You are on page 1of 5

Impactul asupra arderii, performanței și performanței emisiile de biomotorină prin utilizarea

directă a aditivilor injecție motor diesel

1. Introducere
La producția de autovehicule și producția industrializată combustibilii petrolieri sunt folosiți
de peste 100 de ani. Cei mai mulți dintre combustibili semnificativi din petrol provin din energie fosilă.
Consumul de energie globală se referă la toată energia folosită de întreaga civilizație umană. Utilizare
globală a crescut cu 840.000 b/zi, contabilitatea economiilor emergente pentru toate evoluțiile.
Distilarea ușoară are cea mai mare creștere categoria de produse rafinate pentru al doilea an
consecutiv. Acum, în prezent, consumul mondial anual de energie este de aproximativ 12,2x109 tone
de țiței. Energia utilizată se estimează o creștere la 1,75x109 tone de ulei până în 2035. Sud-estul Asiei
este necesară o singură creștere cu aproximativ 75% până în 2030 privind tendințele de creștere
economică din China și India. Totalul combustibilului petrolier este in scădere in fiecare zi. Prin
urmare, mulți dintre cercetători și oamenii de știință sunt concentrați pentru a căuta un combustibil
alternativ cu biodiesel. Dacă noi luăm în considerare combustibilul alternativ, biodieselul va fi
avantajos pentru a face față viitoarei cereri în creștere în domeniul energiei. Situația de mediu este
faptul că biomotorina este extra adoptabil comparativ cu combustibilii fosili, deoarece formează un
nivel scăzut de carbon și fum care sunt fiabile pentru încălzirea globală. Biodieselul a devenit atractiv
pentru beneficiile de mediu, cum ar fi cele non-toxice și ecologice acestea sunt realizate din resurse
regenerabile de energie. Utilizarea biodieselului în motoarele cu ardere internă poate reduce emisiile
de CO2,
hidrocarburile (HC), emisiile de fum și monoxid de carbon (CO). Dar oxizii de azot (NOx) vor crește
datorită conținutul de oxigen (O2) care este prezent în biodiesel și provoacă formarea de NOx. Pe
măsură ce nivelurile de oxigen cresc în biodiesel se va produce arderea completă, iar temperatura va
crește și produce formarea NOx. Dar biodieselul are și puține dezavantaje, cum ar fi vâscozitatea mai
mare, greutatea moleculară mai mare, volatilitatea mai scăzută și un punct de curgere mai mare
comparativ cu motorina. Aceste neajunsuri cauzează atomizarea slabă și duc la fuziunea incompletă.
Mulți cercetători și oameni de știință au investigat motorul care funcționează utilizând dispozitive
biologice alternative și amestecurile sale. În studiul lui Gopal, rezultatele din experiment s-a constatat
că SFC crește cu creșterea procentuală a amestecurilor de biodiesel din cauza celor mai mici
valoarea de încălzire a biodieselului și în emisie sa constatat că o reducere semnificativă a emisiilor de
HC, CO și de fum pentru toate amestecurile de biodiesel Pongamia care au fost comparate cu
motorină. Cu toate acestea, biodieselul Pongamia are emisii de NOx un pic mai mare decât morotina.
Devan concluzionează din experimente că creșterea emisii de dioxid de carbon au fost observate prin
utilizarea biodieselului cu pene obișnuite cu 15% la sarcină maximă și o ușoară îmbunătățire a
temperaturii frânelor, eficiența a fost observată cu o caracteristică standard diesel față de
biocombustibil cu poon curat și amestecurile sale diesel. Sukumar demonstrează din acest articol că
mahua esterul metil și mahua esterul etilic poate fi utilizat ca substituent pentru motorina în motorul cu
ardere internă. Din literatură, esterul etilic al esterului metilic de plumb și motorină în condiții de
performanță și emisie. În această lucrare, sondajul din literatură a fost făcut si evaluat precum și de la
conferința internațională tehnică hârtii. Revizuirea făcută cu privire la efectele asupra biomotorinei
prin
utilizarea aditivilor va fi foarte utilă pentru cercetări, ingineri implicați în biodiesel și motorină
producătorilor de motoare. Sunt utilizați un număr de aditivi de combustibil
pe diferite biodiesel bazate pe proprietăți sunt inițiate.

principalele avantaje și dezavantaje din prima generație și avantajele celei de-a doua generații de biocombustibili sunt prezentate mai jos în Tabelul 1. fiabilității emisiilor. Primele generații de ulei comestibil sunt din nucă de cocos. Deoarece majoritatea alcoolului general este utilizată produce biodiesel sunt metanol și etanol și un alt nume pentru biodiesel este esterul metilic al acizilor grași. aceasta conține etanol produsă prin fermentarea zahărului din porumb. Proprietățile combustibilului sunt esențiale pentru proiectare a sistemului de camera de ardere a motorului. Concentrație ușoară. Expresii privind "prima generație" și "a doua generație" din biocombustibili sunt în uz popular. cum ar fi B20 este denumit în mod adecvat amestecuri de biomotorină. Biodieselul este definită de ASTM ca un combustibil alcătuit din alcool (metilic. ulei de floarea soarelui. Prin urmare. Biodiesel Biodieselul este foarte important pentru combustibilul vehiculului. Aici proprietățile combustibilului definesc proprietățile fizice și chimice caracteristici. primele generații din biocombustibili sunt obținuți în mod obișnuit materii prime comestibile. etc. a sistemelor de combustibil ale vehiculelor. Termenul din "a doua generație" poate fi referit la biocombustibilii produși din materii prime care nu pot fi consumate. 100% FAME este deseori desemnat ca B100. Tabelul 1 Comparația generațiilor 1 și 2 ale biocombustibililor Prima generație de A doua generație de biocombustibili biocombustibili Tipuri de materii prime Uleiuri comestibile: Uleiuri necomestibile: uleiurile vegetale. deci este capabil de a utiliza în motoare diesel. cu multe derivate din diferite grăsimi animale și uleiuri vegetale. El are proprietăți mai bune ca motorina. pădure zahăr și grăsimi animale reziduri. iar trestia de zahăr și biodieselul sunt produse prin proces de transesterificare. sistemele de stocare a combustibilului și distribuirea combustibilului. etilic sau propilic). 2. de asemenea. Proprietățile combustibilului sunt importante în definirea siguranței date de un combustibil. Pongamia ulei brut. Proprietăți de combustibil va avea un impact asupra performanței vehiculului. Principalul punct important al biodieselului este de a respectarea specificațiile standard pentru carburanții biodiesel. ulei brut de palmier. Un număr mare de biocombustibili sunt utilizați astăzi în viața de zi cu zi clasificată ca prima generație. Deoarece sunt combustibili inflamabil este pericol de incendiu și explozie. ulei petrolier. porumbul. ulei brut de arahide. Această cerință standard privind combustibilul ar putea fi. În general. Biodieselul poate fi derivat dintr-un număr de diverse uleiuri vegetale și materii prime de grăsimi animale. Pentru calitatea combustibilului biodiesel și standardul de puritate sunt enumerate mai jos. A doua generație de necomestibil uleiurile sunt ulei de jatropha brut. numeroasă biomasă a deșeurilor vegetale și deșeurile agricole . urmată de normele europene Union (EN 14214) sau standard american pentru testare a materialelor (ASTM D-6751) pentru cerința privind calitatea combustibilului biodiesel. biomasa acvatică. combustibilului eficienței și durabilității. mahua ulei brut. Specificația carburantului reprezintă o încercare de a mula și de a limita proprietățile combustibililor să construiască și să utilizeze vehiculul și să limiteze pericolele prezentate în depozitarea și manipularea combustibililor (a se vedea Tabelul 2). Biodieselul este format din procesul chimic cunoscut sub numele de transesterificare și de asemenea esterificare.

rapiță. de asemenea. vâscozitatea.1 Aditivi pe bază de metale Aici pentru a obține o calitate mai bună a combustibilului.  Diminuarea emisiilor nocive datorate arderii combustibilului. economice fezabilitate. palmier. fier (III). Acești aditivi constau din clorură de cupru (II) (CuCl2). a conductelor de coroziune 3. Aditivi În prezent. mahua. cum ar fi densitatea.  Dezvoltarea proprietăților de combustie și de performanță ale combustibilul. Aditivii pe bază de metale constau în efecte catalitice. cauciuc porumb. performanța și emisiile ecologice standarde. pentru combustibilii prezenți. arahide semințe. toxicitatea. arahide. oxid de cupru (II) (structurat cu CuO-nano). Pongamia. clorura de cobalt (II) (CoCl2) și sulfatul de cupru (II) (CuSO4) se adaugă în rezervorul pentru motorină și biodiesel pe baza cerinței de necesitate. gazele de eșapament emisiile de gaze dăunătoare reduc motivul reducerii gazele de evacuare care sunt metale reacționează cu vaporii de apă de făcut hidroxil și. prietenos pentru Nu pot fi complete fără produse comerț și industrie. Aditivii pentru motoare diesel sunt discutate și puține motivele sunt enumerate mai jos:  Îmbunătățirea proprietăților de zgomot și a imobilitații combustibilului. punctul de aprindere și numărul de cetani pentru amestecarea combustibilului proces. etc. etanolul de Biodiesel. Jatropha. Selectarea aditivilor se va baza pe dezavantaje de combustibil biodiesel. ulei. Probleme Produse de bază restricționate. aditivii pe bază de metale sunt utilizați în diverse aplicații. Prin utilizarea acestor aditivi. Disponibil in zone de pădure Se amestecă cu motorina Beneficii Ecologic. amestecuri porumb. reacționează cu .  Protecția și cutățarea motorului  Economisirea combustibilului din optimizarea motorului  Protejarea rezervorului. etc. solubilitatea aditivilor. Disponibilitatea catalizatorului în orice substanță chimică privată limitată și acești catalizatori trebuie să fie într-o forma de pudră nano. auto-aprindere temperatura. ulei de ricin. Produse Biodieselul. de alcool alcoolul din zahăr Nume de uleiuri Nucă de cocos. neem. siguranța alimentare socială Este ajutat pentru a diminua costul de producție 3. floarea-soarelui. arderea numeroaselor substanțe chimice aditivii sunt utilizați pentru a îmbunătăți calitatea combustibilului biodiesel și motorină pentru a convoca performanța la cel mai înalt nivel. butanol. Concentrația aditivilor de combustibil nu este reglementată. Majoritatea acestor aditivi sunt utilizați în motorină și biomotorină pentru a diminua hidrocarburile nealbite din motoarele cu ardere internă și pentru a minimiza emisiile nocive ale gazelor de eșapament. Aditivii vor ajuta petrolul să-i recupereze combustia motorului.

Tabel 2 Cerințele standard ale Uniunii Europene (EN 14214) pentru calitatea carburanților biodiesel Unitați de Propietați Limita inferioară Limita superioară Metoda de test măsură Conținut estetic % (m/m) 96. densitatea. Prin amestecarea oxigenată aditivi în biodiesel și motorină suficienți. propanol. 51 - 3987 Conținutul de cenușă sulfatată % (m/m) . prin urmare. metanol și etanol. Pentru a aprinde combustibilul mai eficient aditivi oxigenați vor susține și diminua poluarea mediului înconjurător.atomii de carbon. Aditivii oxigenați sunt foarte utili pentru a dezvolta combustia proces și octan. EN 14103 EN ISO 3675/EN Desnsitate la 150C Kg/m3 860 900 ISO 12185 EN ISO 3104/EN Vâscozitate la 400C mm2/s 3. esteri ai acidului dicarboxilic și esteri de dimetil carbonat sunt incluse grupurile eficiente . metil terț-butil eter. eterii și esterul câteva nume de alcooli conțin butanol. Pe de altă parte. punctul de ardere și valoarea calorică. descărcarea temperatura de oxidare. 24 EN ISO 2160 . temperatura de aprindere a biodieselului va să fie redusă la minimum.02 EN ISO 12937 Conținut de apă mg/kg . Combustibilii care conțin oxigen și componentele de amestecare. Oxigenul ajută la susținerea arderii combustibilului fără a emite nici un nivel ridicat cantitatea de material inert. conțin cel puțin un atom de oxigen de către moleculele de lângă atomii de hidrogen și de carbon. în motorină.0 14105 0 EN ISO 2719/EN Punctul de aprindere C >101 - ISO 3679 Conținut de sulf mg/kg .2 Aditivi oxigenați Cei mai importanți aditivi pentru motoarele diesel și otto sunt aditivi oxigenați. În general aditivii oxigenați utilizați sunt alcoolii. cum ar fi azotul în aer și acesta cauzează un material dăunător. Combustibilii motorului vor arde mai mult complet datorită prezenței aditivilor oxigenați. Prin adăugarea de oxigenat aditivi. vâscozitatea. cum ar fi emisia de NOx la unele starea de încărcare în motorul cu ardere internă. diizopropil eter. aditivii oxigenați vor afecta direct proprietăți precum numărul cetanic. pentru eter dietil eter. 0. Aici se adaugă nano pulberi pe bază de metal o sarcină vitală ca aditiv de carburant în îmbunătățirea performanțelor motorului caracteristicile și reducerea gazelor de eșapament dăunătoare emisia nocivă a motorului cu combustie internă. Conform compoziției motorinei și biodiesel. În mod regulat. precum și reducerea emisiilor de fum în motorul diesel. 3. Aditivii oxigenați sunt amestecată cu combustibili diesel și cu aditivii oxigenați să fie capabil să amestece orice raport fără separarea celor două cu diferite combustibili diesel și biodiesel.5 . suficienți numărul cetanic ar trebui să fie prezent în aditivii oxigenați și a permis amestecului să crească numărul cetanic. 10 EN ISO 20846 EN ISO 5165 ISO Număr cetan .5 5. 500 EN 12662 Contaminare totală mg/kg . volatilitatea. aditivii de metal pulverulent de metal sunt utilizați ca metal compus organic. dimetil eter și etil eterul butilic terțiar și pentru esterul acetoacetic esteri.

4 EN14107 .2 EN 14105 Conținut %(m/m) . 0. 0.2 EN 14105 EN Conținut trigliceride %(m/m) . 120 EN 14103 acid methylester %(m/m) .25 14109 Grupa I metale (Na + mg/kg .02 EN 14105 EN 14108/EN Glicerină totală %(m/m) .2 14105/EN 14106 Glicerină liberă %(m/m) . 0. 12 EN 14103 Polisaturat %(m/m) . 0.5 EN 14111 Valoare iod . 0. EN 14104 Valoare acid mg KOH/g .7 EN 14105 monogliceride Conținut digliceride %(m/m) . Coroziune de Cu Rating Clasa 1 Clasa 1 EN 14112 (3ore la 500C) Stabilitatea la oxidare ore 8 . 0. 5 EN 14538 K) Grupa II metale (Ca + mg/kg . 5 EN14107 Mg) Fosfor mg/kg . 0. 1 EN 14110 Conținut metanol %(m/m) . .