You are on page 1of 1

O companie care produce și distribuie echipament informatic pentru industria medicală

încearcă să obțină permisiunea de a fi listată la bursa din Londra.
Pentru a se conforma cu reglementările privitoare la guvernanța corporativă, consiliul de
administrație al companiei a înființat un comitet de audit, fără a mai întreprinde nimic în acest
sens. Totodată, consiliul de administrație al companiei intenționează să organizeze o recepție luna
viitoare în care să invite acționarii majoritari, reprezentanții băncilor cu care cooperează și auditorii
externi pentru a le expune strategia elaborată în vederea accesării cotației la bursa de valori.
Șeful de misiune al echipei auditorilor externi, a primit o solicitare din partea consiliului
de a furniza câteva sfaturi cu privire la elaborarea acestei strategii. D-na Jessica Park, președinta
consiliului, l-a asigurat pe D-nul Smith că aceste servicii de consultanță vor fi achitate de către
companie separat de cele de audit extern.
În plus, șeful de misiune al echipei de auditori interni abia a aflat că a primit recent, drept
moștenire de la o rudă îndepărtată, acțiuni reprezentând aproximativ 5% din capitalul acesteia.

Cerințe:
1. Explicați măsurile pe care trebuie să le adopte consiliul de administrație
pentru a se conforma cu reglementările privind guvernanța corporativă
necesare accesării cotației bursiere.
2. Indicați responsabilitățile pe care comitetul de audit trebuie să și le asume vis-a-vis
de auditorii externi ai companiei.