You are on page 1of 2

SJKC YUK HUA KUALA KLAWANG

ANALISA DAN POST MORTEM PEPERIKSAAN UPSR
TAHUN 2016

M/P Bil JUMLAH % GPMP
Calon LULUS LULUS
A % B % C % D % E %

PAPER 35 5 14.3 8 22.9 9 25.7 9 25.7 4 11.4 31 88.6% 2.97
1
PAPER 35 1 2.9 3 8.6 7 20.0 17 48.6 7 20.0 28 80% 3.74
2

Paper 1
KEKUATAN
 Pelbagai teknik menjawab soalan telah dilakukan oleh pihak sekolah bagi memastikan
kecemerlangan murid dalam peperiksaan UPSR.
 Kelas intensif pada waktu malam dijalankan.
 Murid dapat menjawab soalan bahagian A dengan baik.
KELEMAHAN
 Terdapat murid yang kerap tidak hadir ke sekolah menyebabkan mereka tercicir dan
kurang menguasai topik tertentu.
 Murid tidak memberikan perhatian semasa guru mengajar didalam kelas.
 Penggunaan pembelajaran abad ke 21 tidak diterapkan sepenuhnya oleh guru.

CADANGAN

 Guru boleh mempelbagaikan latihan kepada murid terutama latihan untuk dilakukan
pada hujung minggu.
 Guru perlu menerapkan pembelajaran abad ke-21 bagi memudahkan murid untuk
berkoloberatif antara satu sama lain.

Kertas 2
Kekuatan
 Kelas bimbingan dan program anak angkat pada setiap hari Selasa, Rabu, Khamis
dan Jumaat.
 Kem Bina Insan Murid turut diadakan bagi meningkatkan semangat dan jati diri pada
setiap murid.

KELEMAHAN  Murid lebih cenderung menggunakan bahasa ibunda dalam menjalani kehidupan seharian.  Murid tidak dapat membuat tekaan terhadap perkataan atau ayat yang terkandung dalam teks yang diberikan.  Koleksi senarai contoh karangan boleh diedarkan kepada murid sebagai bahan bacaan. CADANGAN  Dengan penggunaan ICT dan Pembelajaran Abad Ke-21 murid lebih cenderung untuk aktif dan berkongsi idea semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Disediakan Oleh: MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOF GURU BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2016 SJKC YUK HUA KUALA KLAWANG .  Murid tidak mempunyai idea yang banyak untuk mengolah gambar dan perkataan yang diberikan.  Memberikan latihan menulis karangan dengan kerap supaya mereka sentiasa peka terhadap format yang diberi.