You are on page 1of 15

Data şi locul întocmirii CV-ului

23/03/2017 – Veneţia

Europass
Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume: LUCA CRISTIAN

Adresa instituţională: Universitatea “Dunărea de Jos”
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie
Str. Domnească nr. 111
800201 GALAŢI
Telefon: 0336 130 194
Fax: 0236 47 21 01
E-mail: cristian.luca@ugal.ro

Data şi locul naşterii: 13 august 1974, Bucureşti
Naţionalitatea: Român
Sex: M

Experienţa profesională
Perioada aprilie 2014–continuă
Funcţia sau postul ocupat: Director adjunct
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţii de promovare culturală, a gestionării programelor culturale şi
principale: ştiinţifice ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia;
responsabilităţi de natură administrativă specifice fişei postului
Numele şi adresa angajatorului: Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, 011822 BUCUREŞTI
Tipul activităţii sau sectorul de Diplomaţie culturală
activitate:

Perioada februarie 2016–continuă
Funcţia sau postul ocupat: Profesor univ. dr.
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (titular al cursurilor fundamentale Istoria medievală a românilor şi
principale: Ştiinţe auxiliare ale istoriei, ca şi al unor cursuri speciale şi opţionale), cercetare
ştiinţifică de specialitate, coordonare activitate studenţi; conducător de doctorat în
domeniul Ştiinţe Umaniste – Istorie
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 47, 800008 GALAŢI
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare
activitate:

1

47. dr. 800008 GALAŢI Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare activitate: Perioada februarie 2005–septembrie 2012 Funcţia sau postul ocupat: Lector univ. Domnească nr. Str. 050722 BUCUREŞTI Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ obligatoriu de stat. coordonare activitate studenţi Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”. coordonare activitate studenţi Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”. Domnească nr. 209. coordonare activitate studenţi Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”. 800008 GALAŢI Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare activitate: Perioada: februarie 2003–februarie 2005 Funcţia sau postul ocupat: Asistent univ. cercetare ştiinţifică de specialitate. cercetare de principale: specialitate Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Naţional de Istorie a României. 800008 GALAŢI Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare activitate: Perioada: octombrie 1999–februarie 2003 Funcţia sau postul ocupat: Preparator univ. drd. Str. 030026 BUCUREŞTI Tipul activităţii sau sectorul de Muzeu public şi centru de cercetare ştiinţifică arheologică şi documentară activitate: Perioada: 1994–1995 Funcţia sau postul ocupat: Cadru didactic suplinitor Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (limba franceză şi istoria românilor) principale: Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov. 47. Str. Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (titular al unor seminarii ale cursurilor fundamentale si opţionale). Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (titular al cursurilor fundamentale Istoria medievală a românilor şi principale: Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Sector 3. dr. Calea Victoriei nr. 47. cercetare ştiinţifică de specialitate. Str. coordonare activitate studenţi Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”. Domnească nr. Domnească nr. 800008 GALAŢI Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare activitate: Perioada: 1998–1999 Funcţia sau postul ocupat: Referent colaborator extern Activităţi şi responsabilităţi Fişare şi înregistrare computerizată în RAN a bunurilor mobile clasate. Perioada octombrie 2012–ianuarie 2016 Funcţia sau postul ocupat: Conferenţiar univ. principale: cercetare ştiinţifică de specialitate. Sector 5. ca şi al unor cursuri speciale şi opţionale). 47. drd. Calea 13 Septembrie nr. 12. Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (titular al unor seminarii ale cursurilor fundamentale si opţionale). ciclul primar şi gimnazial activitate: Educaţie şi formare Perioada: 2014 2 . Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (titular al cursurilor fundamentale Istoria medievală a românilor şi principale: Ştiinţe auxiliare ale istoriei. principale: cercetare ştiinţifică de specialitate. ca şi al unor cursuri speciale şi opţionale).

Calificarea / diploma obţinută: Atestat de abilitare Disciplinele principale studiate / Atestat de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe Umaniste competenţe profesionale – Istorie. instituţie publică de învăţământ superior de cercetare învăţământ / furnizorului de avansată şi educaţie formare: Perioada: 1999–2001 Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de Master Disciplinele principale studiate / Istoria Sud–Estului Europei competenţe profesionale dobândite: Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti. în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. magna cum laude Disciplinele principale studiate / Studii post-universitare de doctorat – stagiu de pregătire doctorală / cercetare competenţe profesionale arhivistică şi documentare bibliografică. instituţie publică de învăţământ superior de cercetare învăţământ / furnizorului de avansată şi educaţie formare: 3 . instituţie publică de învăţământ superior de cercetare învăţământ / furnizorului de avansată şi educaţie formare: Perioada: 1995–1999 Calificarea / diploma obţinută: Licenţiat în istorie / Diplomă de Licenţă Disciplinele principale studiate / Istoria românilor şi istorie universală competenţe profesionale dobândite: Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti. instituţie publică de învăţământ superior învăţământ / furnizorului de de cercetare avansată şi educaţie formare: Perioada: 2000–2006 Calificarea / diploma obţinută: Doctor în istorie. 1/2011 dobândite: Teza de abilitare: Romanian Principalities’ foreign trade in the European World Economy during the Late Medieval and the Early Modern Age Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. analiză critică şi comparativă dobândite: Teza de Doctorat: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti.

Director: Prof. Gelina Harlaftis (Ionian University din Corfu – Grecia). septembrie 2008–februarie 2009: Andrew W. octombrie 2007–septembrie 2008: bursă postdoctorală de cercetare. cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Director: Prof. la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana. octombrie 2002–iulie 2004: Bursa naţională de cercetare şi formare postuniversitară “Nicolae Iorga” la Veneţia (Italia). acordat la 5 decembrie 2008 lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. la Veneţia şi Milano. Editura Enciclopedică. dr. Contribuţia minorităţilor etnice şi confesionale la dezvoltarea comerţului exterior al Ţărilor Române (a doua jumătate a secolului al XVI-lea–începutul secolului al XVIII- lea). univ. Cruciada târzie. iulie 1998: stagiu de mobilitate şi documentare. comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima. pe lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică. acordat la 17 decembrie 2009 lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice. în domeniul filologico–lingvistic sau istoric”. finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. martie–mai 2000: bursă de cercetare. la Veneţia. cofinanţat de Grecia şi Uniunea Europeană prin National Strategic Reference Framework. la Centro Italiano di Studi sul Classicismo din San Gimignano (Italia). Mellon Postdoctoral Fellow la Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at Wassenaar (Zuid-Holland) al Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. cultura italiană sau influenţele reciproce ale acestora. Granturi şi proiecte de 2012–2015: membru al colectivului de cercetare al th Proiectului de Cercetare THALES – th cercetare: The Black Sea and its port–cities from the 18 to the 20 century. unire religioasă. alocată de Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate. ediţia I-a. finanţat de Universitatea din Bucureşti şi Departamentul pentru Tineret din Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Premii şi distincţii: 2009: Premiul “Dimitrie Onciul” al Academiei Române. Ioan–Aurel Pop (Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca). noiembrie–decembrie 2001: International Visiting Professor Fellow la Istituto Storico Italo–Germanico din Trento (Italia). la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana. Dezvoltării şi Inovării. la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana.5/S/61104 – „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – ID 61104. alocată de Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia. 2009–2011: Director al Proiectului de Cercetare Exploratorie cod CNCSIS 298.Specializare. societate. Development. Un secol din istoria Transilvaniei (1387–1490). Editura Enciclopedică. 2008–2009: membru al colectivului ştiinţific al Grantului CNCSIS tip A. 4 . pe lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică. Umanism. instituit şi finanţat de Institutul Italian de Cultură din Bucureşti. august–octombrie 2001: bursă de cercetare. 14–19 ianuarie 2002: bursier la Quinta e Sesta Serie di Questioni Umanistico– Rinascimentali. univ. 2008: Premiul “Teresa Ferro”. 2007. ianuarie–iulie 1997: stagiu de documentare şi specializare – finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă – la Veneţia. la Arhiva de Stat din Veneţia. iulie–septembrie 2000: bursă de cercetare. 2007. competiţie deschisă volumelor apărute în România în perioada 1 ianuarie 2007–31 august 2008. perfecţionare octombrie 2010–octombrie 2011: cercetător postdoctoral al Academiei Române (pe şi stagii de cercetare lângă Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Centrul de Studii ştiinţifică de specialitate: Transilvane din Cluj-Napoca) în cadrul programului de burse postdoctorale POSDRU 89/1. convergence and linkages with the global economy. dr. la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana. Bucureşti. alocată de Ministerului italian al Afacerilor Externe. „care au ca subiect cultura română. aprilie 1999: stagiu de mobilitate şi documentare. finanţat de Universitatea din Bucureşti şi Departamentul pentru Tineret din Ministerul Tineretului şi Sporturilor. alocată de Ministerului de Externe al Italiei. Bucureşti. finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Din relaţiile politico- diplomatice. cod 1498. a Cercetării. comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima.

– Comisia (cu sediul la Sibiu) de Istorie a Oraşelor din România a Academiei Române. – Centro Studi Adria–Danubia (Italia). aptitudini în jurnalism cultural şi de analiză politică Permis de conducere: categoria B 5 . prezentări de carte. – preşedinte al Societăţii Studenţilor Istorici “Gheorghe I. Aptitudini şi competenţe Limbi străine cunoscute: Limba italiană. al unor mese rotunde. – membru (2005–continuă) al colegiului de redacţie al periodicului ştiinţific „Istros” al Muzeului Brăilei. (membru): – Society of Mediterranean Maritime History – La Valletta (Malta). Expertiză ştiinţifică şi 2014: Expert–evaluator pentru Times Higher Education World University Rankings. 2012: Expert–evaluator al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN). – membru (2008–continuă) al colegiului de redacţie al periodicului ştiinţific „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi. la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. al Comisiei de Ştiinţe Umaniste a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS). manifestări culturale de promovare a valorilor patrimoniului naţional. conferinţe ştiinţifice de specialitate. PowerPoint şi software-urile conexe utilizare a calculatorului: Alte competenţe şi aptitudini: abilitate în tehnica editorială. 2014–continuă) al periodicelor ştiinţifice „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia” şi „Quaderni della Casa Romena di Venezia”. 2013: Expert–evaluator al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN). – Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” din Iaşi. Limba engleză. Afiliere profesională – European Historical Economics Society – London (UK). Istorie”. – redactor (2002–2003) şi redactor şef adjunct (2003–2007. – Centro Interdipartamentale di Studi Balcanici – Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia (Italia). pentru domeniul Istorie şi studii culturale. – coordonator al unor colective editoriale (a se vedea Listă detaliată de publicaţii). Excel. în Comisia de evaluare a proiectelor editoriale din sesiunea de finanţare II/2013. profesională: domeniul Ştiinţe Umaniste: Istorie şi studii culturale. în Comisia de evaluare a proiectelor editoriale din sesiunea de finanţare I/2012. Brătianu” din Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1998–1999). Competenţe şi aptitudini de Microsoft Word. Limba franceză Autoevaluare: Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă conversaţie Limba italiană: C2 C2 C2 C2 C2 Limba engleză: C1 C1 C1 C1 B2 Limba franceză: C1 C1 B1 B1 B1 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale: abilitatea de a lucra individual sau în echipă şi de a acţiona cu eficienţă şi rapiditate în condiţii de stres profesional Competenţe şi aptitudini – reprezentant ales al studenţilor în Consiliul Facultăţii de Istorie a Universităţii din organizatorice: Bucureşti (1995–1999). 2012: Expert–evaluator. – co-organizator al Colloquio Internazionale di Studi „Venezia e il Levante tra il XIII e il XVIII secolo”.

nr. 455 pp. 2008. Bucureşti. Editura Enciclopedică. 470-472. nr. Editura Militară. 12”]. în „Studii şi materiale de istorie medie”. vol. 2004. 4). pp. 473-477. Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15 –18 centuries). XXVII. 2). 2013. pp. 2001. în „Muzeul Naţional”. Din relaţiile politico-diplomatice. nr. comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima. Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel–Dumitru Ciucă septuagenarii. vol. pp. Rivista di storia e cultura balcanica”. 335 pp. 2009. editat de Cristian Luca. p. 2012. 1. Miscellanea di studi di storia politico- diplomatica. 266 pp. XXVIII. 486 pp. în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. editat de Cristian Luca şi Ionel Cândea. 334 pp. Negustorimea în Ţările Române. p. în „Revue des études Sud–Est européennes”. în „Portolano Adriatico. 133 pp. editat de Cristian Luca. 320 pp. Brăila. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. 67. 2. Gianluca Masi şi Andrea Piccardi. vol. vol. editat de Cristian Luca şi Laurenţiu Rădvan. Andrei Pippidi. p. 2009. Brăila–Veneţia. Dacoromano–Italica. 2009. Zach. (în colaborare cu Dragoş Măndescu). 5). 2008. 371]. L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli. 2007. Series Historica”. 7). Brăila. 1-4. 299 pp. [„Studies in Russia and Eastern Europe No. 2004. Suplimentul nr. vol. Editura Academiei Române–Editura Istros. vol. 228 pp. 8). Cluj-Napoca. Gheorghe Lazăr. 607 pp. [recenzii şi note bibliografice: Florin Ardelean. 2009. 2016. Andrei Pippidi.+9 planşe [recenzii şi note bibliografice: Andrei Pippidi. Miscellanea historica et archaeologica in honorem Professoris Ionel Cândea. 638. 21. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII–X. 369]. Zach. 2008. 2008. Volume editate–coordonate: 1). p. Lista de lucrări ştiinţifice publicate Volume de autor: 1). 2007. în „Nobiltà. Gli antichi Stati italiani e l’Europa Centro–Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. XLVII. th th 9). 75-83. Editura Centrului de Studii Transilvane. XXII. 2008. 2012. 6). nr. XLVII. în „Studii şi materiale de istorie medie”. L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700). în „Revue des études Sud–Est européennes”. 2010. Cristian Luca. Brăila–Udine. Claudiu Neagoe. 435 pp. genealogia. 67. Brăila–Udine. Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. [recenzii şi note bibliografice: Marius Constantin Chelcu. nr. 2. XLVII. Cornelius R. 158 pp. Cluj-Napoca. Anca Păunescu. 435-437]. Brăila–Veneţia. 1-4. Studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI–XVIII. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. 2015. XLVII. XVI. Maria Loredana Pinotti. pp. 542-547. 398-401. Londra. editat de Cristian Luca. vol. ordini cavallereschi”. 902 pp. economica e dei rapporti culturali. Editura Istros–Gaspari Editore. vol. în secolele XVI–XVIII. în „Südost-Forschungen”. 2013. 2009. University College London – School of Slavonic and East European Studies. Editura Istros–Editura Ordessos. 324- 329]. Editura Istros. în „Klió. Editura Istros–Campanotto Editore. I. Editura Istros. 100]. La storia di un ri–conoscimento: i rapporti tra l’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei Lumi. Bucureşti–Brăila. între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă. 3). [recenzii şi note bibliografice: Levente Nagy. 87. Bucureşti. 2009. [recenzii şi note bibliografice: Gianluca Masi. 2000. Galaţi. 2009. (=„Transylvanian Review”. editat de Valeriu Sîrbu. Brăila–Piteşti. Rudolf Gräf. Cornelius R. 10). 906 pp. 4). 6 . 1- 4. 2). 2008. în „Revue des études Sud–Est européennes”. XX. nr. 3). Petru Cercel – un domn umanist în Ţara Românească. pp. Editura Istros. Marius Păduraru. 2013). Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the World-System: Eastern and Central Europe from the Early Modern Age to the Twentieth Century. Editura Istros. în „Südost-Forschungen”. pp. vol. vol. pp. Cristian Luca. Rivista di araldica. Történelmi szemléző folyóirat”. 370-371. Galaţi University Press. editori: Iosif Marin Balog. pp. Studia varia in honorem Professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii.

X. VI. 1999. pp. D. Il principe valacco Petru Cercel e Venezia. 10). nr. 519-524. pp. X. pp. X. pp. 2002. 377-382. în „Ateneo Veneto”. La campagne antiottomane de 1595 dans un travail historique français contemporain. 1999. Series Historia”. 1999. Documenti veneziani riguardanti i Paesi Romeni. 5). Nuove fonti del Cinquecento. 2). VIII. XLVI. Încarcerarea lui Petru Cercel la Hust. în „Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor. 6). 1997-1998. XVIII. 33-38. 8). Documenti inediti (1588). 188-200 [publicat şi în „Marmaţia”. 7). expresie a unei politici culturale consecvente. în „Istros”. pp. 2000. în „Nobiltà. 473-484. Participarea Transilvaniei la Războiul de treizeci de ani în timpul domniei lui Gabriel Bethlen (1613- 1629). 14). 2001. în „Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 16). 189-195. 1998-2000. ordini cavallereschi”. pp. Studii şi comunicări – seria istorie”. Depozitul lui Radu Mihnea la Zecca Veneţiei. La première étape de la participation de la Transylvanie a la Guerre de trente ans dans la lumiere des documents vénitiens inedits. 2001. Rivista di araldica. pp. pp. în „Cercetări istorice”. IX. Xenopol»”. 16-24]. 1999. XVII/2. în „Studia Universitatis «Babeş–Bolyai». XVII. pp. 119-142. Ansamblurilor şi Siturilor Istorice”. în „Studii şi materiale de istorie medie”. nr. VII. Contribuţii la istoricul unor vechi aşezări rurale din Ţara Românească: Călăreşti. 1998-1999. 93-101. 13). Cârtojani. 39. XXVII/1.Studii şi articole: 1). 2000. Noi «avvisi» din Veneţia relative la istoria românilor în veacul al XVII-lea. 177-185]. în „Studii şi materiale de istorie medie”. 9). Observaţii asupra unei ediţii de documente veneţiene conţinând informaţii despre relaţiile moldo– otomane din veacul al XV-lea. IX. pp. în „Istros”. Târgovişte. „Avvisi” inedite despre campania antiotomană din 1595 şi un izvor francez contemporan privind Târgoviştea. un prétendant princier peu connu. nr. 255-260. 2. III. 1998. 2000. Rutele balcanice ale comerţului Ţărilor Române cu Veneţia în secolul al XVII-lea. în „Colloquia. în „Sargetia”. 17). Series Historica”. 2001. pp. 86-91]. Series Historia”. 1998. în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”. 12). n. 17-21. Documente italiene inedite privind relaţiile politice ale lui Ioan Zápolya cu Ferdinand I de Habsburg. 2000.). nr. pp. 23-27 [publicat şi în „Erasmus”. Câteva aspecte ale detenţiei lui în Transilvania. Consideraţii pe marginea unor documente inedite privind relaţiile lui Petru Cercel cu Veneţia (1588). pp. pp. nr. în „Cercetări numismatice”. 2001. 11). Arheologie–Istorie”. XLIII. 3). 163-170. nr. Crevenicu (jud. 18). 1-2. nr. în „Anuarul Institutului de Istorie «A. pp. 2. V-VII. XIX. VII. 123-131. 55-65. 15). 1998. în „Călugărenii lui Mihai Viteazul”. pp. 425-434 [publicat şi în „Studia Universitatis «Babeş–Bolyai». CLXXXVIII (XXXIX s. II-III. 461-466. pp. genealogia. Teleorman) în secolele XVI–XVII. 1-4. 3. în „Istros”. Milano. 2000. Consemnări veneţiene referitoare la Ţările Române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. 36-37. 2000. 23-31]. 227-233. 103-120. 7 . pp. 4). Sur le Vénitien Gian Giacomo Locadello. Journal of Central European History”. în „Annales Universitatis Apulensis. pp. pp. pp. în „Studii şi materiale de istorie medie”. pp. XXXVI. 2000. 8. pp. vol. Câteva „avvisi” inedite relative la politica externă a principelui Gabriel Bethlen (1628-1629). Activitatea ctitoricească a lui Petru Cercel (1583-1585). 2002. 1-2. nr. nr. 11. 329-338 [varianta în limba română în „Argesis. 19) Observaţii asupra unui inel medieval de bronz descoperit la Târgşoru Vechi–Prahova.

pp. pp. 299-310. Brăila–Veneţia. Edizioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. pp. în „Studii şi materiale de istorie medie”. nr. 2. 331-344. 22). în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”. Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Ţările Române în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Florenţa. La via italiana ai progetti militari antiottomani nell’Europa Sudorientale della prima metà del Seicento. Maria Magdalena Szekely. pp. 207-211. XI. în „Danubius”. 38). Roma. Udine. 34). pp. Veneziani. în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”. Iaşi. tracciati di storie comuni. în „Nobiltà. 28). vol. pp. XXI. s. vol. nr. 33). 1585-1648) con i Paesi Romeni e Venezia. 161-171. XXII. 1-2. 37). în „Historia Urbana”. 95-102. XX.. editat de Teresa Ferro. nr. editat de Cristian Luca. 23). con particolare riguardo alle implicazioni di tipo politico ed economico nei Principati Romeni. ordini cavallereschi”. 2002 . Catolicismul în sudul Moldovei în secolul al XVII-lea. 4. Paul Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr. în „Studi Veneziani”. 8 . 36). editat de Luisa Secchi Tarugi. 2003. Libri manoscritti e a stampa nei Paesi Romeni del Cinquecento. Alcuni documenti veneziani inediti riguardanti i mercanti cretesi Servo e la loro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento. 27). 24). XXII. 32). L’importazioni di merci levantine nella Venezia del Seicento e del primo Settecento: la cera e i pellami provenienti dai Principati Romeni. Mihai–Răzvan Ungureanu. 3. pp. 21). Franco Cesati Editore. 170-174. 73-83 (în colaborare cu Ioan–Aurel Pop). Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica. 25). Editura Istros. Nouvelles données sur l’écho européen des campagnes militaires antiottomanes enteprises par Michel le Brave. Appunti sui rapporti del “Sultano” Jahja (c. Monumenta Graeca ac Veneta Historiae Romaniae (I). IV. pp. 97-108. 2003. 2002. în In Honorem Ioan Caproşu. 245-288 (în colaborare cu Eugen Zuică). 2003. Alcuni ‘confidenti’ del bailaggio veneto di Costantinopoli nel Seicento. 2004. nr. XI. nr. XI. 2003. 243-260. nr. pp. 2003. editat de Grigore Arbore Popescu. pp. n. 2004. 2002. în L’Europa del libro nell’età dell’Umanesimo (secc. vol. 58. V. vol. pp. 3. economica e dei rapporti culturali. 331-340. în „Studii şi materiale de istorie medie”. Un presunto discendente dei sultani ottomani „emigrato itinerante” alle corti principesche dell’Europa seicentesca: Jahja ovvero Alessandro conte di Montenegro. Gianluca Masi şi Andrea Piccardi. în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”. în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”. 2004. 321-362. Alcune notizie veneziane riguardanti la storia dei romeni nel Cinque–Seicento. 71-80. genealogia. 257-270 (în colaborare cu Eugen Zuică). Note documentare privitoare la rezidenţii străini din oraşele din Ţările Române în secolele XVI–XVII. Alcune considerazioni concernenti una lettera di Alessandro Lăpuşneanu al mercante cretese Leonin Servo. 349-355. Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare veneţiene din secolele XVI–XVII. 2004. Rivista di araldica. 30). Atti del XIV Convegno Internazionale. Petronel Zahariuc. în „Istros”. pp. 2003. 29). 103-119. Date privind istoria românilor în surse veneţiene inedite din veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea. 2003. levantini e romeni fra prassi politiche e interessi mercantili nell’Europa Sud–Orientale tra Cinque e Seicento. Năsturel la 80 de ani. vol. pp. 5. în Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni. Editura Istros. pp. 2004. 2004. pp. editat de Ionel Cândea. în L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli. pp. Influssi occidentali sull’atteggiamento politico di alcuni principi dei Paesi Romeni nei secoli XVI e XVII. în Romania e Románia: lingua e cultura romena di fronte all’Occidente. Brăila. XLVII. nr. în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”. 2004. Editura Polirom. în Închinare lui Petre Ş. pp. 2002. 35). în „Studii şi materiale de istorie medie”. Miscellanea italo–romena (XVI e XVII secolo). 33-44 (în colaborare cu Ioan–Aurel Pop). vol. 85-93 (în colaborare cu Cristina Papakosta). Forum Editore.20). pp. 26). 2004. editat de Lucian Leuştean. XV–XVI). 31). 169-182 (în colaborare cu Ionel Cândea). pp.

99-107. Viterbo. Editura Istros. Italie et Méditerranée”. Pagini de istorie galăţeană (I). editat de Costin Croitoru. XVII. coord. 247-284. pp. 48). în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”.Despre rolul oraşului Galaţi în comerţul exterior al Moldovei (sfârşitul secolului XVI–secolul XVII). Brăila. pp. XIV. 46). Documentary Perspectives on Stephen the Great and Matthias Corvinus.39). în „Nobiltà. XXII. vol. 2007. 81-96. nr.: Nicolae Bocşan. pp. 1- 4. pp. 2007. editat de Ştefan Stanciu şi Costin Croitoru. 2007. pp. 52). Atti del 9 . în Enjeux politiques. Editura Istros. 379-384. 49-60. în „Danubius”. nr. Ionel Cândea. 2006. pp. pp. économiques et militaires en Mer e e Noire (XIV –XXI siècles). 151-166. vol. 119. 635-652. în Călători români în Occident. Aspetti riguardanti i traffici mercantili e la circolazione del denaro tra Venezia. Mărturii contemporane despre portul Galaţi în anii 1796-1797. Anca Popescu. Brăila 2004. in „Transylvanian Review”. 403-420. pp. 1. 2006. 41). editat de Ovidiu Cristea şi Gheorghe Lazăr. Studii şi comunicări – seria istorie”. 685-692. pp. Études à la mémoire de Mihail Guboglu. Attività mercantile e sistema creditizio nell’area del Basso Danubio alla fine del Cinquecento. 2005. XLVI. în L’eredità di Traiano. Échos européens des campagnes anti-ottomans au Bas-Danube: quelques avvisi italiens moins connus (1595-1596). XIII. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. 6-7. 49). editat de Gaetano Platania. Editura Istros. Editura Istros. 3. 2004. Costantinopoli e i Principati Romeni nei secoli XVI–XVIII. XIV. Galaţi–Brăila. pp. 2008. Sette Città Editore. Rivista di araldica. in Da Est ad Ovest. Institutul Cultural Român−Centrul de Studii Transilvane. Secolele XVII–XX. vol. 44). t. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno. în „Istros”. Alcuni ordini sultanali con riferimento alla politica mercantile della Repubblica Veneta nell’area del Mar Nero negli ultimi decenni del XVII secolo. Note sull’attività missionaria del domenicano Giovanni Giuliani da Lucca. editat de Ionel Cândea. în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”. vol. Contributi alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e Bartolomeo Ferrati (?-1738). 171-183. 78-79. în „Revue Roumaine d’Histoire”. 56). 43-51. Editura Istros. 45). pp. 54). 51). pp. în „Argesis. Brăila. 65-74. Prinos profesorului Şerban Papacostea. pp. genealogia. nr.Il patrizio veneto Polo Minio. fasc. 139-144. pp. 40). editat de Faruk Bilici. Quelques notes et documents concernant la participation de la Transylvanie à la Guerre de Trente ans pendant la principauté de Gabriel Bethlen (1613-1629). VI-VII. Pagini de istorie galăţeană (III). 2008. în „Mélange de l’École française de Rome. în Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. da Ovest ad Est. Associazionismo e individualismo nel commercio internazionale riguardante l’area del Basso Danubio fra XVI e XVII secolo. 2008. Il regime giuridico dei mercanti stranieri in Valacchia e in Moldavia nel Cinque–Seicento. 2007. 2004-2005. Valeriu Sîrbu. Marian Neagu. nr. în Vocaţia istoriei. pp. Editura Istros. Un protagonist al vieţii politice şi economice din Ţările Române în primele decenii ale veacului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli. ordini cavallereschi”. 2004. 4. vol. 161-173. Ioan Bolovan. 2007. 50). 53). vol. Călători şi pribegi din Ţările Române la Veneţia în secolul al XVII-lea. Galaţi–Brăila. Fonti per la storia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme nell’Isola di Malta. Brăila–Veneţia. 43). 55). pp. 2007. 85-113 (în colaborare cu Alexandru Simon). Viaggiatori per le strade del mondo. viaggiatore in Moldavia nei primi decenni del Seicento. vol. 427-446. pp. Le rappresentanze diplomatiche dei Principati Romeni presso la Porta Ottomana nei secoli XVI–XVII. Două documente inedite privind comerţul internaţional în zona Dunării de Jos în anii premergători revoltei antiotomane a Ţărilor Române. 42). 47). în Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. 195- 202. Cluj-Napoca 2004. nr. în L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700).

protagonists of the trade relations between Transylvania. Il raguseo Stefano Ignatz Raicevich. Documentary notes relative to the kinships of Levantines and Venetians with the Princely Families th th from Wallachia and Moldavia (16 –17 Centuries). pp. The Dynamics of Commercial Activity in the Ottoman Port of Durazzo during the Consulate of Zorzi (Giorgio) Cumano (1699-1702). Il soggiorno veneziano del principe Gregorio I Ghica e della sua famiglia (1671–1672). 2008. 2010. 63). Istituto Italiano di Cultura. secc. secretar de redacţie: Alexandru Simon. pp. Activitatea portuară şi construcţiile navale la Galaţi în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. vol. 69). Brăila. th th Wallachia. în „Journal of Mediterranean Studies”. Editura Centrului de Studii Transilvane. 19. 2008. Bucureşti. 112-120. 127-145.und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte Nr. 233-246. dei Locadello e dei Pepanos. 70). Moldavia and the Northern Italian Peninsula (second half of the 17 –first half of the 18 century). Stuttgart. Editura Academiei Române–Editura Istros. 64). în La famiglia nell’economia europea.: Claudiu Neagoe. în „Studia Historica Adriatica ac Danubiana”. vol. vol. editat de Simonetta Cavaciocchi. Brăila. nr. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani.: Susana Andea. vol. 2010. pp. în „Istros”. 265-281. 2011. 2009. 213”]. Cristian Luca. Bucureşti. 2009. Studii în onoarea Profesorului Victor Spinei. vol. vol. pp. Galaţi University Press. 10 . 67). 2009. XIII–XVIII/The economic role of the family in the European Economy from th th 13 to the 18 centuries. 62). Editura Ars Docendi. nr. în Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (secolele XV–XIX). XIX. The Vlachs/Morlaks in the Hinterlands of Traù (Trogir) and Sebenico (Šibenik). în Studia Varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii. vol. Firenze University Press. Ionel Cândea. Supplement nr. Ioan–Aurel Pop. Cluj-Napoca. 2011. The rise of the Greek ‘conquering merchants’ in the trade between the Eastern Mediterranean and the Romanian Principalities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 653-675. vol. Greek and Aromanian merchants. XIX. în „Transylvanian Review”. pp. 313-336. între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă. pp. O descriere succintă a Transilvaniei într-un plan de lucru inedit al unui autor anonim veneţian din secolul al XVI-lea. pp. în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”. 311- 322. editat de Cristian Luca. 5. Bucarest. editat de Dumitru Ţeicu. în „Transylvanian Review”. XVII. pp. în Pe urmele trecutului. 65). Greek–Levantine Merchants in the Black Sea Harbours in the Early Eighteenth Century: New Sources. The Levantine merchants Antonio de Via and Bartolomeo Locadello – protectors of the Catholic th missionarism in Wallachia (first half of the 17 century). în Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin şi Occidentul latin). 177-200 [„Vierteljahrschrift für Sozial. Ionel Cândea. editat de Cristian Luca. pp. Date noi privitoare la negustorii alogeni din Ţările Române în secolele XVII–XVIII. 6-7 giugno 2007. during the 16 century. Towns of the th Venetian Dalmatia. XII–XIII. Denzel. 61). Florenţa. 68). pp. în secolele XVI–XVIII. 4. în Small is Beautiful? Interlopers and Smaller Trading Nations in the Pre- th industrial Period. în Negustorimea în Ţările Române. III. La gestione familiare degli affari mercantili nel commercio internazionale riguardante l’area del Basso Danubio durante il XVII secolo: la fortuna dei Vevelli. coord. 58). 123-143 (în colaborare cu Rafael–Dorian Chelaru). 2010–2011. editat de Markus A. 281-300 (în colaborare cu Florina Ciure). 57). 2009. pp. 195-208. 1-2. 157- 170. 2009. 2009. promotore del progetto di espansione asburgica alla foce del Danubio. Editura Istros. 2010. pp. Jan de Vries. 60). Proceedings of the XV World Economic History Congress in Utrecht (Netherlands) 2009. „Neguţătoriu streinu” de ţară. 59). nr. Philipp Robinson Rössner. 311-334. Editura Istros. Cenni sulle gesta di Mattia Corvino nella storiografia minore italiana del Cinque–Seicento. în Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea. Galaţi. 2. 2010. pp. 66). 527-541. 91-103. pp. pp. editat de Alberto Castaldini. coord. Franz Steiner Verlag.Convegno Internazionale di Studi. diplomatico dell’Impero e promotore del progetto di espansione asburgica alla foce del Danubio. Bucureşti–Brăila. editat de Valeriu Sîrbu.

Negustorii veneţieni şi triestini în porturile de la Gurile Dunării în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea. pp. 197-206. pp.71). Notes on the family wealth and career progression of Cristoforo Tarsia and his sons. 140. Alexandru Simon. 1-4. 81). 2012. 359-368. Albanisches Institut St. 95-105. s. edited by Feza Günergun. due precettori finora ignorati dei figli di Alessandro Ypsilantis e Gregorio III Ghica. nr. 1–2. V. în Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu: 26–29 Eylül 2013. în Italy and Europe’s Eastern Border. 731-753. 4. Brăila–Piteşti. 1–2. Istanbul. în Seapower. vol. 63-85 (în colaborare cu Florina Ciure). în „Acta Histriae”. 85). 2013. Dragomans of the Venetian Embassy in Constantinople (1618–1716). în „Revue des études Sud–Est européennes”. în „Revista Istorică”. Studii de istorie şi arheologie. 109. Studies in Turkish Maritime History. Romanian Principalities. în Argeşul şi Ţara Românească între medieval şi modern. în „Transylvanian Review”. 1. vol. 2013. Frankfurt am Main–Berlin– Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. 31-41. Treime) / La viticulture dans les Pays Roumains: un document grec concernant le domaine de Măicăneşti du monastère Radu-Vodă (Sainte-Trinité). editat de Iulian Mihai Damian. 2013. Wallachia and Moldavia during the Seventeenth and Eighteenth centuries: the trade in paper. Some families of dragomans from the Italian–Levantine community of Beyoğlu (Pera in th th Constantinople) employees of the Venetian embassy at the Porte during the 16 –17 centuries. 86). Venetian merchants in the Lower Danube Area and their role in the development of the international trade exchanges in the Seventeenth Century. pp. editat de Cristian Luca. Sigismondo di Lussemburgo in alcune opere della storiografia italiana tra Controriforma e Barocco. vol. th 83). nr. Surse inedite mărunte. în „Transylvanian Review”. Editura Istros. 481-497. Dejanirah Couto. pp. Zef Ahmeti. 75). 2012. 1646–† 1722). 77). Suppl. Istros– Campanotto Editore. eighteenth century. 2014. İstanbul. 219-234. referitoare la spaţiul nord– dunărean în secolul al XVII-lea. nr. n. 80). Peter Lang International Academic Publishing. Brăila–Piteşti. 2012. pp. 73).info/revue-de-l-ofce-2015-4-page- 335. 2015. 11 . 335-341 (http://www. XXIII. Gordan Ravančić. pp. Mihailo St. în „Istros”. 39-56. pp. Marius Păduraru. 213-224. Gallen–Hrvatski institut za povijest Zagreb. 74). 79). 2013. nr. historicus fit – Ad honorem Zef Mirdita. Din istoria viticulturii în Ţările Române: un document grecesc despre moşia Măicăneşti a Mănăstirii Radu-Vodă (Sf. 253-274. 28-39. vol. Editura Istros. 317-322. Marius Păduraru. nr. Foreign merchants in the dynamics of Moldavia’s transit and export trade during the last decades of the sixteenth century. 2011. în Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel–Dumitru Ciucă septuagenarii. pp. 76). Ionel Dobre. Simeone e Agapios Kolivas.. XVIII. pp. în „The Czech Historical Review/Český časopis historický”. în „Istros”. Gallen–Zagreb. vol. 2011. 294-327. printed works and small wares. Date noi despre complotul din 1692–1693 al boierilor pribegi împotriva lui Constantin Brâncoveanu. Denizler Kitabevi Publishing. în Poeta nascitur. nr. pp. pp. Technology and Trade. editat de Dragoş Măndescu. The merchant ships of the Ottoman Greeks in the ports at the mouths of the Danube during the 16 – th 17 centuries. Il testamento del gran dragomanno veneto Gian Rinaldo Carli senior (c.cairn. 72). XXII. XX. 1204–1669.htm). XXI. vol. The Plague from 1718–19 and its Impact on the Foreign Trade of the Romanian Principalities. pp. 2014. Nuri Bexheti. 2013. 78). pp. Maria Pia Pedani. pp. nr. în „Revue de l’Observatoire français des conjonctures économiques”. 201-214 [„Eastern and Central European Studies”. 2012. Ioan–Aurel Pop. 84). XLIX. Türk Tarih Kurumu Publishing. On the activity of Greek merchants in Transylvania. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. 2012. Claudiu Neagoe. pp. 2014. Brăila–Udine. St. 2. Aleksandar Stipčević. identificate în Arhiva de Stat de la Dubrovnik. Popović. 21. Ankara. Aspects of the Venice–Ottoman peaceful coexistence: Muslim merchant ships used to transport goods from Istanbul to Venice during the late Sixteenth century. pp. editat de Albert Ramaj. Editura Istros–Editura Ordessos. 2. 82). I]. în La storia di un ri–conoscimento: i rapporti tra l’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei Lumi.

Negustorii aromâni din Siatista (Macedonia) în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. pp. Ovidiu Ghitta. 69-80. în „Studii şi materiale de istorie medie”. 93). Editura Fundaţiei Culturale Române. Marco Prandoni. Cluj-Napoca. Brăila–Udine. 33]. Studii noi despre probleme vechi. 157 pp. 88). il “colpevole perfetto” per il presunto “complotto” spagnolo del 1618 ai danni di Venezia. Un caso: i fratelli Genga.». Editura Institutului Cultural Român–Centrul de Studii Transilvane. editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi. în Port-Cities of the western shore of the Black Sea: Economic and Social Development in the Long Nineteenth Century. Din istoria medie a românilor. «Antonio Possevino. Lista conferinţelor ştiinţifice internaţionale de specialitate 1). 92). 2015. 2002. 517-525. pp. XXXVI. D. 97-107. vol. editat de Ioan–Aurel Pop. Academia Română – Centrul de Studii Transilvane. The professional elite in mid-seventeenth century Constantinople: the Danish physician Hans Andersen Skovgaard (1604–1656) in the last decade of his life and career. Editura Cetatea de Scaun. I gesuiti e la loro eredità culturale in Transilvania. Atti della Giornata di studio. în Trame controluce / Blacklighting Plots: Il patriarca ‘protestante’ Cirillo Loukaris / The ‘Protestant’ Patriarch Cyril Loukaris. 3). The Venetian Consul at Kherson Pietro Maria Locatelli and his Reports on International Trade in the North–Western Black Sea Ports (1793–1797). Presentazione. 1450-1800. Bucureşti. Corfu. 2004. «Istoria României.: Ioan–Aurel Pop şi Ioan Bolovan.+15 hărţi». Il bailaggio veneto e la tutela dei diritti dei cattolici a Costantinopoli nel XVII secolo. 230-231. 2). în Istoria ca datorie. Xenopol»”. pp. 1-62. Recenzii: 1). Cluj-Napoca. 2016. 2015. Cambridge (UK). pp. Istros Editrice–Gaspari Editore. Ana Victoria Sima. în Gli antichi Stati italiani e l’Europa Centro–Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. în „Studii şi materiale de istorie medie”. 2000. pp. Note bibliografice: 1). Nr. Cluj-Napoca. 2005. 343-344. Il patriarca di Alessandria Cirillo III Loukaris nei Principati Romeni. pp. [Il «cannocchiale» dello storico: miti e ideologie. în „Südost-Forschungen”. Roma. 89). editat de Viviana Nosilia. 179-190. 91). «Mircea D. Introduzione di Ioan–Aurel Pop. 2015. 1999. I rapporti tra il Granducato di Toscana e il Principato di Transilvania (1540–1699). 71. în Social and Political Elites in th th Eastern and Central Europe (15 –18 centuries). 262 pp. editat de Cristian Luca şi Laurenţiu Rădvan. edited by Alberto Castaldini. editat de Constantin Ardeleanu şi Andreas Lyberatos. Un discendente dei sultani ottomani “emigrato itinerante” alle corti principesche dell’Europa seicentesca: Jahja ovvero Alessandro conte di Montenegro. 2009. 365-373.+18 fig. Radu Cârciumaru. pp. Cluj- Napoca. 188 p. coord. Compendiu.». «Cambridge Studies in Italian History and Culture». pp. în „Anuarul Institutului de Istorie «A. 4 dicembre 2007. Roma. 525-527. pp. 12”]. Matei.: Ioan Bolovan. XXIII. vol. 13-19. 1573/1574–1618). 90). Firenze University Press. 809 pp. în „Studii şi materiale de istorie medie”. 2012. 2004. XXIII. Omagiu academicianului Ioan–Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. Omaggio al Professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni. «Politics and diplomacy in early modern Italy: the structure of diplomatic practice. II Colloquio Internazionale di Genealogia 12 . 2015. Institutum Historicum Societatis Iesu. vol. în Dal cuore dell’Europa. 4). în Gianluca Masi. University College London – School of Slavonic and East European Studies. Ovidiu Ghitta. 1998. vol. 2015. 415-416. [Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu. «Ioan–Aurel Pop. Londra. vol. Ioan Bolovan. 231 pp. Academia Română/Centrul de Studii Transilvane – Presa Universitară Clujeană. Presentazione di Cristian Luca. Cambridge University Press. 2016. Firenze.87). 67]». edited by Daniela Frigo. pp. pp.». Târgovişte. L’avventuriero francese Jacques Pierre (c. 147-156 [„Studies in Russia and Eastern Europe No. 624 pp. pp. coord. 2005. Geneza medievală a naţiunilor moderne (secolele XIII–XVI). Thales. XX. Aracne Editrice.

3). Gruppi. 12). 13 . 19–20 octombrie 2006. Roma. 28–29 martie 2003. Iberistica e Slavistica dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. Roma. 7–11 octombrie 2003. 5). Gorizia. La fortuna politica di alcune famiglie levantine nell’Europa Sud–Orientale tra Cinque e Seicento. 23–26 octombrie 2002. «Giornate di Studio. Centro de Estudios Europeos – Universidad de Navarra. La via italiana ai progetti d’alleanza antiottomana nell’Europa Sud–Orientale della prima metà del Seicento. XVI –XIX siècles». Associazione per le Relazioni Culturali fra Italia e Romania a Milano – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia – Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. 9–13 mai 2007. Convegno Internazionale di Studi «Romania e Románia: lingua e cultura romena di fronte all’Occidente». 16–19 iulie 2002 (în colaborare cu Ionel Cândea). Accademia di Romania in Roma. 10–12 septembrie 2003. La residenza dei rappresentanti diplomatici dei Principati Romeni presso la Sublime Porta (secc. confraternite e compagnie». Momenti di Storia dell’Europa Centro–Orientale». Accademia di Romania in Roma. Giornata di Studio «Dinamiche di sociabilità nel mondo Euro– Mediterraneo. Storia. Convegno Internazionale di Studi «Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni. École française de Rome. Note e documenti sulla sua attività nelle terre romene del Seicento. Roma. Umanesimo. Iaşi. Veneţia. Libri manoscritti e a stampa nei Paesi Romeni nel Cinquecento. Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia – Università degli Studi Cà Foscari di Venezia. Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia – Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Il bailaggio veneto di Costantinopoli nel Cinque–Seicento: i dragomanni provenienti dalle famiglie ème Brutti.«Emigrazione e immigrazione: approccio genealogico». XVI– e e XVII). San Marino. Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca di Milano. Veneziani. Università degli Studi di Udine. Attività mercantile e sistema creditizio nell’area del Basso Danubio alla fine del Cinquecento. Chianciano–Firenze–Pienza. II Colloquio Internazionale di Studi «Venezia e il Levante tra XIII e XVIII secolo». Table ronde «Immunités et surveillance des résidences d’ambassadeurs. 2). levantini e romeni fra prassi politiche e interessi mercantili nell’Europa Sud–Orientale tra Cinque e Seicento. III Colloquio Internazionale di Studi «Venezia e il Levante tra il XIII e il XVIII secolo». 8). associazioni. 13). Académie Internationale de Généalogie – Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta”. arti. Veneţia (Italia). Centrul de Studii Transilvane – Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca. Appunti sui rapporti di Jahja “Sultano” (c. Controriforma. I viaggi europei d’alcuni principi dei Principati Romeni (Valacchia e Moldavia) del XVI e XVII secolo e gli influssi della cultura occidentale sul loro atteggiamento politico. Académie Internationale de Généalogie – Istituto Araldico Genealogico Italiano. 4–8 iulie 2001. 14). III Colloquio Internazionale di Genealogia «Storia di famiglia e genealogia nella vita di tutti i giorni». Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia – Archivio di Stato di Venezia – Dipartimento di Americanistica. Udine. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. letteratura. Borisi e Grillo. 15–16 aprilie 2003. Associazionismo e individualismo nel commercio internazionale riguardante l’area del Basso Danubio fra XVI e XVII secolo. Veneţia. V Colloque International de Généalogie. XV–XVI)». tracciati di storie comuni». Veneţia. 10). arte». Colloquio Internazionale di Studi «Tarda Crociata. VII Congreso «Cultura europea». Roma. 7). International Conference th th «Călători români în Occident (secolele XVI–XX)/ Romanian Travellers in Western Europe (16 –17 centuries)». XIV Convegno Internazionale di Studi «L’Europa del libro nell’età dell’Umanesimo (secc. 1585-1648) con i Paesi Romeni e Venezia. 15). 6). 31 mai 2005. 9). 11–12 decembrie 2003. Due ordini sultanali con riferimento alla politica mercantile della Repubblica Veneta nell’area del Mar Nero negli ultimi decenni del XVII secolo. Un missionario cattolico poco noto: il minore conventuale Gregorio da Bari. Călători şi pribegi din Ţările Române la Veneţia în secolul al XVII-lea. Académie Internationale de Généalogie – Istituto Araldico Genealogico Italiano. 22 iunie 2004. 11). 28–30 noiembrie 2001. 11–14 septembrie 2002. dal Medioevo all’età contemporanea». 20 mai 2002. Alcuni ‘confidenti’ del bailaggio veneto di Costantinopoli nel Seicento. 4). Colloquio Internazionale di Studi «I romeni e la Santa Sede. Pamplona.

Ghent. 1700–1830». Convegno Internazionale di Studi «Viaggio e viaggiatori nella Mitteleuropa». International Conference «Sigismund of Luxemburg and His Time». XIII–XVIII/The Economic Role of th th the Family from 13 to 18 Centuries». Österreichische Akademie der Wissenschaften–Zentrum für Mittelalterforschung–Institut für Mittelalterforschung. Izmir University of Economics. 18). Université de Lille I. Pratiche di devozione e distribuzione testamentaria del patrimonio nelle famiglie di dragomanni provenienti dalla comunità italo–levantina di Beyoğlu (Pera di Costantinopoli) nei secc. 22–28 august 2010. Roma. dei Locadello e dei Pepanos. 1204–1669/Italy and Europe’s Eastern Border. La tradizione istituzionale romano–imperiale nella storia dello spazio romeno». International Conference «L’Italia e la frontiera orientale dell’Europa. The ports from the Northwestern coast of the Black Sea and the Danube mouths as harbours for th th nd exporting goods to Venice in the 17 –18 centuries. 17–18 septembrie 2010. Trieste. Accademia di Romania in Roma. The maritime trade of the Lower Danubian ports during the late 18 century. 2–8 august 2009. University of Ghent. 26). International European Historical Economics Society – University of Utrecht – International Institute of Social History in Amsterdam. secc. 23–26 octombrie 2008 (în colaborare cu Florina Ciure). Uses and Representations of the Sea». 11–12 martie 2011. Colloque Internazionale di Studi «L’eredità di Traiano. 21). 24). International Committee of Historical Sciences – University of Amsterdam – International Institute of Social History in Amsterdam. Oradea. XV World Economic History Congress. 27). Colloquio Internazionale di Studi «Un’idea d’Europa. Settimana di Studi/International Conference «Il ruolo economico della famiglia. École française de Rome. Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Romanistica. XVI–XVIII. 20–22 octombrie 2011. Prospettive storiche e filologiche da Est e da Ovest». 25–27 noiembrie 2010. Un «europeista» del suo tempo: il diplomatico raguseo Stefano Ignatz Raicevich. 1204–1669». The emergence and development of the Greek ‘conquering merchants’ in the trade between the th th rd Eastern Mediterranean and the Romanian Principalities (16 –17 Centuries). 6 International Congress of Maritime History. 19). Istituto Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” di Prato.16). 6–7 iunie 2007. Il regime giuridico dei mercanti stranieri in Valacchia e in Moldavia nel Cinque–Seicento. The influence of the Venetian culture in the Lower Danube Area: the role of trade in the Seventeenth st Century. 3–7 mai 2010. 6–10 aprilie 2008. Porto. Universitatea de Stat din Moldova. 3 Mediterranean Maritime History Network Conference. Amsterdam. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura. 21 International Congress of Historical Sciences. Izmir. th 25). 23). 17). Istituto Storico Austriaco a Roma. 14 . Customs and custom taxation system in the Romanian Principalities during the 18 century. 20). La gestione familiare degli affari mercantili nel commercio internazionale riguardante l’area del Basso Danubio durante il XVII secolo: la fortuna dei Vevelli. Utrecht. International Conference «Matthias Corvinus and His Time». 22). Istituto Italiano di Cultura – Academia Română. Cluj- Napoca. II International Conference «Heritage. 10–11 noiembrie 2011. The Dynamics of Commercial Activity in the Ottoman Port of Durazzo during the Consulate of Zorzi th (Giorgio) Cumano (1699-1702). Centrul de Studii Transilvane. 6–9 decembrie 2007 (în colaborare cu Florina Ciure). International Conference «European External Trade Statistics. th th 28). Lille. Bucureşti. Universitatea “Babeş– Bolyai” din Cluj-Napoca – Universitatea din Oradea – Muzeul “Ţării Crişurilor”. Il soggiorno veneziano del principe Gregorio Ghica e della sua famiglia (1671–1672). promotore del progetto di espansione asburgica alla foce del Danubio. École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. 2–6 iulie 2012. Espaço e Memória» da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Padova. Universitatea “Babeş–Bolyai” – Centrul de Studii Transilvane – Institutul de Istorie “George Bariţiu” – Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Sigismondo di Lussemburgo in alcune opere della storiografia italiana dell’età della Controriforma e del Barocco. «Sodalitas» Adriatico–Danubiana – Società di Studi Storici e Geografici di Pirano – Associazione Culturale Italoungherese «Pier Paolo Vergerio». Universitatea din Oradea. La storiografia minore italiana del Cinque–Seicento sulle gesta di Mattia Corvino. Academia Română.

13 –16 Centuries». 27–31 iulie 2015. Veneţia. International Symposium «Pîrî Reis and Turkish Maritime History». Universidad de Barcelona. Istituto storico italiano per il medioevo – Orte. Routes and goods. Colloquio internazionale «Storiografia medievistica in Romania. The emergence of Triestine merchants and of other Italians as Austrian subjects in the maritime th trade in the Black Sea and at the Lower Danube (1750–1797).29). Museu Marítim de Barcelona. International Colloquium «By-passing periphery: South–Eastern European economy and its convergences to the core. Il patriarca di Alessandria Cirillo III Loukaris nei Principati Romeni. 11–12 aprilie 2013. Università degli Studi di Bologna – Università degli Studi di Padova. 38). Aspects of the Venice–Ottoman peaceful coexistence: Muslim merchant ships used to transport goods from Istanbul to Venice during the late Sixteenth century. Palazzo Roberteschi.edu/CristianLuca 15 . 3–5 martie 2016. 5–8 noiembrie 2012. 4 Mediterranean Maritime History Network Conference. Istanbul. Esportazioni di merci veneziane nei Principati Romeni del XVI secolo. Bologna–Padova. 31). Il patriarca “protestante” Cirillo Loukaris». 14 Congress of the International Society for Eighteenth-Century Studies. Turkish Historical Society. The coming and development of the capitalist World Economy in the Danubian Principalities (1770s–1850s). Centro Tedesco di Studi Veneziani/Deutsches Studienzentrum in Venice & Ludwig-Maximilians-Universität München. Barcelona. Londra. Londra. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Webpage: http://ugal. I principati di Valacchia e Moldavia in età medioevale nella storiografia economica romena. 6–7 septembrie 2013 (în colaborare cu Constantin Ardeleanu). th th actors and factors (16 –19 centuries)». 34). Prime Ministry Ottoman Archives. Levantine Merchants from Constantinople in the Late Sixteenth Century International Maritime Trade nd in North-Western Black Sea and Lower Danube Areas. XIII–XVI secolo/Typical th th Venice? Venetian Commodities. The Tenth European Historical Economics Society Conference. th th 30). Istanbul. L’ultimo quarto di secolo». 19–20 ianuarie 2017. 18–20 octombrie 2012. 7–9 mai 2014. Danubian grain and the Western markets. Roma. 35). 32). New Data about Venetian Merchants and Ship–Owners as Peripheral Actors of the International Maritime Trade in the Black Sea in Late Eighteenth Century. 37). 2 International Conference «The Levant and Europe: Shipping and Trade Networks of People and Knowledge». 2–4 noiembrie 2016. 36). Convegno internazionale/International Conference «Tipico di Venezia? Le merci veneziane. Greek ship-owners and shipmasters in the Lower Danube and North–Western Black Sea ports th during the late eighteenth century. Pîrî Reis University of Istanbul.academia. The merchant ships of the Ottoman Greeks in the ports at the Danube mouths during the 16 –17 centuries. The Levantine Heritage Foundation – The Hellenic Centre. Convegno Internazionale di Studi «Trame controluce. 26–29 septembrie 2013. London School of Economics. First International Congress of Eurasian Maritime History. 33). Rotterdam.