You are on page 1of 4

Dzieje się… Czyli ogłoszenia na wrzesień

· 10 – 11 września – Kolejny zjazd projektu POMNOŻENIE w Auli


Budowlanki
.
wrzesień 2010 r
· 17 – 19 września – Krajowa Konferencja Ruchu Polska dla Jezusa w
Kaliszu
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie
www.polskadlajezusa.pl

· Wkrótce zakończą się prace nad naszą stroną internetową! Już teraz
można na nią zaglądać w poszukiwaniu aktualności i ogłoszeń. Strona
jest w trakcie rozbudowy, dlatego prosimy o cierpliwość – niektóre
funkcje wciąż są niedostępne. Niedługo odbędzie się oficjalna
prezentacja strony Kościoła: www.anastasis.org
· Bardzo prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią grafika
służb pomocniczych oraz znajdywanie sobie zastępstwa w razie
potrzeby!

Nasza biuletynowa ekipa to: Monika Majka (ogłoszenia),


Gosia Ferens (urodziny i artykuły), Grześ Nowicki (skład graficzny),
Iwonka Palimąka (szczególnie lubi pisać o dzieciach dla dzieci),
Julia Swobodzińska (artykuły), Jadzia Jedlińska (artykuły i wszelka pomoc)
Karolina Tustanowska (specjalistka od wywiadów), Konrad Świeży (artykuły)
Kasia Rybka (zbiera wszystko razem).
8
Witamy was po wakacjach. Dla wielu z nas wrzesień to trudny miesiąc, Oto jest dzień, który dał Pan.
kończy się urlop, kończą się wakacje i słoneczne dni, za oknem siąpi Weselcie się i radujcie się nim,
deszcz, jest niskie ciśnienie, ziewamy i zwyczajnie nic się nie chce. Należę gdyż przyjdą dni, kiedy nie będzie już smutku i żalu,
do osób, które w tym czasie potrzebują zachęty. Wiosna i latem bez ani narzekania na waszych ulicach.
większego problemu funkcjonuję na wysokich obrotach, z wysokim Radość i wesele będzie waszym udziałem.
poziomem energii i z optymizmem. Jesienią energia ze mnie uchodzi i Dziś, to jest czas teraźniejszy.
wtedy potrzebuję mówić do mojego wewnętrznego człowieka: dziś jest Dziś, to najbliższy czas. Dziś, to jest najlepszy czas.
kolejny dobry dzień, Bóg ma dobre rzeczy. Potrzebuję wtedy nastawić się Jutro dopiero będzie, a wczoraj jest już za nami.
na szukanie i oczekiwanie tego, co Bóg przygotował, gdy moją cielesną Dziś mamy czynić rzeczy, które przyniosą lepsze jutro.
tendencją jest nastawienie na przezimowanie. Chcę Was zachęcić, żeby Dziś tworzy historię.
przyjąć postawę oczekiwania i aktywnego szukania dobrych i nieziemskich Dziś masz okazję wyboru. Dziś tworzy jutro.
rzeczy, które Bóg ma dla nas na nadchodzące miesiące. Mamy nadzieję, Jakie będzie jutro?
że ten biuletyn będzie w tym pomocny i znajdziecie w nim inspirację i Jutro nie zawsze będzie nasze.
zachętę. Ono może być niewdzięczne za wczoraj, które było "dziś".
Dziś i jutro oceni wczoraj.
Wczoraj nie jest już nasze.
Jutro jeszcze nie jest nasze.
To, co robię dziś, jak żyję, w co inwestuję?
Relacja z Mikorzyna ze szkoły proroczej Robienie - wykonywanie rzeczy, czy też decyzje.
z Patem Holloranem Słowa wypowiadane przez nas ( wiary, niewiary).
Zło, czy dobro...
Jadzia Jedlińska
To są maleńkie ziarenka, które jutro będą rosły
i wydadzą owoc zgodny z jego nasieniem.
Bardzo się cieszę, że mogłam być w Mikorzynie. Było i dla ciała i dla ducha.
Oprócz głoszenia Pata mieliśmy dobry czas uwielbienia, także relacji ze
Te słowa otrzymałam 1 maja 2010 roku, w czasie modlitwy.
sobą nawzajem. Był też czas usługiwania zespołów prorockich. Każdy
Gosia Ferens
dzień był niepowtarzalny i przeżywałam go inaczej.
Dzień przed wyjazdem z Mikorzyna zdarzyło się coś, co dotknęło
głębokości mojego ducha. 500 osób prowadzone przez Pata prorokowało
nad Polską – to było niesamowite. Dlaczego? Ponieważ odżyła w moim
sercu na nowo miłość do ojczyzny, która w codzienności życia oziębła.
Zobaczyłam jak w ważnym i strategicznym czasie żyjemy i jak wiele również
zależy od nas. To, co myślimy o Polsce, to, co wypowiadamy ma wpływ na
to, co mamy.
To Bóg wytyczył granice naszej ojczyzny w centrum Europy. Nie jesteśmy tu
i teraz przypadkiem. Wiem, że niemożliwym jest kazać kochać. Ale jeżeli
chcesz drogi bracie i siostro oglądać wielkie rzeczy, to mówię z całą
odpowiedzialnością, nie masz wyjścia jak tylko modlić się i ogłaszać, że
Polska jest krajem życia!!! Niech pomogą Ci w tym słowa piosenki:

2 7
Być jak … Marcin Gortat „Ty masz to szczęście
Kim jest Marcin Gortat? Dla tych, Że w tym momencie
którzy sportem interesują się Żyć ci przyszło
sporadycznie, (sama do tej grupy W kraju nad Wisłą
należę) Marcin Gortat jest bardzo Ty to masz szczęście
utalentowanym koszykarzem, Twój kraj szczęśliwy
jedynym Polakiem grającym w Piękny, prawdziwy
NBA. Dlaczego chcę o nim Ludzie uczynni
napisać? Ponieważ to, co robi W sercach niewinni
poza osiąganiem wyjątkowych Twój kraj szczęśliwy”
wyników w swojej dziedzinie
sportu, bardzo mnie zachęca i Jeśli jeszcze śpisz, to proszę obudź się! Abyśmy nie przegapili tego
inspiruje. Latem ubiegłego roku szczególnego czasu, jaki Bóg dla nas ma i weszli w swoje przeznaczenie.
Marcin Gortat założył fundacje
MG13, której celem jest pomoc Relacja z Mikorzyna ze szkoły proroczej
młodym obiecującym z Patem Holloranem
koszykarzom osiągnąć sukces przez zapewnienie im właściwych Grażyna Targońska
treningów i wsparcia finansowego. W Polsce utalentowani sportowcy
często stają przed problemem braku środków na rozwój własnego talentu i Posługa Pata i Valerii wyposaża Ciało Chrystusa do rozpoznawania
pasji. Oprócz funduszy brak jest również profesjonalnej opieki trenerskiej i przeznaczenia, zadania ziemi, kraju, które jest przygotowane w niebie na
szkoleniowej. Fundacja Marcina Gortata stara się odnaleźć tych młodych i ten czas i które jest zgodne z doskonałą wolą Ojca.
obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz
zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe. W tym roku takie treningi i Tak więc stworzenie czeka na objawienie się Synów Bożych.
spotkania ze znanym koszykarzem odbyły się w Olsztynie, Warszawie, Ojcowie i matki muszą zejść na ziemię, zważywszy na to, co Pan
Łodzi i Zielonej Górze oraz we Wrocławiu. przygotował dla Polski!!!Słuchaj Polsko!!!
To mi się naprawdę podoba. W kontekście proroctw, które słyszeliśmy dla
młodego pokolenia jest bardzo ważnym, aby być jak Marcin Gortat. Jeśli Jednym z tematów poruszanych przez Pata Hollorana było: ” Duchowe
chcemy widzieć dobre zmiany, ludzi mądrych i uczciwych w edukacji, w Ojcostwo”. Ojcowski ruch wraca do kraju, wraca do Polski.
sporcie, w polityce, w dziedzinie sztuki musimy inwestować nasz czas i Pat Holloran podkreślił, że żaden prorok nie ma pełnego obrazu, widzimy
środki żeby wyposażać młode pokolenie, odpowiednio je przygotować i częściowo - nasze poznanie jest cząstkowe, zatem konieczna jest
wysłać. Marcin w jednym z wywiadów powiedział, że pomaga młodym, społeczność, żeby słyszeć dobrze Pana.
ponieważ chce, by mieli łatwiejszy start niż on. W kościele jest dużo osób Zasmucić może to, że: Boży ruch dla Polski jest opóźniony o dwa, trzy lata.
zaangażowanych w pracę z młodym pokoleniem, wierzę, że będzie coraz Nasz gość powiedział, że połowa uczestników szkoły ma szaty ojcowskie.
więcej. Nie każdy z nas może osiągać takie wyniki w sporcie, nie każdy To jest czas zaangażowania – to nie jest czas żebyś stał na poboczu. To jest
może być tak wysoki (214 cm wzrostu), ale każdy z nas może wspierać ten moment historii. Namaszczenie Issacharytów jest w Polsce. Synowie
młode pokolenie. Możemy to robić na wiele sposobów, możesz siać Issachara mają objawienie, które pochodzi z intymności z Panem, mają
finanse, czas, swoje umiejętności. Każdy z nas może mieć swój dobry charakter (są silni, mocni*), który pozwala im iść w powołaniu Bożym.
wkład. Po świadectwach młodych ludzi, którzy byli na Be Free w Lwówku Znasz swoje przeznaczenie! Issacharyci muszą służyć narodom.
Śląskim nikt chyba nie ma wątpliwości, że warto. To jest czas „najazdu” na Niemcy i inne kraje Europy. Prośmy Ducha
Świętego o wskazówki, co robić dalej. Prośmy o strategię. On wie!
6 3
Pat omawiał szczegółowo cechy duchowego ojcostwa: Publikujemy duży fragment słowa proroczego dla Polski
· pasja dla zgubionych, Pata Hollorana z dnia 31.07.2010 r.
· wiara,
· życie bezstresowe, To jest słowo Pana, które zostało mi dane dzisiaj rano: Czy nie
· dar wdzięczności, słyszałeś wołanie nieba o ciebie i tą ziemię, wołanie o sprawiedliwość, wołanie
· skupienie się na niebiańskiej nagrodzie, nadziei, które uwalnia więźniów na wolność? Ja Pan sprawiłem, że zlecenia nieba
· pracowitość na niwie Pańskiej, zaczynają się dziać i teraz jest zlecenie dla świata, aby obserwować wzrost ludzi,
· serce sługi. którzy zdobywają umiejętność słyszenia mojego głosu i w tym będziecie nauczali
Ojcowie duchowi są sługami. Umywają stopy uczniom. Co to znaczy? inne narody, że Ja jestem Bogiem, który wysyła swój głoś żeby wszyscy słyszeli,
Musisz postawić wszystkich, wszystkich przed sobą. Umywanie stóp bo ja przemawiam do was, aby uchwycić serce powodzenia, które usuwa ubóstwo,
wymaga uszu, które słuchają, posłuszeństwa (szczególnie, gdy coś ci się lęki i żałobę , bo to jest ten czas żeby przyprowadzić ciało Chrystusa do miejsca
nie podoba), wierności (kiedy rzeczy nie idą łatwo), lojalności (dwom autorytetu, żeby wyrazić to, że pokolenia należą do Jezusa Chrystusa…
panom nie można służyć) Ew. Mar. 9;33-35; 1Kor.9;19;, łagodności
IITym.2;24-25; I Tes. 2;7-12; Fil 2;5-8. I będą ogłaszali, że moi ludzie Abrahama są tutaj mile widziani,
w tym kraju, w Polsce i Ja Pan usunę przekleństwo upadającej gospodarki i kiedy
Jezus Chrystus we mnie nadzieja chwały… Umiłowani w Chrystusie będziecie błogosławić Mój lud, Ja będę błogosławił tym, którzy to robią. Ja Jestem
Jezusie – nie ustawajmy zatem, zachęcajmy się wzajemnie. Z radością i Bogiem przymierza, który dotrzymuje obietnic danym ludziom w miłości i jest
wdzięcznością przyjmijcie powołanie. ustanowione dziedzictwo dla ich dzieci. Ja umieszczę wielu z was, którzy tutaj
Wasza siostra Grażyna jesteście, w rzeczywistość przemawiania w imieniu narodu i innych narodów. To
jest wołanie mojego serca, abyście byli głosem ludu, który błaga, aby czas
odnowienia już więcej się nie opóźniał. Uważajcie, bo reformacja zbliża się do tego
*Issachar tak mocno uchwycił się Bożego charakteru, że nie było miejsca, narodu, aby zakorzenić się na południu u bram importu i exportu rynku biznesu i to
aby rządziła dusza. będzie osiągnięte w bramie północnej gdzie ja Pan usiądę w mojej chwale i wy
zobaczycie, kiedy zazdrość i zawiść opuszczą wasz naród Ja sprawię, że stróże
We wrześniu urodziny obchodzą: bram powstaną na zachodzie i błogosławieństwo pokoleniowe praojców wróci do
egzystencji. Ja ogłosiłem, że staniecie na pradawnych ścieżkach, znajdziecie
Elwira Frankiewicz (1), Jadwiga Jedlińska (2), Edyta Kata-Radzimska (3), odpoczniecie dla duszy i to będzie dobre i zwróćcie uwagę na posiadanie i
Marcin Grządziel (6), Daniel Kalbarczyk (8), Konrad Węgrzyniak (11), Anna otwarcie wschodniej bramy kraju, przez którą przyjdzie mój Syn i da wam
Bagińska (11), Paweł Drzała (15), Robert Glazer (16), Irena Kubaszenko (17), wszystkim autorytet, panowanie, które jest wasze na tej ziemi dla mórz i dla gór,
Robert Pawełek (18), Benia Momot (19), Piotr Pawlak (19), Adam Pawlak (19), dlatego że w szybkim czasie mojego „chronos” daję wam stróżów bram, którzy
Agnieszka Saj (19), Krystia Maksymczuk (22), Norbert Palimąka (23), Gabriela będą wyznaczali obserwatorów, którzy będą stali, jako obrońcy dla tych miejsc,
Śmierzyńska (25), Piotr Burdziak (25), Anna Giza (27), przez które będzie przychodziło przeznaczenie. Odkryjecie, że mój czas jest teraz
Kasia Swobodzińska (28), Marcin Nowogrodzki (30). i odkryjecie, że przeszłość została już szczelnie zamknięta. Jest czas, aby powstał
lud, który kocha jak Ja, aby promowali rodzinę i to jest ten czas, że przyjdą
Tylko bądź mocny i mężny... odpowiedzi na modlitwę, aby wypełnić Bożą wolę…

Nie bój się i nie lękaj się, Ze względu na to, iż w tym roku płyty z Mikorzyna wydaje inny
bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie kościół chcielibyśmy złożyć grupowe zamówienie. Na dzień dzisiejszy cena i czas
oczekiwania na płyty jest nieznany. Zamówienia przyjmuje Iwonka Palimąka -
dokądkolwiek pójdziesz.
Zapiszcie się, a gdy już będziemy znać koszt płyty poinformujemy was o tym.
4 5