You are on page 1of 16

VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

ČAČAK

Seminarski rad
Predmet:
Softverski alati
Tema:
Izarada vizit karte

Profesor: Student:
Damnjanović Aleksandar Petrović Tamara 43/14-S

............................................................................................................................ 3 2..Uvod..........................................Literatura .........................................................................................................................................................................................................Zakljucak ........ 16 ....................................................... ............................................................................................................................................................................................ Sadržaj: 1.......................Photoshop ................ 5 4....................................................................................................CorelDRAW .......................... 4 3....................................................................................... 10 6.........Vektorska grafika ...............Rasterska grafika .......................... 6 5............. 15 7....................................

Veliki izbor alatki za uređivanje omogućava korisniku podešavanje kontrasta. a ne samo kao programa za vektorsku grafiku. Prvi je njegova pozicija grafičke kolekcije. popularnost Photoshop-a je dovela do stvaranja nove Internet skraćenice . Photoshop je konstruisan na takav način da može nesmetano sarađivati s drugim programima Adobe kompanije. balansa boja. CorelDRAW je program za uređivanje vektorske grafike kog je razvila i marketinški predstavila korporacija Corel iz Otave. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima. godine. iseče tako da samo jedan njen deo bude vidljiv itd. promenu formata iz sistema RGB u CMYK. 1. koja je izašla u novembru 1992. godine i to samo na Mac OS platformi. To je takođe ime Corelove kolekcije programa za rad sa grafikom. Kanada. Prva verzija ovog profesionalnog alata je izašla u februaru 1990. šala). Reč se koristi u smislu izmene fotografije za pogodne svrhe (internet.5. Kompanija zaslužna za Photoshop se zove Adobe Systems. CorelDRAW odvaja sebe od svojih konkurenata na više načina. npr. Zatim. U proteklih nekoliko godina.fotošopovati . e-mail. Adobe Photoshop je softver namijenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. paket programa sadrži veliku kolekciju fontova i ugrađenih gotovih sličica. dodavanje specijalnih efekata kao što su Vignettes i specijalnih granica bitmapama. Najveća prednost CorelDRAW-a koja ga izdvaja od konkurencije je njegova mogućnost da uređuje bitmape. 3 .Uvod. Slika može da se menja. Korisnici Windowsa su tek sa verzijom Photoshop 2. dobili pristup ovom programu. Adobe InDesign.

Slike zahtjevaju mnogo memorije. Vektorsku grafiku koriste grafički dizajneri i DTP uređivači. što nije slučaj sa vektorskom grafikom. više se nijansi može prikazati. ali je blizu stvarnosti. Bitmap (bmp) je ne sažeta datoteka koja ne koristi nijednu vrstu sažimanja. 4 . Ako je dubina boje veća. to znači bolju sliku kao i verodostojniji prikaz. slike u tom formatu su veoma velike. dok današnji printeri mogu štampati 2400 tačaka po jednom inču (DPI). Rasterska grafika je više praktičnija nego vektorska grafika za fotografe i obične korisnike. zbog toga se koriste razne vrste sažimanja. za razliku od njega mnogo popularniji i češće korišteniji je Jpeg (jpg) format koji sažima sliku a da se ne primjeti gubitak na kvaliteti iako je to nemoguće izvesti. 2.Rasterska grafika Kvalitet jedne rasterske slike određuje ukupan broj piksela (rezolucija) kao i broj vrednosti za svaki pojedinačni piksel (dubina boje). Rani monitori su mogli prikazati oko 72 do 130 piksela po inču (PPI). Rasterska slika se ne može povećati na veću rezoluciju bez gubitka kvalitete.

Najnovija istraživanja su pokazala da ljudsko oko „hvata“ sliku kao vektorsku (sastavljenu od jednostanvih geometrijskih oblika).2. linije.1.Vektorska grafika Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke. pa tako i u ljudskom mozgu. U principu vektorski oblici se mnogo lakše pamte nego zahtevne rasterske (bitmap) slike. Skoro svi današnji računarski grafički prikazi prevode vektorsku sliku u rasterski format. Slika 3.nema. iako se najčešće misli da je to zato što se vektorska slika lakše pamti na računaru. Slika 3. Skoro svako 3D prikazivanje je izvršeno koristeći 2D vektorske tehnike (pomoću tačaka. linija i poligona). 3. 5 . To možda objašnjava zašto prepoznajemo crtane filmove samo sa linijama. Nekog jasnog i jedinstvenog odgovora zašto . verovatno zato što tako mozak i predstavlja stvarni svet. Originalna rasterska slika u JPEG format. krive i poligoni. Pojam vektorska grafika je većinom korišten u kontekstu dvo-dimenzionalne računarske grafike. Orginalna rasterska slika u JPEG format. Rasterska slika je sačuvana u memoriji i sadrži podatke za svaki pojedinačni piksel neke slike.

2.meniji I alati koji su nam na raspolaganju.Photoshop U daljem tekstu cu opisati process editovanja fotografija u programu Photoshop uz ilustraciju. 4. Radna površina Photoshop-a. Slika 4. 6 . Slika 4.1. Otvaranje nove fotografije vrši se pomoću tastera File.pa onda Open.

Druga fotografija koju ćemo ubaciti na pozadinu.3. Unešena pozadina koju ćemo obrađivati.dodavati na nju.tj. Slika 4.4.Slika 4. 7 .

Zatim je kopiramo i ubacujemo na pozadinu kao novi layer.Slika 4.5. Obeleživanje dela koji planiram da isečem uradila sam pomoću alata Quick selection tool. 8 . Uz pomoć alatke Free Transforms podešavamo ubačenu fotografiju.6. Slika 4.

Posle podešavanja to izgleda ovako. Slika 4. 9 .8.7.ja sam dodala jos dva cveta na isti način kao I prvi. Slika 4. Po ukusu dalje možemo editovati fotografiju.

9. 10 . Deselektovala sam Layer 2 I drugi cvet se više ne prikazuje. Ubacila sam jos dva cveta I moja obrada u Photoshop-u je gotova.10. Slika 4. Slika 4.

11 . Otvaranje novog dokumenta.CorelDRAW Slika 5. 5.da bi smo kasnije ubacili fotografiju.1. Slika 5.2. Radna površina CorelDRAW-a.meniji I alati koji su nam na raspolaganju.

.4.Slika 5.3. 12 .da bi smo kasnije ubacili fotografiju. Slika 5. Otvaranje novog dokumenta. Ubacivanje nove fotografije vrši se pomocu opcije Import.

5. Alatka za uređivanje teksta i unos istog.Slika 5. 13 . Slika 5. Ubacili smo fotografiju koju smo predhodno obradili u Photoshop-u.6.

14 .Slika 5.8. Unet I pozicioniran tekst Slika 5.7. Gotov proizvod.

6. Kako se IT tehnologija svakim danom sve više razvija I sve više uzima maha u našim životima tako se I ovi pomenuti softverski alati u istom koraku razvijaju kako bi zadovoljili I pomogli u osavremenjavanju najmodernijih zahteva I trendova u svetu.. Rad sa softverskim alatima nemoguće je zamisliti bez poznavanja Photoshop-a I CorelDRAW-a I kao takvi sve više uzimaju maha u savremenom dobu I razvoju tehnologija. 15 .Zakljucak Možemo zaključiti da ova dva softvera imaju ogromnu zastupljenost I ulogu u velikoj većini čovekovih današnjih delatnosti.

com www.adobe.com 16 .wikipedia.com/rs www.Literatura www.vstss. 7.