You are on page 1of 31

Rajah 36 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat kesan proses pengembangan ke atas bahan.

Tiga biji botol Seorang murid melakukan suatu penyiasatan untuk memerhatikan kesan tenaga haba ke atas bahan seperti di dalam
yang sama saiz direndamkan di dalam bekas K, L dan M yang berisi 300 cm air. Kepanasan ( suhu ) air di dalam gambarajah yang ditunjukkan. Jarak paku dari dian dibezakan dan masa paku jatuh direkodkan. Selepas
setiap bekas adalah berbeza. Hasil eksperimen ini boleh dilihat melalui saiz yang dihasilkan oleh belon seperti beberapa ketika, didapati paku A akan jatuh dahulu diikuti oleh paku B, dan paku C
di dalam gambarajah.

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Rajah di atas menunjukkan masa yang diambil untuk bola pingpong yang kemek menjadi sfera semula apabila Rajah di bawah menunjukkan tiga gelang getah P, Q dan R yang sama tebal dengan panjang yang berbeza. Setiap
dimasukkan ke dalam air panas yang berbeza suhu. gelang getah dipetik menggunakan jari.

Didapati tali yang lebih pendek


menghasilkan nada bunyi yang lebih
tinggi

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini. 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. …………………………………………………………………………………
____________________________________________________________ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Rajah di bawah menunjukkan eksperimen yang telah dijalankan oleh Akrom. Suhu awal air di kedua-dua bikar adalah
sama. Saiz bagi bebola besi adalah berbeza. Sekumpulam murid menjalankan penyiasatan menggunakan lima bandul P, Q, R dan S

35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 15 cm
P Q R S T
Selepas 20 minit didapati air dalam bikar M lebih sejuk daripada air bikar N
Bandul P Q R S T
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
Bilangan Ayunan 26 28 31 35 40
____________________________________________________________
Semua bandul mempunyai berat ladung yang sama dan diayun serentak dengan cara yang
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. serupa. Jumlah ayunan dalam masa 20 saat dikira dan keputusan dicatat seperti jadual berikut.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Gambar rajah di bawah menunjukkan bahan dan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. Rajah menunjukkan pemerhatian bagi satu penyiasatan
Dalam penyiasatan ini, nada bunyi yang dihasilkan telah dicatatkan Ali.
Rod besi Bikar Air

Gelas A Gelas B Gelas C

Selepas diuji, didapati gelas C menghasilkan nada bunyi yang paling kuat, manakala gelas A menghasilkan nada bunyi
paling lemah. 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid. Objek S dan T diperbuat daripada bahan Gambar rajah menunjukkan radas yang digunakan dalam suatu penyiasatan.
yang sama dan ditiup dengan kekuatan yang sama

Objek T didapati tumbang dahulu.

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________ Keputusan penyiasatan
Bekas P Q R
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. Ukur lilitan belon (cm ) 8 12 16
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Tiga model iaitu X , Y dan Z telah dibina Rajah menunjukan tiga kotak mancis yang disusun dalam keadaan berbeza di atas permukaan papan. Hujung papan
dengan menggunakan kad manila yang berbentuk silinder. dicondongkan perlahan-lahan.

Model X Model Y Model Z Berikut adalah pemerhatian yang direkodkan.


I P lebih stabil daripada Q dan R
Kemudian kotak yang sama berat iaitu 50g telah diletakkan di atas setiap model. II R kurang stabil daripada Q
Keputusan yang diperolehi adalah seperti berikut: III Q lebih stabil daripada R tetapi kurang stabil berbanding P

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


Model X - 5 saat tumbang
Model Y - 9 saat tumbang ____________________________________________________________
Model Z - 13 saat tumbang
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tiga orang pelajar tahun lima menjalankan penyiasatan tentang perubahan isipadu air di dalam tiga bekas berlainan Rajah 14 menunjukkan tiga jenis model kerusi iaitu A, B dan C yang sama tinggi tetapi struktur tapak kaki kerusi
saiz yang diletakkan di bawah cahaya Matahari selama satu jam. adalah berbeza. Apabila papan dicondongkan, kerusi C jatuh dahulu diikuti oleh kerusi A dan kemudian kerusi B

Pemerhatian direkodkan seperti dalam Jadual di bawah.

Isipadu air ( cm ³ )
Bekas
Awal penyiasatan Akhir penyiasatan
X 40 37
Y 40 33
Z 40 35

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Rajah di bawah menunjukkan satah condong R, S dan T yang sama panjang disandarkan di atas batu bata. Bongkah Satu penyiasatan telah dijalankan ke atas tiga span yang berbeza saiz, P, Q dan R.. Span-span tersebut telah direndam
kayu yang sama jisimnya ditolak di atas ketiga-tiga satah condong itu. Tempoh masa untuk bongkah kayu itu sampai ke dalam bekas yang mengandungi isipadu air yang sama dan dibiarkan selama 20 minit sebelum dikeluarkan. Isipadu
di hujung landasan telah direkodkan dalam Jadual di bawah air yang tinggal di dalam bekas direkodkan.
Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut.
Landasan Tempoh masa bongkah kayu sampai di hujung landasan ( saat )
R 6 Isipadu awal air di Isipadu air yang tinggal selepas
Span
dalam bekas (mℓ) span dikeluarkan (mℓ)
S 5
P 500 150
T 4
Q 500 200
R 500 250

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. …………………………………………………………………………………
____________________________________________________________ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Halim telah menanam satu biji benih di dalam pasu P, 5 biji benih di dalam pasu Q dan 10 biji benih dalam pasu R. Rajah di bawah menunjukkan 2 buah bekas A dan B yang sama saiz dan sama jenis. Kedua-dua bekas itu diisi dengan
Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian yang diperoleh selepas seminggu. 200 cm³ air dan 50 g gula. Apabila dikacau, gula dalam bekas A lebih cepat larut berbanding dengan gula dalam bekas
B.
Pasu P Q R

Purata daun yang dihasilkan 5 3 1

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini. 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan? 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ 4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ 1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
…………………………………………………………………………………
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
4 Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________ 6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2 Nyatakan apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3 Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4 Apakah tujuan penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 Apakah corak perubahan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan?
____________________________________________________________
6 Apakah kesimpulan ( hubungan ) yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………