima pripadaju. gujavice _____ A. bodljikaši E. metilji _____ 2.] A. pijavica ____ 2. krokodil – sokol – virnjak – hrušt 163. vrana C. vodenjak B. trakavica ____ 4.B] [36. člankonošci D. kolutićavci 164.Koja je od navedenih vrsta zaštićena u Republici Hrvatskoj? [2010. barska kornjača B.A] [19. razmnožavanje pupanjem B.B] [21.A] [37. vodožilni sustav 162.Odaberite ispravno poredane životinje prema složenosti dišnoga sustava[2010. [2010. zatvoreni krvotok E. mekušci C. svitkovci B. člankovite noge F. zec D. lastavica C. A. zvjezdača ____ A. čovječja ribica 161.] od najjednostavnijega prema najsloženijem.] 38 . sokol – krokodil – virnjak – hrušt C. šaran 165. A. spužve _____ 4. [2010.

gujavica – bezupka – krokodil – daždevnjak D. pastrva C. bezupka – gujavica – daždevnjak – krokodil B. A.] A. jež D. krokodil – bezupka – daždevnjak – gujavica C. daždevnjak – krokodil – gujavica – bezupka 39 .A] [20. čovječja ribica B.Odaberite ispravno poredane životinje prema složenosti optjecajnoga sustava od najjednostavnijega prema najsloženijem. [2010. smeđa krastača 166.