Tipovi i karakteristike liftova

Liftovi su posebne naprave za vertikalno podizanje tereta i/ili ljudi. Po načinu pogona, razlikujemo: - elektromehaničke liftove - hidrauličke liftove - vučne liftove - pneumatske liftove - parne liftove - penjajuće liftove Po namjeni, razlikujemo: - teretne liftove - putničke liftove Po brzini vožnje, razlikujemo: - sporohodne liftove sa brzinom do 1 m/s - brzohodne liftove sa brzinom do 2 m/s - express liftove sa brzinom do 10 m/s Po upotrebi u zgradama, razlikujemo: - osobne liftove - bolničke liftove - fasadne liftove - teretne liftove - male teretne liftove - liftove posebne grupe Liftovi posebne grupe su: - liftovi koji se koriste za podizanje i spuštanje brana - dizalice na građevinskim mjestima - liftovi u rudarskim oknima - dizalice za podizanje pozornica - specijalne dizalice u industriji - liftovi na ručni pogon… Vučni liftovi mogu biti sa stepenom prenosa (imaju reduktor) i bez stepena prenosa (imaju elektromotor). Hidraulični liftovi mogu biti sa centralnim direktnim pogonom i sa indirektnim pogonom. Proizvode se kao putnički i teretni. Glavne karakteristike hidrauličnih liftova su mogućnost veoma tačnog pristajanja do ±2mm i ograničena visina dizanja lifta do 30m (u praksi do 20m).

protočnog ventila za tok hidrauličnog ulja i .mjernih instrumenata.elektromotora.elektronskog seta za regulaciju rada. .Elektohidraulični agregat se sastoji od: . .hidraulične pumpe. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful