RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama No. KP Kelas Hari Mata Pelajaran : : : : : Siti Nurdiyana Bte Mohd Yusof 881213-**-**** 2 Aminudin Baki Isnin Bahasa Melayu Pendidikan Muzik, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni Kerjasama, ketekunan, kepatuhan, rajin Terapi pertuturan, terapi motor kasar dan motor halus Memadan, mencantum Tarikh : Masa : 26 September 2010 10.30-11.30 pagi

Penggabungjalinan mata pelajaran :

Penyerapan Nilai Unsur-unsur terapi

: :

KBKK

:

Kumpulan Exora Nama Murid 1. Mohd Syakir bin Rosle 2. Mohd Fadzli bin Hashim 3. Nur Natasha bte Samad Tajuk Kemahiran Bahan Sumber Suku kata KVKV Mengenal perkataan, membaca dan menulis

Kumpulan Alza 1. Wan Ali bin Wan Ahmad 2. Izwanuddin bin Salleh 3. Siti Balqis bte Zukhairi

Tayangan slaid Power Point, rakaman audio, papan selit, kad gambar, kad suku kata Murid telah mengenal suku kata KV 1. Mengenal dan membaca perkataan KVKV 2. Menulis 9 daripada 12 perkataan bersuku kata KVKV berdasarkan gambar yang diberi oleh guru.

Pengetahuan Sedia Ada Hasil P&P : Pada akhir p&p murid dapat :

Set Induksi (±5 minit) Aktiviti kesediaan murid 1. Setiap murid mendapat dua sampul surat berlainan warna dan satu gambar. Contoh : 3. Murid mengeja suku kata dan membaca perkataan yang dibentuk secara beramai-ramai dan kad tersebut dipamerkan di papan selit. Murid membuka sampul surat tersebut yang mengandungi kad suku kata KV. Murid diminta melihat tayangan slaid Power Point yang mengandungi gambar-gambar dan perkataan bersuku kata KVKV. Murid perlu mencantum kad suku kata daripada sampul berwana biru dengan kad suku kata daripada sampul merah berdasarkan gambar selama 2 minit. . Murid dikehendaki mendengar dengan teliti. 2. Murid diminta mencabut sampul surat dan gambar berkenaan. Kemudian murid dibimbing untuk membatangkan dan Pengukuhan 1. Contoh : ku bu 4. Seterusnya murid diminta mencatat perkataanperkataan yang bersuku kata KVKV. 3. Langkah 1 (±20 minit) Pengajaran 1. Murid perlu bersama-sama menyelesaikan masalah. Murid diperdengarkan rakaman audio mengenai perbualan di kedai. Murid diminta memeriksa bawah tempat duduk mereka. Murid diminta menamakan perkataan tersebut. (guru telah terlebih dahulu melekatkan sampul surat dan gambar di bawah kerusi mereka) 2. 2.

5. Guru membetulkan kesalahan murid dan murid diminta membuat pembetulan. Murid diminta menamakan perkataan tersebut. Mereka diminta menyemak ejaan perkataan tersebut. Murid diminta melihat tayangan slaid Power Point yang mengandungi gambargambar dan perkataan bersuku kata KVKV. 4. 4. 6. 3. Murid diberikan gambar dan mereka diminta mengisi tempat kosong dengan bantuan guru. Kemudian murid dibimbing . Kemudian guru memberikan peluang kepada murid untuk menyemak kembali. Rakaman audio bu__ diperdengarkan sekali lagi. 6. Langkah 2 (±15 minit) Latihan 1. Pengajaran 5. mereka boleh melukis gambar yang mewakili perkataan tersebut.mengeja perkataan bersuku kata KVKV. Jika murid tidak dapat menulis perkataan tersebut. Guru membacakan perkataanperkataan KVKV yang terkandung dalam rakaman audio kepada murid-murid. Murid diberikan lembaran kerja yang mengandungi 6 gambar. 7.

4. Murid dikehendaki mendengar dengan teliti. Setelah selesai. Jika murid tidak dapat menulis Latihan 5. 8. Lembaran kerja tersebut ditampal di dalam buku latihan murid. guru mengedarkan lembaran kerja lain yang mengandungi 6 soalan. 8. Murid diberikan gambar dan mereka diminta mengisi tempat kosong dengan bantuan guru. Murid dikehendaki memadankan gambar dengan perkataan yang diberikan dengan betul. 9. Seterusnya murid diminta mencatat perkataan-perkataan yang bersuku kata KVKV. Murid diperdengarkan rakaman audio mengenai perbualan di kedai. Murid diminta menulis perkataan yang betul di bawah gambar berdasarkan klu yang diberi guru. bu__ __ta na__ 3. . Murid diberikan lembaran kerja yang mengandungi 6 gambar. Langkah 3 (±15 minit) Pengukuhan 7.2. (guru menulis perkataan berkenaan yang mempunyai tempat kosong di papan tulis) untuk membatangkan dan mengeja perkataan bersuku kata KVKV.

10. Murid yang berjaya menjawab 9 daripada 12 soalan dengan betul diberikan token. guru mengedarkan lembaran kerja lain yang mengandungi 6 soalan. . Guru mengumpulkan lembaran kerja murid-murid. Lembaran kerja tersebut ditampal di dalam buku latihan murid. 11. Guru membacakan perkataanperkataan KVKV yang terkandung dalam rakaman audio kepada murid-murid. Murid dikehendaki memadankan gambar dengan perkataan yang diberikan dengan betul. Kemudian guru memberikan peluang kepada murid untuk menyemak kembali. Guru membetulkan kesalahan murid dan murid diminta membuat pembetulan. Mereka diminta menyemak ejaan perkataan tersebut. Rakaman audio diperdengarkan sekali lagi. Penutup (±5 minit) 1.perkataan tersebut. (guru menulis perkataan berkenaan yang mempunyai tempat kosong di papan tulis) na__ __ta 7. 12. mereka boleh melukis gambar yang mewakili perkataan tersebut. 2. 8. 3. Guru mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. 6. Murid diminta menulis perkataan yang betul di bawah gambar berdasarkan klu yang diberi guru. Setelah selesai.

Ini ditambah pula dengan suasana di luar kelas pemulihan ketika itu masih lagi hingar bingar dengan jeritan dan sorakan murid yang sedang bermain di luar. penglibatan dan prestasi mereka. saya akan memastikan aktiviti seumpama ini diadakan pada waktu pagi pada waktu keadaan terkawal dan sunyi tanpa ada gangguan daripada pihak lain. prestasi mereka pada sesi latihan adalah amat memberangsangkan. . Ini disebabkan kelas bermula selepas waktu rehat. Pada sesi pengajaran. Selain itu mereka juga tertarik dan berminat dengan aktiviti yang dijalankan. murid memberikan tumpuan yang begitu baik dan mereka juga terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Teknik. minat. kaedah dan aktiviti pengajaran ini boleh ditambah baik dan diteruskan pada sesi pengajaran pembelajaran yang lain. Pada masa akan dating. Pada masa tersebut.Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar kecuali pada sesi pengukuhan apabila murid sukar menumpukan perhatian pada rakaman audio perbualan yang diperdengar kepada mereka. Keadaan ini menyebabkan tumpuan murid kurang dan mereka sering kehilangan fokus. Walau bagaimanapun keadaan dapat diatasi apabila saya menutup semua tingkap dengan langsir kemudian memainkan rakaman audio tersebut untuk kali kedua. murid masih lagi belum bersedia untuk belajar. Selain daripada itu. Kemajuan dapat dilihat dengan ketara pada kedua-dua kumpulan dari aspek fokus.

PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN NAMA PELAJAR : SITI NURDIYANA BINTI MOHD YUSOF (881213-23-5106) KUMPULAN NAMA PENSYARAH : 4 PISMP PEMULIHAN (BM) / MT : PUAN SURAYA BINTI BAI . KEDAH. 06000 JITRA.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN.

gi__ da__ ci__ fe__ __ __ ku __ __bu .LEMBARAN KERJA 1 Arahan : Tulis suku kata yang sesuai berdasarkan gambar.

LEMBARAN KERJA 2 Arahan : Suaikan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. kuda sapu bata topi pili satu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful