You are on page 1of 1

For at that moment she herself had glanced casually out of the other window which gave on to the

rhododendron shrubbery, and had perceived a highly unwelcome sight, none other than Lady Veronica
Carlton-Sandways, weaving her way along the path, her large black velvet hat on one side, muttering to
herself and clearly in a state of advanced intoxication.

Lady Veronica was not an unknown hazard. She was a charming woman, deeply attached to her twin
daughters, and very delightful when she was, as they put it, herself - but unfortunately at unpredictable
intervals, she was not herself. Her husband, Major Carlton-Sandways, coped fairly well. A cousin live
with them, who was usually at hand to keep an eye on Lady Veronica and head her off if necessary. On
Sports Day with both Major Carlton-Sandways, and the cousin in close attendance, Lady Veronica
arrived completely sober and beautifully dressed and was a pattern of what a mother should be.

But there were times when Lady Veronica gave her well-wishers the slip, tanked herself up and made a
bee-line for her daughters to assure them of her maternal love. The twins had arrived by train early
today, but no one had expected Lady Veronica.

I to stoga što je ona sama slučajno pogledala kroz drugi prozor, onaj što je gledao na živicu od planinskih
ruža, i ugledala vrlo neželjen prizor, nikoga drugoga do lady Veronicu Carlton-Sandways, kako tetura duž
staze, crnog baršunastog šešira nagnutog na stranu i mrmljajući nešto sama sa sobom, očito u stanju
odmaklog pijanstva. Taj rizik kod lady Veronice nije bio nepoznat. Radilo se o šarmantnoj ženi, duboko
privrženoj svojim kćerima blizankama, vrlo ugodnoj kada je bila, kako se ono kaže, pri sebi - ali, na žalost,
u nepredvidljivim razdobljima, znala je ne biti prisebna. Njezin se muž, bojnik Carlton-Sandways, s time
dosta dobro nosio. S njima je živjela ijedna rođaka, koja je lady Veronicu držala na oku i, ako je bilo
potrebno, skrbila o njoj. Na Dan sporta, u brižljivoj pratnji i bojnika Carlton-Sandwaysa i već spomenute
rođake, lady Veronica se pojavila potpuno trijezna i prekrasno odjevena, služeći za primjer kako bijedna
majka trebala izgledati. Ali, bilo je prigoda kad bi lady Veronica uspjela umaknuti svojim
dobročiniteljima, nakrcati se do kraja i najkraćim putem dotrčati svojim kćerima, kako bi ih uvjerila u
svoju majčinsku ljubav. Blizanke su tog dana rano pristigle vlakom, ali nitko nije očekivao lady Veronicu.