You are on page 1of 3

Curriculum Vitae

 Vlad CANŢÎR
 str. Ialoveni 100-A
 2070 – Chişinău, Moldova; 022-266-527, 067432244
 18.04.1964
 căsătorit
 permis de conducere A şi B

Studii:
- 1981 – 1986 – Universitatea de Stat, Chişinău, Facultatea de filologie franceză;
- 2000 – 2002 – Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii
Moldova, master de profesionalizare în administrare publică;
- 2006 – 2007 - Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii
Moldova, master academic în administrarea publică;
- 2008 – 2012 – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, studii de
doctorat cu frecvenţă redusă.

Limbi:
 Franceza, rusa, româna – citit, scris, vorbit.

Experienţă profesională:
- 1986 – 1989 – şcoala medie din Răzeni, raionul Ialoveni, profesor de franceză;
- 1989– 1999 - şcoala profesională tehnică din Răzeni, raionul Ialoveni, director
adjunct, director;
- 1999 - 2013 - Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii
Moldova (AAP) :
a) 1999 – 2000 – Catedra Limbi Moderne, lector superior universitar, profesor de
franceză, AAP
b) 2000 – 2001 – şef Direcţie Relaţii Internaţionale, AAP ;
c) 2001 – 2004 - şef Catedra Limbi Moderne, AAP ;
d) 2004 –2006 – Catedra Comunicare şi Limbi Moderne, lector superior
universitar, profesor de franceză, AAP ;
e) 2006 – 2007 – Şef Catedră Comunicare şi Limbi Moderne, 2007 - prezent–
master, lector superior universitar, profesor de franceză; Catedra Limbi
Moderne Aplicate, AAP.
f) 2007-2011 – master, lector superiort universitatr, profesor de franceză la catedra
Limbi străine aplicate, Academia de Administrare Publică de pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova.
g) 2011, septembrie 2012- Director – adjunct al Departamentului Organizarea
Instruirii, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele republicii
Moldova.
h) 2012 – 2013 – master, lector superioruniversitar, profesor de franceză, Catedra
Limbi Străine Aplicate, AAP.
i) 2012 – prezent – Președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile
Publice din Republica Moldova (SINDASP).

Activitatea de cercetare şi publicaţii:
 „Construcţia şi gestiunea imaginii autorităţilor publice” – teza de master susţinută;
 „Metode şi tehnici de formare participativă” – redactor de manual;
 Lucrări metodice şi ştiinţifice: „Utilităţi elementare de cunoaştere”, „Fenomenul -
Francofonia”, „Bazele integrării europene în sistemul de pregătire a funcţionarilor
publici”, „Limba franceză – limbă de comunicare în mediul european”, „Organizarea
administrativ – teritorială şi funcţia publică di Republica Moldova”, „Republica
Moldova – rigori de integrare europeană”.
 Subiect de cercetare în doctorat– Didactica francezei ca limbă străină.
Reciclare:
 2003, martie – curs de formare SIPU International „Formarea pedagogică a
cadrelor didactice ale Academiei de administrare Publică ”, Chişinău, Moldova,
AAP – certificat;
 2003, aprilie- curs de formare SIPU International „Formarea formatorilor”,
Chişinău, Moldova, AAP – certificat.

Distincţii:
- Medalia „Ştefan cel Mare” – U.E. M.R. din Republica Moldova, 2007, martie;
- Insigna „Vulturul de Aur” – Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova,
2007, aprilie;
- Diploma „Membru de Onoare” – Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, România,
2006, noiembrie;
- Diplomă pentru activitate fructuoasă şi contribuţie susţinută în formarea
personalului din administraţia publică, AAP, 2003, mai;
- Diplomă pentru performanţa academică şi extracurriculară la Academia de
Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 2002, iunie.

Hobby:
 Călătorii, pescuitul.