You are on page 1of 4

Ministerul Educaţiei Nationale

SCOALA GIMNAZIALA MARPOD
Cod fiscal 17915148
Marpod nr.161
Tel./fax: 0269/584193

GRAFICUL DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ ÎN VEDEREA SUSȚINERII
EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ
LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
CLASA a VIII-a
PROF. BIANCA DOTCOS
NR. TEMA DATA ORA OBS.
CRT.
1. *mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului S4
(derivarea, compunerea, schimbarea valorii
gramaticale), familia de cuvinte; mijloacele externe
de îmbogăţire a vocabularului;
*compunerea narativă - părţi componente,
organizarea planului, structurarea detaliilor în jurul
ideii principale; dispunerea în pagină; scrierea
îngrijită, lizibilă şi corectă;
2. *categorii semantice studiate: sinonime, antonime, S5
omonime, cuvinte polisemantice; construcţii
pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte
diferite;
*compunerea descriptivă de tip tablou - părţi
componente, organizarea planului; dispunerea în
pagină; scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă;
3. *procedee de expresivitate artistică (figuri de stil: S6
personificarea, alegoria, aliteraţia, metafora,
hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia,
enumeraţia, antiteza); *exprimarea argumentată a
opiniei personale privind procedeele de
expresivitate artistică învățate;
*sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte
într-un context dat.
*compunerea descriptivă de tip portret
4. *imagini artistice; S7
*exprimarea argumentată a opiniei personale
privind procedeele de expresivitate artistică
învățate;
*diftong, triftong, hiat; despărţirea cuvintelor în
silabe;

/fax: 0269/584193 5. *exprimarea argumentată a opiniei personale S12 privind structura textului liric. *Momentele subiectului. 9. conjuncţia. prepoziţia. *Pastelul – trăsături. semnificaţia titlului. *elemente de versificaţie (măsura. expansiune . ritmul. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat 11. *trăsăturile specifice genului liric. Ministerul Educaţiei Nationale SCOALA GIMNAZIALA MARPOD Cod fiscal 17915148 Marpod nr. semnificația unei S15 structuri. versul. substantivul/ articolul. procedeele de expresivitate artistică învățate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. *exprimarea argumentată a opiniei personale S9 privind semnificaţia titlului unui text liric. semnificaţia titlului. timp. *relaţii şi funcţii sintactice. S14 spaţiu). *motivarea apartenenţei unui text la genul liric *părți de vorbire flexibile și neflexibile 8. *exprimarea argumentată a opiniei personale S11 privind semnificaţiile mesajului din fragmentul liric dat. motivarea apartenenței la S13 specia pastel *exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului liric. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat 12. *părți de vorbire flexibile și neflexibile 7. interjecţia) 6. *categorii morfologice specifice părţilor de vorbire: părţile de vorbire flexibile (verbul. ordinea logică şi cronologică a ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text. numeralul. pronumele. moduri de expunere. *structuri în textele epice (logica acţiunii. strofa).161 Tel. procedeele de expresivitate artistică învățate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat *topică şi punctuaţie. piciorul S8 metric. idei secundare. *topică şi punctuaţie. rezumat *tipuri de propoziţii – regente şi subordonate (subiectiva și predicativa) – identificare. *exprimarea argumentată a opiniei personale privind semnificaţiile versurilor/strofei date. *funcții sintactice 10. contragere. transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă *idei principale. în opere literare S10 studiate sau în texte la prima vedere. rima. adjectivul) şi neflexibile (adverbul.

*Romanul – trasaturi.161 Tel. apartenența la specie S21 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 19. *Nuvela – trăsături. *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 17.Portretul 14. *trăsăturile specifice genului epic S18 *motivarea apartenenţei unui text studiat la genul epic *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 16. apartenenta la specie S25 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 23. *Balada – trasaturi. apartenenta la specie S26 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 24. *folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei. Ministerul Educaţiei Nationale SCOALA GIMNAZIALA MARPOD Cod fiscal 17915148 Marpod nr. *Descrierea literară/artistică . regionalisme şi neologisme. apartenența la specie S24 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 22. *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 18. *Fabula – trăsături. S27 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională . *exprimarea argumentată a opiniei personale S20 privind semnificaţiile mesajului din fragmentul epic dat. *Schiţa – trăsături. *prezentarea unui punct de vedere asupra unor S19 secvenţe din texte la prima vedere *folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei./fax: 0269/584193 13. apartenența la specie S23 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 21. expansiune şi contragere 15. *Basmul (popular/ cult) – trăsături.Tabloul S16 *Descrierea literară/artistică . apartenența la S22 specie *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 20. *Personajul literar – modalități de caracterizare S17 *atributul şi propoziţia subordonată atributivă – identificare. *Arhaisme.

*Sintaxa frazei – tipuri de popoziţii subordonate – S28 expansiune şi contragere *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 26. *Prezentarea unui punct de vedere asupra unor S32 secvenţe din texte la prima vedere./fax: 0269/584193 25. *Texte literare și texte nonliterare S29 *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la Examenul de Evaluare Naţională 27. semnificația mesajului etc. elemente de versificaţie. *Rezolvarea unor teste asemănătoare celor date la S33-S34 Examenul de Evaluare Naţională . *Compuneri narative S30 28. *Compuneri descriptive S31 29. Ministerul Educaţiei Nationale SCOALA GIMNAZIALA MARPOD Cod fiscal 17915148 Marpod nr.161 Tel. figurile de stil studiate. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare.) 30. personaje.