You are on page 1of 15
2

2

SUPERSMEDEREVAC

© Besna kobila 2018

SCEnARio

Ivan Tobić

CRtEž

Miloš Trajković

ZA iZDAVAčA

Predrag Mladenović

UREDnik

Goran Lakićević

PRoDUCEnt

Anđelka Đukić

LEktURA

Duška Rajković

ŠtAMPA

AMD Sistem, Zemun

iZDAVAč

IP Besna kobila Zemun Tel / Fax 011 261 50 60 info@besnakobila.co.rs

Sva naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta www.besnakobila.co.rs

3

4
4
4

4

Edicija DŽAMBAS posvećena srpskom stripu 5

Edicija DŽAMBAS posvećena srpskom stripu

5

kratki

UVOD

U jesen 1997. godine nad Smederevom je prvi put proleteo lokalni strip heroj Su- persmederevac. Crtao ga je tada petnaesto-

godišnji Miloš Trajković Buci, dok je za scenario bio zadužen tek nešto stariji Ivan Tobić. Redovne epizode ove lokalne superherojske sage objavljivane su u ne- deljniku „Smederevska Sedmica”, koji je u to vreme važio za jedini nezavisni medij u gradu. Sve do leta 1998. godine Supersmederevac se borio protiv broj- nih nedaća i pošasti koje su pogodile staru srpsku prestonicu, da bi iznenada obustavio letove smederev- skim nebom i nestao sa gradskih trafika i pultova ulič- nih prodavaca štampe. Kažu da je sa svojom ekipom odleteo negde daleko u egzotične krajeve, sretali su ga još samo na brojnim izložbama u gradovima širom bivše Jugoslavije na zidovima čijih galerija je imao čast da bude kačen.

U izdanju koje je pred vama sabrane su sve objavlje- ne epizode, ali ni to nije sve – tu su i brojni zanimljivi dodaci kao što je dugo očekivani ekskluzivni intervju sa sredovečnim Supersmederevcem ili obiman leksi- kon smederevskih pojmova čije praćenje toplo prepo- ručujemo uz čitanje stripa.

6

Buci & ToBic ToBic presenT 7

Buci & ToBic ToBic presenT

7

Buci & ToBic ToBic presenT 7
8
8
9
9
10

sUpersmeDereVska

enciklOpeDija

n areDne stranice strip-specijala posvećenog smederevskom superheroju pred- stavljaju svojevrsni leksikon u ko- jem
n areDne stranice
strip-specijala posvećenog
smederevskom superheroju pred-
stavljaju svojevrsni leksikon u ko-
jem su sakupljeni mnogi lokalni
pojmovi, kao i okolnosti vezane za
vreme kada je strip izlazio. Termini
su poređani hronološki, kako se
i pojavljuju u stripu, i odnose
se na smederevske toponime,
ugledne i neugledne ličnosti,
manifestacije, verovanja i ur-
bane legende, istorijske doga-
đaje, alternativnu i mejnstrim
kulturu, političku i medijsku
situaciju, sport, iće, piće,
zabavu i šalu
Supersmederevčev predak,
čuveni Čukunsmederevac, na slici iz mlađih dana
11

Super S mederevS ka e nc i k l o p e d ija

i x

epizoda broj 9

S mederevS ka e nc i k l o p e d ija i x epizoda

smeDereVO je sVet. Po uzoru na transparent „Beograd je svet” koji je išao na čelu povorki student- skih protesta protiv izborne krađe 1996–97. godine. Na transparentima su i natpisi „Smederevo se saginjati neće”, po ugledu na predizbornu paro- lu SPS-a „Srbija se saginjati neće”, za- tim „Računajte z nami”, što je naslov pesme ljubljanske pank grupe Pankrti, a tu je i rezultat neke fudbalske uta- kmice koja se igrala tih dana.

rezultat neke fudbalske uta- kmice koja se igrala tih dana. tV smeDereVO. VHS televi- zija skromnih

tV smeDereVO. VHS televi- zija skromnih tehničkih mogućnosti, uz Radio S i nedeljnik naš glas, u to vreme jedan od lokalnih medija pod uticajem SPS-a.

smeDereVO U rUšeVina- ma. Najgore razaranje grad je doži- veo 5. juna 1941. godine tokom ek-

splozije nemačkog skladišta municije

i goriva koje se nalazilo u Tvrđavi.

Tom prilikom je poginulo više od dve

i po hiljade ljudi, a teško su oštećeni

i Tvrđava i veći deo grada. Očevici

kažu da su „vagoni prepuni putnika leteli kao igračke, dan se pretvorio u

gustu pomračinu”, a da je „omladina koja se vrtela na ringišpilu letela do suprotnog kraja Smedereva”. Potres se osetio i u drugim gradovima, a na mestu eksplozije nastao je kra- ter širok pedeset i dubok čak devet metara.

nastao je kra- ter širok pedeset i dubok čak devet metara. Unutar kamenih zidina nalazilo se

Unutar kamenih zidina nalazilo se četiristo vagona municije i dvesta tona goriva. Neko je kasnije izraču- nao da je to deset miliona konjskih snaga razorne moći – jačina atomske bombe – zbog čega su Smederevo nazvali Srpskom Hirošimom! Ra- zlog nastanka eksplozije nikada nije razjašnjen, a nagađanja su razna.

Osim prilikom ove tragedije, Smede- revo je stradalo i tokom bombardova- nja austrougarske vojske u Prvom svet- skom ratu, za vreme Drugog svetskog

12

x

Super S mederevS ka e nc i k l o p e d ija

rata u dva navrata su ga rušili i save- znički avioni angloameričke avijacije, a nije pošteđeno ni 1999. godine tokom NATO bombardovanja.

epizoda broj 10

ni 1999. godine tokom NATO bombardovanja. epizoda broj 10 smeDereVski nameštaj. Pojava lažnog Supersmederevca

smeDereVski nameštaj. Pojava lažnog Supersmederevca daleko je od usamljenog slučaja podmetačine u istoriji Smedereva. Naime, neki izvo- ri navode istorijsku epizodu poznatu kao „smederevski nameštaj” ili „sme- derevski nužnik”. Smederevci koji baš i nisu mirisali Obrenoviće, pokušali su 1871. jedinstven atentat na kralja Mi- lana. Pod poljskog klozeta zamenjen je trulim daskama, pa kada je Njegovo visočanstvo, gojazni knez, tokom noći morao „sporadi sebe” do nužnika, za- vršio je do guše u fekalijama. Zbog ovog i sličnih gestova „gostoprimstva”, Smederevo je palo u nemilost čije se posledice osećaju do danas. Između Beograda i nekadašnjeg prestonog gra-

da nikada nije izgrađena direktna pru- ga, niti se u to vreme ozbiljnije ulagalo

u razvoj smederevskog kraja.

epizoda broj 11

DUnaV. Kažu da nije pravi Sme- derevac onaj koji bar jednom u živo- tu nije preplivao Dunav, imao seks

u Tvrđavi i proveo noć u sablasnim

hodnicima trošnog nemačkog bunke- ra ispod Majdana. Koliko je Dunav bogat ribom, toliko su i njegove obale krcate istorijom i legendama. Smede-

revo ima čak i svoju verziju čudovišta

iz Loh Nesa – to je kemza, divovski

som prekriven mahovinom koji alasi- ma prevrće čamce, a kupače odvlači u virove. Po njemu je napravljen i satirični

strip (izlazi na portalu sdcafe.rs, drago- cenom izvoru informacija iz Smede- reva), a osamdesetih je postojao i rok

informacija iz Smede- reva), a osamdesetih je postojao i rok bend ovog imena. Koga ne ščepa

bend ovog imena. Koga ne ščepa Kem- za, velike su mu šanse da će ga opljač- kati rečni pirati, koji baš kraj Smede- reva gusare aktivnije nego u bilo kom drugom delu toka reke koja povezuje deset država, čineći Dunav drugom po dužini rekom u Evropi (posle Volge).

13

kUtak za filateliste

Povodom prve decenije od izlaska Supersmederevca, 2007. godine, nekoliko svetskih pošta izdalo je specijalnu seriju markica u čast našeg junaka. Primerci iz ovih limitiranih tiraža dostižu basnoslovne sume na filatelijskom tržištu. Ovom prilikom smo vam odabrali nekoliko zanimljivih primera iz spomenute kolekcije.

14
14
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије,

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

741.5

741.5.041(497.11)”19”

908(497.11 Смедерево)(031)

ТРАЈКОВИЋ, Милош

Supersmederevac / [crtež Miloš Trajković ; scenario Ivan Tobić].

- Zemun : Besna kobila, 2018 (Zemun : AMD Sistem). - 98 str. :

ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Džambas)

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Progovor: str. 96-97.

- Sadrži i: Supersmederevska enciklopedija. Treba li Smederevu superheroj?. Galerija i pesmarica.

ISBN 978-86-88389-19-8 1. Тобић, Иван [аутор] a) Суперсмедеревац (стрип)

COBISS.SR-ID 264915980

15